Polskość

Polokaust i antypolonizm…

Nikt w Polsce nie spodziewał się tak wściekłego i nienawistnego ataku ze strony zaprzyjaźnionych Żydów, którym nadskakują kolejne polskie rządy.. II wojna światowa to temat wielonurtowej rzeki, którą płyną hektolitry krwi i niezliczone ciała ofiar. Pochylając się nad tragedią ofiar holokaustu i nad własną tragedią sprzed pół wieku nie mieliśmy pojęcia jak bardzo Żydzi nas Polaków nienawidzą i jak bardzo nami gardzą.

A cała ta żółć wypłynęła na wierzch przy pierwszej okazji, kiedy w nowelizacji o IPN zechcieliśmy zadbać o dobre imię Polski. Wnet okazało się, że jesteśmy wstrętnymi prymitywnymi nazistami gorszymi od Niemców z kulturalnego stowarzyszenia Gestapo, czy artystycznych grup Wehrmachtu.

Z pewnością niebawem genialny historyk na wychodźstwie Gross ogłosi, że Niemcy pod wodzą Hitlera nie mogąc już dłużej patrzeć na polski antysemityzm weszli w 1939 r. w granice II RP, aby położyć mu kres. Poprosili też o współpracę miłującego pokój komrada Stalina, gdyż nie mogli liczyć na pomoc Ligii Narodów z której w proteście wystąpili.

Dlatego na zdjęciach szczególnie we wschodniej Polsce widać wdzięcznych polskich Żydów i bramy powitalne tak dla armii niemieckich, jak i sowieckich. Kto wie, może Hitler przyrzekł swojemu żydowskiemu dziadkowi, że będzie dbał o wspólny interes, kto wie… Może dlatego w armiach Hitlera wiernie służyło ok. 150,000 niemieckich Żydów (w tym 22 generałów)? Ale na to pewnie “nie ma rubryki” jak powiedział jeden rabin…

Bezmyślny i wściekły atak żydowskich rządowych i politycznych elit na Polskę wyleczył wielu Polaków z filosemityzmu. Wystarczyło poczytać artykuły i komentarze w “Jerusalem Post”, czy “Haaretz”. Polacy już dziś spoglądają inaczej na agresywne traktowanie Palestyńczyków przez uzbrojonych po zęby żydowskich żołnierzy.

Na naszych oczach rozsypuje się w proch mozolnie na piasku budowane partnerstwo i sojusz polsko-żydowski i cała ta “Rzeczpospolita Przyjaciół”. Dziś widać, że tylko Polacy naiwnie i poważnie traktowali to partnerstwo, Żydzi pokazali prawdziwą twarz przy pierwszej nadarzającej się okazji. Polaków traktują tylko przedmiotowo i z pogardą wypuszczając swoje wściekłe psy, swoich nacjonalistów święcie przekonanych o swojej wyjątkowości i wyższości. Natomiast nasz rząd pouczają (izraelski lobbysta Jonny Daniels) o konieczności delegalizacji stowarzyszeń polskich narodowców. Raptem okazuje się, że każdy liczący się polityk w Izraelu ma ustawowo po 5 babć, z czego przynajmniej jedna zginęła bądź w Polsce, bądź z rąk Polaków…

Jak zachowuje się zaskoczony tą awanturą polski rząd? Uroczo drepcze w kółko powtarzając mantrę o przyjaźni, ale i powoli wstaje z kolan, grzecznie broniąc się przed chamskim pozbawionym hamulców atakiem. Po oszczerstwach premiera Izraela i ichniego Palikota, lewaka Lapida, polski MSZ nie wezwał nawet izraelskiej ambasador, aby złożyła stosowne wyjaśnienia. Cicho, sza, poczekajmy, może to ostatni policzek? Polacy zaczynają rozumieć, że są w sytuacji zaskoczonego rozwojem sytuacji pożyczkobiorcy ze słynnego filmu “Dług”. Nieważne, że prawda jest po twojej stronie, nie o nią tu chodzi, ale o bezwzględne wydrenowanie twoich zasobów. Dla nich jesteśmy frajerami, których bezkarnie można przydusić…

Polacy tradycyjnie chorują na swoje przypadłości, chrześcijańskie współczucie i miłosierdzie, a Żydzi przewlekle chorują na swoją wyjątkowość narodu wybranego. Oskarżani w ramach zbiorowej odpowiedzialności za czyny polskich szmalcowników (kolaboranci stanowili ok.0,1% populacji) przypominamy Żydom o otwartej współpracy judenratów (Chaim Rumkowski, Adam Czerniaków) i żydowskiej policji w gettach, o Grupie 13 (żydowskie gestapo), o Abrahamie Gancwajchu, organizacji Żagiew. Wtedy oni mówią, że : ”nie ma takiej rubryki”… Poza tym, jeśli zadajesz takie pytania to pewnie jesteś antysemitą. Ale czy to nie antypolonizm? “Nie ma takiej rubryki”. I mówią to ludzie, którzy ostrzegają, że nowelizacja ustawy o IPN-ie zagraża wolności badań naukowych…

Polska była pierwszym krajem, który przeciwstawił się Niemcom Hitlera, teraz Polska zmuszona jest do przeciwstawienia się kłamliwej propagandzie żydowskich światowych organizacji pielęgnujących religię holokaustu, bezpardonowym atakom rządu Izraela i kontrolowanych przez Żydów części światowych mediów. Dla nas to nie pierwszyzna, nie w takich przyszło nam być opresjach (siła złego na jednego).

Naród polski podczas niemieckiej i sowieckiej okupacji miał swoją legalną reprezentację i nie byli nią szmalcownicy, był nią Rząd RP na wychodźstwie. Rząd z armią podziemną, która ścigała szmalcowników pozbawiając ich życia z wyroku władz podziemnych. Dla kontrastu Francuzi chwytali swoich Żydów na ulicach i odsyłali do niemieckich władz. Właśnie teraz nadszedł czas, abyśmy ukazali, zbadali i opisali tak polskich jak i żydowskich kolaborantów, zobaczymy kto będzie miał więcej powodów do wstydu…

Bezwstydną bezczelność żydowskich oskarżeń trzeba spokojnie zablokować pytaniem: ilu było sprawiedliwych Niemców, Francuzów, Holendrów i Belgów, którzy oddali swoje życie za ukrywanie Żydów? Wystarczy przypomnieć, że Hitlerowi służyło 350,000 żołnierzy Waffen SS z podbitych krajów, ale nie z Polski.

Tak się przyjęło, że każda małpa tańczy na swojej gałęzi, ale niektóre małpy są bardziej zabawne niż inne. W uroczej krainie szmaciarzy nie ma restrykcji na dożywianie małp przez sąsiadów, problem w tym, że je przekarmiają i inne małpy (czyli MY) muszą później sprzątać. PO razem ze swoją słynną polityką ciepłej wody w kranie, w ostatnich wyborach od Polaków odebrała lanie i lud wybrał PiS. Mamy zimę, ciepła woda zamarzła (w stosunkach polsko-żydowskich) dlatego, że zapomnieliśmy, że powinniśmy kochać się jak bracia, a rozliczać się jak Żydzi.

Rząd polski (mówią teraz o budowaniu muzeum getta!) musi zrozumieć jedną podstawową prawdę: jeśli nie szanujesz siebie samego, nikt nie będzie szanował ciebie! Gdzie jest muzeum Żołnierzy Wyklętych? Sam rtm. Pilecki winien mieć swoje własne muzeum pamięci. Polscy patrioci dostają tylko okruchy ze stołu, a pieniądze polskiego podatnika idą na uszanowanie pamięci o tych, których potomkowie nas szkalują i opluwają nasze dobre imię. Hadacz wśród historyków, J.T. Gross w pocie czoła oczerniający ojczyznę swojej matki i instalujący pola minowe w relacjach polsko-żydowskich w nagrodę od polskiego prezydenta otrzymał Orła Białego! Tę pomyłkę trzeba naprawić i dać mu w zamian kurę, albo gęś. Jeśli nie będziemy szanować swojej Ojczyzny, nikt nas nie będzie szanował!

Trzeba oczyścić ministerstwo kultury z antypolaków i pożytecznych idiotów. Na co dotychczas rozdawali pieniądze polskiego podatnika? Na wciskanie Narodowi polityki wstydu, na “Pokłosie”, “Idę”… Gdzie filmy o bohaterach, o Pileckim, Karskim, o Kolbe? Okazuje się, że w miejscu kaźni polskich bohaterów nie można wywiesić, zaprezentować polskiej flagi?! Nie ma pozwolenia, aby w miejscu męczeńskiej śmierci Ojca Kolbe stanął krzyż! Wcale nie jestem kosmitą, ale dziwię się, komu dajemy mandat, aby umacniał interesy Polski. Na rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz znalazło się miejsce dla wnuka komendanta obozu Hoessa, ale już nie dla dzieci bohaterskiego ochotnika do Auschwitz, który w swoich raportach alarmował świat o tym co dzieje się w Auschwitz! Polacy te poczynania na polskiej ziemi akceptują, a rząd nawet je finansują z pieniędzy polskiego podatnika…

Kiedy próbowaliśmy głosić prawdę o czynach żołnierzy Armii Czerwonej, o Katyniu, nieludzkich antypolskich zsyłkach, nazywano to atakiem na ZSRR i antykomunizmem. Dziś próba przedstawienia prawdy i faktów z okresu II wojny światowej w aspekcie stosunków polsko-żydowskich jest okrzyknięta mianem antysemityzmu. Prawda przykryta zdradzieckim obrusem okrągłego stołu…

Ze słowników izraelskich wrogów wyparowały Niemcy, pojawili się naziści operujący jeszcze nie na księżycu, ale w Polsce, czyli Polacy. Niemcy to kulturalny naród, pewnie w głębi swojej oświeconej i rycerskiej duszy współczujący żydowskim ofiarom. Tylko ci perfidni, zbrodniczy, prymitywni i zdradzieccy Polacy nienawidzili i mordowali Żydów, właśnie w Polsce. Dziś Izrael przeciera ze zdumienia oczy. Okazuje się, że Polacy uwierzyli w inną wersję historii II W.Ś. niż ta wylansowana przez Grossa i Grabowskiego sfinansowana z pomocą przedsiębiorstwa holokaust.

Zagadnienie holokaustu ma swoją historię, najpierw twórcy Izraela chcieli zapomnieć o milionach biernych, potulnych Żydów idących na śmierć (nazywanych mydłem). Izrael potrzebował wojowników do zdobywania terytorium, dopiero po procesie Eichmanna, inkorporował holokaust i rozpoczął rokowania z Niemcami odnośnie zadośćuczynienia za wyrządzone Żydom krzywdy. W czasie zbrodni holokaustu na mapach Europy nie było Państwa Polskiego, zostało ono wchłonięte przez Niemcy i Rosję Sowiecką, z resztówki Hitler utworzył Generalną Gubernię.

To Niemcy pozbawiały Żydów (i Polaków) ich majątku (i życia), bombardując domy i biznesy, rabując sztukę i rzeczy drogocenne i właśnie od nich państwo Izrael na mocy traktatu z 1952 r. uzyskało ok. 3,5 mld marek w ramach odszkodowania. Do tego dochodziła roczna pomoc natury gospodarczej i finansowej (szacowane na ok. 60 mld marek). Z żydowskich protestów zniknęło słowo “Niemcy”, którzy dobrze zapłacili (jak powiedział śp. Prezydent Lech Kaczyński), a wcześniej otrzymali poważne dofinansowanie od Amerykanów z planu Marshalla, a my figę…

Ponad milion polskich Żydów zamieszkiwało tereny wschodniej Polski i oni dostali się pod okupację Rosji Sowieckiej. To Stalin znacjonalizował tam majątki i własność prywatną i państwową i logicznie ci Żydzi (i Polacy) powinni zwrócić się o odszkodowanie do wschodniego agresora, który siłą zmienił stosunki własności i granice we wschodniej Polsce. Przecież nie zrobili tego Polacy! Więc, kto zapłaci?

Również PRL przekazał na mocy umowy odszkodowawczej z 1960 r. na ręce USA $40 mln w celu “całkowitego uregulowania i zaspokojenia wszystkich roszczeń obywateli Stanów Zjednoczonych, zarówno osób fizycznych, jak prawnych, do Rządu Polskiego”. Dalej: „Po wejściu w życie tego układu Rząd Stanów Zjednoczonych nie będzie przedstawiał Rządowi Polskiemu ani nie będzie popierał roszczeń obywateli Stanów Zjednoczonych do Rządu Polskiego”.

W imieniu Polski podpisał premier Józef Cyrankiewicz, w imieniu USA prezydent J.F. Kennedy. Umowa ta była ratyfikowana przez polski Sejm i Kongres USA. W tym okresie czasu Polska przekazała rządom 14 państw ponad $250 mln, w przeliczeniu na dzisiaj to ok. $1,2 mld. Sprawa więc jest jasna, pokazać tak Żydom, jak i Amerykanom odnośne papiery i powiedzieć, że mamy ładną pogodę…

Sam pomysł organizacji żydowskich z USA dziś otwarcie już wspieranych przez rząd Izraela o wymuszeniu od Polski haraczu jest sprzeczny z duchem prawa rzymskiego stosowanym tak w Polsce jak i w USA. Spadek należy się potomkom polskich obywateli i tu nie ma żadnych trudności po dokonaniu koniecznych czynności. Nie ma znaczenia, czy spadkobiercą jest Żyd, czy katolik, ale spadkobiercą nie może zostać jakaś skrzyknięta organizacja, żądająca dziedziczenia na zasadzie plemiennej. Ktoś tu pomylił wieki i miejsce. Dziś ich buchalterzy podnieśli swoje apetyty żądając już nie $65 mld, ale całe $300 mld!

Wiadomo, że atak rządu izraelskiego na dobre imię Polaków i Polski związany jest też z negocjowaną ustawą reprywatyzacyjną, ale i z wewnętrzną polityką Izraela. Zbliżają się wybory do których chce stanąć obecny premier Bibi Netanyahu, który (podobnie jak jego żona) oskarżany jest o przekręty i korupcję, nawet mówią o konieczności aresztu. Stąd jego próba ucieczki do przodu i atak na Polskę. Ostatnio literalnie zaatakował też cele wojskowe na terenie sąsiedniego Państwa Syryjskiego, byleby tylko zaistnieć w mediach inaczej niż jako skorumpowany polityk. Wcześniej poleciał do Putina, aby rozpaczliwie spróbować rozluźnić sojusz rosyjsko-irański. Ze swoich baz w Syrii, Iraku i Libanu (Hamas) Izraelowi zagraża Iran, pętla się zaciska. Ostatnio dochodzi też do agresywnych wystąpień prezydenta Turcji Erdogana skierowanych przeciwko państwu Izrael. Pamiętamy “przepowiednie” dr H. Kissingera, że Izrael zniknie z mapy gdzieś ok. 2020 r. Może atakując Polskę Bibi wnosi kapitał do przetargów z Putinem? Polaków Netanyahu traktuje z buta, jako chłopców do bicia i ma nas za nic.

Żydzi w Tel Awiwie wdarli się na teren polskiej ambasady atakując i ubliżając Polakom i polskiemu państwu, spróbujcie wedrzeć się na teren izraelskiej ambasady. Następnie Żydzi w Rzymie przed polską ambasadą urządzili wrogą, agresywną demonstrację oskarżając Polaków o wszystkie zbrodnie II w. ś., Polacy siedzą cicho zupełnie jak kiedyś żydowskie ofiary Hitlera. Kto jest dzisiaj kim w tym nowym rozdaniu? Czy dzisiaj Żydzi spodziewają się od znieważanych Polaków w zamian czegoś pozytywnego, może przyjaźni i następnego muzeum?
W II w.ś. tak Polacy (przez sojuszników) jak i Żydzi zostali zdradzeni (ich ziomkowie w USA, rządy krajów sojuszniczych).

Gehenna Żydów skończyła się po zakończeniu wojny, Żydzi mogli emigrować do swojego tworzącego się państwa. Gdzie mogli emigrować Polacy? Do stalinowskiej PRL? Polaków czekała dalsza okupacja sowiecka, w której na pomocników do panowania nad polskim wolnościowym żywiołem powołał Stalin właśnie Żydów. W stosunkach polsko-żydowskich powstały nowe rany i blizny. Wszystko to starano się zagłaskać aranżując wajchę pełnego kantów, ale bez kantów okrągłego stołu, proponując Polakom ograniczoną suwerenność, ciągle pod kontrolowanym zarządem.

Najpierw przed wojną zdradzili nas zachodni sojusznicy (1939), następnie drugi raz zdradzono nas w Jałcie (luty 1945) rzucając jak wojenny łup pod nogi tyrana Stalina. Pod koniec lat 80-tych miała miejsce “miękka” Jałta, postanowiono Polskę skolonizować i wrzucić do koszyka państw Unii Europejskiej. Tak więc entuzjastycznie skończyliśmy w socjalistycznej Unii Europejskiej, u boku tradycyjnych przyjaciół Niemiec jako ich montownia. Niemiec zauroczonych Rosją, którzy dadzą nam popalić budowaną, już drugą wybuchową rurą gazową, “fajką” pokoju. Po co Polsce i Polakom suwerenność? Wystarczy nam jedno hasło “Za wolność naszą i waszą” z akcentem na drugi człon, będziemy przelewać krew na dalekich frontach wojny.

Jeśli już mówimy o Żydach, to bierzmy z nich przykład! Światowa lewica (w tym elity UE) atakują nas, że zbyt mało mamy mniejszości narodowych i religijnych. Popatrzmy jak postępuje Izrael, dbając o zachowanie etnicznej czystości (tu ma oczywiście kłopoty z autochtonami), bez ceregieli wydalając imigrantów, budując mury i głośno mówiąc o modelu państwa tylko dla Żydów. Dla nas problem w tym, że coraz mniej w Izraelu jest Żydów polskich, a coraz więcej rosyjskich, z sowieckim światopoglądem. Teraz oni budują pomniki właśnie Armii Czerwonej, nie mają zielonego pojęcia kim był gen. Władysław Anders, który jak Mojżesz doprowadził do żydowskiej Ziemi Świętej ponad 3,000 żydowskich żołnierzy. To oni wywalczyli, obok szkolonych w Polsce przed wojną żydowskich bojówek, państwo Izrael. To oni byli pierwszymi premierami i prezydentami Izraela, a w Knesecie kłócili się po polsku. Ten czas to już historia, rosyjskich Żydów (pomogliśmy 100,000 z nich przerzucić z upadającego ZSRR), teraz mamy tam rosyjskich Żydów…

Jakby w 1989 r. istotnie Polacy wybili się na niepodległość to nie wypłacali by UB-ckich emerytur dopóty, dopóki zasłużeni w mordowaniu polskich patriotów starsi panowie nie udzieliliby szczegółowych wyjaśnień gdzie, do których dołów wrzucili zmaltretowane ciała bohaterów. Gdzie leży ciało rtm. Witolda Pileckiego? A tak to mamy niepodległość ilustrowaną jak scena pogoni za króliczkiem…

Na dzień dzisiejszy klucze do rozwiązania polskich problemów leżą też w polityce prezydenta Trumpa, który kojarzony jest z sympatią dla państw narodowych i sam taki nurt na dzisiaj reprezentuje. Z sympatią odnosił się do bohaterskiej historii Polski przed pomnikiem Powstania Warszawskiego, ale przecież wiemy o jego sympatiach i rodzinnych powiązaniach z Żydami. Niedawno na pomoc Żydom w nacisku na Polskę przyszedł sekretarz stanu USA Rex Tillerson, “wyrażając zaniepokojenie” w przygotowanym mu oświadczeniu.

Prawdę mówiąc Trump jest nieobliczalny, w każdej chwili może zaskoczyć, ma w sobie taki błysk geniuszu. Powstaje jak Feniks, kiedy wszyscy myślą, że został już zniszczony. To dziś prezydent mocarstwa, mąż stanu, ale w głębi duszy biznesmen zdolny do niespodziewanych posunięć. Wydaje się, że w sytuacji wzrastania napięć i zagrożeń na kilku teatrach świata Trump zachowa się właśnie jak biznesmen. Przygotowując się do zablokowania niemiecko-rosyjskiego zbliżenia z pewnością widzi Polskę (i kraje Europy środkowej) jako asset, kapitał z którego zrezygnować byłoby głupotą. Nacisk Izraela i sił diaspory będzie przez jakiś czas jeszcze nabierał mocy, dopóki Polacy (polski rząd?) nie zademonstrują, że się nie ugną. Wtedy Trump będzie wiedział, że taka jest rzeczywistość i trzeba ją uwzględniać w swoich posunięciach. Wtedy może szybko uspokoić Izrael. Liczą się tylko wielkie interesy, sympatie mogą prowadzić do poważnych kłopotów…

Kaczyński jest dość dobrym strategiem, oczywiście pojawiają się jakieś wyzwania, które musi zręcznie kontrować, bądź nawet je prowokować, aby nie zagrażały nam w przyszłości w najmniej odpowiedniej chwili. Być może widząc zbierające się i konsolidujące roszczeniowe siły zdecydował się uprzedzić i rzucić granat najpierw zmieniając rząd, a następnie wrzucając nowelizację ustawy o IPN. Siły nieprzyjaciół i tak by ruszyły z atakiem, a w ten sposób o wybrał czas aby obudzić w Polakach patriotyzm w wyniku stworzonego zagrożenia. PiS w sondażach ociera się o 50% poparcia!

Wydaje się, że celem strategicznym Kaczyńskiego jest wykorzystanie zewnętrznych ataków i zagrożeń w celu uzyskania w społeczeństwie poparcia w celu zmiany konstytucji, a jak wiemy do tego potrzebna jest konstytucyjna większość w Sejmie. No cóż. pożyjemy, zobaczymy…

Kalifornia, 2018/02/15

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

47 komentarzy

47 Komentarzy

 1. tuszyn

  15 lutego 2018 at 10:54

  Więcej takich rzeczowych tekstów. Może Prezes Kaczyński i Premier Morawiecki (na Dudę nie liczę) zaczną myśleć po polsku i pogonią szkodników w rodzaju Czaputowicza – ministra spraw żydowskich a także całą trójkę demontażystów polskiej kultury i narodowego dziedzictwa

  • prawo

   15 lutego 2018 at 11:29

   1000 lat z żydami i starczy. Dziękujemy to jest koniec.
   Kto dyskutuje z żydem – ten nie ma piątej klepki.
   Kto słucha żyda – ten skończy marnie.

   Zacznijmy od rzeczy prostych. Zacznijmy od prawdy w naszej historii. Tu przypomnę, bo zaraz się zacznie, że nie było żadnych „wydarzeń marcowych” tylko stalinowska ustawka która wyprowadziła żydowskich zbrodniarzy do NJC, Londynu, Tel Awiwu. Uciekli tacy mordercy jak Wolińska, Morel, Michnik i tysiące podobnych.
   To była żydowska ustawka, która przy zakazie wydawania prywatnych paszportów umożliwiła żydowskim komunistom-stalinowcom wyprowadzenie z PRL żydowskich zbrodniarzy i morderców.
   NIE BYŁO ŻADNYCH „WYDARZEŃ MARCOWYCH” TYLKO STALINOWSKA USTAWKA.

   • MacGregor

    15 lutego 2018 at 11:54

    nic dodać nic ująć 😉

    Może tak na początek schłodzić tę zbyt gorącą przyjaźń z Żydami (oraz ukraińcami)

    Jakby dawna Rzeczposplita była mniej naiwna i tolerancyjna dla Eskimosów, to dziś nikt by nas o holokaust nie oskarżał

   • tuszyn

    15 lutego 2018 at 12:20

    „Marzec” miał jeszcze kilka innych wątków, a mianowicie:
    – potrzeba rekruta a Gomułka nie wydawał zgody na wyjazd żydowskiej młodzieży, która dostała karty powołania na wojnę,
    – potrzeby kadry oficerskiej ale Jaruzelski uzupełnienia kadrowe załatwiał sprawnie i zgodnie z życzeniami Dajana;
    -część chciała zwyczajnie poprawić sobie byt i wyjechać na Zachód z biednej Polski.
    Wszyscy załatwili sobie sprytnie status wypędzonych i szopka trwa już 50 lat. Była owszem jakaś grupa skrzywdzonych i byli to zasymilowani żydzi, którzy z różnych przyczyn już z żydostwem nie chciała mieć nic wspólnego. Ich listy dostarczył ktoś (zgadnijcie kto?) do organizacji partyjnych a tam towarzysze, też najczęściej żydowscy, wykrzyczeli im ich pochodzenie ale kto nie chciał ten nie wyjechał. Identycznie, w czasie okupacji judenraty (szmalcownicy, o których się nie wspomina) przekazały do gestapo listy żydów, przechrzczonych na chrześcijaństwo, nawet kilka pokoleń wstecz. Kardynał Sapieha część z nich obronił a reszta poszła na zatracenie.

    • jok

     15 lutego 2018 at 13:17

     Część też, jak mi się zdaje, najzwyczajniej w świecie w 67-68 r., chciała przejąć władzę czy może ją rozszerzyć, taką sprawowaną via Biuro Polityczne i taką może na „mocniejszą jakość” niż miał możliwości Gomółka.
     I to chętnie nawet po rozlewie krwi lub przy jego pomocy, jak twierdzi autor „Rewolty marcowej” o ile pamiętam, To wszak nie tylko o paszporty chodziło….

     • tuszyn

      15 lutego 2018 at 16:49

      Oczywiście nie tylko o paszporty. Gomułka, który wcześniej bez reszty poparł moskiewską żydokomunę zaczął w pewnym momencie zbliżać się do środowiska AL. Pogonił Zambrowskiego (patrz A. Siwak – „Bez strachu”) ale aż przy pomocy Chruszczowa. Gdy w marcu 1968 biegałem jak głupek po UW to koleżanka Żydówka (z pierwszych stron gazet więc z ostrożności procesowej nie podam nazwiska) powiedziała mi – „nie bądź kiep, to nasza sprawa i nasz interes i my go doprowadzimy do końca, wasze Dziady grają bez przeszkód od kilku miesięcy a te hasła „Zambrowski do Biura”, „Brus na Uniwersytet” to też nasz geszeft i nie twoja sprawa więc idź do domu”. Popatrzyłem na jakiegoś Szlajferta czy Blumsztajna machającego tablicą z Zambrowskim i pomyślałem sobie ‚ona ma rację przecież na Dziadach byłem miesiąc temu i nikt ich nie cenzurował a ten bolszewicki Zambrowski mi na cholerę. I poszedłem do domu. Teraz koleżanka z zaangażowaniem buduje Judeopolonię czy też Izrael -bis i o danej mi niegdyś dobrej radzie nie chce pamiętać

   • Tomek

    15 lutego 2018 at 15:19

    „Stalinowska ustawka”…

    Prawo, ogarniasz podstawowe dary, np. jaki okres nazywamy w Polsce stalinizmem i w jakim czasie staliniści byli przy władzy?

    • prawo

     15 lutego 2018 at 17:22

     Ogarniam. Widzę ich do dzisiaj. Stalinowiec to psyche a nie jakieś „okresy”.
     Ogarniam psi ……

    • tuszyn

     15 lutego 2018 at 17:26

     Do 1968 roku tylko po 1956 roku ukryto na drugim planie najbardziej sztandarowych rzeźników. Gomułka zdołał odwołać z Biura Politycznego jedynie Zambrowskiego ale szantażem zmontowanym z samym Nikitą Chruszczowem a klangor z tego tytułu Michniki , Blumsztajny ….podnosiły na cały świat jeszcze w 1968 roku.

  • gazetawarszawska.com

   15 lutego 2018 at 19:20

   Rzeczpospolita Przyjaciół, nowy pomysł elit.

  • Henryk

   8 lipca 2018 at 00:55

   Jak rząd Polski będzie lizał dupę Izraelowi i Ameryce to Polska będzie do Żydów należeć? Andrzej Duda, Mateusz Morawiecki i partie PO i PIS tak będą rządzić to Polacy będą na usługach rządu Izraelskiego i będą niewolnikami Żydowskimi. A Polacy jak się tak by stało to ci, co rządzili i sprzedali Polskę to bym na miejscu polaków wydal wyrok śmierci tym, co rządzili w tych czasach Polska. Bo naród jest gotowy do wojny z Żydami tylko patrzą, co zrobią ci, co nami Rządzą i Polska. Bo Żydów już dano się powinniśmy pozbyć a nie trzymać ich w Polsce, co uczą własnych dzieci przeciw Polakom i mało tego pokazują, że obozy były Polski i wina jest Polaków a nie Niemców i na to idioci się zgadają tak jak Rosjanie byli przyjaciółmi i zakaz mówienia o Katyniu pod groźbą wiezienia a też wyszło na jaw, jacy oni byli przyjaciółmi i to samo jest z Żydami. Oszukują i łamią historie, aby od Polski wyłudzić haracz złodziejski to cala polityka Żydów, bo szukają miejsc dla swojej hołoty. Jak polska przegra to tylko będziemy winić Polski rząd, bo mieli władzę i mogliby podnieś naród do wojny przeciwko Żydom a tak sami zginą, bo naród im tego nie wybaczy za to, że będzie nas musiało zginąć miliony za wolność? To niech pamiętają i przestana Żydów całować po dupie i przed nimi się tłumaczyć, bo jest jeszcze czas abyśmy mogli się obronić. Wy rządzący też macie jedno życie to je szanujcie i pamiętajcie.

 2. Warto obserwować zajadłą WALKĘ o władze w Rosji pomiedzy ruskimi żydami i etnicznymi Ruskimi!

  15 lutego 2018 at 10:56

  Wyjaśnienie ruskich aktywistów politycznych jakie są plany zlikwidowania Polski i Ukrainy, a na ich miejscu ustanowienia nowego Izraela 2:
  Новое государство Израиль будет на Украине (Жириновский+Данилов)
  https://www.youtube.com/watch?v=59TEZKcxoP0
  Rusofobiczna GŁUPOTA polska w III RP oraz tzw. Polonijna, a w tym prawy.pl wszystkie opinie dostępne na internecie w j.rosyjskim traktuje jako „ruską propagandę” co jest poważnym błędnym metodologicznym całe obecnej durnej „polskiej” polityki.
  Należy w Polsce dokładnie śledzić zajadłą WALKĘ o władzę w Rosji pomiedzy konserwatywnymi żydami i lewacko-liberlnymi żydami w Rosji. To samo dotyczy Izraela.
  Z kolei etniczni Rosjanie walczą z obydwoma gatunkami żydów panoszących się w Rosji IDENTYCZNIE jak żydy panoszący się w III RP.
  Z tych ich sporów politycznych bardzo dużo się można dowiedzieć co faktycznie się dzieje w Izraelu i Rosji co będzie w polskim interesie.

  • Pierwszy GATUNEK żydów WYGANIA z Izraela 2-gatunek żydów czyli ruskiego pochodzenia !

   15 lutego 2018 at 11:00

   Ostatnio liberalni LEWACCY żydzi takiego pokroju jak ten oszust, złodziej i awanturnik Netanyahu masowo WYGANIAJĄ lub DEPORTUJĄ „konserwatywnych żydów” pochodzenia rosyjskiego(nazywanych w Izraelu tzw. „1% żydami”) którzy mieszkają w Izraelu.
   Ci LEWACCY liberalni żydzi co się uważają za 100% żydów w Izraelu mają za złe tym żydom pochodzenia rosyjskiego(tzw. 1% żydów), którzy osiedlili się w Izraelu po 1990 roku, że jakoby nie są w 100% LOJALNI wobec państwa Izrael i mają sympatie do Rosji, NIE popierają SABOTAŻU wobec państwa Rosja przez żydów, którzy POZOSTALI w Rosji co się ZŁODZEIEJSKO „uwłaszczyli” na państwowym majątku byłego ZSRR.
   Ci żydzi pochodzenia rosyjskiego zamieszkali w Izraelu są tam nazywani tzw. „1% żydami”, co NIE popierają SABOTAŻU Rosji przez tych jakoby żydów 100% co pozostali w Rosji i RABUJĄ Ruskich, a także usiłują przewrócić do góry nogami Rosję organizując w Rosji „kolorowe rewolucje” z V Kolumnę żydów oligarchów w Rosji usiłujących PRZEJĄĆ władze na Kremlu.
   Teraz ci 100% żydzi oligarchowie zamieszkali w Rosji atakują zajadle W.Putina, tak aby przegrał w marcu 2018r wybory prezydenckie w Rosji, a prezydentem Rosji został jakiś WYLANSOWANY żyd rosyjski przyjazny Izraelowi i USA.
   Czyli sytuacja jest ANALOGICZNA jak to jest w Polsce, że żydy zamieszkali w III RP z polskim obywatelstwem prowadzą otwarty SABOTAŻ interesów etnicznych Polaków ale zdołali PRZEJĄĆ władzę w 1989 roku w III RP trzymając tą władzę do DZISIAJ!
   Zatem etniczni Polacy w Polsce powinni DEPORTOWAĆ z Polski tzw. „1% polskich obywateli”- czyli faktycznie ŻYDÓW zamieszkałych w Polsce, którzy NIE są LOJALNI wobec Państwa Polskiego, czyli aktywistów żydo-fili z gangów KOD, PO i PiS.
   Pomiędzy żydami pochodzenia rosyjskiego zamieszkałymi w Izraelu toczy otwarta walka o władzę z pozostałymi LEWACKIMI liberalnymi żydami, co WARTO obserwować za pomocą Internetu oraz licznych informacjach zamieszczonych na YouTube.
   Warto się zapoznać z opiniami dotyczących toczących się KONFLIKTÓW pomiędzy „100% żydami” z Izraela ale którzy są też pochodzenia rosyjskiego z żydzi pochodzenia rosyjskiego uważanych w Izraelu za „1% żydów” których ostatnio WYGANIAJĄ z Izraela za nie 100% lojalność wobec Izraela:
   „Гои в Израиле, в чем суть проблемы, мое мнение на тему” :
   https://www.youtube.com/watch?v=RhGX41_-DEU&feature=youtu.be

   • Ruski żyd wyjaśnia jak KOŃCZY się "izrael" który zostanie PRZENIESIONY do Polski i ukrainy po SAKASOWANIU tych krajów !

    15 lutego 2018 at 11:02

    Oto jak ruski żyd, który wyjechał z Izraela i opowiada jak faktycznie traktują ruskich 1% żydów w Izraelu:
    „Почему нужно валить из Израиля. С новым израильским годом”.
    https://www.youtube.com/watch?v=AqQGCSa6q4A
    Takich relacji o faktycznym życiu w Izraelu ruskich DYSKRYMINOWANYCH żydów jest całe mnóstwo na YouTube, którzy pomagają demaskować aparthiad Izraela.

 3. m

  15 lutego 2018 at 11:08

  Zdesantowany w Polsce angielski Żyd wypromował „uroczystość”, podczas których rabin Ostroff – zachowujący się w Auschwitz jak chuligan – „pobłogosławił” polską premier – na co „błogosławiona” ze spuszczonymi oczami zezwoliła.

  Co żydowski rabin błogosławił? – „Związek” polegający na realizacji żydowskiej dominacji?

  http://trybeus.blogspot.com/2018/02/jonny-daniels-czyli-powtorka-z-zycia-w.html#more

  • jok

   15 lutego 2018 at 12:50

   Problem jest w całym konglomeracie zachowań/działań, m. in. takich jak eks pani premier i nie tylko wszak ona, porusza „konieczność walki z antysem-zmem”, nie poruszając zwalczania antypolonizmu, szczególnie nie zauważając tego proweniencji ż-skiej (bo trudno raczej te zmiany ustawy (wczytawszy się w treść) i napomknięcia, że nie było polskich obozów, uznać za zdecydowaną walkę z takim antypolonizmem).
   Taki konglomerat doprowadza do tego, że butni sobie pozwalają na różne gesty – bo sądzę, że nie pozwoliłby sobie w innym kraju nieco „poważniejszym”, nawet „lewacko-europejskim.
   No ale tak myślę, jak zachowania są takie od lat jakie są, że jak już doszło do tego spotkania – może po prostu nie powinno być takich spotkań – że jak postąpił butnie jak postąpił – fakt, że to gest niby niewrogi, ale dominujący, to co miała zrobić?
   Rzucić się do tyłu, odwrócić, odtrącić rękę?

   • m

    15 lutego 2018 at 18:04

    Co miała zrobić? Miała go pobłogosławić takim szerokim gestem całej ręki, jak czynią to księża albo uczynić mu znak krzyża na czole – dobroć za dobroć.
    Podejrzewam, że pan(?) rabin powziąłby (jeśli tak można napisać) nieczystość do końca życia.

  • andzia

   15 lutego 2018 at 14:51

   Zgodnie z tm błogosławieństwem za parę dni wyleciała nagle ze stołka.

 4. m

  15 lutego 2018 at 11:09

  Takie samo upodlenie dotyczy jeszcze innej fotografii, gdzie następny polski zwolenik życia w „związku” z Żydami – zawsze pod okiem spadochroniarza – zamiast co prędzej wznowić ekshumację w Jedwabnem – usatysfakcjonowany uwiecznia się w egzotycznym towarzystwie:

  http://trybeus.blogspot.com/2018/02/jonny-daniels-czyli-powtorka-z-zycia-w.html#more

 5. m

  15 lutego 2018 at 11:24

  Musimy zatem przyjąć, że to nie Nasz Najważniejszy Sojusznik nałożył tę surdynę na hałaśliwy klangor wojny żydowskiej, tylko Wysoka Strona Wojująca. No dobrze – ale właściwie dlaczego? Przecież ten klangor, podobnie jak i cała wojna, zostały rozpętane w celu zneutralizowania wysiłków Polonii Amerykańskiej, która próbuje nie dopuścić do uchwalenia przez Izbę Reprezentantów Kongresu USA ustawy numer 1226, co to pozwoliłaby Naszemu Najważniejszemu Sojusznikowi na wywieranie na Polskę nacisków w celu zadośćuczynienia żydowskim roszczeniom majątkowym, które ostatnio z 65 miliardów dolarów urosły do ponad 300 miliardów dolarów! W tej sprawie, jak wiemy, zarówno Naczelnik Państwa, czyli prezes Kaczyński, prezydent Andrzej Duda, jak i rząd, nie tylko zagadkowo milczą, ale nie kiwnęli nawet palcem, by to niebezpieczeństwo od Polski odwrócić. Mamy zatem dwie możliwości; albo Strona Wojująca uzyskała od naszych Umiłowanych Przywódców zapewnienie, że roszczenia zostaną zrealizowane co do centa – a w tej sytuacji lepiej nie rozjątrzać tubylczej opinii publicznej, bo w ciszy będzie można Polskę zoperować sprawniej – albo też, z uwagi na to, że bezcenny Izrael rozdokazywał się w Syrii, wyciszony został klangor na temat wojennych zbrodni, bo nie rozprawia się o sznurze w domu wisielca.
  http://www.michalkiewicz.pl/tekst.php?tekst=4148

 6. naiwny troche tekst

  15 lutego 2018 at 11:45

  od kiedy Izrael był „zaprzyjazniony” z Polin? To żenująca teza. Izrael nie ma przyjaciów, tylko szuka frajerów, których mozna ostrzyc z kasy. „Kaczyński jest dość dobrym strategiem” HAHAHAHAHAHAHAHAHA z niego taki „strateg” jak z koziej dupy trąba. to po prostu usraelski sługus bez zadnych jaj. Jedyne co potrafi zrobić, to trzymać w więzieniu Mateusza Piskorskiego, bo ma prorosyjskie poglądy i nie ma pleców, a to dla Kaczora zbrodnia,której się nie wybacza.

 7. jok

  15 lutego 2018 at 12:33

  „Nikt w Polsce nie spodziewał się tak wściekłego i nienawistnego ataku ze strony zaprzyjaźnionych Żydów, którym nadskakują kolejne polskie rządy…” „….Pochylając się …nie mieliśmy pojęcia jak bardzo Żydzi nas Polaków nienawidzą i jak bardzo nami gardzą.”
  To chyba ja w sieci, na forach, w książkach/publikacjach itd. spotykam dużo jasnowidzących, siebie zresztą nie wyłączając:)). Oni jakoś się nie mieszczą w tej kategorii „nikt” i „nie mieliśmy pojęcia”.
  Według mnie było to widoczne jak na dłoni, nawet nie trzeba było specjalnie wytężać wzroku, szukać. Wystarczyło nie zamykać oczu i używać w wyjaśnianiu sobie „brzytwy Ockhama”, że jak coś tak wygląda, to pewnie takie jest. Wystarczyło nie akceptować tresury, że to co widzimy to albo „przewrażliwienie” z ich strony albo „zasłużona krytyka”. Nie „tłumaczyć” sobie, że ich działania to. … nie ich – to „lewacy”

  ” powtarzając mantrę o przyjaźni, ale i powoli wstaje z kolan,”
  Brzmi ładnie, ale uważam że wątpię. Jedyne co dostrzegam – to warunkowe wprawdzie, ale podpisanie zmiany ustawy i nie wykluczam, że to ma coś przykryć….

 8. wiersze33

  15 lutego 2018 at 12:47

  Mijają czasy zachwytów i pienia
  Jak Europy utopia koszerna
  I znów niewypał pomysłów co z cienia
  Elita Syjonu wywlokła pazerna.

  Sypie się Euro, sypie dobrobyt
  Powoli sypią zasady, zaklęcia
  I znów utopia odchodzi gdzieś w niebyt
  Siejąc po drodze ludzkie nieszczęścia.

  I Wiosna Ludów wielkimi krokami
  Do Europy zbliża się powoli
  By w pył rozetrzeć tych co razem z nami
  W teatrze grali nie znając swej roli.
  zapraszam na wiersze33.blogspot.com

 9. jok

  15 lutego 2018 at 13:09

  „nie mieliśmy pojęcia jak bardzo Żydzi nas Polaków nienawidzą i jak bardzo nami gardzą”
  Nie mogę się zgodzić z takim ujęciem.
  Dawno temu, jak czytałem jeszcze gw albo może już od czasu do czasu czytywałem:)) zobaczyłem „ich wycieczkę” w jakimś hotelu.
  Rozmawiałem później ze znajomą, która w jakimś dużym hotelu czy sieci hoteli pełniła jakieś tam funkcje, mówiąc – jak dobrze wytresowany – że to chyba dobrze, że przyjeżdżają, że zostawiają pieniądze itd.:)) Od niej po raz pierwszy się dowiedziałem, ze to „dopust boży”, praktycznie makabra dla hotelu a z pewnością nie była to osoba odległa od ówczesnej „lemingury”….
  OK, tylko to było dawno temu, lat kilkanaście czy coś. Akurat byłem naiwny. Niemniej wyszedłem z tego.
  Ale ogół/naród/społeczeństwo też miał czas Naprawdę był czas na otwarcie oczu, na to co było coraz bardziej widoczne, coraz mniej się krępujące.
  Nie można, a raczej – nie powinno się twierdzić AD 2018 czy 2017, że się „nie wiedziało” – dużo lat po „książce Grossa” oraz kolejnych, po całej od lat otoczce propagandowej o wydźwięku silnie antypolskim….

 10. Kazik

  15 lutego 2018 at 13:46

  Bardzo dobra i potrzebna wypowiedź.Dziękuję.Ukazuje on całą przebiegłość i zachłanność Żydów,oraz miernotę rządu i prezydenta.Choćby te,, elity „wchodziły głębiej Żydom i marnowali pieniądze na cmentarze,pomniki stosunek Żydów do Polaków się nie zmieni.Bo to taka nacja.Już Pan Jezus mówił ,,żmijowe plemię”.Nie dziwię się ,że Żydzi byli wyrzucani z innych krajów 27 razy.

 11. finka

  15 lutego 2018 at 13:53

  PAD ze względów rodzinnych gada jak potłuczony, żadna Rzeczpospolita Przyjaciół nie istnieje, brać wzór z Izraela,ich rząd mówi,że Izrael jest dla Żydów. Ci co zginęli w IIWŚ bezpotomnie, bo o takie mienie chodzi, byli obywatelami polskimi i jak wszędzie skarb państwa przejmuje te majątki. A jeśli mają dokumenty prywatne osoby, że jest ich dawny majątek na Ukrainie, Białorusi czy w Rosji to z roszczeniami do nich.
  Straszne jest to, że ten po magdalenkowy rząd chce nas urządzić w czarnej dziurze na lata. Jeśli teraz wycofają się z ustawy reprywatyzacyjnej to pozostaniemy bantustanem, jeszcze gorszym niż za PO/PSL. Boją się biedactwa urazić naszych wrogów. Zamiast podać ile firm jest izraelskich, żeby je można bojkotować to włażą im znów w d.. Tacy sami zaprzańcy, jak poprzednicy.

 12. Tadeusz

  15 lutego 2018 at 14:18

  Prezydent,premier,rząd skaczą przed Żydami z gałęzi na gałąź.Zachowują się jak dzieci w piaskownicy.
  Wstyd.Żydzi sami się przyczyniają do wzrostu wrogości przeciwko nim.Większość społeczeństwa śpi i naiwnie myśli,że PIS dobrze działa w ich imieniu.Są w błędzie.PIS przyjmuje bez słowa sprzeciwu połajanki Żydów.
  Jedyną nadzieją dla Polski jest skonsolidowany i przygotowany Ruch Narodowy.Najwyższy czas odsunąć od koryta ludzi powiązanych z okrągłym stolcem.

 13. Jagoda

  15 lutego 2018 at 14:25

  Brak reakcji na chamski atak Żydów na Polskę i Polaków świadczy o nędzy Dudy,Morawieckiego,rządu i parlamentarzystów.To widocznie nie są ludzie na poziomie.
  Artykuł bomba.

 14. andzia

  15 lutego 2018 at 14:59

  art.129 kodeksu karnego: kto, będąc upoważniony do występowania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, w stosunkach z rządem obcego państwa lub zagraniczną organizacją, działa na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat.
  Dlatego po Magdalence tak trzymają układ. Kruk krukowi oka nie wykole.

 15. Źmior

  15 lutego 2018 at 17:07

  Ponieważ żyjemy w świcie obrazaków marzy mi się demonstracja przed ambasadą Izraela 22 lipca w rocznicę początku likwidacji getta, gdzaie nareodowcy ustylizowani na żydowską służbę porządkową zaganiają Żydów na umslagplac aby ich wywieżć do Treblinki.
  Marzy mi sie też aby jakaś organizacja wystąpiła do władz USA o odszkodowanie za brak reakcji na raport Karskiego. Może i tu przydała by sie rekonstrukcja historyczna na 28 lipca przed ambasa USA.
  Ciekaw jestem jak by releacjonowano takie manifestacje.

  • m

   15 lutego 2018 at 19:58

   Sytuacja,w której @pisorgpl zabrania demonstracji pod ambasadą Izraela,z uwagi na”zagrożenie interesów państwa”,podczas gdy władze Izraela pozwalają swoim demonstratom na wtargniecie na teren polskiej ambasady,dobitnie pokazuje pozycję III RP i słabość tego rządu.
   https://twitter.com/SciosBezdekretu/status/961635074360991745

 16. m

  15 lutego 2018 at 19:55

  Od wielu miesięcy politycy @pisorgpl zapewniali o „pilnej potrzebie” przyjęcia ustawy reprywatyzacyjnej.
  Trudno nie podejrzewać,że nagła rezygnacja z tej ustawy jest jednym z ustępstw „dobrej zmiany”na rzecz środowisk żydowskich.
  https://twitter.com/SciosBezdekretu/status/963176621497901056

 17. Beata

  15 lutego 2018 at 21:30

  Dziękuję za cenny artykuł.Moje poglądy w tej sprawie są podobne.Rządzące PIS jest nie na poziomie.Na nich nie można liczyć.Trzęsą się jak galareta.We wszystkim ustępują Żydom.Zgadzam się, że Żydzi przyczyniają się do obudzenia fali gniewu i nienawiści narodu Polskiego.

 18. Barbara

  15 lutego 2018 at 22:30

  W Polsce bardzo jest głośno o Trybunale Konstytucyjnym, zaś nie słychać nic o Trybunale Stanu. Za zaoranie Polski nikogo z polityków jeszcze nie wsadzili. Dopóki to nie nastąpi, żaden rząd nie będzie wiarygodny. Okazuje się, że wszyscy politycy mają czyste ręce, a przemysł i rolnictwo w Polsce zostało zniszczone rękami prostych ludzi. Obecny Rząd dopuszcza do panoszenia się Żydów w Polsce i nie widzi zagrożenia dla własnego Narodu. Całkowicie blokuje informacje dla ogółu społeczeństwa. Ci, co oglądają TV, nie korzystają z internetu są okłamywani poprzez brak rzetelnego przekazu. Brak informacji jest MANIPULACJĄ. Czy w związku z tym teraźniejszą władzę można uznać za wiarygodną? Rząd się wyżywi, a co zostanie Polakom?

 19. Kaj

  17 lutego 2018 at 12:17

  Dziękuję za artykuł.Jest bardzo potrzebny w czasie gdy rządzący w kraju są nie na poziomie i nie chcą ,boją się zareagować na niektóre nawet chamskie ataki na Polskę i Polaków.PIS dymisja.

 20. m

  19 lutego 2018 at 18:57

  Ameryka broni jednak Izraela bez względu na wszystko, więc to chyba coś więcej niż sympatia.

  Tak, i po tym widać, że chodzi o coś innego niż tylko o polityczną rachubę. To raczej wpływ marksizmu sprawia, że z naszych rozważań o relacjach międzynarodowych wykluczamy kulturę i religię. Że zakładamy, iż wszyscy kierują się interesami politycznymi i ekonomicznymi. Gdyby chodziło tylko o kasę, to Ameryka paktowałaby tylko z Arabami i muzułmanami. Ich jest kilkaset milionów na Bliskim Wschodzie, a Żydów tylko kilka milionów na małym terytorium. Najwyraźniej chodzi o coś innego. O tożsamość, która jest nierozerwalnie związana ze znajomością Biblii, w tym także Starego Testamentu. Zauważmy, że europejski romantyzm w XIX w. miał dosłownie świra na punkcie rodzącej się nowożytnej Grecji – chodziło o powrót do starożytności, do Aten jako symbolu europejskiego dziedzictwa. Podobnie jest z Jerozolimą i Izraelem dla Amerykanów. Takich, którzy czytają Biblię, a zwłaszcza Stary Testament, jest w Europie mniej niż w USA – więc nic dziwnego, że polityczne podejścia do Izraela są inne. Syjonizm jest częścią tożsamości amerykańskiej – i polityka zagraniczna jest uwarunkowana wewnętrznie.
  http://gosc.pl/doc/4458880.Izrael-dusza-Ameryki

 21. m

  19 lutego 2018 at 19:58

  Rację ma też Krzysztof Kłopotowski, który od lat mieszka na Manhattanie i zna dobrze amerykańską politykę. Zauważył, że polski rząd po prostu nie ma szans w zderzeniu z Izraelem. Dlaczego?

  Przez mocne lobby żydowskich organizacji w Białym Domu. Zawsze silne, ale najmocniejsze w czasie rządów prawicy. Jest prawdopodobne, że nigdy nie było tak mocne jak dziś, gdy prezydentem jest Donald Trump. Ten sam, który bezprecedensowo uznał Jerozolimę za stolicę Izraela. Trump jest otoczony nie tylko wpływowymi Żydami ( jego córka po ślubie przeszła na judaizm), ale też chrześcijańskimi syjonistami, którzy są jeszcze gorliwsi w obronie interesów Izraela niż sami Żydzi. Trump to biznesmen i cynik. Jeżeli ktoś myśli, że jego piękne słowa o Polsce cokolwiek znaczą przy sporze z Izraelem, ten jest, mówiąc delikatnie, pięknoduchem.
  https://wpolityce.pl/polityka/378959-mamy-racje-ale-nie-mozemy-sobie-pozwolic-na-gleboki-spor-z-izraelem-ktory-ma-wplyw-na-administracje-trumpa

 22. m

  20 lutego 2018 at 10:52

  – Wielu Żydów zdążyło przekazać nam informacje o tym, co się działo od 1939 roku aż do chwili ich śmierci. To są źródła porażające, które przekazują prawdziwe informacje – tłumaczyła Kurek w programie „O co chodzi”. Podkreśliła, że swoje książki oparła wyłączenie o źródła żydowskie.

  – Panu premierowi Netanjahu i innym politykom izraelskim polecam lekturę Icchaka Kacenelsona „Pieśń o zamordowanym narodzie żydowskim” – powiedziała. Jej zdaniem młodzi Izraelczycy nie mają świadomości tego, jaką rolę podczas II wojny światowej odegrały Judenraty i policja żydowska. – Młodzież izraelska myśli, że przy krematoriach i piecach stali Polacy – dodała.

  Badaczka mówiła, że źródła żydowskie spisane w jidysz znajdują się w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie i należy je przetłumaczyć na polski, a także na inne języki. – Od lat mówię, żeby IPN nie marnował pieniędzy, tylko wysyłał studentów na naukę języka jidysz. (…) W zasadzie my nie musimy się bronić. Zamordowani polscy Żydzi nas obronią – stwierdziła Kurek.

  https://dorzeczy.pl/obserwator-mediow/56588/Ewa-Kurek-Zrodla-zydowskie-sa-porazajace-Trzeba-je-przetlumaczyc.html

 23. Ryszard

  12 listopada 2018 at 04:57

  Żeby Polska była Polską to musi skończyć dyskusje z Żydami. Nie tłumaczyć się Żydom, kto jest winien tylko jedno powinno być jedno wyrzucić Żydów z Polski i zakaz wstępu Żydów do Polski. Żyd to wróg numer jeden do Polski. Chcą mówić na Polskę niech mówią przestać się tłumaczyć Żydom a pisać swoją historie i ustawy czy uchwały, które zagrażają Polsce i są zakłamane powinny być karane. Ameryka niech się przyjaźni z Izraelem i też wstęp do Polski chcą zwiedzać to powinni mieć wizę do Polski. Niema wycieczek Izraelskich do Polski jak tak to przewodnik jest Polski a nie innego państwa a ochronę jak chcą mieć to ochrona danego kraju a nie, kto chce do Polski wejdzie z bronią i co może będą strzelać do Polaków i turystów obcego państwa tak jak Żydzi mossadu pobili bułgarskiego turystę, do czego to do pomyślenia to, kto tu rządz Żyd czy Polak w swoim kraju. Jak dalej rząd Polski będzie dalej z Żydami się przyjaźnił to naród zrobi bunt przeciwko rządowi i niema być Żydów w Polsce A nap oczątek wyrzucić tego Żyda Danielsa pomiota żydowskiego? Bo bieda to jest tylko przez tych Żydów, bo nas okradają a pierwszy zdrajcą był Kwaśniewski i powinien ten pomiot siedzieć za zdradę Polski z tymi Bankami, co je sprzedał Łobuz. Jak tak dalej Polski rząd i te partie będą rządziły to naród powinien się nimi zająć i niech Policja jak i wojsko tego bydła nie broni, bo co powiecie za parę lat swoim dzieciom i wnukom, że łobuzów broniliście? A dzisiaj nami rządzi Żyd to, co zrobiliście z tą Polską, że jesteśmy niewolnikami w własnym kraju. Zastanów ta się ojcowie nasi. Żegnam i będę jeszcze pisał aż może naród Polski zmądrzeje i załatwi tą sprawę z tym Żydostwem w Polsce i przyjrzyjcie się Francuzom. To są mordercy, co mordują Palestyńczyków a chcecie żeby to było w Polsce.

 24. FranErank

  5 czerwca 2019 at 09:21

  Kamagra Sildenafil 100 Milligrams п»їcialis Best Way To By Viagra Priligy Ricetta Medica

 25. FranErank

  20 czerwca 2019 at 12:41

  Prix Viagra Belgique Universal Drugstore Canada Amoxicillin 250 5 Sandoz Toediening viagra Achat Viagra Nord Achat Lioresal En France

 26. FranErank

  7 lipca 2019 at 14:09

  Drug Reaction To Amoxicillin viagra prescription No Rx Cephalexin Order Propecia Online No Prescription Viagra Danger Sante

 27. Stepskege

  9 lipca 2019 at 11:32

  Estrace The Most Inexpensive Cialis cialis for sale buy accutane in the us Viagra Femme

 28. FranErank

  15 lipca 2019 at 01:55

  Amoxicillin Sinus Infections Alli Xenical Priligy Efectos Adversos viagra online Priligy 30 Mg Ou 60 Mg Foros Donde Comprar Viagra

 29. Wfsgge i

  1 maja 2020 at 05:55

  Sekyfk knqfgw Viagra 100 mg

 30. cialis over the counter at walmart

  7 maja 2020 at 16:55

  Ntbkyo yckygx Viagra brand when will cialis go generic

 31. cialis over the counter

  25 maja 2020 at 14:48

  Jzjdfc nyeyqk Viagra or cialis is there a generic cialis

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra