Polskość

Dlaczego nigdy nie będziemy „nazistami”

O tym, że kultura Polski jest kulturą ze wszech miar katolicką, nie należy nikomu mówić, ani nikomu oczytanemu chyba udowadniać. Od bez mała 1000 lat w Polsce dominuje wyznanie rzymsko-katolickie, uznające za Jedyną i Świętą – religię katolicką.

Nie oznacza to jednak, że państwo musi być wyznaniowe, co tak z lubowaniem próbują wmówić lewicowo-liberalni politycy i działacze. Religia ta, która „(…) nie jest jedynie dodatkiem do polskości, zabarwieniem jej na pewien sposób, lecz tkwi w jej istocie, w znacznej mierze stanowi jej istotę. (…)”[Roman Dmowski, „Kościół, naród i państwo”] stworzyła podwaliny, pod mentalność i ducha Polaków.

Tego samego ducha, którego bały się plemiona najemne, gdy w ramach umowy z innymi narodami, dodawały mały ustęp, iż „gdy na polu bitwy pojawi się polska husaria, prawo mieć będziemy mieć możność do wycofania się z walki”.

Ten duch, duch niezłomności i walki o ducha, napędzał wielkich Żołnierzy Wyklętych, a także żołnierzy AK, czy NSZ. Przysięgi wojskowe, którym wierni byli – tak ułani, jak i inne zbrojne i niezbrojne grupy partyzanckie – Polacy walczący o wolność, tworzone były w oparciu o wiarę w Boga i celowość wszystkich działań wojennych, a nawet olbrzymiego żniwa śmierci, które składano na ołtarzu wolności.

Cel religii rzymskokatolickiej w ideach narodowców polskich diametralnie różni się, od podejścia nazistów, czy komunistów, do idei Kościoła. Dla lewicowych nazizmu i komunizmu, Kościół miał być sługą państwa, niekoniecznie narodu. Kościół w ramach poprawności politycznej mógł mówić tylko to, co państwo mu pozwoliło. Mało tego – miał państwo wychwalać, a Fuhrera (czy też: Towarzysza!) stawiać za wzór cnót.

W tych ideologiach Kościół, który stał jako gwarant posłuszeństwa wielu ludzi, był jedynie narzędziem, do sprawowania władzy i jej utwierdzania. Znamy ten przykład z dziejów, gdy królowie – by udowodnić swoją władzę i przeciwdziałać możliwym buntom – prosili wielokrotnie o błogosławieństwo Kościoła, aby władzę swą „usankcjonować, jako od Boga daną i z króla namaszczonego uczynić”.

Nie inaczej rozumował Adolf Hitler, kiedy pozwalał działać jedynie tym wspólnotom, które nie krytykowały go, a wręcz promowały na doskonały wzór cnót. Józef Stalin także utworzył Kościoły podległe sobie, a księży niewygodnych czekała śmierć i prześladowania.

Jedną z form możliwości wpływu na rozwój konkretnych księży i wspólnot, jest utworzenie Funduszu Kościelnego, który miał Kościół od władzy państwowej uzależnić.

Instrumentalizm wobec Kościoła jest widoczny także i dzisiaj, kiedy media i partie polityczne powołują się na słowa różnych biskupów i księży, celem „usankcjonowania” swoich racji. Nie od dziś istnieje teza, o istnieniu Kościoła Toruńskiego i Łagiewnickiego. W dobie ciągłych utarczek słownych i jazgotliwego bełkotu mediów, warto prześledzić korzenie polskiego nacjonalizmu. Różni się on bowiem diametralnie, od nacjonalizmu niemieckiego, rosyjskiego, czy jakiegokolwiek innego na świecie.

Nacjonalizm polski jest bardzo mocno oparty na wierze, bądź wartościach wypływających bezpośrednio z wiary w Jednego Boga – stwórcę i źródło Piękna, Sprawiedliwości.
Wszak już w 1937 roku „Ruch Młodych” w książce: „Katolicki nacjonalizm”, głosił:
„Młody nacjonalizm polski to nacjonalizm katolicki. W przeciwieństwie do dotychczasowych racjonalistów pogańskich nie stawia narodu na naczelnym miejscu w hierarchii wartości. Za najwyższą wartość, najwyższy cel człowieka, uznaje Boga – Boga stawia jako naczelny ideał nacjonalizmu polskiego. Praca zaś dla narodu i w narodzie (…) jest drogą do tego najwyższego dobra wiodącą.”

Jak więc widać, od początku istnienia ruchów narodowych w Polsce (Ruch Młodych powstał z intencji Młodzieży Wszechpolskiej) – religia rzymsko-katolicka była bardzo mocno wyróżniona na tle samego nacjonalizmu. To zaś oznacza, iż narodowcy polscy różnili się kompletnie od faszystów – wszak podważających zwierzchnictwo papieża – jak nazistów – okultystycznych i instrumentalnie używających autorytetu Kościoła – oraz komunistów – propagujących ateizm narodowy i ubóstwienie Towarzysza.

Różnica nacjonalizmów nie powinna dziwić – każdy nacjonalizm jest inny. Ale wszystkie można charakteryzować pod kątem kategorii Adama Doboszyńskiego, dzieląc je na:

– nacjonalizm pozytywny:
Interesy narodu są ważniejsze od interesu państwowego, polipoprawnego, bądź zagranicznego. Nie jest jednak egoizmem narodowym (mającym u podstawy indywidualizm – de Saint-Simone’a) – prędzej zaś personalizmem narodowym (opartym po części na dziełach Friedricha Schleiermachera – opis Boga), który stawia na współpracę narodów (np. europejskich) ku tworzeniu silnej Europy, o suwerennych państwach, z mocnymi narodami.

– nacjonalizm negatywny (szowinistyczny):
Odnosi się do rasizmu, idei segregacji rasowej, etnicznej i kulturowej. Oparty na ksenofobii, oraz szowinizmie narodowym – popiera idee tak hierarchizacji ras (opartej na ewolucjonizmie), jak i kult jednostki – autorytaryzm i indywidualizm, lub też ubezwłasnowolnienie jednostki.

W szerszym zakresie, warto też powołać się na słowa ks. Tarasiewicza, który pogląd nacjonalizmu negatywnego (szowinistycznego), charakteryzuje następująco:

„bywa nazywany szowinizmem, oznacza nie tylko solidarność z własnym narodem i służbę jego interesom, co przewartościowanie własnego narodu i faktyczny jego kult, któremu towarzyszy skłonność do deprecjacji innych narodów i podporządkowania ich sobie. Opiera się na przekonaniu, że między narodami toczy się nieustanna walka, u jej podstaw znajduje się pogląd, że poszczególne narody nie są równowartościowe, lecz istnieje między nimi hierarchia, w której własny naród już znajduje się na jej szczycie, albo ma predyspozycje i obowiązek by tam się znaleźć”.

W tym kontekście, współdziałanie Kościoła w Polsce z państwem – dla dobra narodu – jest głównym wyznacznikiem idei narodowych. Nie leży jednak rzecz w tworzeniu państwa wyznaniowego, w którym inne religie byłyby gnębione (jak to ma miejsce w krajach islamskich), lecz o stworzenie sieci kooperacji i wsparcia, aby naród mógł tworzyć państwo, które wraz z Kościołem zadbałoby tak o dusze poszczególnych jednostek, jak i o ducha i ciało całego narodu, wraz z pogłębioną tożsamością i samoidentyfikacją społeczną.

Jak pisał Roman Dmowski w książce: „Kościół, Naród i państwo” z 1927 roku:

„Zgodnie z Nauką Chrystusową życie człowieka na ziemi winno być drogą do osiągnięcia żywota wiecznego. Zadaniem Kościoła jest człowieka przez wiarę i przez postępowanie zgodne z Przykazaniami Bożymi do żywota wiecznego doprowadzić. Nie wynika z tego wcale, żeby Kościół miał stać poza sprawami doczesnymi, świeckimi, ograniczając się jedynie do nauki wiary.”

W myśl powyższych słów, wydaje się wręcz niebywałym barbarzyństwem, gdy współczesna lewica narzuca trend myślenia, iż należy się bulwersować, gdy ksiądz wygłasza z kazalnicy gromy na konkretne partie. A przecież oto w tej kooperacji narodowo-kościelnej chodzi, by Kościół stał na straży nie tylko Praw Bożych, ale i Praw Naturalnych – a każdego, kto je łamie, gromił co nie miara. W ten właśnie sposób naród polski zachowuje swoją tradycję, kulturę i ideę duchową – nawet wtedy, gdy nie istnieje jego państwo, ani granice terytorialne.

Czy więc państwo, wedle idei narodowców polskich, powinno być wyznaniowe? Oczywistością jest, iż nie. Jednak nie jest to też koncepcja ustroju laickiego, opartego na świeckości państwa. Przeciwnie – Kościół i państwo współpracują, a zasady między nimi ustala umowa, zwana konkordatem.

Na przestrzeni lat powstało wiele legend, między innymi o tym, iż Kościół był gwarantem istnienia wyzyskujących grup społecznych, jak szlachta. Jednak jest to mylące i raniące stwierdzenie, bowiem Kościół nigdy nie wypierał się biednych i opuszczonych.

Nawet takie prawa, jak prawa robotników czy tworzenie związków zawodowych, wbrew pozorom – wcale nie muszą być oparte jeno na państwie i z lekka na katolicyzmie, ale stanowić mogą połączenie działalności katolickiej, z możliwościami narodu polskiego.

Znamy z historii powstanie NSZZ „Solidarność”, oraz innych związków zawodowych – wiemy, iż związkowcy byli powiązani z kapłanami i działaczami katolickimi, jak na przykład bł. ks. J. Popiełuszko, czy K. Wojtyła – papież Jan Paweł II – jednak dzisiaj wielu z nich krytykuje i atakuje Kościół, potępiając idee katolickie w społeczeństwie. Dlatego skłaniam się ku stwierdzeniu, jakie padło z ust Mariana Reutta w książce pt. „Organizacji pracy”:

„(…) myli się ks. Wóycicki (…) że chrześcijańskie związki zawodowe „stanowią niczym niezastąpioną siłę i czynnik pierwszorzędny budowy sprawiedliwego ustroju społecznego”. Takim czynnikiem jest samo chrześcijaństwo, kościół, a nie związki zawodowe podkreślające odrębności klasowe.”

Gwarantem więc silnego narodu polskiego, jest pozostawienie Kościoła w stanie nienaruszonym, oraz walka z kłamstwami rządu i mediów. Państwo bowiem nic nie traci z walki z Kościołem, lecz jedynie może stracić, jeśli Kościół wykorzysta swój autorytet, do podburzania narodu.

Jeżeli więc Polska ma stać silna – tak wewnętrznie, jak i na arenie międzynarodowej – powinna przyjąć swoją tożsamość (katolicką), a następnie dopuścić do głosu narodowców, tak wypychanych z debaty publicznej. Polska jest bowiem krajem katolickim: o korzeniach katolickich, mentalności katolickiej, etyce katolickiej, a nawet powiedzeniach i sformułowaniach katolickich. Nie da się zaprzeczyć idei katolicyzmu, nie zaprzeczając i idei ducha polskiego.

Maciej Kałek
fot. Agata Bruchwald/prawy.pl

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

537 komentarzy

537 Komentarzy

 1. cheap viagra online

  16 listopada 2017 at 01:20

  pirater un compte facebook

 2. cheap viagra online

  17 listopada 2017 at 11:04

  pirater un compte facebook

 3. pirater un compte facebook

  20 listopada 2017 at 02:10

  pirater un compte facebook

 4. cheap viagra online

  23 listopada 2017 at 12:54

  pirater un compte facebook

 5. MichaelOppow

  23 listopada 2017 at 13:51

 6. payday loan

  24 listopada 2017 at 00:34

  pirater un compte facebook

 7. poker

  29 listopada 2017 at 09:30

  pirater un compte facebook

 8. payday loan

  29 listopada 2017 at 13:39

  pirater un compte facebook

 9. payday loan

  6 grudnia 2017 at 11:29

  pirater un compte facebook

 10. poker

  8 grudnia 2017 at 05:44

  pirater un compte facebook

 11. poker

  14 grudnia 2017 at 17:23

  pirater un compte facebook

 12. cheap viagra online

  16 grudnia 2017 at 05:04

  pirater un compte facebook

 13. poker

  16 grudnia 2017 at 11:36

  pirater un compte facebook

 14. Pingback: Free Chrome Extensions 2018

 15. Pingback: attorney

 16. Pingback: mouse

 17. Pingback: drone-works.com

 18. Pingback: casinospel

 19. Pingback: home insurance cost

 20. Pingback: big farm mobile harvest hack

 21. Pingback: licensed moneylender

 22. Pingback: licensed moneylender

 23. Pingback: typing

 24. Pingback: graphic design

 25. Pingback: Flower delivery singapore

 26. Pingback: מזוזות מהודרות בלוד

 27. Pingback: where to buy cbd

 28. Pingback: PSN codes

 29. Pingback: Los Angeles Escorts

 30. Pingback: pewność siebie

 31. Pingback: jake burgess

 32. Pingback: allstate car insurance calculator

 33. Pingback: geico ins

 34. Pingback: www.86faucet.com

 35. Pingback: xyz軟體王

 36. Pingback: betrayal

 37. Pingback: wedding gowns toronto

 38. Pingback: Longchamp Outlet

 39. Pingback: phen375 buy online

 40. Pingback: nothing but the truth

 41. Pingback: fast payday advance lenders

 42. Pingback: Bitcoin

 43. Pingback: gravity vortex

 44. Pingback: Buy Ripple

 45. Pingback: learn more here

 46. Pingback: concurseiro

 47. Pingback: Buy Viagra Online

 48. Pingback: navigation update

 49. Pingback: Homepage

 50. Pingback: Windows 10 pro Key

 51. Pingback: emp jammer

 52. Pingback: cazzo nella figa

 53. Pingback: xmgoogle store

 54. Pingback: ice totally gaming

 55. Pingback: betrayal

 56. Pingback: dating

 57. Pingback: אטליז כשר למהדרין תל אביב

 58. Pingback: free PSN code generator

 59. Pingback: payday loan

 60. Pingback: Navision Business Essentials

 61. Pingback: Mainostoimisto

 62. Pingback: Red Tea Detox Review

 63. Pingback: Mi40X System

 64. Pingback: ABOGADO de la HORMONA CRECIMIENTO

 65. Pingback: hop over to this website

 66. Pingback: Tony Robbins UK

 67. Pingback: shirley

 68. Pingback: home page

 69. Pingback: MCA Rodney Walker

 70. Pingback: kapali �arsi altin fiyatlari

 71. Pingback: https://www.onlinelogins.com/

 72. Pingback: pikavippi� ilman luottotietoja

 73. Pingback: publix.org oasis

 74. Pingback: important site

 75. Pingback: http://helios7blog.wordpress.com

 76. Pingback: ealing emergency plumber

 77. Pingback: best free porn sites

 78. Pingback: Toyota Headquarters Corporate Office Phone Number

 79. Pingback: Full Report

 80. Pingback: https://food52.com/users/1439120-james-steen

 81. Pingback: Photography

 82. Pingback: دانلود سریال شهرزاد سوم

 83. Pingback: melasma pictures

 84. Pingback: geico auto insurance quote

 85. Pingback: state farm quote

 86. Pingback: transfer services

 87. Pingback: christian louboutin heels

 88. Pingback: porn sites

 89. Pingback: http://iemays.edu.pe/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=438168

 90. Pingback: judi dadu lewat hp android

 91. Pingback: read what he said

 92. Pingback: Brandi Love Rebel Lynn Moms Teach Sex

 93. Pingback: Heizung

 94. Pingback: how to control diabetes

 95. Pingback: list of business websites

 96. Pingback: دانلود شهرزاد

 97. Pingback: Chauffeur Driven Car Hire Coventry

 98. Pingback: Look At This

 99. Pingback: Recommended Reading

 100. Pingback: MILF Porn

 101. Pingback: sex webcams

 102. Pingback: Purple Mattress Dangerous Powder

 103. Pingback: sex sites

 104. Pingback: NRA

 105. Pingback: http://pornofollies.com/

 106. Pingback: Bulk SMS Bahamas

 107. Pingback: Bitcoin

 108. Pingback: Asbestos Watch Adelaide Service Asbestos Testing

 109. Pingback: Apple Corporate Office

 110. Pingback: Clear Asbestos Removal Brisbane Service Asbestos Testing

 111. Pingback: guestobsessed

 112. Pingback: reputation protect

 113. Pingback: white noise mp3

 114. Pingback: Click This Link

 115. Pingback: find more

 116. Pingback: Auto quotes

 117. Pingback: รับทำวีซ่าเชงเก้น

 118. Pingback: http://clubpenguin-codes.com/

 119. Pingback: where can i buy cheap ray ban sunglasses

 120. Pingback: Travel Deals

 121. Pingback: Online Pokies Australia

 122. Pingback: additional reading

 123. Pingback: click here

 124. Pingback: beleza carioca

 125. Pingback: Vibrator Sex Toys

 126. Pingback: https://www.local.com/business/details/boston-ma/best-boston-limo-136832971/

 127. Pingback: Aadhar News Online

 128. Pingback: how to remove credit inquiry

 129. Pingback: wedding photographer CT

 130. Pingback: abogados para accidentes de transito

 131. Pingback: house for sale lancaster ca

 132. Pingback: Pussy Pressure Points Julia Ann

 133. Pingback: Pot O'Dongs Eva Notty Carolina Sweets

 134. Pingback: MILF Amber Jayne What's Good For The Goose

 135. Pingback: Survival MD Review

 136. Pingback: read more

 137. Pingback: matthew pillmore

 138. Pingback: david sammon

 139. Pingback: pc kopen

 140. Pingback: Click This Link

 141. Pingback: shit

 142. Pingback: replica christian louboutin womens shoes

 143. Pingback: momondo

 144. Pingback: projektant wnetrz

 145. Pingback: internet marketing

 146. Pingback: boff

 147. Pingback: instagram like bot

 148. Pingback: http://www.eyekonik.com

 149. Pingback: pakistani escorts

 150. Pingback: view website

 151. Pingback: siófok taxi

 152. Pingback: payday loan direct lenders only no teletrack

 153. Pingback: here

 154. Pingback: ฟอกฟันขาว

 155. Pingback: plumber in savannah ga

 156. Pingback: locksmith

 157. Pingback: graffiti real leather wallet

 158. Pingback: driver acer es1 132 windows 8.1 64 bit

 159. Pingback: looking for a loan

 160. Pingback: look what I found

 161. Pingback: cheap ray bans real

 162. Pingback: instalare aer conditionat

 163. Pingback: https://photographyconsult.hatenablog.com/

 164. Pingback: top article

 165. Pingback: bastard

 166. Pingback: porn

 167. Pingback: watch movies online

 168. Pingback: wilhelm willeke

 169. Pingback: Kasha

 170. Pingback: Rebbecca

 171. Pingback: Starr

 172. Pingback: Rebbecca

 173. Pingback: Lips

 174. Pingback: have a peek at this web-site

 175. Pingback: Contessa Lebo

 176. Pingback: montaj aer conditionat bucuresti pret

 177. Pingback: discoteche versilia

 178. Pingback: Fake Oakley Sunglasses Sport

 179. Pingback: The 3 Week Diet System

 180. Pingback: best green tea

 181. Pingback: weight loss system

 182. Pingback: kinesiologas

 183. Pingback: ivoignatov site

 184. Pingback: read more

 185. Pingback: www

 186. Pingback: Blog

 187. Pingback: barcelona clubs

 188. Pingback: michael kors outlet online 80 off

 189. Pingback: amolatina.com

 190. Pingback: monopoly game

 191. Pingback: Exchange Cryptocurrency to US Dollars

 192. Pingback: old computer disposal

 193. Pingback: weee disposal

 194. Pingback: laptop disposal

 195. Pingback: deals of the day

 196. Pingback: clubs barcelona

 197. Pingback: Phẫu Thuật Hàm Hô JW

 198. Pingback: Zigzag chart pattern

 199. Pingback: Onlain promocia

 200. Pingback: roofing contractors

 201. Pingback: jake burgess springfield mo

 202. Pingback: blog

 203. Pingback: stormy's secret stormy daniels keiran lee

 204. Pingback: Get the facts

 205. Pingback: No Pain No GPA Gain Makayla Cox Vienna Black

 206. Pingback: jake burgess springfield mo

 207. Pingback: Homepage

 208. Pingback: Clairvoyance

 209. Pingback: Bengali movies download

 210. Pingback: oakley voyage 25l australia

 211. Pingback: Go Here

 212. Pingback: venecas en peru

 213. Pingback: taxi

 214. Pingback: boob

 215. Pingback: weee disposal

 216. Pingback: Recommended Reading

 217. Pingback: Promotional products australia

 218. Pingback: Rolling Bearing Technology Courses

 219. Pingback: buy viagra

 220. Pingback: whore

 221. Pingback: used canada goose jackets

 222. Pingback: blogs

 223. Pingback: zac drone works

 224. Pingback: Email Scraper

 225. Pingback: Herpes symptom information

 226. Pingback: payday loans

 227. Pingback: Click This Link

 228. Pingback: https://www.acheinabaixada.com.br/

 229. Pingback: J Query

 230. Pingback: crap

 231. Pingback: scam befollowers

 232. Pingback: Shirl

 233. Pingback: capodanno versilia

 234. Pingback: discoteche in versilia

 235. Pingback: my latest blog post

 236. Pingback: Cheap Kids Clothes

 237. Pingback: WPX hosting reviews

 238. Pingback: web design in us

 239. Pingback: IPhone bulk

 240. Pingback: http://eperpus.smkn1klk.sch.id/index.php?title=Want_A_New_Ride_Car_Purchasing_Information_That_Can_Enable..._Info_No._43_Of_768

 241. Pingback: bigg boss 12 watch online

 242. Pingback: putas en peru

 243. Pingback: http://www.gardrealms.com/wiki/index.php/Leading_Suggestions_For_Buying_On_The_Web..._Tip_No._9_From_916

 244. Pingback: http://www.coquetmaltese.com/actions-that-jerks-do-to-attract-women/

 245. Pingback: Finity Group

 246. Pingback: poker

 247. Pingback: cellular mini blinds

 248. Pingback: now coupons

 249. Pingback: cellular shade

 250. Pingback: cellualr shades

 251. Pingback: matthew pillmore

 252. Pingback: english whatsapp status

 253. Pingback: drone works zac

 254. Pingback: aaron woodman chicago

 255. Pingback: david sammon pueblo

 256. Pingback: driver acer aspire v5-132 windows 8.1 32 bit

 257. Pingback: AC Repair Dubai

 258. Pingback: check out the post right here

 259. Pingback: sex tourism

 260. Pingback: Tour guide in Tokyo

 261. Pingback: How to Get Rid of Acid Reflux in Throat

 262. Pingback: Tenerife Forums

 263. Pingback: Fat Decimator System

 264. Pingback: More Info

 265. Pingback: Carpet cleaning company

 266. Pingback: Chiropractor Oak lawn

 267. Pingback: optindatalist.com privacy shield

 268. Pingback: garageband pc download

 269. Pingback: dating site review

 270. Pingback: James Vertzayias

 271. Pingback: Visit Website

 272. Pingback: how to cure chapped lips

 273. Pingback: diventare copywriter

 274. Pingback: small link maker

 275. Pingback: thai porn

 276. Pingback: Music

 277. Pingback: James Vertzayias

 278. Pingback: Guias y Tips para viajes

 279. Pingback: Restaurante Acapulco

 280. Pingback: Ivanka Mcdonagh

 281. Pingback: PORN VIDEOS

 282. Pingback: دستگاه مهرسازی ارزان

 283. Pingback: wedding photography brampton

 284. Pingback: Dr. Robert Smith Newcastle

 285. Pingback: skin lightening surgery

 286. Pingback: Clyde Hollick

 287. Pingback: cokolwiek34

 288. Pingback: Crypto Black Hat Forum

 289. Pingback: Unopar Colaborar

 290. Pingback: Get More Information

 291. Pingback: busy polska szwajcaria dolnośląskie

 292. Pingback: Bestecktaschen Modell Doubletto

 293. Pingback: semen

 294. Pingback: cum

 295. Pingback: m88 คาสิโนสด

 296. Pingback: mortgage broker

 297. Pingback: Buy kona coffee

 298. Pingback: estate agent tenerife

 299. Pingback: buy lion coffee

 300. Pingback: lion coffee beans

 301. Pingback: vagina

 302. Pingback: hualalai pure kona coffee

 303. Pingback: soccer training

 304. Pingback: automotivo

 305. Pingback: hualalai coffee beans

 306. Pingback: xrated

 307. Pingback: Travel

 308. Pingback: kona gourmet coffee company

 309. Pingback: سرور مجازی

 310. Pingback: AYMES International

 311. Pingback: hole

 312. Pingback: domina

 313. Pingback: تبلیغات در گوگل Adwords

 314. Pingback: دوربین مدار بسته

 315. Pingback: اسکوتر شارژی

 316. Pingback: Iptv reseller panel

 317. Pingback: cryptocurrency

 318. Pingback: app porn

 319. Pingback: Arabic translation

 320. Pingback: fag

 321. Pingback: ارور 1009

 322. Pingback: انتخاب اسکوتر خود بالانس

 323. Pingback: مه پاش خانگی

 324. Pingback: Lips

 325. Pingback: Ottawa Senators Jersey

 326. Pingback: Ope Micronized Wax Powder

 327. Pingback: Roof Racks

 328. Pingback: گردنبند طلا ظریف

 329. Pingback: تبلیغات در گوگل

 330. Pingback: learn kung fu

 331. Pingback: broom holder

 332. Pingback: Judi Online

 333. Pingback: خرید vpn کریو

 334. Pingback: aaron woodman chicago

 335. Pingback: mobileporn

 336. Pingback: jizz

 337. Pingback: Phoenix Auto Lock Out

 338. Pingback: drone works ny

 339. Pingback: cunt

 340. Pingback: alternative to google search android

 341. Pingback: campervans

 342. Pingback: nycdoe

 343. Pingback: sexy

 344. Pingback: Tattoo

 345. Pingback: iqres08340.com/index.php/User:LeliaMackay0

 346. Pingback: haunted attractions in Chicago

 347. Pingback: styczynski blog

 348. Pingback: خرید پروکسی تلگرام

 349. Pingback: Herpes singles

 350. Pingback: car removals/car removal

 351. Pingback: best bean

 352. Pingback: Sex

 353. Pingback: pirater un compte facebook

 354. Pingback: 100% kona coffee store

 355. Pingback: دوربین مدار بسته

 356. Pingback: خرید کریو

 357. Pingback: Chartered Certified Accountants

 358. Pingback: viagra

 359. Pingback: porn

 360. Pingback: معالجة الملوحة

 361. Pingback: silk bedding

 362. Pingback: barber east village

 363. Pingback: vagina

 364. Pingback: Bestecktaschen bedrucken

 365. Pingback: کولر صنعتی اصفهان

 366. Pingback: خرید vpn

 367. Pingback: anus

 368. Pingback: alka yagnik

 369. Pingback: Narialand

 370. Pingback: sadist

 371. Pingback: https://twitter.com/benmarks?lang=en

 372. Pingback: hair extensions

 373. Pingback: Hauntrave.com

 374. Pingback: فروش طلا

 375. Pingback: boob

 376. Pingback: انگشتر مردانه اسپرت

 377. Pingback: jiss

 378. Pingback: Get More Information

 379. Pingback: over here

 380. Pingback: Asus remonts

 381. Pingback: Recommended Reading

 382. Pingback: check this out

 383. Pingback: Cape Coral driveway repair

 384. Pingback: pregnancy miracle book national bookstore

 385. Pingback: Rockstar

 386. Pingback: fat loss supplements

 387. Pingback: Life Is

 388. Pingback: kona gourmet coffee beans

 389. Pingback: Lesb

 390. Pingback: Forex Trendy Scam

 391. Pingback: گوشواره بخیه ای

 392. Pingback: رطوبت ساز

 393. Pingback: orgas

 394. Pingback: viagra

 395. Pingback: brindes

 396. Pingback: cock

 397. Pingback: https://hillomaisteri.com

 398. Pingback: دوربین مداربسته

 399. Pingback: دوربین مدار بسته

 400. Pingback: ارتقای سئو توسط تبلیغات در گوگل

 401. Pingback: فروش لارجرباکس

 402. Pingback: Digital Marketing in Plummer Minnesota

 403. Pingback: دوربین مدار بسته

 404. Pingback: هپاش

 405. Pingback: fuck videos

 406. Pingback: sadist

 407. Pingback: stage32

 408. Pingback: همه می دانند

 409. Pingback: دوربین مدار بسته

 410. Pingback: matthew pillmore

 411. Pingback: lavender silk robe

 412. Pingback: top virgin hair companies 2015

 413. Pingback: Blow

 414. Pingback: Best Vacate Cleaning

 415. Pingback: رطوبت ساز

 416. Pingback: selling on amazon fba

 417. Pingback: aaron woodman

 418. Pingback: aaron woodman consulting

 419. Pingback: metropolitan group home exteriors

 420. Pingback: produtos eroticos

 421. Pingback: Arabic Voice Over

 422. Pingback: Buy Instagram Followers

 423. Pingback: دوربین مدار بسته

 424. Pingback: گوگل ادوردز google adwords

 425. Pingback: Noveltyspy

 426. Pingback: خرید vpn

 427. Pingback: Arabic Translation Services

 428. Pingback: metropolitan group home exteriors

 429. Pingback: data entry jobs

 430. Pingback: mansion88

 431. Pingback: happyluke

 432. Pingback: the best games

 433. Pingback: puss

 434. Pingback: embroidery designs

 435. Pingback: Garbage disposal installation

 436. Pingback: vagina

 437. Pingback: Fuji Judo uniforms and gi

 438. Pingback: cele krótkoterminowe

 439. Pingback: silk underwear set

 440. Pingback: nowbet thai

 441. Pingback: vulva

 442. Pingback: Professor Joerg Mattes

 443. Pingback: remy curly hair

 444. Pingback: Fistula treatment without surgery

 445. Pingback: خرید vpn

 446. Pingback: aaron woodman los angeles

 447. Pingback: marriage counseling retreats in texas

 448. Pingback: Demeter Fertility

 449. Pingback: コンタクトレンズ 激安

 450. Pingback: 2000W Inverter

 451. Pingback: Food Guide

 452. Pingback: خرید vpn

 453. Pingback: England Rugby Store

 454. Pingback: k streaming

 455. Pingback: ccna courses london

 456. Pingback: House Cleaning Melbourne Reviews

 457. Pingback: Phuk

 458. Pingback: Car Power Inverter 1000W

 459. Pingback: 400W Inverter

 460. Pingback: http://repeat-life.com

 461. Pingback: mother

 462. Pingback: http://weddingblaster.com

 463. Pingback: خرید vpn

 464. Pingback: High Quality Traffic

 465. Pingback: Historical brooklyn

 466. Pingback: myloweslife

 467. Pingback: artificial intelligence

 468. Pingback: خرید فیلتر شکن

 469. Pingback: money lender singapore

 470. Pingback: jerk

 471. Pingback: https://www.rankked.com

 472. Pingback: pet tags

 473. Pingback: if the love doesn't feel like 90s r&b shirt

 474. Pingback: Scam Broker

 475. Pingback: دانلود hotspot shield برای ویندوز 7

 476. Pingback: Liteblue associate login

 477. Pingback: rotulos castellon

 478. Pingback: Win 500$ by taking the Taco Bell Survey in 5 minutes

 479. Pingback: The Lost Book Of Remedies

 480. Pingback: secrecy club single parent dating

 481. Pingback: Pakaloa

 482. Pingback: porn

 483. Pingback: inspirational posters

 484. Pingback: خرید vpn پر سرعت

 485. Pingback: خرید vpn

 486. Pingback: 21 Day Flat Belly Fix

 487. Pingback: boob

 488. Pingback: خرید vpn برای کامپیوتر

 489. Pingback: خرید وی پی ان پر سرعت

 490. Pingback: Adressen kaufen

 491. Pingback: Packers and movers in Jodhpur

 492. Pingback: maso

 493. Pingback: alat bantu sex

 494. Pingback: curcumine

 495. Pingback: uk horse racing tipster

 496. Pingback: خرید vpn

 497. Pingback: brock lyric video

 498. Pingback: خرید وی پی ان

 499. Pingback: خرید vpn

 500. Pingback: ارور 1009

 501. Pingback: quartz countertops

 502. Pingback: soapstone countertops

 503. Pingback: Pinganillo para exámen

 504. Pingback: وی پی ان میکرز

 505. Pingback: cheap smm panel india

 506. Pingback: خرید vpn پرسرعت

 507. Pingback: the penis bible

 508. Pingback: casino

 509. Pingback: خرید اپل آیدی

 510. Pingback: plus size

 511. Pingback: خرید کریو پرسرعت

 512. Pingback: website

 513. Pingback: ass

 514. Pingback: private server ragnarok indonesia

 515. Pingback: jackoff

 516. Pingback: investing angels

 517. Pingback: OEM sport bluetooth in-ear headphone

 518. Pingback: boff

 519. Pingback: dropnshop

 520. Pingback: Superior Singing Method

 521. Pingback: Manifestation Miracle

 522. Pingback: Freaks

 523. Pingback: Lucrare-Licenta.eu Cotatie Pret Lucrare Licenta

 524. Pingback: my account now login

 525. Pingback: Sexspielzeug Videos Luchetta

 526. Pingback: avis

 527. Pingback: Particia Basher

 528. Pingback: pharmacy

 529. Pingback: my latest blog post

 530. Pingback: pharmacy

 531. Pingback: alex turco

 532. Pingback: guru seks

 533. Pingback: Robert Smith Newcastle

 534. Pingback: 123movies

 535. Pingback: barefoot

 536. Nzxcuc y

  1 maja 2020 at 09:51

  Bonfih ebhqrt Best price for viagra

 537. cialis 5 mg

  10 maja 2020 at 00:54

  Mwbrtk ppsudi Drug viagra cialis canadian pharmacy

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra