Z kraju

Szkolenie… z podstaw gender za nasze podatki

Osoby z Opola, które nie do końca rozumieją postawy lansowane np. w Sejmie przez Biedronia czy Grodzką, mają świetną okazję do pogłębienia swojej wiedzy. Jeszcze w marcu odbędzie się szkolenie „Równość płci kobiet i mężczyzn w projektach POKL (dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych)”. Zainteresowani w projekcie mogą wziąć udział za darmo tzn. na koszt przeciętnego podatnika.

Do udziału w szkoleniu "Równość płci kobiet i mężczyzn w projektach POKL (dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych)" zaprasza Regionalny Ośrodek EFS działający w ramach Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Organizatorzy inicjatywy tłumaczą, że celem szkolenia jest podniesienie wiedzy na temat polityki równości płci oraz podniesienie umiejętności realizacji zasady równych szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych ze środków POKL.

Osoby, które zdecydują się ukończyć kurs poznają przesłanki i cele oraz podstawowe regulacje prawne dotyczące polityki równości płci w Unii Europejskiej. Następnie utrwalą kluczowe pojęcia związane z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn: gender (płeć społeczno – kulturowa), stereotypy płci, dyskryminacja ze względu na płeć.

Kursanci mogą liczyć na poszerzenie umiejętność stosowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn w poszczególnych etapach realizacji projektu oraz utrwalić wiedzę na temat zapisów „Standardu minimum wniosku POKL z perspektywy realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn”.

Finansowanie PO Kapitał Ludzki polega na tym, że „środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) przekazywane przez Komisję Europejską (KE) jako zaliczki, płatności okresowe wpływają na wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony w euro, a następnie – po ich przewalutowaniu na PLN – przekazywane są na centralny rachunek dochodów budżetu państwa na podstawie dyspozycji Ministra Finansów i stanowią budżet państwa. Instytucją właściwą dla otrzymywania płatności dokonywanych przez Komisję Europejską jest Ministerstwo Finansów”.

Kurs organizowany jest na obszarze Opolszczyzny i podlega komponentowi regionalnemu. Oznacza to, że „wydatki dla Instytucji Pośredniczących na realizację priorytetów są planowane w części budżetowej Ministra Rozwoju Regionalnego i przekazywane w formie dotacji rozwojowej (z wyjątkiem wydatków ponoszonych przez beneficjentów będących państwowymi jednostkami budżetowymi)”.

W ogłoszeniu zapraszającym do udziału w szkoleniu, jakie odbędzie się 27 marca br., czytamy, że środki na finansowanie projektów PO KL pochodzą ze źródeł krajowych, tj. budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz innych środków publicznych tj. funduszy celowych.

Kilkanaście dniu temu opinią publiczną wstrząsnął raport Fundacji Pomocy Dzieciom „Maciuś”, z którego to dowiedzieliśmy się, że 800 tys. dzieci w Polsce cierpi z powodu głodu. Jako antidotum jedni zaproponowali częstsze jedzenie szczawiu i mirabelek, a inni bredzili o braku mody na jedzenie śniadań.

A może warto by w Polsce wprowadzić modę na nieorganizowanie szkoleń nie wnoszących nic pozytywnego do naszej rzeczywistości, a zaoszczędzone w ten sposób środki przeznaczyć np. na te niemodne śniadania.
 
Agata Bruchwald
Źródło: szkolenia.ngo.pl

 

PODOBAŁ CI SIĘ ARTYKUŁ? WESPRZYJ NAS!

Pobierz bezpłatny program do rozliczania PIT-ów, który za Ciebie wypełni zeznanie podatkowe, a 1 % przekażesz automatycznie dla naszego wydawcy, Fundacji SOS – Obrony Poczętego Życia:

 


 
Działania Fundacji można także wesprzeć wpłacając pieniądze na konto: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001 lub skorzystać z szybkiej wpłaty przez internet >>

 

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

3 komentarze

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra