W walce ze strasznym antysemityzmem, czyli Grzegorz Braun osamotniony w klubie Ronina

0
0
0
/

W poniedziałek 2 września, w klubie Ronina odbyła się debata na temat „Polacy, Żydzi, Izrael”. Wypowiadali się Dawid Wildstein, Filip Memches, Tomasz Terlikowski, Piotr Gontarczyk i Grzegorz Braun. Publiczność zbyt przychylna Braunowi, i sam Braun, byli co chwilę strofowani przez organizatora spotkania Józefa Orła.

 

Grzegorz Braun rozpoczął stwierdzeniem, że według opinii publicznej wypowiadanie się o Żydach jest szkodliwe dla życia i zdrowia. Według Brauna tematyka żydowska w debacie publicznej jest zakłamana w duchu idealizowania Żydów.


W rzeczywistości, zdaniem Brauna, elity społeczności żydowskiej były wrogie idei niepodległej Polski – widoczne było to i w 1918 w Wersalu i podczas wojny 1920 roku. I dziś Polacy są ofiarami kampanii kłamstw i szantaży ze strony elit żydowskich. Pomimo tych bolesnych faktów, media aspirujące do miana patriotycznych, nawołują by Polska popierała interesy Izraela. Państwa w którego władzach, niezależnie czy za rządów prawicy, czy lewicy, jest partia Szas, której lider Rabin Owadia Josef, osobnik twierdzący zgodnie z Talmudem, że goje są zwierzętami, a nie ludźmi.


Podsumowując swoje wypowiedzi Braun uznał, że kwestia żydowska jest niezwykle ważna. Ubolewał, że nie istnieje polskie państwo skłonne do obrony prawdy historycznej. Reżyser zanegował tezę jakoby Izrael był forpocztą cywilizacji europejskiej. Braun nie krył też swoich obaw co do tego, że może powrócić pomysł Judeopolonii.


Braun przypomniał również o prożydowskiej propagandzie mediach aspirujących do miana mediów patriotycznych. Poparciu państwa żydowskiego dla działań diaspory żydowskiej zmierzających do przejęcia mienia w Polsce. Milczeniu mediów rządowych i opozycyjnych wobec antypolskich działań Izraela i diaspory. Naukach Talmudu głoszących o tym, że goje nie są ludźmi.


Zdaniem Brauna nie ma Żydów chętnych do dialogu z Polakami. Reżyser ubolewał też, że inni prelegenci reprezentujący media opozycyjne boją się bronić Polski i Polaków. Uznał, że publicystyka filosemicka ogłupia Polaków i czyni ich niezdolnymi do obrony prawdy.


Kolejny dyskutant Dawid Wildstein zanegował znaczeni Rabina Owadi Josefa stwierdzając, że został on potępiony i odrzucony przez wszystkich Żydów w Izraelu i diasporze. Zdaniem Wildsteina dogmatem w polityce powinno być prawo Izraela do istnienia. Zdaniem Wildsteina chrześcijanie winni bronić Izraela, bo Izrael broni chrześcijan przed islamskimi bestiami żądnymi mordu.


Wildstein podczas swojej wypowiedzi odmówił „Gazecie Wyborczej” prawa do wypowiadania się w imieniu Żydów. Zdaniem publicysty „Gazeta Wyborcza” podszywa się pod Żydów i czerpie dochody z istnienia polskiego antysemityzmu. Zdaniem Wildsteina Żydzi są istotni dla Polski gdy niemiecka propaganda, jak słuchacze mogli się domyśleć wroga i rewanżystowska spod znaku Hubki i Czaja, chce odpowiedzialność za holocaust przerzucić na Polaków. Polacy muszą zdobyć sympatie Żydów by skutecznie walczyć z propagandą historyczną Niemiec.


Zdaniem Filipa Memchesa Żydzi i Polacy są podobni w epatowaniu swoim cierpieniem. Według publicysty Żydzi w naturalny sposób czują się pępkiem świata. Nowy Testament nie neguje, że są narodem wybranym. Memches stwierdził też, że Żydzi nie-judaiści nie są Żydami. Równocześnie uniwersalizm katolicki jest lepszy od judaizmu, a Izrael promuje sowiecką narracje historyczną.


Według Filipa Memchesa po 1968 roku w PRL obowiązywała obrzydliwa, kłamliwa, hagiograficzna narracja gloryfikująca polski patriotyzm. Zdaniem Memchesa Żydzi komuniści nie byli Żydami. Jakub Berman nie był Żydem, ale Polakiem żydowskiego pochodzenia. Komunizm dla Żydów był sposobem radzenia sobie z wyobcowaniem z polskiej społeczności. Żydzi w Rosji zostawali bolszewikami nie by walczyć z Rosją, ale by móc podlegać w Rosji awansowi społecznemu.


Tomasz Terlikowski uznał, że wielu spośród Żydów w Izraelu to ukryci chrześcijanie, którzy udawali Żydów by żyć w dobrobycie Izraela. Żydami są tylko wyznawcy judaizmu. Judaizm ma wiele nurtów i nie ma jednej wykładni judaizmu. Tora jest wspólnym fundamentem judaizmu i chrześcijaństwa, islam to zaś obca religia nie mająca nic wspólnego z monoteizmem biblijnym.


Zdaniem Terlikowskiego Żydzi są i pozostaną narodem wybranym. Z potępieniem Terlikowskiego spotkały się niechętne Żydom reakcje słuchaczy i obecny wśród prawicowców antysemityzm. Zdaniem redaktora portalu Fronda Talmud to zapis dialogu, zawiera sprzeczne nauki, i kłamstwem jest ograniczanie go tylko do krytyki chrześcijaństwa.


Zdaniem Terlikowskiego nie wolno też ukrywać wielowiekowego zbrodniczego antyjudaizmu w Kościele katolickim. Terlikowski stwierdził też, że uniwersalizm i emisyjność judaizmu zablokowała wroga opresyjna działalność chrześcijan. Szacunek dla judaizmu jest też zdaniem Terlikowskiego obowiązkiem katolików wynikającym z drugiego Soboru Watykańskiego. Zdaniem Terlikowskiego tezy o Judeopolonii to bzdury.


Według Terlikowskiego my Polacy powinniśmy się bić w swoje piersi, nie powinniśmy wspominać o winach Żydów. Nie wolno nam Polakom domagać się od Żydów przyznania do win wobec Polaków. Jezus wymagał nadstawiania drugiego policzka, i zgodnie z tą filozofią powinniśmy dialogować z Żydami.


Piotr Gontarczyk uznał, że nie wolno przedstawiać Polaków jako ofiary Żydów. Nie ma też wrogości współczesnych Żydów wobec Polaków, ani dominacji Żydów w debacie publicznej. Zdaniem historyka Żydzi nie są problemem Polski. Zdaniem Gontarczyka Izrael jest lotniskowcem cywilizacji europejskiej, cywilizacji judeochrześcijańskiej, stabilizacji w regionie, i gwarancja bezpieczeństwa dla chrześcijan, w porównaniu z dzikimi arabami. Patologie antypolskich publikacji niektórych Żydów wynikają z ich niewiedzy i nie są fragmentem zorganizowanej akcji. Gontarczyk uznał też Alinę Całą za osobę bez znaczenia, o Pawła Śpiewaka za osobę, którą trudno jednoznacznie ocenić. Z krytyką Gontarczyka spotkał się Krzysztof Jasiewicz, którego prelegent uznał za osobę opowiadająca głupoty, i nie stałą w swoich poglądach. Gontarczyk zdecydowanie potępił też ekscytowanie się Judeopolonią i publikacjami antyżydowskimi.


Dyskusja w Roninie choć nie wzbogacała wiedzy o Żydach niewątpliwie ukazała co gra w duszy poszczególnym prelegentom. Niektóre wypowiedzi panelistów trudno pozostawić bez komentarza. Tezę Gontarczyka o Izraelu jako lotniskowcu cywilizacji europejskiej można uzupełnić sformułowaniem, że został lotniskowiec ten zbudowany w nazistowskich stoczniach. Rasistowska polityka państwa żydowskiego mająca na celu eksterminacje Palestyńczyków, nie ma nic wspólnego z standardami cywilizacji zachodniej. Metody takie stosowały tylko nazistowskie Niemcy podczas II wojny światowej.


Dyskusyjna jest też opinia Terlikowskiego o rzekomo katolickim przeświadczeniu, że Żydzi są narodem wybranym. Żydzi odrzucając Jezusa odrzucili i proroków, my chrześcijanie przyjmując Jezusa przyjmujemy i zapowiadających Jezusa proroków, więc to my chrześcijanie jesteśmy narodem wybranym, biblijnym Izraelem, a nie Żydzi. Dodatkowo nie ma co się oszukiwać, nie ma zbawienia poza Kościołem katolickim - judaizm prowadzi do potępienia nie do zbawienia. Żydzi mają prawo do zbawienia, i nie wolno przed nimi ukrywać, że muszą porzucić judaizm i nawrócić się na katolicyzm by zostać zbawionymi.


Wypowiedzi panelistów negujące żydowskość osób niepraktykujących judaizm są też dyskusyjne. Bo po pierwsze dla wielu Żydów ateistów ich żydowskość jest faktem bezdyskusyjnym. Po drugie Żydzi komuniści nie widzieli problemu w łączeniu swego judaizmu i zaangażowania w komunizm. Po trzecie dziwnym założeniem jest to oprawcy stalinowscy nie byli Żydami, by w 1968 emigrować z Polski już jako Żydzi ofiary antysemickich czystek.


Dość przewrotny zdaje się też być argument Tomasza Terlikowskiego, że w relacjach z Żydami Polacy muszą nadstawiać drugi policzek i z pokorą przyjmować razy. Zgodnie z tą logiką przeciwnicy aborcji powinni z milczeniem i pokorą przyjmować propagandę i działania proaborcyjne. A sam pan Terlikowski w kwestii aborcji nie nadstawia drugiego policzka, ani w pokorze nie przyjmuje proaborcyjnej agresji.


tekst i fot. Jan Bodakowski

Źródło: prawy.pl

Sonda

Wczytywanie sondy...

Polecane

Wczytywanie komentarzy...
Przejdź na stronę główną