Z zagranicy

Ocaleni z Holokaustu Polskich Katolików apelują do Kongresu USA o niedyskryminowanie ich poprzez ustawy S 447 i HR 1226

Publikujemy list, jaki do amerykańskich kongresmenów wystosował Stephen Gilbride, syn Bożenny Urbanowicz-Gilbride, ocalonej z Holokaustu Polskich Katolików, która przeżyła niemiecki obóz pracy Chemnitz w III Rzeszy – jej historię opowiedzieli dr Shawn Kildea i Gina Grosso w filmie „Children of Terror”, wyprodukowanym na Uniwersytecie Ridera. Amerykańscy politycy zapoznali się z nim 12 marca 2018 roku.

Przesłanie do Kongresu USA od polskiej katoliczki ocalonej z Holokaustu

Mam przesłanie do deputowanych w Kongresie Stanów Zjednoczonych od ocalonej z Holokaustu Polskich Katolików Bożenny Urbanowicz-Gilbride: „Proszę, głosujcie przeciwko Just Act z 2017, ponieważ dyskryminuje on ocalonych z Holokaustu polskich katolików, takich jak ja!”. Podczas, gdy cierpienie 3 mln polskich Żydów zostało uznane i doczekało się zadośćuczynienia, cierpienie 3 milionów etnicznych Polaków oraz innych nieżydowskich ofiar zostało wyraźnie pominięte i skutecznie wykluczone. Stany Zjednoczone nie mogą prowadzić dyskryminacji grup rasowych, etnicznych, czy religijnych, których członkowie znaleźli się w dokładnie takiej samej sytuacji, jak żydzi. Te ustawowe sankcje otwierają możliwość dyskryminacji „innych ofiar nazistowskich prześladowań” jak ocalonych z Holokaustu polskich katolików oraz ich potomków. Takie wykluczenie nieżydowskich ofiar Holokaustu stwarza wizerunek braku przyzwoitości i stanowi powód do wielkiej troski.

Jeżeli ustawy S.447 i HR 1226 zostaną przyjęte, usankcjonują drastyczną dyskryminację ocalonych z Holokaustu polskich katolików jak pani Urbanowicz. Ustawy zostały tak pomyślane, aby nadać mocy niewiążącej Deklaracji Terezińskiej z 2009 dotyczącej majątku ery Holokaustu, która dyskryminuje ocalałych z Holokaustu polskich katolików i inne ofiary niemieckich prześladowań. Deklaracja Terezińska w wielu miejscach odnosi się do prześladowań w ramach Holokaustu (Shoah) oraz innych ofiar nazistowskich prześladowań. Jednakże, jak przychodzi do szczegółów, tego, „jak zniwelować konsekwencje bezprawnych zawłaszczeń majątków”, odnosi się ona jedynie do własności „ofiar Holokaustu (Shoah)”, a kompletnie ignoruje własność „innych ofiar nazistowskich prześladowań”. Użycie terminu „Shoah” ogranicza tych uprawnionych do rekompensat z tytułu utraty mienia do ofiar żydowskich, a zuchwale wyklucza ofiary nieżydowskie, jak miliony ocalonych z Holokaustu polskich katolików. Wskutek tego ustawy sankcjonują naganną dyskryminację ocalonych z Holokaustu polskich katolików, jak również i inne ofiary nazistowskich prześladowań i ich krewnych.

Ocalona z Holokaustu Polskich Katolików pani Urbanowicz przez całe swoje życie walczyła o równe traktowanie i właściwe uznanie cierpienia polskiego narodu pod niemiecką okupacją w czasie II wojny światowej. Przez ponad 30 lat nauczała o Holokauście w całych Stanach Zjednoczonych, opierając się na własnych doświadczeniach życiowych jako ocalona z Holokaustu polska katoliczka. Za swoją działalność została uhonorowana przez Radę Edukacji stanu Nowy Jork Nagrodą Doskonałości w Nauczaniu (Excellence in Teaching Award), za nieoceniony wkład w pogłębianie zrozumienia Holokaustu. Razem z żydowską przyjaciółką opublikowała nagradzaną książkę „Children of Terror”, która opowiada historię żydowskich i polskich dzieci w okresie Holokaustu.

Jednakże jej poświęcenie i osiągnięcia w mówieniu prawdy o Holokauście okazały się mieć wysoką cenę. Za publiczne mówienie o cierpieniu Polaków pod niemiecką okupacją, Urbanowicz była systematycznie dyskryminowana, obrażana, oszukiwana i słownie atakowana jako antysemitka, doświadczała również aktów fizycznej agresji za dawanie świadectwa o cierpieniu Polaków w czasie Holokaustu.

W 2002 przygotowała w USA raport o swoich doświadczeniach w uczeniu o Holokauście jako ocalonej z Holokaustu polskiej katoliczki i przedstawiła swoje odkrycia Radzie ds. Dialogu Polsko-Żydowskiego. Zaznaczyła, że w ciągu 13 lat uczenia o Holokauście (1989-2002) zebrała ponad 2500 kwestionariuszy i listów o studentów i nauczycieli, przemawiała w prywatnych i publicznych szkołach, na uniwersytetach, w kościołach i organizacjach społecznych. Miała szansę słuchać komentarzy ocalonych, nauczycieli, studentów i społeczeństwa. W oparciu o te doświadczenia donosiła o systemowej dyskryminacji nieżydowskich ofiar w nauczaniu w Stanach Zjednoczonych. Oto kilka fragmentów raportu Bożenny Urbanowicz:

– Nauczyciel powiedział mi: „Nigdy nie słyszałem o polskich ofiarach, czy 5 mln innych. Jak to mogło się stać, że nasze szkoły uczą jedynie o historii żydowskich ofiar?”. „Proszę podnieść tę kwestię w rozmowie ze swoim przełożonym” odpowiedziałam”. „Nie mogę nic powiedzieć – odrzekła – tu chodzi o moją pracę”.

– W 1993 r. podczas seminarium dla nauczycieli w US Holocaust Memorial Museum młody żydowski nauczyciel rozpoczął dyskusję niedorzecznym oświadczeniem: „W Auschwitz Polacy wpychali Żydów do pieców”. Zaprotestowałam, ale nigdy więcej już mnie nie zaproszono.

– Szkoły korzystają z niewłaściwych podręczników jako pomocy naukowych, w których Polacy są przedstawieni w negatywnym świetle. Książki takie jak „Malowany ptak”, czy „Mysz”, promujące nienawiść na tle etnicznym są szeroko stosowane w klasach w edukacji o Holokauście.

– W 1993 rozmawiałam w szkole z dziećmi polskich dyplomatów. Jedna z dziewczynek zapytała mnie „Dlaczego Żydzi tak nas nienawidzą?”.

– Rodzice nieżydowskich uczniów powiedzieli mi, że ich dzieci czują się po lekcjach o Holokauście jak obywatele drugiej kategorii.

– Za pisanie o nieżydowskich ofiarach Holokaustu, uczeń ryzykuje obniżony stopień

– Szkoły i biblioteki oferują książki niemalże jedynie o cierpieniu Żydów

– Jeden z uczniów kiedyś powiedział mi: „Nie musimy się martwić o Holokaust. Nie jesteśmy Żydami. Oni zabijają tylko Żydów”. Czy tego uczymy nasze dzieci? Nienawiść nie dyskryminuje.

Bożenna Urbanowicz dzieli się również licznymi przykładami wrogości i nietolerancji, jakiej osobiście doświadczyła jako ocalona z Holokaustu Polskich Katolików.

– W jednej z publicznych szkół, zastępca dyrektora odprowadzając mnie do audytorium powiedział do mnie: „Nie byłem za tym, aby przychodziła tu pani jako polska katoliczka i mówiła o Holokauście”

– Podczas pierwszej Konferencji Ukrytego Dziecka w Nowym Jorku, kiedy przedstawiłam się na warsztatach jako ocalona z Holokaustu Polskich Katolików, ludzie spojrzeli na mnie z wściekłością. Później, jak szłam pustym korytarzem, kobieta za mną uderzyła mnie mocno w ramię i przeklinała. <<Dlaczego robić takie rzeczy innemu człowiekowi?>> zastanawiałam się”.

– Słyszałam wygłaszane publicznie przez Żydów oświadczenia, w których przedstawiali nas, Polaków, jako najgorsze kreatury na tym świecie, kawały antysemitów. Tacy mieliśmy być wszyscy. Odeszłam. Sądziłam, że jestem z innego świata. Dlaczego tak kogoś nienawidzić? Publicznie.

– Kiedyś zostałam zaproszona przez przyjaciela na spotkanie żydowskiej grupy w Nowym Jorku, aby powiedzieć im, jak nauczać o Holokauście. Kiedy zakończyłam moją prezentację, zapytałam moją grupę, czy jest jakikolwiek powód, dla którego nie mogą rozszerzyć edukacji o Holokauście. Odpowiedzieli, że nie mogą i tak ma zostać. Przyjaciel, który mnie zaprosił, przeprosił mnie. Chciał uczynić coś dobrego, a wyszło w ten sposób…

Powyższe przykłady ilustrują niezmienny wzór nienawiści i dyskryminacji wobec ocalonych z Holokaustu polskich katolików oraz systemowe uprzedzenia wobec edukacji o nieżydowskich ofiarach Holokaustu.
Odwołując się do własnego doświadczenia życiowego, aby pokazywać, co stało się z etnicznymi Polakami podczas niemieckiej okupacji w czasie II wojny światowej, Urbanowicz jest na pierwszej linii frontu walki o prawdę i sprawiedliwość dla ocalonych z Holokaustu Polaków. Przypomina, że amerykańskie Muzeum Pamięci Ofiar Holokaustu w Waszyngtonie oficjalnie uznaje 11 mln ofiar Holokaustu: 6 mln żydowskich i 5 mln nieżydowskich ofiar.

„Tymi jesteśmy – nieżydowskimi ofiarami Holokaustu” stwierdza. „Mówię w imieniu swoim i mojego kraju. Nie uważam, aby ludzie powinni dyskryminować Polskę i Polaków poprzez wyeliminowanie milionów polskich ofiar z definicji ofiar Holokaustu” kontynuuje swój wywód pani Urbanowicz.

„Do Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie przyjeżdżają uczniowie z całego świata” dodaje. „Sama rozmawiałam z rodzicami i uczniami, którzy wyszli z Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie i pytałam ich <<Czego się uczyliście?>>. Nigdy nie wspomnieli, że uczyli się czegokolwiek o Cyganach, Polakach, świadkach jehowy, gejach i osobach niepełnosprawnych. Mówili mi jedynie, czego dowiedzieli się o cierpieniu Żydów podczas Holokaustu” wyjaśniała.

„Nam, polskim ofiarom nazistowskich Niemiec nie dano właściwego miejsca w nauczaniu o Holokauście. Dzisiaj jestem ledwie tylko <<inną ofiarą>>. Nie mam twarzy, nie mam nazwiska, jestem nikim. Właśnie tak traktuje się ocalonych z Holokaustu Polskich Katolików. Czy to jest sposób, w jaki powinniśmy traktować się nawzajem jako ludzie?” pytała.

„Tego typu praktyki należy powstrzymać” podkreśla Urbanowicz. „Przesłanie o Holokauście musi być pogłębione i poszerzone. Chciałabym, aby uczniowie, którzy opuszczają Muzeum Holokaustu mówili mi, co Niemcy uczynili Polakom, Cyganom. Chcę to usłyszeć! Muzeum Holokaustu czerpie 49 proc. swojego budżetu z funduszy federalnych, zatem historia Holokaustu musi być kompletna nie zaś wybiórcza. Miliony polskich ofiar nie mogą być traktowane jak niewarci wspomnienia, anonimowi „inni”, czy nawet gorzej – jako współtwórcy Holokaustu Żydów!” tłumaczyła.

„Żydów, którzy decydują o tym, jak nauczać o Holokauście, inni ludzie w zasadzie nie obchodzą” zauważa Urbanowicz. „Ale nie możemy oczekiwać, że następne pokolenie będzie żyło w pokoju, jeżeli pokazujemy jedną stronę, eliminując jednocześnie drugą stronę tej ważnej historii. Jeżeli nadal będziemy fałszować historię w tak okrutny i nienawistny sposób, nie będziemy mieli pokoju na ziemi a slogan <<nigdy więcej>> nie będzie znaczył dosłownie nic” przestrzegała.

Systemowa marginalizacja polskich ofiar Holokaustu, nieustające praktyki wykluczania idące w parze z polityką nienawiści względem etnicznych Polaków to przykład stałego wzoru dyskryminacji polskich ofiar II wojny światowej, o którym świadczyła swoim doświadczeniem pani Urbanowicz. Gwałtownie rozszerzający się antypolonizm oparty na drastycznym zafałszowaniu historii oraz hańbiącej retoryce skutkuje stygmatyzacją polskiej grupy etnicznej. Długotrwałe krzywdy społeczności polskiej w Ameryce z powodu bezkarnego ranienia polskich ofiar niemieckiego i sowieckiego ludobójstwa oraz ich potomków przekształciły się we wzór systemowego obrażania całej polskiej grupy etnicznej, potęgujący napięcia w relacjach etnicznych w amerykańskim społeczeństwie.

Rażąca dyskryminacja ocalonych z Holokaustu Polskich Katolików w ustawach S 447 i HR 1226 to punkt zwrotny w etnicznej dyskryminacji Amerykanów polskiego pochodzenia. Wzywamy Kongres USA do natychmiastowego wycofania haniebnie niesprawiedliwej legislacji, zapewnienia właściwego szacunku dla polskich ofiar nazistowskich Niemiec, w szczególności zaś ocalonych z Holokaustu Polskich Katolików, jak pani Urbanowicz, i dokonania zasadniczej zmiany w edukacji o Holokauście w celu zapewnienia wyważonej prezentacji historii, promowania przyjaźni i pokoju oraz wyeliminowania manipulowaniem historią, dyskryminacją i nienawiścią na tle etnicznym.

Z wyrazami szacunku,

Stephen Gilbride

 

Tłumaczenie: Anna Wiejak

Żródło: stopacthr1226.org

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

25 komentarzy

25 Komentarzy

 1. Franc Asis

  16 marca 2018 at 11:20

  Tłumaczenie tytułu wydaje się nietrafione i niestety może być przewrotnie wykorzystane przy powrocie do języka angielskiego. Bardziej właściwe wydaje się tłumaczenie: „Ocaleni Polscy Katolicy z Holocaustu apelują …”

  • michu

   16 marca 2018 at 11:37

   Tak jest. W tytule powinno być „ocaleni polscy katolicy”.

 2. michu

  16 marca 2018 at 11:39

  Wątpię, aby tym się ktoś przejął. Wiadomo, że w takich sprawach z pewnością nie chodzi o prawdę historyczną, a polskie katolickie lobby w USA jest za słabe by konkurować z eskimoskim ;).

 3. Jan

  16 marca 2018 at 12:33

  PiS to kurwa.

 4. Art

  16 marca 2018 at 12:40

  Polskiego lobby w USA nie ma.

 5. Julia

  16 marca 2018 at 14:25

  A u nas gloryfikacja zydów.

 6. hansi

  16 marca 2018 at 14:59

  Właśnie słyszę, że rzecz jednak UDAŁO SIĘ polskiej Polonii załatwić i zażegnać niebezpieczeństwo ze strony tej monstrualnej żydowskiej hucpy…
  Byłoby fajnie.. Gdyby tak jeszcze udało sie zrealizować postulat Cejrowskiego (Wszyscy WON !!..) – w zakresie dotyczącym CAŁEGO „polskiego” (nie)rządu Pana Kaczyńskiego i firmowanej przez niego, żydowskiej bandy z Dudą na czele, to byłoby jeszcze fajniej.. Niestety… Może mi się to tylko śniło ?… I oni NIE DADZĄ się tak łatwo odciąć od naszego Koryta ?..
  Na ile można wierzyć opowieściom Pana hrabiego potockiego ?…
  https://www.youtube.com/watch?v=aYiq00PvbeQ

 7. m

  16 marca 2018 at 15:29

  Polin jest wśród muzeów rekordzistą w przerabianiu państwowych pieniędzy – w tym roku ponad 8 milionów, ledwie jedno muzeum w kraju dostaje odrobinę więcej. I za te pieniądze zajmuje się głównie budowaniem i upowszechnianiem w kraju i na świecie narracji, że wszyscy Polacy to antysemici, z wyjątkiem tych, którzy głoszą, że wszyscy Polacy to antysemici (ogłoszenie przez prof. Bilewicza, że opętany nienawiścią do nas Jan Tomasz Gross jest „prawdziwym polskim patriotą” stanowiło godną całego jego wywodu wisienkę na polinowskim torcie). Na te oskarżenia rząd PiS reaguje obietnicami sypnięcia naszą, podatniczą kasą, na kolejne żydowskie muzea – powstania w getcie, chasydów…

  Jeśli mają one pójść pod zarząd tego samego środowiska, to po to, żeby uczyły one, że getto pacyfikowali Polacy i dziś, po latach, pisowski reżim wciąż poluje na niedobitków, a i historia ruchu chasydzkiego w ten czy inny sposób dokumentuje bezmiar polskich win i polskiej nienawiści. Naprawdę trudno nie zapytać, czy PiS naprawdę Polską rządzi, czy tylko udaje.

  Czytaj więcej na http://fakty.interia.pl/opinie/ziemkiewicz/news-i-ty-zostaniesz-antysemita,nId,2557815#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome

  • michu

   16 marca 2018 at 17:52

   No a czym ma się to muzeum zajmować? Jak mówi klasyk: „historię piszą zwycięzcy”

 8. m

  16 marca 2018 at 15:30

  Chris Z15 marca 2018 23:42
  (…)
  Polonia w USA toczy samotną walkę bez najmniejszego wsparcia ze strony Warszawy. Więcej, próby zawiadomienia spotkały się z żądaniem wyciszenia akcji polonijnej. Ustawy S-447 HR-1226, to nie tylko zagłada Polski, ale przejęcie całej gospodarki światowej. Dla Polonii to walka o byt. Polacy w USA nie ustąpią, nawet wobec braku zainteresowania Warszawy.

  https://bezdekretu.blogspot.com/2018/03/ustawa-degradacyjna-w-interesie-wsi.html#comment-form

  • michu

   16 marca 2018 at 17:50

   „Zdrada panowie, ale stójcie cicho” ;).

 9. zbyszek

  17 marca 2018 at 06:35

  Było gorzej.

  //Flirt syjonistów z nazistami//
  Jan Bodakowski
  „””Żydzi uznawali, że niepodległość Polski stanowi zagrożenie dla interesów żydowskich – w tym i dla uzyskania przez Żydów autonomii politycznej. Lobbowali we władzach aliantów, którzy wygrali I wojnę światową, przeciw uzyskaniu przez Polskę niepodległości. W 1918 roku wspierając Ukraińców i Niemców oraz w 1920 roku wspierając sowietów społeczność żydowska walczyła zbrojnie z powstającym państwem.
  Niemiecki Komitet Wyzwolenia Żydów Polskich domagał się powstania Judeopolonii administrowanej przez Żydów i podporządkowanej Niemcom. Jednym z kłamliwych argumentów Żydowskich była polska odpowiedzialność za pogrom w Kiszyniowie w 1903 roku – Żydom absolutnie nie przeszkadzało to, że Kiszyniów jest stolicą Mołdawii – kraju leżącego pomiędzy dzisiejszą Rumunią a Ukrainą.”””
  http://prawy.pl/66826-flirt-syjonistow-z-nazistami/

 10. zbyszek

  17 marca 2018 at 07:36

  Przeszukujac portal znajduje mnostwo ciekawych odpowiedzi na pytania towarzyszace mi przez cale zycie.

  http://prawy.pl/39928-relacje-ii-rp-z-zydowska-palestyna/

  „”Wbrew woli i interesom Wielkiej Brytanii sanacyjne władze II RP wspierały przemyt broni dla Żydów w Palestynie. Broń z II RP przemycały dwie żydowskie organizacje terrorystyczne Hagana i Irgun. Żydzi ”kupowali” broń w państwowych fabrykach broni za pożyczki i darowizny sanacyjnych władz pochodzące z kieszeni polskich podatników. Eksport polskiej broni dla Żydów był formą wsparcia sanacji dla Żydów a nie działalnością komercyjną. Część eksportowanej broni, podobnie, jak kierowanej dla komunistów w Hiszpanii, nie miała znaków fabrycznych. Broń przemycana była na statkach jako meble i sprzęt gospodarstwa domowego.””

 11. zbyszek

  17 marca 2018 at 07:51

  Nie można sobie pozwolic o zapomnienie o wojnie ruskich z nami i zruszczonej opozycji w Izraelu.
  Cytat „”Wprawdzie Żydzi z Rosji przyjeżdżali do Palestyny już w XIX wieku i – już po utworzeniu państwa Izrael – przyjeżdżają nadal, intensyfikację tego zjawiska można było obserwować niejako w dwóch falach przypadających na lata 70. (200 000 osób) i początek lat 90.( 750 000). To właśnie dzięki tym dwóm etapom migracji Żydzi rosyjskojęzyczni stanowią obecnie ok. 17%, a według niektórych szacunków nawet 20 proc. społeczeństwa izraelskiego.””

  http://prawy.pl/65756-dopuszczenie-izraela-do-sektora-elektroenergetycznego-w-polsce-moze-zakonczyc-sie-katastrofa/

  „”Doszło do tego w dniach 6 i 9 czerwca, gdy spółka Norica Holding, będąca pośrednikiem rosyjskiego giganta chemicznego Acron, nabyła kolejny pakiet akcji tarnowskiego potentata branży chemicznej. W sumie Rosjanie posiadali 20,0026 proc. akcji Azotów, co dawało im możliwość wprowadzenia do Rady Nadzorczej spółki własnego przedstawiciela i wglądu w ważne dla Azotów informacje, czyli m.in. w plany inwestycyjne.””

  1 czerwca 2013 r. Wiaczesław Mosze Kantor, szef rosyjskiego Acronu, prawa ręka Putina i jeden z najbogatszych ludzi w Izraelu, stracił cierpliwość do polskich partnerów. W programie „Studio Wschód” w TVP Info ujawnił, kto zaprosił go do gry o polską chemię. Okazało się, że Kantora wspierali były prezydent Aleksander Kwaśniewski i były premier Jan Krzysztof Bielecki. A urzędujący wiceminister skarbu Paweł T. namawiał Kantora do wejścia w Azoty. T. usiłował publicznie dementować te informacje, zanim szef Acronu udzielił wywiadu w TVP Info.

 12. zbyszek

  17 marca 2018 at 08:09

  Polskie postepowanie z tymi problemami jest niewlasciwe.

  Musimy globalnie zwalczac antysemityzm „dlatego nie przyjmujemy muzulmanskich uchodzcow” i ze zdziwieniem niektorzy dowiedza sie, ze Polska – Polacy z tego powodu nie tolerowali hitlera, nazistow i nie toleruja do dzisiaj a Niemcy maja trojpodzial wladzy umozliwiajacy utrzymanie NPD rozwinietej w „populistyczne” (!) AFD. Ten trojpodzial wladzy, ktory chca nam wmusic jest przykrywka do prawdziwego antysemityzmu na wielka skale – a to juz bylo.

  Walczymy wiec skutecznie z „Trojpodzialem wladzy” i islamizacja – realnie wielkim kosztem gospodarczym (Niemcy groza nam sankcjami z naszych wplacanych pieniedzy !).

  Putinowcy wykorzystuja swoich izraelskich miliarderow do zwalczania nas a wiec sa Antysemitami – pierwszym najpotezniejszm wrogiem wszelkich mniejszosci narodowych a Zach UE wtoruje i znowu dopuscila SPD z Schulzem do wladzy w najwazniejszej gospodarce Europy.

  Sytuacja jest prosta a tak jak pisze pan Jan Bodakowski tacy rozni kowalscy i brauny staraja sie odwolywac do jakis „Bogow Slonca” – do jakis ciemnych wierzen, ze to wlasnie mniejszosci narodowe sa winne w tym Zydzi, Ukraincy, Cyganie (Petru i Nowoczesna).

  To jest normalne, ze ludzie swiadomoscia uciekaja od okreslenia chamstwa, chciwosci na wprost – prymitywnych cech i zachowan nie okreslaja bezposrednio tylko daza do jakiegos mistycyzmu …. a steruje tym sanacja dokonana w Polsce przez Dude i jego srodowisko……

 13. zbyszek

  17 marca 2018 at 08:24

  Morawiecki juz dobral sobie ludzi ktorzy tworzyli zwyciestwo wyborcze, ale reszta rzadu np pani Emilewicz to jest tragedia – sprobujcie panstwo zmusic kogos do wysluchania tej osoby – ja zrobilem eksperyment, ze w samochodzie musieli sluchac, ale reakcje sa wrecz wrogie, bo nikt tak glupiej osoby nie moze sluchac.Jak robi blazenade z planow premiera kazdy moze sobie wlaczyc polityce i posluchac – tak chce premier, wiec jak mu mozemy pomoc?

  Kornel konkretyzuje jego plany ale jakos znikl przyduszony bzdurami – Zruszczony Izrael walczy z calym zachodnim, demokratycznym swiatem a Unijni importerzy paliw (paliw a nie surowcow dla przemyslu chemicznego !!) wspieraja go podstepnie Tropodzieleni pieniedzmi putina.

  Trojpodzial wladzy i islamizacje wymyslono juz po przegraniu I wojny swiatowej – nazistowsko – bolszewicki system rozbijania spoleczenstw i zaciagu zolnierza do rzezni zamiast norek.

 14. m

  17 marca 2018 at 11:20

  Jesteśmy we własnym kraju obrażani, wyzywani od antysemitów i jeszcze za to szczodrze płacimy. Ewenement w skali światowej
  „Natomiast trudno, żeby Polacy nie czuli doskwierającego dyskomfortu i żeby nie narastało zbulwersowanie. Niewybredny paszkwilant jakim jest dr hab. Michał Bilewicz, który na podstawie wielce naciąganych dowodów prowadził debatę pt. „Epidemie mowy nienawiści. Jaki blisko Marca‘68 jesteśmy?”, nie dość, że jest opłacany przez Uniwersytet Warszawski jako pracownik uczelni, to jeszcze na swoje wypocinowe dociekania dostał od Narodowego Centrum Nauki grant wysokości 2 mln zł.”

  „Największym problemem jest obóz w Auschwitz. Finansujemy miejsce, które wykorzystywane jest do oskarżeń nas o współudział w Holocauście. To tu przyjeżdżają wycieczki z całego świata. Czy wielu z tych turystów zadaje sobie trud zrozumienia, że to niemieckie obozy zagłady? Słyszał, że to są „polskie obozy śmierci”, rzeczywiście to jest w Polsce, więc wszystko pasuje. A już czymś na co się nie można zgodzić, to jest tendencyjne pomijanie polskich ofiar tego obozu i „wychowawczy” aspekt wizyt młodzieży z Izraela, której jest wpajana nienawiść do Polaków jako sprawców cierpień ich przodków.”

  https://wpolityce.pl/polityka/386355-jestesmy-we-wlasnym-kraju-obrazani-wyzywani-od-antysemitow-i-jeszcze-za-to-szczodrze-placimy-ewenement-w-skali-swiatowej

  • michu

   17 marca 2018 at 13:20

   Mamy to na co zasługujemy. W końcu ci co taką kasę dają nie są anonimowi. A co krasnale dali te 2 mln? Kosmici doprowadzili do tego, że w Auschwitz jest mowa nienawiści w stosunku do Polaków? Kto się składa na wysokie pensje dla tych co na to pozwalają? Podatnicy w RFN, albo w Palestynie? Jak są wybory to trza się zorganizować i upilnować urny i tych co liczą głosy. A jak się tego nie potrafi to trzeba płacić i płakać.

   • zbyszek

    17 marca 2018 at 13:34

    Przeciw PO i PSL pomogla calkowita obojetnosc na ten przewod pokarmowy w jaki duda przeistoczyl PiS jedynie obojetnosc co sie z nimi bedzie dzialo – padna z glodu, z braku zainteresowania – ludzie chca budowac mieszkania sami a oni podnosza o 8 % ceny materialow budowlanych. bandyctwo.

 15. klioes vel pislamista

  17 marca 2018 at 18:00

  Dla „świętego” spokoju

  Tak, jak dla towarzystwa Cygan się powiesił,
  Dla „świętego” spokoju Szwed nie protestuje.
  Chociaż ktoś mu ojczyznę spaskudził i zbiesił,
  On samobójczym bredniom ciągle potakuje.

  Spokój – czy on jest święty? Mesjasz (odrzucony
  Przez Żydów) przecież stwierdził: „Przyszedłem, by Ziemi
  Dać ogień, a nie pokój.” Krzyż… Tam zgromadzony
  Tłum stał i patrzył… Spokój niech nas nie oniemi!

  „Przyszedłem, by dać prawdzie świadectwo.” Świadectwo…
  Świadectwo, a nie stanie i krowie patrzenie!
  Nie: krowie przeżuwanie; nie: spokój!… Szlachectwo –
  Mężna walka o prawdę! Nie: samozniszczenie…

 16. m

  19 marca 2018 at 20:16

  W Radomsku odwołano uroczystości z udziałem Żydów. Powodem wystąpienie burmistrza izraelskiego miasta?

  Do Radomska przyjechała 200-osobowa delegacja władz i młodzieży z partnerskiego miasta w Izraelu – Kiryat Bialik. Podczas uroczystości burmistrz izraelskiego miasta miał wygłosić przemówienie. Wcześniej jednak jego treść pokazał prezydentowi Radomska. Ten z kolei, miał – według doniesień medialnych – nie zgodzić się na wygłoszenie go w takiej formie. W przemówieniu była mowa o „polskim udziale w Holokauście”.

  https://dorzeczy.pl/kraj/59317/W-Radomsku-odwolano-uroczystosci-z-udzialem-Zydow-Powodem-wystapienie-burmistrza-izraelskiego-miasta.html

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra