Polskość

Marian Piłka: Niemiecka „krzywda”

Debata na temat ustanowienia Centrum przeciwko Wypędzeniom w istotny sposób zmienił nie tylko niemiecki ogląd historii, ale także rzucił nowe światło na postrzeganie przez Niemców własnego miejsca we wspólnocie międzynarodowej oraz wyznacza nowe horyzonty polityki Berlina.

Nie tylko w niemieckiej publicystyce, ale także w polityce rządu powraca kwestia niemieckiej "krzywdy". W związku z ustanowieniem "widocznego znaku" upamiętniającego "wypędzenie" Niemców oficjalnie uznano, iż wiek XX był wiekiem wypędzeń. Nie wiekiem totalitaryzmów, ludobójstwa, zbrodniczych wojen rozpętanych przez Niemców, ale stuleciem wypędzeń. Ten historyczny fałsz staje się doktryną historyczną państwa niemieckiego. Staje się czymś więcej niż tylko widzeniem przeszłości. Staje się niemiecką doktryną polityki edukacyjnej, kulturowej i przede wszystkim zagranicznej. Niemieckie media rozpisują się o niemieckich "krzywdach", jakie stały się udziałem "wypędzonych". Opinia publiczna jest epatowana audycjami ukazującymi ucieczkę Niemców ze wschodu wraz z przerażającymi scenami "pozbawiania ojczyzny". Powstają programy o zatapianiu statków z cywilnymi uciekinierami, pokazuje się alianckie bombardowania niemieckich miast wraz z dramatem ludności ginącej pod gruzami miast.

Niemcy odkryli, że byli "ofiarami" tej wojny, "ofiarami" klęsk, rozstrzeliwań, gwałtów, wypędzeń, pozbawiania ojczystych stron. Niejako symbolem tych cierpień staje się szefowa "wypędzonych", która musiała opuścić wraz z rodzicami dom swych narodzin w podgdyńskiej Rumi. Niemcy odkrywają, że byli – jak czytamy o tym w książce wydanej z okazji słynnej berlińsko-bońskiej wystawy "Ucieczka. Wypędzenie. Integracja", przypomnianej przez prof. Zdzisława Krasnodębskiego – ofiarami "swego rodzaju odpowiedzialności zbiorowej".

Dziś można powiedzieć, że poczucie krzywdy we współczesnej niemieckiej świadomości coraz bardziej przesłania kwestie odpowiedzialności za zbrodnie rozpętania wojny i ludobójstwo na podbitych narodach. Nie kwestionuje się zbrodni holokaustu, ale pamięć o martyrologii innych narodów jest systematycznie zacierana w niemieckiej pamięci. Nie ma w Berlinie pomników upamiętniających ludobójstwo na Polakach, Rosjanach, Cyganach, Białorusinach czy innych narodach. Jak wiadomo z relacji współczesnych Niemców, ich dziadkowie w czasie wojny służyli jedynie w wojskowych orkiestrach, kuchniach polowych, no, może co najwyżej w obronie przeciwlotniczej, broniąc przed zniszczeniem niemieckie dziedzictwo kulturowe.

W rezultacie niemieckiej polityki historycznej upamiętniono jedynie Żydów, Niemcy zaś coraz bardziej jawią się jako największe po Żydach ofiary II wojny światowej. Wraz z tą relatywizacją odpowiedzialności za skutki wojny w niemieckim postrzeganiu historii relatywizuje się także odpowiedzialność za jej przyczyny. We wspomnianym wyżej wydawnictwie "Ucieczka. Wypędzenie. Integracja" można przeczytać, że po traktacie wersalskim przyznano Polsce terytoria "jednoznacznie zamieszkałe w większości przez Niemców". Co więcej, odpowiedzialność za rozpętywanie wzajemnych konfliktów rozkładana jest symetrycznie. Autorzy piszą: "Polityka Berlina i Warszawy, z których żadne nie zamierzało zadowolić się status quo, prowadziła w konsekwencji do kontynuacji bądź narastania narodowych animozji". Powstaje pytanie: o jakich terenach zamieszkałych przez większość niemiecką i o jakich polskich działaniach, które naruszały ówczesne status quo, piszą autorzy. Mamy tu po prostu do czynienia z historycznymi fałszami służącymi relatywizowaniu odpowiedzialności za rozpętanie wojny. Ten relatywizm historyczny to przecież nic innego niż swoiste rozgrzeszanie Hitlera, na razie wyłącznie za rozpętanie wojny. Tego typu stwierdzenia nie tylko nie spotkały się z oburzeniem i protestami, ale poprzez decyzję o ustanowieniu berlińskiej wystawy podstawą "widocznego znaku" powoli stają się oficjalną interpretacją niemieckiej historii.

Ta reinterpretacja przyczyn, charakteru, odpowiedzialności i skutków II wojny światowej to nie zwykły sentymentalizm zdziecinniałych esesmanów wspominających z nostalgią podboje niemieckiej armii. To próba powiedzenia światu, iż Niemcy nie tylko nie mogą ponosić odpowiedzialności za zbrodnie wojenne, ale też że są jedynym narodem, który nie otrzymał rekompensat za doznane krzywdy. Ta reinterpretacja historii jest próbą zdjęcia z narodu niemieckiego odpowiedzialności za wszystko, co wydarzyło się w czasie wojny. Co więcej, jest to rehabilitacja politycznych i militarnych aspiracji nazizmu. Bowiem od stwierdzenia, iż wyrazem niemieckiej "krzywdy" było przyznanie Polsce po pierwszej wojnie światowej ziem byłego zaboru pruskiego (niecałego), jest już niedługa droga do usprawiedliwienia polityki rewanżyzmu. I taki sens ma postulat z cytowanej powyżej niemieckiej publikacji. Autorzy piszą: "Z uwagi na nakaz stosowania pokojowych rozwiązań obowiązujących w prawie międzynarodowym, ani powrotu, ani odszkodowań nie można wymusić przemocą [przecież byłoby to prostsze i szybsze – dop. MP]. (…) Istnieje zatem zobowiązanie do rozmawiania ze sobą i pokojowych rokowań. W tym sensie należy rozumieć długofalową politykę zbliżenia między dawnymi przeciwnikami. Również traktaty wschodnie z lat 70-tych i układy o dobrym sąsiedztwie z lat 1990-1991 służą pokojowi" (s. 191). Dziś ideologia wyrażona w tej publikacji wraz z oficjalnym ustanowieniem "widocznego znaku" staje się jawną ideologią państwa niemieckiego. Do tej pory mieliśmy bowiem do czynienia z pewnym kamuflażem celów polityki Berlina wobec Polski. Ale utrzymywanie konstytucyjnych zapisów o granicach z 1937 r. w sprawie przyznawania niemieckiego obywatelstwa, wreszcie sankcjonowanie niemieckich wojennych grabieży naszego dorobku kulturowego, zwłaszcza dzieł sztuki i archiwaliów znajdujących się w niemieckich muzeach i archiwach, wszystko to świadczy, że ta polityka była realizowana także pod maską "pojednania".

Niemiecką politykę zagraniczną, w przeciwieństwie do polskiej, cechuje ujawnianie tych celów, które można zrealizować na danym etapie, a zatem posiada ona trudną sztukę nie tylko kamuflowania celów strategicznych, ale także operacjonalizowania celów etapowych i szukania różnych sprzymierzeńców. Polityka Niemiec w Unii Europejskiej doprowadziła, jak pokazuje traktat lizboński, do dominującej pozycji Berlina w Europie. Dzięki zapisowi z Joaniny Niemcy z tylko jednym, mogą zablokować wszystkie decyzje. Zaś ich polityka historyczna prowadzi do moralnej rehabilitacji i stanowi ideologiczną podbudowę pod hegemonistyczną politykę realizującą kolejne mocarstwowe aspiracje. Ideologia niemieckiej "krzywdy" służy uprawomocnianiu choćby tych postulatów, które są zawarte w cytowanej powyżej publikacji. Co do dalszych celów, którym ma służyć ta ideologia, można snuć różne przypuszczenia. Groza tej ideologii wynika bowiem z historycznego doświadczenia. Narody naszego kontynentu doświadczały już skutków ideologii niemieckiej "krzywdy". Przypomnę, iż po raz pierwszy pojawiła się ona na przełomie XIX i XX wieku, gdy po zjednoczeniu Niemiec państwo to poczuło się skrzywdzone polityką mocarstw imperialnych, które podzieliły między sobą kolonie bez udziału Berlina. Niedopuszczenie do kolonialnego tortu niemieckiego mocarstwa było tak wielką "krzywdą", że odpowiedzią na tę "dyskryminację" stały się niemieckie zbrojenia. Z oczywistymi skutkami. Drugi raz Niemcy przeżyły upokorzenie i "krzywdę", gdy odrodziła się Polska w 1918 r., odzyskując część zaboru pruskiego. "Krzywda" była tak wielka, że to uczucie udzieliło się w Locarno nawet mocarstwom zachodnim. Poczucie tej "krzywdy" zmusiło nie tylko Hitlera, ale wcześniej demokratyczną Republikę Weimarską z laureatem Pokojowej Nagrody Nobla Gustawem Stresemannem do prowadzenia polityki rewanżyzmu.

Dziś współcześni Niemcy odkrywają niezabliźnioną i coraz boleśniejszą "krzywdę". To memento dla Polski, której prezydent wylewnie dziękuje niemieckiej kanclerz za traktat, w którym udało się jej uzyskać hegemonistyczną pozycję dla własnego kraju i zredukować rolę naszego, a rząd Donalda Tuska zachowuje "życzliwy dystans" do "widocznego znaku", licząc na groszowe wsparcie nieokreślonych polskich inicjatyw.

Marian Piłka autor jest historykiem, wiceprezesem Prawicy Rzeczypospolitej.
fot. Jan Bodakowski/prawy.pl

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

495 komentarzy

495 Komentarzy

 1. Bola-Vegas

  7 listopada 2017 at 22:50

  there are tanning lotions which are very hard on the skin, i always use organic tanning lotions-

 2. poker

  23 listopada 2017 at 16:06

  pirater un compte facebook

 3. MichaelOppow

  24 listopada 2017 at 00:32

  https://otea.net/
  white tea

 4. cheap viagra online

  24 listopada 2017 at 03:19

  pirater un compte facebook

 5. poker

  29 listopada 2017 at 11:42

  pirater un compte facebook

 6. cheap viagra online

  29 listopada 2017 at 14:22

  pirater un compte facebook

 7. pirater un compte facebook

  8 grudnia 2017 at 04:44

  pirater un compte facebook

 8. payday loan

  13 grudnia 2017 at 10:42

  pirater un compte facebook

 9. Pingback: wordpress

 10. Pingback: ร้านทำผม กรุงเทพ

 11. Pingback: china-knobs.com

 12. Pingback: auction sites

 13. Pingback: lees summit lawyer

 14. Pingback: www.drone-works.com

 15. Pingback: white label casino

 16. Pingback: top article

 17. Pingback: Fake Oakleys

 18. Pingback: a low cost insurance

 19. Pingback: file chapter 7 chapter 7

 20. Pingback: big farm mobile harvest hack

 21. Pingback: this hyperlink

 22. Pingback: Removal

 23. Pingback: typing application

 24. Pingback: licensed moneylender

 25. Pingback: pewność siebie

 26. Pingback: thehartford

 27. Pingback: geico.com

 28. Pingback: home insurance through Usaa

 29. Pingback: wedding gowns

 30. Pingback: http://www.gracelovestore.com

 31. Pingback: شهرزاد سوم

 32. Pingback: relationship

 33. Pingback: where to buy phen375 in australia

 34. Pingback: fast loans that are not payday loans

 35. Pingback: mp3

 36. Pingback: Buy Viagra Online

 37. Pingback: cursoparaconcurso.net

 38. Pingback: Going Here

 39. Pingback: Web Site

 40. Pingback: emp jammer

 41. Pingback: cazzo grosso

 42. Pingback: oil-paintings-store.com

 43. Pingback: Technologia

 44. Pingback: legpress

 45. Pingback: Ilovenaruto

 46. Pingback: idea

 47. Pingback: dating

 48. Pingback: חנות בשר צרעה

 49. Pingback: global-lighting store

 50. Pingback: xyz大補帖

 51. Pingback: instagram takipçi satın al

 52. Pingback: get free psn codes

 53. Pingback: instagram takipçi satın al

 54. Pingback: pirater un compte facebook

 55. Pingback: saber m�s

 56. Pingback: Mainostoimisto

 57. Pingback: Red Tea Detox

 58. Pingback: payday loan

 59. Pingback: دانلود سریال شهرزاد سوم

 60. Pingback: are walmart jordans real

 61. Pingback: website here

 62. Pingback: asa akira

 63. Pingback: instagram hack

 64. Pingback: free porn girls

 65. Pingback: Tony Robbins Seminar

 66. Pingback: http//www.altinfiyatlariguncel.net

 67. Pingback: ey doctors in new york

 68. Pingback: http://mcgutscheine.com/

 69. Pingback: 15 Minute Manifestation Review

 70. Pingback: click here

 71. Pingback: publix passport

 72. Pingback: pikalaina

 73. Pingback: good eating places

 74. Pingback: best commuter bike helmet

 75. Pingback: 192.168.1.254

 76. Pingback: weblink

 77. Pingback: دانلود شهرزاد قسمت سوم

 78. Pingback: دانلود شهرزاد

 79. Pingback: https://community.sony.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/503477

 80. Pingback: فصل سوم شهرزاد چهارم

 81. Pingback: Photography Quinceañera

 82. Pingback: دانلود سریال شهرزاد قسمت سوم

 83. Pingback: melasma home remedies

 84. Pingback: farmers car insurance

 85. Pingback: autoinsurances.us.org

 86. Pingback: http://photographysydney.tistory.com/

 87. Pingback: popular porn sites

 88. Pingback: daftar judi dadu Hp Android

 89. Pingback: Angela White Blacked Cant Wait To Take BBC

 90. Pingback: directory sites

 91. Pingback: Heizung

 92. Pingback: a fantastic read

 93. Pingback: click this

 94. Pingback: chauffeur hire

 95. Pingback: tile and grout cleaner

 96. Pingback: buy china goods

 97. Pingback: Purple Mattress Dangerous Powder

 98. Pingback: best free porn sites

 99. Pingback: http://vreporn.com/

 100. Pingback: Bourn hall clinic delhi

 101. Pingback: Crypto Currency

 102. Pingback: Bulk SMS Somalia

 103. Pingback: Mandy Flores Mom And Stepson Share A Bed

 104. Pingback: take surveys for cash review

 105. Pingback: Asbestos Watch Brisbane

 106. Pingback: white noise mp3

 107. Pingback: replica designer shoes

 108. Pingback: look at this web-site

 109. Pingback: Travel Deals

 110. Pingback: Sex Toy Store

 111. Pingback: Pokies

 112. Pingback: Online Pokies

 113. Pingback: click here

 114. Pingback: a beleza da vida

 115. Pingback: More Info

 116. Pingback: PDF Files

 117. Pingback: https://www.local.com/business/details/boston-ma/best-boston-limo-136832971/

 118. Pingback: wedding photographer CT

 119. Pingback: mateo reverse

 120. Pingback: how to remove hard inquiry from credit report

 121. Pingback: Pussy Pressure Points Julia Ann

 122. Pingback: fuck

 123. Pingback: Pot O'Dongs Eva Notty Carolina Sweets

 124. Pingback: Cheap New York Giants Jerseys Sale

 125. Pingback: matthew pillmore

 126. Pingback: david sammon

 127. Pingback: jiss

 128. Pingback: https://www.google.co.uk/url?sa=t&source=web&url=https://www.forbiddenplaygroundxxx.com

 129. Pingback: reviews christian louboutin replica

 130. Pingback: Krone Ringhotel Friedrichshafen

 131. Pingback: projektowanie wnetrz

 132. Pingback: penis

 133. Pingback: drone works ny

 134. Pingback: Tratamento de Alcoolismo

 135. Pingback: siófok taxi

 136. Pingback: pay loans

 137. Pingback: visit our website

 138. Pingback: Website

 139. Pingback: great post to read

 140. Pingback: christmas event ideas

 141. Pingback: รถรับจ้าง

 142. Pingback: plumbing savannah

 143. Pingback: locksmith near me

 144. Pingback: วิธีทําให้ผิวขาว

 145. Pingback: Manifestation Miracle Reviews

 146. Pingback: cheap womens ray ban aviator sunglasses

 147. Pingback: space iphone case

 148. Pingback: right here

 149. Pingback: ray ban prescription sunglasses canada

 150. Pingback: puss

 151. Pingback: look what I found

 152. Pingback: http://photographyscore.eklablog.com/

 153. Pingback: montaj aer conditionat

 154. Pingback: jerk

 155. Pingback: Discover More

 156. Pingback: adult videos

 157. Pingback: Hester

 158. Pingback: Neomi

 159. Pingback: domina

 160. Pingback: https://www.google.de/url?sa=t&source=web&url=https://www.forbiddenplaygroundxxx.com

 161. Pingback: wedding dresses Toronto

 162. Pingback: Oren

 163. Pingback: Rosendo Dempster

 164. Pingback: Going Here

 165. Pingback: DraftKings NBA DFS Picks

 166. Pingback: https://disqus.com/by/johnmekio/

 167. Pingback: p0rn

 168. Pingback: Costco car insurance quotes

 169. Pingback: discoteche versilia

 170. Pingback: hibiscus tea

 171. Pingback: healthy diet

 172. Pingback: IvoIgnatov

 173. Pingback: top article

 174. Pingback: Arijit Singh

 175. Pingback: Visit This Link

 176. Pingback: Viagra Sans Ordonnance

 177. Pingback: wallpaperpyxis.com/profile/jeremiahsor

 178. Pingback: Exchange Cryptocurrency to US Dollars

 179. Pingback: Nâng Mũi S Line

 180. Pingback: table games

 181. Pingback: clubs barcelona

 182. Pingback: old computer equipment recycling

 183. Pingback: it recycling

 184. Pingback: old it recycling

 185. Pingback: old computer recycling

 186. Pingback: best clubs barcelona

 187. Pingback: exposed probiotic complex review

 188. Pingback: Phẫu Thuật Hàm Hô Bao Nhiêu Tiền

 189. Pingback: Namaleniq

 190. Pingback: jake burgess springfield mo

 191. Pingback: roofing

 192. Pingback: Rich Fucks Part 2 Bridgette B Kristen Scott Honey Gold Xander Corvus

 193. Pingback: check this out

 194. Pingback: Analisa ihsg

 195. Pingback: funny

 196. Pingback: Rich Fucks Series

 197. Pingback: Lazaro

 198. Pingback: stormy's secret stormy daniels keiran lee

 199. Pingback: jake burgess springfield mo

 200. Pingback: Link

 201. Pingback: essay writing service

 202. Pingback: Punjabi movies download

 203. Pingback: oakley juliet australia

 204. Pingback: Web Site

 205. Pingback: blogging

 206. Pingback: buy viagra

 207. Pingback: Read Full Article

 208. Pingback: online writings

 209. Pingback: canada goose uk sale

 210. Pingback: matthew pillmore

 211. Pingback: Whatsapp Scraper

 212. Pingback: drone works binghampton

 213. Pingback: aaron woodman los angeles

 214. Pingback: real instagram likes

 215. Pingback: travel app

 216. Pingback: iPhone Repair

 217. Pingback: Learn about HSV

 218. Pingback: Chiropractors in Lincoln park Chicago

 219. Pingback: Electrician Elk Grove Village

 220. Pingback: Recommended Reading

 221. Pingback: https://www.acheinabaixada.com.br/

 222. Pingback: puss

 223. Pingback: Apache POI PPT

 224. Pingback: total shit scam

 225. Pingback: Journal

 226. Pingback: discoteche in versilia

 227. Pingback: capodanno versilia

 228. Pingback: Otha

 229. Pingback: Cheap Baby Toys Australia

 230. Pingback: copywriter

 231. Pingback: swimwears and bikinis in dubai

 232. Pingback: House for sale in Oak lawn, IL.

 233. Pingback: knob

 234. Pingback: IPhone bulk

 235. Pingback: James Vertzayias

 236. Pingback: cum

 237. Pingback: bigg boss 12 watch online

 238. Pingback: http://klausen.no-ip.org/wiki/index.php/Anvndare:KirkSwan3639

 239. Pingback: http://twynedocs.com/index.php?title=Get_A_Superior_Offer_With_These_Automobile_Buying_Recommendations..._Tip_Num_44_From_129

 240. Pingback: Finity Group

 241. Pingback: sadist

 242. Pingback: http://www.eslinformation4u.com/how-to-attract-women-in-chat-rooms/

 243. Pingback: honeycomb shutters

 244. Pingback: store coupons

 245. Pingback: online window coverings

 246. Pingback: blinds.comn

 247. Pingback: whore

 248. Pingback: taurus and capricorn

 249. Pingback: zac davis drone works

 250. Pingback: Football Tips

 251. Pingback: hole

 252. Pingback: aaron woodman chicago

 253. Pingback: david sammon colorado springs

 254. Pingback: jake burgess

 255. Pingback: schlong

 256. Pingback: aaron woodman real estate

 257. Pingback: sex tourism

 258. Pingback: check these guys out

 259. Pingback: AC Maintenance Dubai

 260. Pingback: Los Angeles judgment collection and enforcement

 261. Pingback: Window Replacement Company Atlanta

 262. Pingback: How to Get Rid of Acid Reflux in Throat

 263. Pingback: bastard

 264. Pingback: schlong

 265. Pingback: Fat Decimator Review

 266. Pingback: domina

 267. Pingback: citação

 268. Pingback: read what he said

 269. Pingback: email marketing campaigns

 270. Pingback: music app

 271. Pingback: dating site review

 272. Pingback: jizz

 273. Pingback: James Vertzayias

 274. Pingback: whore

 275. Pingback: this hyperlink

 276. Pingback: dry lips hacks

 277. Pingback: copy writer

 278. Pingback: thai porn

 279. Pingback: softwares

 280. Pingback: Garageband PC Windows Download

 281. Pingback: Refracciones para motos Acapulco

 282. Pingback: pola

 283. Pingback: Ivanka Mcdonagh

 284. Pingback: Private Investigator in Cambodia

 285. Pingback: slut

 286. Pingback: wedding photographer hamilton

 287. Pingback: مهرسازى

 288. Pingback: Chennai

 289. Pingback: Clyde Hollick

 290. Pingback: Dr. Robert Smith Newcastle

 291. Pingback: XXX PORN

 292. Pingback: bitcoin faucet bot

 293. Pingback: Colaborar Unopar

 294. Pingback: boob

 295. Pingback: Click This Link

 296. Pingback: watch this video

 297. Pingback: Laptop repairs Canterbury

 298. Pingback: England Rugby Store

 299. Pingback: mortgage broker in Scottsdale

 300. Pingback: estate agent tenerife

 301. Pingback: winnipeg training

 302. Pingback: 360

 303. Pingback: cock

 304. Pingback: schlong

 305. Pingback: vacation

 306. Pingback: yoga teacher training

 307. Pingback: amataur sex movies

 308. Pingback: vagina

 309. Pingback: jerk

 310. Pingback: hydro flask tumblers

 311. Pingback: enema

 312. Pingback: Ottawa Senators Jersey

 313. Pingback: Arabic Typesetting

 314. Pingback: Judi Online

 315. Pingback: Baking classes at Vocotionz

 316. Pingback: matthew pillmore net worth

 317. Pingback: Phoenix Business Locksmith

 318. Pingback: breast

 319. Pingback: drone works ny

 320. Pingback: campervans

 321. Pingback: bathmate results

 322. Pingback: aaron woodman consulting

 323. Pingback: breast

 324. Pingback: http://sapir.psych.wisc.edu/wiki/index.php/User:BarrettMcQuade

 325. Pingback: kiehlmann.co.uk/Fantastic_Tips_To_Continue_To_Keep_In_Intellect_When_Speaking_In_Public..._Tip_Number_14_Of_300

 326. Pingback: herpes dating website

 327. Pingback: serious gambling problem

 328. Pingback: ryszard styczynski

 329. Pingback: haunted house reviews

 330. Pingback: chicago haunted houses

 331. Pingback: rape

 332. Pingback: shit

 333. Pingback: cbd oil for pain for sale

 334. Pingback: casino

 335. Pingback: bitch

 336. Pingback: busy z lublina do szwajcarii

 337. Pingback: dental implants 10036

 338. Pingback: mcse training uk

 339. Pingback: dominos voucher codes £10 off

 340. Pingback: glo pro derma roller

 341. Pingback: Lesb

 342. Pingback: hair extensions

 343. Pingback: http://www.randwickrugby.com.au/rugby/player-profiles/item/149-ben-marks

 344. Pingback: atif aslam

 345. Pingback: ultrasonics machine

 346. Pingback: chiropractor

 347. Pingback: silk sheets

 348. Pingback: Haunted houses

 349. Pingback: screwing

 350. Pingback: Doctor Tech

 351. Pingback: over here

 352. Pingback: right here

 353. Pingback: click here

 354. Pingback: pregnancy miracle book online

 355. Pingback: Forex Trendy Review

 356. Pingback: boff

 357. Pingback: lose belly fat

 358. Pingback: hoar

 359. Pingback: online casino

 360. Pingback: jerk

 361. Pingback: mast

 362. Pingback: https://hillomaisteri.com

 363. Pingback: Liteblue

 364. Pingback: beds for adjustable beds

 365. Pingback: Liteblue

 366. Pingback: fuck videos

 367. Pingback: fuck videos

 368. Pingback: cunt

 369. Pingback: www.homecrystal.us

 370. Pingback: ask.fm

 371. Pingback: anus

 372. Pingback: Patrick Tak

 373. Pingback: fuck

 374. Pingback: End Of Lease House Cleaning

 375. Pingback: wholesale hair extension

 376. Pingback: Casino bonus no deposit required

 377. Pingback: is amazon fba worth it

 378. Pingback: aaron woodman real estate

 379. Pingback: aaron woodman

 380. Pingback: drone works zac davis

 381. Pingback: data entry jobs

 382. Pingback: the best games

 383. Pingback: penis

 384. Pingback: seo uk

 385. Pingback: lista zadań

 386. Pingback: do ultrasonic bed bug repellers work

 387. Pingback: virgin hair supplier

 388. Pingback: Joerg Mattes

 389. Pingback: Big Natural Tits Sex Videos

 390. Pingback: virgin hair

 391. Pingback: canelo vs ggg live stream

 392. Pingback: estate agents dublin

 393. Pingback: couples retreat black guy

 394. Pingback: Demeter Fertility

 395. Pingback: vulva

 396. Pingback: Technology News

 397. Pingback: ccna training london

 398. Pingback: skstream

 399. Pingback: clenbuterol steroid

 400. Pingback: Pandora Bracelets

 401. Pingback: Professional Bond Cleaning Brisbane

 402. Pingback: david sammon

 403. Pingback: 2018 Holidays

 404. Pingback: Lesb

 405. Pingback: http://listing.thehoverbureau.com/bt/220_81st_st_w.html

 406. Pingback: clubwarp

 407. Pingback: cornwall ny

 408. Pingback: boob

 409. Pingback: www.businesslucky.com

 410. Pingback: technologyroll.com

 411. Pingback: healthecono

 412. Pingback: www.travelingarmenian.com

 413. Pingback: Brookly Knight

 414. Pingback: Digital Media

 415. Pingback: HIP HOP MUSIC VIDEOS

 416. Pingback: money lender singapore

 417. Pingback: Sharie

 418. Pingback: myloweslife

 419. Pingback: money lender singapore

 420. Pingback: Sublimz

 421. Pingback: dog tags

 422. Pingback: http://rankked.com

 423. Pingback: gay

 424. Pingback: AWS

 425. Pingback: dhaka to saint martin

 426. Pingback: Private Money Lender Singapore

 427. Pingback: if the love doesn't feel like 90s r&b shirt

 428. Pingback: cheap car insurance

 429. Pingback: Associate website

 430. Pingback: cfavisit survey free coupon

 431. Pingback: Get Free Popeyes coupons for taking the Popeyes survey in 5 minutes

 432. Pingback: rotulos led

 433. Pingback: alquiler excavadora pequeña

 434. Pingback: Lips

 435. Pingback: secrecy club relationship

 436. Pingback: The 2 Week Diet

 437. Pingback: see this

 438. Pingback: create motivational poster

 439. Pingback: Pakaloa

 440. Pingback: www.headquarterscomplaints.com

 441. Pingback: 21 Day Flat Belly Fix

 442. Pingback: butt

 443. Pingback: article

 444. Pingback: Adressen kaufen

 445. Pingback: christian-t-shirts.org

 446. Pingback: click

 447. Pingback: review palsu

 448. Pingback: hole

 449. Pingback: Packers and movers in Bikaner

 450. Pingback: The Lost Ways

 451. Pingback: Skoda workshop and repair manual

 452. Pingback: brock lyric video

 453. Pingback: Tesla Code Secrets

 454. Pingback: Pinganillo para exámenes

 455. Pingback: formica countertops

 456. Pingback: goodcasino

 457. Pingback: cheap smm panel World

 458. Pingback: Blow

 459. Pingback: adam kicinski

 460. Pingback: private server ragnarok indonesia

 461. Pingback: boff

 462. Pingback: style

 463. Pingback: website

 464. Pingback: Auto Unfollow

 465. Pingback: 123movies

 466. Pingback: vix volatility index

 467. Pingback: account demo forex

 468. Pingback: Eletricista 24 horas

 469. Pingback: cock

 470. Pingback: dropnshop

 471. Pingback: Chilled Condiment Server

 472. Pingback: mast

 473. Pingback: Superior Singing Method

 474. Pingback: Mend The Marriage

 475. Pingback: is grand mondial is legit?

 476. Pingback: wallet cryptocurrency

 477. Pingback: Lucrare-Licenta.eu Lucreaza cu o echipa de profesionisti!

 478. Pingback: People

 479. Pingback: Agencia de escorts Buenos Aires

 480. Pingback: See how much you could get for your home.

 481. Pingback: His Secret Obsession

 482. Pingback: sell musical instruments Boston

 483. Pingback: chat-buddy.com

 484. Pingback: Walmart one

 485. Pingback: cialis

 486. Pingback: she said

 487. Pingback: blue inc

 488. Pingback: Kliknij tu

 489. Pingback: Roofers in Atlanta

 490. Pingback: discount

 491. Pingback: 8 channel rf modulator

 492. Pingback: hockey socks

 493. Chennai Escorts

  20 września 2019 at 09:20

  Pretty section of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Anyway I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently rapidly.

 494. nxsglda

  14 kwietnia 2020 at 18:23

  and how it communicates your milky Canadian pharmacy cialis pfizer most differentials and РІthe ox coitus youРІve eternally hadРІ circles

 495. printable cialis coupon

  21 kwietnia 2020 at 14:13

  Rmdjgv anjiwj Buy cialis cialis discount

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra