Wielki Czwartek - pierwszy dzień Triduum Paschalnego

0
0
0
/

Wieczorna Eucharystia w Wielki Czwartek rozpoczyna Triduum Paschalne. W tym dniu Pan Jezus wraz ze swoimi uczniami spożywał Ostatnią Wieczerzę. W czasie jej trwania została ustanowiona Eucharystia, po raz pierwszy nastąpiło przeistoczenie chleba w Ciało Chrystusa oraz wina w Krew Pańską.

 

Jak napisał Ojciec Święty Jan Paweł II w encyklice Ecclesia de Eucharistia:

„Kościół rodzi się z tajemnicy paschalnej. Właśnie dlatego Eucharystia, która w najwyższym stopniu jest sakramentem tajemnicy paschalnej, stanowi centrum życia eklezjalnego”.

Kalendarz nie przewiduje jednej daty świąt Wielkiej Nocy, jest to tzw. święto ruchome. Św. Augustyn nauczał:

„Zwróć uwagę na Święte Triduum Chrystusa Ukrzyżowanego, Pogrzebanego i Zmartwychwstałego. W starych Pismach nie ma przepisu, w jakim czasie należy obchodzić Paschę… ponieważ jednak po Ewangelii jasno jest określone, w którym dniu Pan został ukrzyżowany, spoczywał w grobie i zmartwychwstał, nakazane zostało zachowanie tych dni przez narody ojców i cały świat chrześcijański jest przekonany, że w ten sposób należy obchodzić Paschę”.
 
Wielki Czwartek jest szczególnym świętem wszystkich kapłanów. Dlatego wierni z tej okazji skłdają kapłanom życzenia.

W Wielki Czwartek przedpołudniem biskupi wraz z kapłanami, w kościołach katedralnych, odprawiają Mszę Świętą Krzyżma. W czasie Eucharystii biskupi święcą oleje (chorych i krzyżmo). Służą one przez cały rok przy udzielaniu sakramentów: chrztu, kapłaństwa i chorych.

W podpisanej w Wielki Czwartek 2003 roku encyklice o Eucharystii Ojciec Święty przypomniał: „Po dwóch tysiącach lat nadal urzeczywistniamy ten pierwotny obraz Kościoła. Gdy to czynimy podczas sprawowania Eucharystii, mamy przed oczyma duszy misterium paschalne: to, co wydarzyło się w wieczór Wielkiego Czwartku, pod czas Ostatniej Wieczerzy i po niej”.
 
W parafiach, tego dnia, odprawiana jest tylko jedna, wieczorna Msza Wieczerzy Pańskiej. Przed jej rozpoczęciem opróżniane jest tabernakulum. Pozostaje ono puste aż do Niedzieli Zmartwychwstania. W czasie Eucharystii czytany jest fragment Ewangelii wg. Św. Jana, który ukazuje służebną postawę Pana Jezusa. Podczas Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus umył nogi apostołom. Na tą pamiątkę księżą w wielu parafiach umywają nogi 12 mężczyzną. Robi to także Ojciec Święty w bazylice św. Piotra w Watykanie.

Po zakończonej Mszy św. Najświętszy Sakrament zostaje przeniesiony z tabernakulum do ciemnicy. Ciemnica jest to specjalnie przygotowane miejsce w kościele. Ten zwyczaj wprowadzono na pamiątkę pojmania Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym - Getsemani. Przy ciemnicy wierni czuwają na modlitwie, aż do liturgii Wielkiego Piątku.
 
Agata Bruchwald

 

Źródło: prawy.pl

Sonda

Wczytywanie sondy...

Polecane

Wczytywanie komentarzy...
Przejdź na stronę główną