Jacek Bartosiak oskarżany o plagiat

0
0
2
Dr Jacek Bartosiak
Dr Jacek Bartosiak / Autorstwa Silar - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=124742585

Komisja Etyki Rady Naukowej Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk (ISP PAN) chce ponownego rozpatrzenia decyzji o nadanie Bartosiakowi stopnia doktora. Chodzi o plagiat.

Komisja twierdzi, że Bartosiak w swoim doktoracie o rywalizacji amerykańsko-chińskiej na Pacyfiku "kopiował całe akapity z innych opracowań bez wskazania oryginalnego źródła", a także "kopiował całe akapity z jednego opracowania, ale wskazywanie w przypisach innych źródeł".

Bartosiak powołuje się na swoje rozmowy z ekspertami i decydentami w Waszyngtonie, "podczas gdy zaznaczone fragmenty pochodzą w rzeczywistości w całości bądź w większości z innego opracowania".

Onet informuje: "skopiowane fragmenty znajdują się na łącznie około 290 z 400 przeanalizowanych stron. Jest to ponad 70 proc. objętości pracy".

Bartosiak odniósł się do tych oskarżeń w mediach społecznościowych: "Godzinę temu, z publikacji prasowej, dowiedziałem się o szczegółach postępowania dotyczącego mojego doktoratu, prowadzonego przez Komisję Etyki Rady Naukowej IS PAN. Decyzja Komisji Etyki to jedynie rekomendacja dla Rady Naukowej do zajęcia się sprawą unieważnienia mojego doktoratu i nie przesądza stanowiska PAN w tej sprawie. Do znaczącej większości pojawiających się w dziś mediach zarzutów nie mogłem się w żaden sposób ustosunkować, ponieważ nie zostałem o nich poinformowany. Bez mojego udziału została dokonana analiza mojej książki przez zespół kierowany przez osobę, której nie można uznać za bezstronnego i obiektywnego eksperta, ponieważ zajęła ona wcześniej już aż nadto publicznie stanowisko w tej sprawie. Nie umożliwiono mi zapoznania się z tą analizą oraz możliwości ustosunkowania się do niej. O terminie dzisiejszego posiedzenia Komisji Etyki nie zostałem zresztą również poinformowany".

Dodał też: "Jest to szczególnie smutne w kontekście tego, że w przywoływanym przez Komisję Etyki Kodeksie Etyki Pracownika Naukowego PAN (nigdy nie byłem zatrudniony w PAN) jest mowa o tym, że postępowanie prowadzone przez PAN powinno być prowadzone z prawem obwinionego do obrony oraz z zachowaniem dokładności i obiektywizmu. Osobie, której dotyczy postępowanie powinno się zapewnić „możliwość przedstawiania wyjaśnień i prawo do pomocy prawnej”, a „warunkiem najwyższych standardów jest poufność postępowania wyjaśniającego” oraz „właściwe zabezpieczenie dokumentacji w celu ochrony osób zaangażowanych w postępowanie”. Wygląda na to, że zasady te nie zostały zachowane w stopniu umożliwiającym mówienie o transparentnym i uczciwym potraktowaniu mnie jak i analizowanej sprawy.
Dla wyjaśnienia chciałbym jeszcze, by wybrzmiało, że decyzja Komisji Etyki to jedynie rekomendacja dla Rady Naukowej do zajęcia się sprawą unieważnienia mojego doktoratu i nie przesądza stanowiska PAN w tej sprawie. Zapewniam, że jak tylko będę miał możliwość zapoznania się z WSZYSTKIMI zarzutami pod moim adresem, szczegółowo się do nich odniosę".

Źródło: Onet

Sonda

Wczytywanie sondy...
Wczytywanie komentarzy...
Przejdź na stronę główną