Z kraju

Robert Winnicki składa zawiadomienie do prokuratury na prezydenta Izraela

„ W imieniu własnym, na podstawie art. 304 Kodeksu postępowania karnego (dalej jako „kpk”) zawiadamiam o popełnieniu przestępstwa przez prezydenta Izraela Reuwena Riwlina polegającego na przypisywania Narodowi Polskiemu lub Państwu Polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie nazistowskie tj. o czyn określony w art. 55a § 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu (tj. z dnia 8 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1575 z późn. zm., dalej jako „ustawa o IPN”) i wnoszę o ściganie sprawcy” pismo zaczynające się akapitem tej treści otrzymał prok. Marcin Gołębiewicz, naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie.

Poseł Winnicki zwrócił się przy tym o informowanie o wszelkich czynnościach podejmowanych przez Prokuraturę w niniejszej sprawie.

W uzasadnieniu do wniosku poseł Winnicki przypomniał, iż dnia 12 kwietnia 2018 r. prezydent Izraela Reuwen Riwlin wypowiedział w trakcie spotkania z prezydentem Polski Andrzejem Dudą w Krakowie słowa: “It is not for nothing that we call the extermination camps the extermination camps of the Nazis and their collaborators. There is no doubt that there were many Poles who fought the Nazi regime, but we cannot deny that Poland and Poles had a hand in the extermination.” Tłumaczenie tych słów brzmi następująco: „To nie przypadek, że nazywamy obozy śmierci obozami nazistów i ich kolaborantów. Nie ma wątpliwości, że było wielu Polaków, którzy walczyli z reżimem nazistów, ale nie możemy zaprzeczać, że Polska i Polacy przyłożyli rękę do eksterminacji.”

„Wymienienie przez prezydenta Izraela zarówno Polski jak i Polaków jako tych, którzy jakoby dopomogli w eksterminacji ludności żydowskiej w niemieckich obozach koncentracyjnych w czasie Holokaustu oznacza, że Reuwen Riwlin przypisał narodowi polskiemu i państwu polskiemu odpowiedzialność za zbrodnie nazistowskie” konkludował Winnicki.

Dowodem wypowiedzenia owych słów jest obszerny komunikat prasowy rzecznika prezydenta Izraela rozesłany izraelskim mediom i opublikowany na stronie internetowej izraelskiego MSZ oraz napisane na jego podstawie artykuły prasowe ze stron dzienników „Haaretz” i „Times of Israel”. Pośrednim dowodem wypowiedzenia tych słów jest także brak ich zdementowania przez polskie lub izraelskie ministerstwo spraw zagranicznych, mimo oburzenia opinii publicznej tymi wypowiedzianymi słowami.

„Wnioskuję o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadków – osób, które były świadkami wypowiedzenia tych słów tj. Prezydenta RP Andrzeja Dudę, ministra Krzysztofa Szczerskiego i ambasador Izraela Annę Azari” napisał Winnicki.

Jednocześnie podkreślił, iż sprawca publicznie, umyślnie i zamiarze bezpośrednim dokonał naruszenia czynu przestępnego określonego w art. art. 55a § 1 ustawy o IPN, który stanowi, że:

„Kto publicznie i wbrew faktom przypisuje Narodowi Polskiemu lub Państwu Polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za popełnione przez III Rzeszę Niemiecką zbrodnie nazistowskie określone w art. 6 Karty Międzynarodowego Trybunału Wojskowego załączonej do Porozumienia międzynarodowego w przedmiocie ścigania i karania głównych przestępców wojennych Osi Europejskiej, podpisanego w Londynie dnia 8 sierpnia 1945 r. (Dz.U. z 1947 r. poz. 367), lub za inne przestępstwa stanowiące zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wojenne lub w inny sposób rażąco pomniejsza odpowiedzialność rzeczywistych sprawców tych zbrodni, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 3. Wyrok jest podawany do publicznej wiadomości.”

W zakresie stosowania ustawy wobec sprawcy będącego cudzoziemcem wskazać należy, że na podstawie art. 55b ustawy o IPN w odniesieniu do wskazanego powyżej czynu przestępnego uregulowano zasadę odpowiedzialności sprawy bez względu na przepisy obowiązujące w miejscu popełnienia czynu zabronionego. W związku z tym, obowiązkiem organów ścigania jest podjęcie wszelkich możliwych przewidzianych prawem środków w celu ujęcia sprawcy w kraju pobytu.

„Zachowanie sprawcy zasługuje na wszczęcie śledztwa, z uwagi na dyrektywy oceny społecznej szkodliwości czynu zabronionego, w szczególności rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, postać zamiaru oraz motywację sprawcy. Wskazać należy, że naruszonym przez sprawcę dobrem jest godność Narodu i Państwa Polskiego, któremu sprawca fałszywie przypisał odpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez Niemców i III Rzeszę Niemiecką w czasie II wojny światowej. Bez wpływu na ocenę czynu sprawcy pozostać nie może bohaterska działalność Polskiego Państwa Podziemnego, setek tysięcy Polaków pomagających w ukrywaniu Żydów z narażeniem życia swojego i najbliższych, działalność Rady Pomocy Żydom ŻEGOTA, heroiczna misja rtm. Witolda Pileckiego (nazywanego „Ochotnikiem do Auschwitz”), działalność niosąca pomoc Żydom wielu wybitnych Polaków w niemieckich obozach zagłady w tym w szczególności św. Ojca Maksymiliana Marii Kolbę. Mając na uwadze powyższe fakty, działalności czyn popełniony przez sprawcę zasługuje na szybkie i sprawne ściganie oraz surowy wymiar kary, także w ramach prewencji ogólnej i społecznym oczekiwaniom. Sprawca działał w celu świadomego i zamierzonego popełnienia czynu zabronionego w zamiarze bezpośrednim” skonstatował.

Na podstawie art. 45a ustawy o IPN właściwym organem do wszczęcia śledztwa jest prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie.

Poseł Winnicki zaznaczył, iż w związku z powyższym zawiadomienie jest uzasadnione, a sprawne podjęcie ścigania sprawcy konieczne dla ochrony godności Narodu i Państwa Polskiego oraz prawdy historycznej.

Źródło: Ruch Narodowy

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

126 komentarzy

126 Komentarzy

 1. Robert

  17 kwietnia 2018 at 18:49

  Znajdą dywanik,nawet latający,pozamiatają,stwierdzą ze on to była projekcja holograficzna projektu blue beam a nie on,przystrzyzony ogon co wszędzie merda i szczuje,każdą kość ogryza,nawet swoją

  • prawo

   17 kwietnia 2018 at 19:02

   Brawo Panowie! Brawo Robert Winnicki!

   • prawo

    18 kwietnia 2018 at 20:18

    Po zastanowieniu dodam tak. Nie cieszcie się aż tak bardzo moi Państwo. Prezydent Izraela Reuwen Riwlin zrobił to SPECJALNIE aby pokazać, że ma w dupie polskie prawo i można mu skoczyć.
    Sytuacja jest tak poważna jak w tej szatni, w filmie „Miś”.
    Jednym słowem prezydent Izraela mówi Kaczyńskiemu „sprawdzam”. To jest pułapka na tych naszych wybitnych dyplomatołków.
    P.S. Oczywiście podtrzymuje w całej pełni swoje słowa:
    „Brawo Panowie! Brawo Robert Winnicki!”

    • Sema4

     18 kwietnia 2018 at 22:52

     Zgadzam się, że to jest prowokacja i powiedzenie Kaczyńskiemu „sprawdzam”.
     Ale nic nie stoi na przeszkodzie by prowokatora skazać.
     Problem w tym, że polskie władze wcale polskie nie są a zmiana rządu nie nastąpiła przypadkiem, tak jak nie jest przypadkiem ani porzucenie wszystkich zmian – od sądowych po reprywatyzacyjne, ani żydowski triumfalizm i kierowane pod naszym adresem oszczerstwa.
     To jest zemsta za próby naruszenia status quo i zagrożenie żydowskich interesów, teraz pod światłym przewodnictwem Morawera następuje gwałtowny i radykalny regres zmian.

     Nie wiadomo jedynie z jakiego powodu Winnicki cytuje to po angielsku, skoro wypowiedź była po hebrajsku: https://www.youtube.com/watch?v=lI1CS-xfgCA
     Pewnie z tego powodu Prezydent odpowiedział Dominice Ćosić cytującej Times of Israel że „takie słowa nie padły”- paść nie mogły, bo Rivlin mówił po hebrajsku a ToI drukował po angielsku.
     Duda bawi się w talmudyczną dyplomację, a sedno sprawy całkowicie pomija.
     Zdarzenie było rejestrowane przez DWIE telewizje polskojęzyczne TVP Info- którego tłumaczka symultaniczna miała duże problemy, ale też TVN. Filmik tej drugiej stacji był dostępny wraz z anglojęzycznym podglądem tłumaczenia, a następnie wyparował- tak z YT jak i TVN24…

 2. z-k

  17 kwietnia 2018 at 18:58

  Niegdyś na otwarciu centrum żydopropagandy Polin opowiadał brednie, ku zachwytowi zgromadzonych współplemieńców tudzież polskich zaprzańców i pożytecznych idiotów, o „żydowskich hufcach rycerskich i husarskich chorągwiach w służbie polskich królów” i gdyby wtedy ten fakt rozpowszechniono dzisiaj nikt by dzisiaj nie brał poważnie jego bzdur o polskim udziale w holokauście. Zamiast tych nic nie znaczących doniesień należ opublikować udokumentowane fakty o udziale żydów we własnej eksterminacji oraz o żydowskim oddziale NKWD w katyńskiej zbrodni.

 3. frate

  17 kwietnia 2018 at 18:59

  Brawo Robert!!! Jedziesz z żydowskimi brudasami!!! Niech się ta szarańcza nie panoszy w naszej ojczyźnie!!! Jedyny prawdziwy Polak w naszym marionetkowym knesejmie!!! W następnych wyborach głosujmy na RN, a nie na żydo-zasrane wycieraczki takie jak pis czy inni pozoranci!!!

  • wolna-polska.pl

   17 kwietnia 2018 at 19:14

   1-Skandaliczne słowa prymasa Polsk! 2-Żydzi od zawsze zwalczają Chrześcijaństwo – Ks. prof. Chrostowski „Prawda Chrystus Judaizm”

   • Polus

    18 kwietnia 2018 at 03:04

    No wie pan tak jakby chrześcijanie żydów nie zwalczali. U ks. prof też panowie i panie to wyczytają. Że czasem aż się czytać nie chce jak było naprawdę. To tylko w Polin żydzi mieli ochronę króla czy państwa, gdzie indziej tak nie było. Czy to rzeź na weselu Wacława IV czy austriacki Albrecht, który uroczyście spalił na stosie 200 żydów to nie są rozmiary innego Austriaka, Adolfa Hitlera, ale jak ma tamte czasy i tak budzą grozę

  • Tomek

   18 kwietnia 2018 at 08:50

   „W następnych wyborach głosujmy na RN”

   I znów zdobędziecie zaszczytne 0% (w zaokrągleniu). Oszołomieni ponownie tym sukcesem pewne dalej będziecie pisać takie idiotyzmy na forum:)

   • prawo

    18 kwietnia 2018 at 11:00

    Do budy.

    • Tomek

     18 kwietnia 2018 at 13:15

     O, jest i naczelny idiota portalu:). Bolec tak mocno cię w tyłku uwiera, że biegasz po forum i odpisujesz na każdy mój wpis:)?

     • prawo

      20 kwietnia 2018 at 11:23

      Naczelny to jest twój rabin i u Darwina są naczelne, cymbale jeden.

  • pidzio

   24 lipca 2018 at 17:55

   frate – tylko czy Pan Robert wystawi kadrę do wyborów czy zabawia się w pyskówkę
   a być może od dawna jest pod kontrolą służb???
   Ja też pragnę aby Ruch Narodowy dla dobra naszej Ojczyzny połączył się z ONR i Młodzieżą Wszechpolską, zwerbował Kresowiaków, Polonię a także zaniżanych finansowo rencistów i emerytów to wówczas mając kilkadziesiąt milionów ewentualnych wyborców przejmie władzę i popędzi z Polski „szkodników”.

 4. Jan

  17 kwietnia 2018 at 19:04

  PiS kurwa, Kaczor tyż.

  • YOU-TUBE

   17 kwietnia 2018 at 19:18

   Zbigniew Stonoga – Odpowiedz na zarzuty, Dominika Duda. (3 minuta co mówi Stonoga o Jarosławie Kaczyńskim Jaruś przyznał się do żydostwa)

  • www.o2.pl

   17 kwietnia 2018 at 19:20

   Nie żyje Andrzej Blumenfeld. – Komentarze: Jarek Koszer Entebaum.

  • gazetawarszawska.com

   17 kwietnia 2018 at 19:25

   Wnoszę o ściganie prezydenta „Izraela”

  • wolna-polska.pl

   18 kwietnia 2018 at 12:11

   1-Psychopata Chojecki szczęśliwy z powodu choroby S. Michalkiewicza. 2-Rabin Chojecki zaatakował S. Michalkiewicza ręką Boga.

 5. Art

  17 kwietnia 2018 at 19:28

  Panie Winnicki,jak pan wygrasz masz pan wygrane następne wybory również.Bo w tej chwili nie ma na kogo głosować.

  • prawo

   17 kwietnia 2018 at 22:44

   100/100

 6. Marian

  17 kwietnia 2018 at 19:29

  Prezydent Izraela będzie ścigany międzynarodowym nakazem aresztowania?
  Tak czy owak, do Polski nie ma po co przyjeżdżać.
  Brawo, panie pośle Winnicki.

 7. msn wiadomości

  17 kwietnia 2018 at 19:36

  Pazerność, groźby i fałszowanie podpisów. Kulisy działania Fundacji Czartoryskich.

 8. msn wiadomości

  17 kwietnia 2018 at 19:42

  Dostał od rządu pół miliarda. Mówi, że nienawidzi Polski i Polaków. (może jego ścigać za obrażanie „Czartoryski”)

 9. PolishPolackski

  17 kwietnia 2018 at 19:42

  I nic z tym nie zdobią, ale udowodnią wszystkim Polakom i całemu światu, że nie są polskim, tylko polskojęzycznym rządem.

 10. Leszek1

  17 kwietnia 2018 at 19:56

  Oskarzenie prezydenta Izraela o przestepstwo scigane prawem miedzynarodowym, przez polskiego posla na sejm, powinno natychmiast zostac rozgloszone w miedzynarodowej prasie. Naturalnie zydowskie gazety tego nie zamieszcza, ale Ruch Narodowy powinien znalezc w miare niezalezne wydawnictwa i tam uderzyc. To moze byc wspaniala akcja promujaca Polske w oczach swiata – bez wzgledu na koncowy jej rezultat. Wszystkie kontynenty powinny wiedziec o tym zdarzeniu !

  • prawo

   17 kwietnia 2018 at 22:45

   Za żydami i ich durnymi, wydumanymi „teoriami” nie nadążysz choćbyś chciał. Powszechnie wiadomo, że żydzi to najmniej bystry narodek na świecie. Dowodem na to jest powszechnie znany a przez nikogo nie dostrzegany fakt-dowód, że żydzi przez 2000 lat(!) nie rozpoznali prawdziwego Zbawiciela Jezusa Chrystusa i Maryji matki Bożej, których to rozpoznają nawet małe, niepiśmienne dzieci jak w Fatimie, Lourdes, la Salette czy Gietrzwałdzie. Żydzi są wyjątkowo mało spostrzegawczy i stąd te ich „błyskotliwe” teorie ewolucji, względności i wielkiego wybuchu! (najlepszy jest oczywiście „wielki wybuch” – walnęło coś z niczego i powstał Wszechświat).
   To są brednie dla jeszcze głupszych od nich szabes-gojów. Nie ma ani jednego dowodu na te brednie mośka Darwina w odróżnieniu od tysięcy dowodów na zaistnienie potopu ok. 4400 lat temu.

   • Polus

    18 kwietnia 2018 at 01:39

    Przepraszam, ale sam Jezus Chrystus był chyba żydem. Tak by wynikało z genealogii jaką zamieścił w swojej ewangelii inny żyd- Mateusz
    Matka Boża również była żydówką i to z nie byle jakiego rodu i jak najbardziej rozpoznała w swoim synu Boga
    Ewolucja oczywiście w świecie zachodzi, czym innym jest ewolucjonizm jako ideologia. Kościół od samego początku swojego istnienia nie negował ewolucji, nie neguje i dzisiaj. Jak powstawał człowiek, powiedzmy technicznie, nie wiadomo. Pewne jest z punktu widzenia nauki Kościoła że dusza nie wyewoluowała, ale ciało, całkiem możliwe.”ulepił z gliny” świadczyłoby że z jakiejś materii, która już była. A słowo „glina” użyte przez natchnionego autora Księgi Rodzaju ma swój odpowiednik w grece-atomos

    • Marian

     19 kwietnia 2018 at 21:13

     Jezus Chrystus nie był żydem, bo nie było wtedy jeszcze Talmudu.
     Sam o sobie mówił: Syn Człowieczy, lubił gdy nazywano go Synem Dawida, ale nigdy nie powiedział, że jest Żydem. Co więcej, powiedział: „Gdyby Królestwo Moje było z tego świata, słudzy moi bili by się, abym nie został wydany Żydom”. – Nie uważał siebie za żyda.

     • Marian

      19 kwietnia 2018 at 21:15

      Gdy Piłat zapytał Jezusa: Czy ty jesteś królem zydowskim? – Jezus odpowiedział: „Tyś powiedział” – co można tłumaczyć: Nie potwierdzam i nie zaprzeczam, to bez znaczenia.

     • Polus

      20 kwietnia 2018 at 00:21

      A to Żydzi istnieją od powstania Talmudu? Ciekawa interpretacja rzeczywistości. Jest gdzieś taki zapis?
      Mówimy o ludzkiej naturze Jezusa, nie o boskiej, więc to że królestwo Jego nie z tego jest świata to w niczym nie przeczy pochodzeniu ziemskiemu
      A gdzie konkretnie Jezus mówi że nie uważa się za Żyda?

     • Polus

      20 kwietnia 2018 at 00:24

      A że to bez znaczenia, to oczywiście zgoda. Nie ma już ni Żyda ni Greka to dość częsty motyw w listach apostolskich

    • prawo

     20 kwietnia 2018 at 01:38

     @Polus
     Powiem więcej. Narodził się w grocie, bo nie mógł w gospodzie. Bóg niczego nie zawdzięcza człowiekowi. Jest odwrotnie. To my wszystko Mu zawdzięczamy i powinniśmy co dzień okazywać należytą wdzięczność.
     Jest oczywiste, że Jezus Chrystus nigdy nie należał do narodu Izraela, bo po pierwsze jako takiego nie było go wtedy a po drugie i ważniejsze – co wynika z Jego słów zapisanych w Ewangeliach – był jakby zawsze ponad wszystkimi, co znakomicie charakteryzują (między innymi) zapisane Jego słowa jako opinia niezależnego obserwatora „MÓWI JAKBY MIAŁ WŁADZĘ”.
     Istotnie – miał i ma. I to niedarowaną, dzierżawioną, ale realną i wieczną. Wobec niej wszelkie ludzkie zależności nikną. To prawda, że życiem to przypłacił – ale tylko na chwilę. Warto, więc być blisko Niego, pamiętając o przestrodze: Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł?

     Niepokalanie poczęta znaczy bez grzechu pierworodnego. Miała normalnie ojca i matkę, była Żydówką.”
     – niepokalanie poczęta znaczy nie za przyczyną swego ojca św. Joachima i matki św. Anny tylko Ducha Świętego.
     Chodzi o to, że Bóg nie mógł się narodzić z kobiety skażonej grzechem przez szatana, dlatego jego Matka musiała być świętą od chwili samego poczęcia. I tak było – patrz na objawienie w Lourdes. Powiem Ci więcej. Narodził się w grocie, bo nie mógł w gospodzie. Bóg niczego nie zawdzięcza człowiekowi. Jest odwrotnie. To my wszystko Mu zawdzięczamy i powinniśmy co dzień okazywać należytą wdzięczność. Na dzisiaj starczy,
     Laudetur Iesus Christus et Maria semper Virgo

     • Polus

      20 kwietnia 2018 at 17:55

      Całkiem poprawna ewangelizacja, ale o tym że Jezus Chrystus przyszedł na świat w narodzie żydowskim jest w Biblii całkiem sporo informacji. Jako człowiek był żydem, nie tylko ze względu na genealogie ale i ze względu na judaizm biblijny i tradycje, której był wierny do samego końca swojego ziemskiego bytowania
      Jak przestaniesz słuchać brodatych filmowców przedsoborowych a wsłuchasz się w głos np polskich biblistów to usłyszysz dokładnie to co ibide mnie, tyle ze będą to tezy podparte wieloletnia nauką
      No to tyle

   • Tomek

    18 kwietnia 2018 at 08:53

    Przecież każdy wie, że Wszechświat nie powstał sam z siebie, ale stworzyli go Żydzi – żeby robić swoje geszefty i prześladować takich głupich gojów jak ty:)

    • Marian

     19 kwietnia 2018 at 21:17

     Gdyby Żydzi stworzyli Wszechświat to by wyglądał jak dzisiejsza Palestyna – otoczony wysokim murem z wieżyczkami strażniczymi i żołnierzami strzelającymi do dzieci.
     Obawiam się, że świat stworzył Ktoś zupełnie inny, Ktoś wielkoduszny i wspaniałomyślny.

     • Tomek

      20 kwietnia 2018 at 00:39

      Oj, poczytaj paru tu piszących, bo wg nich generalnie to dość podobnie wygląda. Świat podzielony między Żydów i gojów, wieczna walka. A to że z wieżyczek, ich zdaniem, owe grupy do siebie nie strzelają to tylko kwestia plastyczności opisu…

     • prawo

      20 kwietnia 2018 at 01:42

      Żydzi stworzyli tylko Palestyną i tam pokazują jak się wzorowo żyje z sąsiadami.
      Pomnóż Pan tego debila „Tomka” przez 7 mln. to wyjdzie Panu cały Izrael złożony z 7 milionów debili-tomków..

  • Ula

   19 kwietnia 2018 at 10:28

   Niemiecka prasa o tym pisze, ale w formie, ze polscy nacjonalisci oskarzaja prezydenda judenlandu, wg nowego prawa, ktore prowadzi do karania, za mowienie prawdy o polskim udziale w eksterminacji Zydow. Prezydent izraela powiedzial „tylko”, ze Polska nie moze zaklamywac tego, ze panstwo polskie i niektorzy Polacy wspoldzialali z niemcami (ups z nazistami oczywiscie) w mordowaniu Szydow

   Tu jeden z artykulow:
   http://www.zeit.de/politik/ausland/2018-04/holocaust-gesetz-polen-israel-reuven-rivlin-auschwitz-angezeigt

 11. Adam

  17 kwietnia 2018 at 20:37

  No to teraz ustawa o IPN pozamiatana będzie przez Trybunał

 12. finka

  17 kwietnia 2018 at 20:43

  I bardzo dobrze, tylko trzeba nagłosnić sprawę na anglojęzycznych portalach, szkalowanie Polski, kłamstwa żydowskie powinny być karane na terenie RP.

  • Polus

   18 kwietnia 2018 at 01:47

   A szkalowanie Polski przez Polaków, takich prawdziwych powinno być karane?

 13. Robert B.

  17 kwietnia 2018 at 21:52

  Jak to? Na Żyda coś złego powiedzieć? Krzywo się spojrzeć? Wymagać czegoś od niego? Śmieć bronić się przeciwko jego agresji? Nie dawać się przez niego dymać? To prowadzi do holokhałstaaaa! Najwięęększej zbhodni… Łooooniiii tyyyyleeee pszeeeeeecieeehpieeeeliiiii….

  • prawo

   17 kwietnia 2018 at 22:46

   Żydzi tak mają. To jest powodowane u nich chorobą Taya-Sachsa (gangliozydoza GM2).
   Choroba Tay-Sachsa to rzadka choroba genatyczna o charakterze spichrzeniowym. W jej przebiegu dochodzi do odkładania się gangliozydu GM2 w komórkach mózgu. Jest to substancja lipidowa, a przyczyną jej spichrzania jest upośledzenie lub brak wydzielania β-heksozaminidazy, która rozkłada gangliozyd GM2. Jest to choroba występująca w populacji Żydów Aszkenazyjskich.
   Ustalono, że mutacja i jej dziedziczenie jest spowodowane bliskie pokrewieństwo rodziców dziecka np. małżeństwa między kuzynostwem, wujem a siostrzenicą.

   • Tomek

    18 kwietnia 2018 at 08:57

    A co to za choroba, która objawia się kopiowaniem bez sensu 50-razy swoich postów na forum?

 14. Hendopolski

  17 kwietnia 2018 at 22:55

  Wielkie brawa dla Pana Roberta Winnickiego! Ma Pan sympatię całej patriotycznej Polski, a więc prawie wszystkich Polaków, poza nic nie znaczącym lewactwem! Ci będą wyć, a to początek dopiero.Prosimy tylko o jak najdalej idące zjednoczenie narodowców i wystawienie kandydatów, na których moglibyśmy głosować! Pora na PRAWDZIWĄ dobrą zmianę! Dodać należy,że prezydent Izraela nie jest jedynym obywatelem tego kraju, który pozwolił sobie w ostatnim czasie na oszczerstwa w stosunku do narodu polskiego i który tak jak wielu innych „zapomina”o holokauście Polaków (w wyniku którego straciliśmy w czasie wojny i w wyniku zmiany granic ok. 12 mln (!!) obywateli, w tym ponad 2-3 mln etnicznych Polaków zamordowanych przez Niemców w aktach totalnego terroru lub –
  podobnie jak ok.3 mln polskich Żydów – zamordowanych w obozach koncentracyjnych).Ci wszyscy oszczercy „zapominają”również o tym,że obozy koncentracyjne stworzyli Niemcy przede wszystkim dla Polaków, a żydowskie transporty do tych obozów ruszyły dopiero ok. 2 lata po wybuchu wojny, gdy prawdopodobnie bogaci głównie amerykańscy Żydzi odmówili Niemcom (może raczej zerwali tajne wielomiesięczne rokowania)płacenia haraczu za ich europejskich współplemieńców wydając ich na pewną śmierć (odmówili im też prawa wjazdu do Ameryki, to potwierdzony fakt). Ci wszyscy oszczercy „zapominają” również, że sprawne zabicie kilku milionów ludzi w obozach koncentracyjnych nie byłoby dla Niemców możliwe bez pomocy kolaborantów z wielu krajów Europy.Szczególnie „zapisał się” w pamięci marionetkowy rząd francuski, który przecież z własnej inicjatywy zorganizował duży „transport śmierci” do obozów okupowanej lub nawet częściowo wcielonej do Rzeszy Polski. „Fajnego” sojusznika sobie wybraliśmy, nic dodać nic ująć! No a na naszych kontrolowanych przez Niemców terenach żyli sobie Żydzi wiele pierwszych miesięcy wojny prawda nie komfortowo, ale o swoje życie się nie martwili, głównie ci przebywający w gettach. O żadnym swoim holokauście nie myśleli, polski holokaust ich nie obchodził. Gdy nagle Niemcy zmienili front i zaczęli od nich wymagać organizacji transportów do obozów koncentracyjnych, szok musiał to być wielki. Mimo to Judenraty współpracowały, nie wahały się nawet wysyłać na śmierć swoich krewnych czy żydowskich dzieci! O tej szeroko znanej u nas sprawie wszyscy oszczercy Polski i narodu polskiego też chętnie „zapominają”, chociaż istnieją nawet relacje samych Żydów oraz filmy dokumentujące ten haniebny proceder. Oszczercy „zapominają” także o tym,że o wiele większe szanse przeżycia mieli Żydzi szukający pomocy u ludności polskiej.Wielu Polaków pomoc taką okazało mimo groźby straszliwej, groźby śmierci dla całej pomagającej polskiej rodziny nie wyłączając malutkich dzieci.Wyobraźmy sobie,że nagle my stoimy przed wyborem: możemy pomóc lub nie, w rodzinie mamy dzieci i wnuki. Co robimy? Oni, ci często bezimienni bohaterowie i szaleńcy zarazem to robili! Jakże wielu z nich najwyższą karę musieli zapłacić! A nasi oszczercy oskarżają nas o pomoc Niemcom w żydowskim holokauście! Toż to wprost nieprawdopodobna,bezczelna i skrajnie antypolska postawa! Święci nie jesteśmy, byli na pewno i kolaboranci wśród Polaków,jednakże to były wredne jednostki istniejące zresztą w każdym czasie i w każdej społeczności. Polskie Państwo Podziemne karało słusznie śmiercią za ujawnione donosicielstwo, zaś ani nasz rząd na uchodźstwie, ani żadne polskie formacje oporu na miejscu z Niemcami nie współpracowały, my z nimi walczyliśmy na wszystkich możliwych frontach! Smutne, cywilizacja żydowska mająca wiele wspaniałych osiągnięć i która wniosła swój wkład także w rozwój naszego społeczeństwa zupełnie nie trawi wstydliwych kart swojej historii, zaprzecza oczywistym niewygodnym faktom i jeszcze próbuje ubić na tym interes.My Polacy mówimy nie, dosyć tego!

 15. jaro7

  17 kwietnia 2018 at 23:08

  NIC z tym polskojęzyczni nie zrobią,nie będzie ścigania pietnowania,mało tego teraz żydki każą PiS wykończyć RN i Winnickiego.Pamiętajcie że do ‚narodu wybranego”należy i Kaczyński i Morawiecki.

  • Polus

   18 kwietnia 2018 at 01:43

   Bardzo wątpię, na pewno do narodu wybranego należy św. Paweł czy Edyta Stein. Chyba sami tego nie ukrywali, prawda?

   • jaro7

    18 kwietnia 2018 at 21:31

    W co wątpisz? Morawiecki tego nawet nie ukrywa i jeszcze się chwali że ciotka mieszka w tel awiwie.I ze jego rodzine w czasie wojny uratowali Polacy.A prezes to Kalkstein.

    • Polus

     19 kwietnia 2018 at 00:25

     Chyba tak nie jest. Ta pani z Tel Avivu to przyjaciółka mamy premiera, z tą uratowana rodzina to też bajeczka.
     Prezes o ile mi wiadomo nazywa się Kaczyński, w niczym to nazwisko mu nie uchybia podobnie jak Braun nie uchybia nic Braunowi
     Żeby byç Żydem trzeba być albo być wyznania mojżeszowego albo urodzić się z matki Żydówki
     Szukanie Żydów w piątej wodzie po kisielu to stara przedwojenna endecka błazenada,. Nie ma się czym podniecać

     • jaro7

      19 kwietnia 2018 at 19:31

      Jak widzę chcesz wierzyć w tłumaczenia ojca premiera.Niestety żyd mówiący prawdę to fikcja.Powtarzam,on powiedział „że w czasie wojny moją rodzinę uratowali POLACY (nie sąsiedzi,rodacy tylko właśnie POLACY).Nie wnikam dlaczego to powiedział,ale tak było.Co do prezesa to naiwnie tłumaczysz że o jego polskości świadczy nazwisko.Żydzi bardzo często,a właściwie w 90% ukrywają się za polskimi nazwiskami.

     • Polus

      20 kwietnia 2018 at 00:30

      Skoro ty mówisz ze Morawiecki jest Żydem to możesz poza swoimi słowami, w które sam oczywiście masz prawo wierzyć, jakoś to uwiarygodnić? Z tego co pamietam do komunii przystępuje w kościele katolickim. Ty widziałeś takiego Żyda?

 16. TZ.

  17 kwietnia 2018 at 23:11

  Przecież prokurator zesra się ze strachu, jak cos takiego zobaczy!

  • Marian

   19 kwietnia 2018 at 21:19

   No cóż, taka praca. 😉

  • prawo

   20 kwietnia 2018 at 01:44

   100/100 a potem zje i wyliże, żeby nikt nie zobaczył.

 17. jok

  17 kwietnia 2018 at 23:21

  Brzmi nieźle, zawsze można mieć wątpliwości czy to nie jakieś promowanie/rajenie kogoś narodowi…, ale nie szukam dziury w całym, brzmi nieźle, więc wyrazy uznania dla posła

  Ciekawe jaki podadzą powód niepodjęcia postępowania, względnie umorzenia po wszczęciu – bo ze tak będzie chyba nie można mieć wątpliwości. Jeśli wyłącznie jako powód podadzą immunitet głowy państwa, to by mogło znaczyć, ze jeśli ktoś się podobnie odezwie, a nie będzie posiadał immunitetu dyplomatycznego, to powinien być ścigany,… o ile nie jest „artystą” lub „naukowcem”.
  Sądzę, że jeśli ktoś bez immunitetu się tak wypowie, i będzie wniosek o ściganie, to … i tak umorzą postępowanie, ale wtedy umarzający muszą wymyślić inny powód

 18. Tomasz

  18 kwietnia 2018 at 03:52

  Polus Św Paweł nie należał do Żydów był Rzymianinem ,Jezus Chrystus Żydów z Synagogi Szatana „plemie żmijowe””groby pobielane”Izrael syjonistyczny należy syjonistyczny którym nie mieszkają bilijni Żydzi .

  • Tomek

   18 kwietnia 2018 at 13:19

   Tak, Szaweł (inaczej Szaul / Saul w oryginale heberajskim) z Tarsu to wybitnie typowo rzymskie imię:))))). Tomaszu, ręce opadają… Miej litość…

  • Polus

   18 kwietnia 2018 at 14:50

   Nie wiem kto to panu powiedział i jakie miał intencje by tak zaciemniać rzeczywistość ale gdyby nawet był Rzymianinem to chyba nic chwalebnego wtedy? Pan wie co Rzymianie robili chrześcijanom?
   Sam Paweł w Dziejach Apistolskich tak o sobie mówi
   „Wszyscy Żydzi znają moje życie.Od początku upływało ono wśród mego narodu w Jerozolimie.Wiedzą o mnie od dawna-gdybyż chcieli zaświadczyć!-że żyłem wg zasad najsurowszego stronnictwa naszej religii jako faryzeusz” (Biblia Tysiąclecia, Dz 26,4-5)
   Wyglada na to że Paweł nie tylko był Żydem ale i to Żydem nie byle jakim

   • prawo

    20 kwietnia 2018 at 01:46

    Nadzorując mord nad św. Szczepanem bu takim czekistą.

    • Polus

     20 kwietnia 2018 at 17:59

     A Szczepan kim był?

     • prawo

      20 kwietnia 2018 at 19:18

      Szczepan był chrześcijaninem a dokładniej diakonem. Szaweł (później Paweł) był takim żydowskim NKWDzistą na owe czasy i ponoć nadzorował mord na św. Szczepanie.

     • polus

      20 kwietnia 2018 at 23:08

      Prawo
      Szczepan był Żydem. Trudno żeby Grek albo Rzymianin tłumaczył się przed Sanhedrynem z jakichś bluźnierstw. Wieki później nazwano by go przechrzta bądź kimś takim, prawda?
      Inny Żyd, Szaweł z Tarsu, również przechrzta i również święty Kościoła Katolickiego faktycznie w czasie kamienowania mógł być podobny do enkawudzisty czy innego rosyjskiego oprycha

 19. Tomasz

  18 kwietnia 2018 at 03:59

  Polus ewolucjonizm historycyzm ,modrenizm ,protestantyzm.liberalizm,socjalizm,komunizm ,etyka sytuacyjna,konsumpcjonizm ,to herezje czyli błędy potępione przez Świętą Matkę Kościół.miało być Izrael ten syjonistyczny twór w którym nie mieszkają biblijni Żydzi.

  • Polus

   18 kwietnia 2018 at 14:56

   Czyli jak tu umieścić w Kościele pana Grzegorza, wierzącego w liberalistyczny raj gospodarczy skoro sam Kościół uznał liberalizm za błąd? I to już chyba gdzieś w okolicach połowy XIX wieku
   Bo wie pan, brodaty mędrzec wyzywa I poniża wielu polskich katolików a ks.prof. Guz nic na to? Uwiarygadnia pana Grzegorza nie odzywając się ani słowem?

   • Tomasz

    18 kwietnia 2018 at 18:08

    Polus własność prywatna to nie ideologia liberalna czyli błąd który wyłącza z Kościoła wierzących z mocy samego prawa [por C.I ,C 1983 C.A .N 915 -916].Proszę dokształcić się Z Nauki Społecznej Kościoła.Pismo Święte i Tradycja oraz Urząd Nauczycielski Świętej Matki Kościoła stanowią organiczną całość [por Konst,DEI VERBUM VATICANUM SECUNDUM] Papierz Paweł VI ideologię Liberalną i Marksistowską .Polecam Encykliki społeczne Papierza Jana Pawła II

    • Polus

     18 kwietnia 2018 at 18:53

     Ale co własność prywatna?
     Grzegorz Braun promuje liberalizm gospodarczy, w którym własność prywatna jest święta? A można wiedzieć gdzie konkretnie takie rzeczy pan brodacz wyczytał? Bo co to w ogóle znaczy, jak ktoś ma swój stragan to może robotnikowi nic nie zapłacić, albo wyrzucić go na zbitą twarz i obić kijami? Chętnie się dowiem gdzie to jest napisane że własność prywatna jest ważniejsza od osoby ludzkiej
     A co na to wspomniany papież-Polak. W encyklice Centesimus Annus możemy przeczytać
     „Tego prawa(do własności prywatnej) podstawowego dla autonomii i rozwoju osoby, Kościół nieustannie bronił aż po dzień dzisiejszy. Kościół naucza też że posiadanie dóbr
     nie jest prawem absolutnym, ale jako prawo ludzkie ze swej natury jest ograniczone”
     Pan Grzegorz chcąc się z tym zgodzić musiałby przestać opowiadać to co opowiada
     Dalej czytamy
     „Sobor Watykański II raz jeszcze przedstawił te tradycyjna naukę w następujących słowach”człowiek używając tych dóbr, powinien uważać te rzeczy zewnętrzne, które posiada nie tylko za własne ale za wspólne w tym znaczeniu, by nie tylko jemu ale i innym przynosiły pożytek”
     Znaczy ze wg Kościoła nie można np płacić robotnikowi tak jak mi się podoba, albo jak mityczny rynek ustali?
     Dalej, tego pan Braun nawet nie przeczyta bo zwariuje
     „Własność prywatna ma ze swojej natury charakter społeczny……”
     Jedziemy dalej czy zatrzymamy się i podyskutujemy ile wspólnego ma brodaty ananasem z katolicka nauka społeczna a ile z protestantyzmem? Myśle ze ideologicznie jest protestantem. Co pan na to?

     • Tomasz

      18 kwietnia 2018 at 22:16

      Polus wieź się dokształć a potem po dyskutujemy nie rwiesz że liberalizm gospodarczy to inaczej wolność gospodarcza inaczej własność prywatna a ideologia liberalna to zupełnie co innego znaczy to wolność nieskrępowana HULAJ DUSZA PIEKŁA NIEMA.Nie ma jest Polska .Radzę dokładnie wysłuchać wypowiedzi Pana Grzegorza Bruna oraz wysłuchać wykłady Prof Tadeusza Guza .

 20. gorejos

  18 kwietnia 2018 at 08:18

  słusznie tak ,… trzymać

 21. Tomasz

  18 kwietnia 2018 at 08:39

  Należy też krajowych kłamców pochodzenia żydowskiego i samych Żydów mieszkających w Polsce też wytoczyć proces sądowy.NIEMIECKIE OBOZY ZAGŁADY

 22. Tomasz

  18 kwietnia 2018 at 12:05

  jest osobnik szabes-goj broniący filosemickiej polityki Rządu warszawskiego który tak samo wchodzi Żydom w tyłek .P I S skończony przyjęli 2700 nachodźców islamskich z Europy Zachodniej .co tak ucichł klangor Żydów o 1 BLN zŁ Pewnie się dogadali i Polska i Polacy będą bulić wyłudzoną kasę ??? P I S nie będzie samodzielnie rządził SPRZEDALI KOLPALNIĘ KRUPIŃSKI DOPUŚCILI NA RYNEK GMO CILICOFAST REALIZUJĄ NEO-MARKSISTOWSKI ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ WYRZUCILI DO KOSZA PROJEKT USTAWY ZAKAZUJĄCY ZABIJANIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI POCZĘTYCH.

 23. Ed

  18 kwietnia 2018 at 12:21

  Umorzą tchórze.

 24. Tomasz

  18 kwietnia 2018 at 16:06

  Tomasz pomyłka to rzecz ludzka .Ale syjonistyczny twór Irael to nie są Biblijni Żydzi tylko Plemie Żmijowe Hazarowie nic z Religią Mojżeszową nie mają wspólnego ich księgi to talmud i kabała a nie Biblia Żydzi biblijni pochodzą o Mistrza z Nazaretu Jezusa Chrystusa to tylko nie Żydzi czyli Plemie Żmijowe walczy z Narodami i Świętą Matką Kościołem .

 25. Tomek

  18 kwietnia 2018 at 16:19

  Tomasz, jest dopiero 16ta, czy ty aby już dzisiaj czegoś znowu nie wypiłeś? Patrząc na składnie twojego zdania, słowotok, to zaczynam się naprawdę zastanawiać…

  • tomek

   18 kwietnia 2018 at 21:37

   Troche to nieskładnie napisał ale napisał prawde

   • Tomek

    20 kwietnia 2018 at 00:42

    Nawalonych nie czytam, z zasady, więc nie będę się wypowiadał:)

 26. Oskar

  18 kwietnia 2018 at 17:44

  Dziękuję panu posłowi Robertowi Winnickiemu.Prawdziwy Polak,patriota.

 27. Tomasz

  18 kwietnia 2018 at 17:51

  Tomek szabes-goju spadaj lizać tyłki Żydom tak samo jak filosemicki Rząd Warszawski .

  • Tomek

   18 kwietnia 2018 at 18:00

   Masz specyficzne fantazje, Tomaszu, ale dziękuję, ja w takich zabawach nie gustuję, więc nie skorzystam.

 28. obat sipilis

  18 kwietnia 2018 at 19:03

  it must have visitor more. i think this site is revelan for information.great alexa!
  Obat kencing nanah

 29. Joanna K.

  18 kwietnia 2018 at 20:54

  Panie pośle – dziękuję, także w imieniu części mojej Rodziny, prześladowanej przez UBeckie żydostwo.

 30. Polus

  19 kwietnia 2018 at 00:36

  Tomasz
  Liberalizm gospodarczy to wolność nieskrępowana o której mówisz tyle ze w gospodarce. Gdyby liberalizm gospodarczy, dominujący w XIX wieku wszędzie, był przez Kościół zaakceptowany to nie powstała by katolicka nauka społeczna. Nie katolicka nauka „liberalna” a społeczna. I mało tego ona powstała w reakcji na barbarzyństwo liberalizmu gospodarczego i z obawy przed „ratującym” ludzi komunizmem. To nie tylko jest zapisane już w Rerum Novarum, ale sam ks. prof. Guz mówił nie raz i nie dwa
  Douczylem się proszę pana i mogę stwierdzić że Grzegorz Braun protestujący przeciwko nauce Kościoła( wspomina delikatnie to nawet w filmiku, tylko jeszcze nie po nazwiskach) jest intelektualnie protestantem

  • Tomasz

   19 kwietnia 2018 at 03:35

   Polus pleciesz bzdury radzę dokładnie zapoznać się to ty jesteś nie dokształcony radże dokładnie z tematem dokładnie słuchać wykładów ,Pismo Święte i Tradycja oraz Urząd Nauczycielski Kościoła stanowią organiczną całość [por Konstytucja DEI VERBUM VATICANUM SECUNDUMkkk WYD pallotinum 1994 Artykuł Siódmy śódme przykazanie Nie będzxiwsz kradł (WJ20,15:Pwt5,19 Nie kradnij (Mt 19,18) 2401Śódme przykazanie zabrania zabierania lub zatrzymywania nie słusznie dobra bliźniego i wyrządzania bliźniemu krzywdy w jakikolwiek sposób dotyczący jego dóbr .Nakazuje sprawiedliwość i miłość w zarządzaniu dobrami materialnymi i owocami pracy ludzkiej .Z uwagi na wspólne dobro wymaga powszechnego poszzanowania przeznaczenia dóbr i prawa własności prywatnej .Życie chrześcijańskie stara się dobra tego świata ukierunkować na Boga i miłość braterską .

   • polud

    19 kwietnia 2018 at 13:32

    Ale jak bzdury, przecież cytuje dokumenty Kościoła w tym św. Jana Pawła 2, którego imienia sam użyłeś
    Nie rozmawiamy o kradzieży a o tym czy własność prywatna jest święta i nienaruszalna jak twierdzi Grzegorz Braun wbrew nauce Kościoła i czy protestancki liberalizm gospodarczy jest ważniejszy od katolickiej nauki społecznej
    Własności można tak samo użyć do okradania, a nawet mordowania innych, niejednokrotnie w białych rękawiczkach, a wiec własność sama z siebie nie może być święta i nienaruszalna

 31. Tomasz

  19 kwietnia 2018 at 03:53

  Polus 3403 Prawo do własności prywatnej ,uzyskanej przez pracę lub otrzymanej od innych w spadku lub w darze ,nie podważa pierwotnego przekazania ziemi całej ludzkości.Powszechne przeznaczenie dóbr pozostaje pierwszoplanowe ,nawet jeśli popieranie dobra wspólnego wymaga poszanowania własności prywatnej ,prawa do niej i korzystania z niej.Ma być zachowany Prymat człowieka nad kapitałem.Pan Grzegorz Brun jest Katolikiem i kręci filmy a nie filmiki.Zabieranie dóbr tj własności prywatnej to jest kradież .Pan Bóg dał człowiekowi wolność wyboru.Kapitalizm czyli wolność gospodarcza nie zwalnia z dbania o pracowników , Święta Matka Kościół nie zabrania gromadzenia dóbr ale piętnuje konsumpcjonizm i egoizm, jednostek .Dobrami należy śię dzielić z bliźnimi .

  • polus

   19 kwietnia 2018 at 13:38

   My tu nie mówimy o zabieraniu dóbr tylko o wykorzystaniu dóbr na przykład do okradania innych. Że właśnie ma być zachowany prymat człowieka nad kapitałem. Liberałowie z Grzegorzem Braunem na czele mówią że własność jest święta, a w przytoczonym przez ciebie fragmencie nic takiego nie ma. Jest mowa o poszanowaniu nie świętości i nienaruszalności

 32. Tomasz

  19 kwietnia 2018 at 05:38

  Polus Papieska Rada IUSTITIA ET PAX Kompendium Nauki Społecznej Kościoła wyd Jedność 2005 rIV Instytucje ekonomiczne w służbie człowieka […]a)Rola wolnego rynku 347 Wolny rynek jest instytucją ważną społecznie ze względu na możliwość zagwarantowania skutecznych rezultatów w produkcji dóbr i usług.Historycznie rynek dowiódł o swojej możliwości uruchomiania i podtrzymania rozwoju ekonomicznego na dłuższy okres .Istnieją nie podważalne racje ku temu,aby uważać ,że w wielu sytuacjach „wolny rynek jest najbardziej skutecznym narzędziem wykorzystania zasobów i zaspakajania potrzeb.[Jan Paweł II Encyklika Centisimus annus 35AAS 83 (1991)837}Nauka społeczna Kościoła docenia korzyści płynące z mechanizmów wolnego rynku ,które m i n .”służą lepszemu wykorzystaniu zasobów,ułatwiają wymianę produktów ,a zwłaszcza w centrum zainteresowania umieszczają wolę i upodobania osoby ludzkiej,umożliwiając jej w chwili zawierania kontraktu spotkanie z wolą i upodobaniami innej osoby”{Jan Paweł II Encyklika Centisimus annus40:AAS 83(1991)843.Prawdziwy rynek konkurencyjny jest skutecznym narzędziem dla realizacji ważnych celów sprawiedliwości jak ograniczanie przesadnego zysku poszczególnych przeciębiorców :odpowiadanie na wymogi konsumentów:realizowanie lepszego wykorzystania i oszczędzania zasobów :nagradzanie wysiłków przeciębiorców i umiejętności wprowadzania innowacji ,wymiana informacji ,tak aby stała się możliwa prawdziwa konfrontacja i sprzedaż towaru w ramach zdrowej konkurencji dalej 348-350

  • polus

   19 kwietnia 2018 at 13:53

   Oczywiście w wielu wypadkach wolny rynek jest jak się wydaje najlepszym sposobem wymiany dóbr, ale nie wiem czy celowo czy z niewiedzy przemilczałeś wiele innych słów z tegoż samego 34 akapitu Centesimus Annus
   „ważniejsze niż logika wymiany równowartości i różne formy sprawiedliwości, które się z tym wiążą, jest to, co należy się człowiekowi ponieważ jest człowiekiem, ze względu na jego wzniosła godność. To co należy się człowiekowi musi gwarantować możliwość przeżycia i wniesienia czynnego wkładu w dobro wspólne ludzkości”
   Tu jasno i wyraźnie Kościół mówi ze człowiek jest ważniejszy niż wolny rynek, i że należy mu się nie tylko najniższa płaca minimalna, a dużo więcej. Dlatego że jest człowiekiem a nie ze rynek może ustalić inaczej

 33. Tomasz

  19 kwietnia 2018 at 08:00

  Polus cd […]354 Państwo ,może ponaglać mieszkańców i przedsiębiorstwa ,aby działali na rzecz wspólnego dobra,wprowadzając w życie politykę ekonomiczną,która sprzyjała by wspłóuczesnictwu wszystkich obywateli w działalności wytwórczej .Szacunek dla zasady pomocniczości musi pobudzać władze publiczne do poszukiwania korzystnych warunków rozwoju indywidualnej incjatytwy \,autonomii i odpowiedzialności w działalności wytwórczej .Szacunek dla zasady pomocniczości musi pobudzać władze publiczne do poszukiwania korzystnych warunków rozwoju indywidualnej inicjatywy ,autonomii i odpowiedzialności osobistej mieszkańców ,wstrzymując się od każdej interwencji ,która mogła by wywierać niepożądany wpływ na siły wytwórcze ,W obliczu dobra wspólnego należy z całą determinacją ,dążyć do realizacji słusznej równowagi pomiędzy wolnością osobistą a działalnością publiczną ,rozumianą jako bepoś4rednia interwencja w ekonomię,czy też jako działalność wspierająca rozwój ekonomiczny .W każdym przypadku interwencja publiczna musi mieć ma uwadze kryteria równości,rozwagi i skuteczności ,a nie zastępować w działaniu poszczególnych jednostek ,wbrew ich prawu do wolności inicjatywy ekonomicznej.Państwo w tym przypadku staje się czynnikiem zgubnym dla społeczeństwa :zbyt narzuczjąca się bezpośrednia interwencja prowadzi z natury do utraty odpowiedzialności mieszkańców i powoduje przesadny rozwój struktur publicznych ,skierowanych bardziej na biurokrację niż zamierzony cel ,jakim jest zaspokajanie ludzkich potrzeb [Por Jan Paweł II Encyklika Centesimus annus 38 AAS (1991)852-854) NIE DORASTASZ WIEDZĄ DO PANA GRZEGORZA BRAUNA I KS PROF TADEUSZA GUZA NIE WIESZ W KTÓRYM KOŚCIELE DZW9ONIĄ „

  • polus

   19 kwietnia 2018 at 14:07

   Przeczytaj dokładnie co sam napisałeś, państwo ma prawo ingerować w rynek tylko mądrze. Liberałowie nie dopuszczają ingerencji panstwa w gospodarkę a w tym co zamieściłeś nic takiego nie ma. Przeczytaj też uważnie 40 ustęp CA
   „ Do obowiązków Państwa należy troska o obronę i zabezpieczenie takich dóbr zbiorowych jak środowisko naturalne i środowisko ludzkie, których ochrony nie da się zapewnić przy pomocy zwykłych mechanizmów rynkowych”
   Ja się nie myśle nawet przyrównywać do katolickiego profesora czy filmowca-liberała, dlatego mówię do ciebie nie ja, a Kościół poprzez Centesimus Annus
   Myśle, że spokojnie ks. Guz powinien zająć się kształceniem sprotestantyzowanego pana Brauna, od tego się nie umiera

 34. Tomasz

  19 kwietnia 2018 at 10:27

  Papiska Rada IUSTITIA ET PAX Kompendium Nauki Społecznej Kścioła […]198 )a Ludzie w szczególny sposób przynaglani są do nieustannego zmierzania ku prawdzie ,do jej szanowania i odpowiedzialnego o niej świadczenia .[POR Sobór Watykański II ,Konstytucja Duszpasterska Gaudium et spes 36 AAS (1966)1053-1054 Zycie w prawdzie ma szczególne znaczenie w stosunkach społecznych :współżycie istot ludzkich w obrębie wspólnoty jest rzeczywiście uporządkowane,płodne i odpowiadające ich osobowej godności ,jeśli opiera się na prawdzie[Por Sobór Watykański II ,Konstytucja duszpasterska Gaudium et Spes 1AAS 58[1966]1025-[1026 Paweł VI Encyklika Popularum progresio 13 AAS 59[1967]263-264Nasze czasy wymagają intensywnej działalności wychowawczej [por Sobór Wtykański II Konstytucja duszpasterska Gaudium et spes AAS 53[1966]1081-1082 \Paweł VI Encyklika Populaeum progresio Jan Paweł II Encyklika Sollicitudo rei saocalis]i odpowiedniego zaangażowania ze strony wsz6ystkich ,aby poszukiwanie prawdy ,której nie można sprowadzać do sumy różnych poglądów lub do jakiejś opinii ,było popierane w każdym obszarze działania i przeważało nad wszelkimi próbami relatywizowania jej wymogów czy wykraczania przeciwko niej [por Sobór Watykański II ,Konstytucja duszpasterska Gaudium et spes 16 AAS 58[1966]1037 Katechizm Kościoła Katolickiego2464-2487].J3est to problem w szczególny sposób dotyczy sfer komunikacji publicznej i ekonomii ,W nich bowiem pozbawione skrupułów pieniądza rodzi naglące pytania ,które nieodłącznie odwołują się do potrzeby przejrzystości i uczciwości w działaniu zarówno w wymiarze osobistym jak i społecznym .[…[]205 Prawda sprawiedliwość i wolność to wartości które wypływają z wewnętrznego źródła miłości.Ludzkie wapółżycie jest porządkowane ,przynosi owoce w postaci dobra i odpowiada godności człowieka ,kiedy opiera się na prawdzie ,przebiega według zasad sprawiedliwości ,czyli rzeczywistym poszanowaniem praw i uczciwym wypełnianiem odpowiadających im obowiązków ;urzeczywistnia się w wolności,która odpowiada godności ludzi,pobudzanych przez swoją rozumną naturę do podejmowania odpowiedzialności za swoje działania ;ożywiane jest przez miłość pozwala odczuwać potrzeby i wymogi innych jako własne oraz powoduje,że wspólnota wartości duchowych i troska o potrzeby materialne są coraz mocniejsze .[por Jan XXIII Encyklika Pacem in teris AAS [1963]265-266.Te wartości stanolwią filary na ,których opiera się trwałość i spoistość budowli życia i postępowania ;są to wartości określające jakość każdego działania i instytucji społecznej.Stosunki międzynarodowe powinny być oparte na Prawdzie .Kłamstwo jest nie etyczne .

  • polus

   19 kwietnia 2018 at 14:12

   Zgadza się. Dlatego mówię prawdę. Liberalizm Grzegorza Brauna jest sprzeczny Z katolicką nauką społeczną. Mówi prawdę też ks Guz dokładnie obitym samym tylko chyba jeszcze w oczy panu Grzegorzowi tego noe powiedział. A powinien, bo nie ma potrzeby dalszego duraczenia i tumanienia młodych Polaków w czym pan Braun bryluje

 35. Tomasz

  19 kwietnia 2018 at 11:46

  KKK wyd Palotinum 1994 […] 34856Kłamstwo ponieważ jest wykroczeniem przeciw cnocie prawdomówności jest prawdziwym wykroczeniem przeciw drugiemu człowiekowi,Dotyka jego zdolności poznawania ,która jest warunkiem każdego sądu i każdej decyzji.Zawiera ono w zarodku podział ludzi i wszelkie zło,jakie on powoduje .Kłamstwo jest zgubne dla każdej społeczności ;podważa zaufanie między ludźmi i niszczy tkankę relacji społecznych .2487 Wszelkie wykroczenie przeciw sprawiedliwości i prawdzie nakłada obowiązek naprawienia krzywd,nawet jeśli sprawca otrzymał przebaczenie […]Młodzież Wszechpolska została skrytykowana przez Telewizję Republika telewizję partii Rządzącej za krytykę ataku na Syrię .

 36. polus

  19 kwietnia 2018 at 14:17

  Wiec niech pan nie kłamie i czyta co do niego się pisze i mówi.
  Nie ma zupełnie powodu do dalszej obrony protestanckich herezji, sam pan Grzegorz pewnie jest uczciwym człowiekiem ale nie ma żadnych listów uwiarygadniających jego mącenie w głowach młodych Polaków
  A od kiedy to Grzegorz Braun w ogóle jest zwolennikiem Soboru Watykańskiego II? Czy on aby tak jak jego sprotestsntyzowani koledzy nie jest katolikiem przedsoborowym?

  • Tomasz

   19 kwietnia 2018 at 15:18

   Polus VATICANUM SECUNDUM był duszpasterski a pozostałe Sobory doktrynalne .Pismo Święte i Tradycja .Urząd Nauczycielski Świętej Matki Kościoła należy przyjąć w całości a nie wybiórczo .Święta Matka Kościół jest jedna a nie rozdarta choć teraz duch apostazji jest w jej wnętrzu ,

   • Polus

    20 kwietnia 2018 at 00:43

    Zobacz, potwierdzam całym sercem. Nie upominam pana Grzegorza bo taki mam kaprys, upominam go tylko dlatego że pan Grzegorz propaguje wśród młodych,polskich patriotów protestancki liberalizm gospodarczy. Robi to ramie w ramie nie tylko np. z panem JKM, ale z taka Nowoczesną pana Petru, czy wcześniej Palikota. Na poziomie haseł gospodarczych mówią mniej więcej to samo.
    Mam o wiele więcej do zarzucenia panu Braunowi, nie tylko protestsntyzacje sfery gospodarczej, społecznej i politycznej ale także szkalowanie polskiej historii. W tym wypadku jest podobny nie tylko do „stańczykowskiej” szkoły historycznej, ale i do Komunistów. Do zaborców XIX wieku oczywiście też

 37. Tomasz

  19 kwietnia 2018 at 20:20

  Polus to Pan kłamie na temat Pana Grzegorza Bruna .Mich Pan okulary ten tekst o kłamstwie był skierowany do Żydowskich kłamców którzy chcą okraść Polskę i Polaków z 1 BLN Złotych w naturze czyli doknać kradzieży Kamienic ,Bloków Spółdzielczych ,Budynków w których mieszczą się urzędy a Polaków prawowitych właścicieli na bruk.Już Johnny Daniels sierżant wojsk apecjalnych izraela już przygotowuje grunt udzielając kłamliwych wywiadów na Temat Polski i Polaków mający na celu zrobić z Polski i Polaków sprawcę zastępczego .

  • Polus

   20 kwietnia 2018 at 00:48

   Nie skłamałem w ani jednym wersecie, mogę wykorzystac tu biblijne słowa „ jeżeli mówię nieprawdę, udowodnij to. A jeżeli mówię prawdę to czemu tak się zachowujesz?”
   Nie rozmawiamy o żydowskich roszczeniach, a o Grzegorzu Braunie i jego fakszywych naukach

   • Tomasz

    20 kwietnia 2018 at 09:24

    Polus kłamiesz na temat Pana Grzegorza Brauna nawet wiem dlaczego bo mówi prawdę o Żydach nie jest za demokracją Liberalną tylko z Monarchią bo demokracja to herezja „władza pochodzi od ludu”.Św Tomasz z Akwinu dzieła wybrane wydawnictwo w drodze pod redakcją O Jacka Salija OP poznań O Władzy księga pierwsza 5 mniejszym złem jest zmiana monarchii w tyranię niż zepsucie rządów licznej elity Jeśli trzeba wybierać między dwoma systemami rządów,z których każdy zagrożony jest niebezpieczeństwem,należy z całą mocą opowiedzieć się za tym,z którego zdaje się płynąć mniejsza zło .Otóż z monarchii ,jeśli zmieni się w tyranię,płynie mniejsze zło ,aniżeli z władzy licznej elity,która uległa zepsuciu.Z władzy wielu często bowiem rodzi się nie zgoda ,która niszczy dobro pokoju,szczególnie ważne dla społeczności .Tyrania nie niszczy tego dobra,lecz nastaje na dobra poszczegółnych ludzi,chyba że bezprawnie szaleje nad całym społeczeństwem.Zatem bardziej należy sobie życzyć rządów jednego niż wielu ,chociaż w obu wynikają niebezpieczęństwa.Dalej wydaje się ,bardziej tego z czego może płynąć więcej niebezpieczeństw .Zatem bardziej należy sobie życzyć rządów jednego niż wielu ,chociaż w obu przypadkach wynikają stąd niebezpieczeństwa.Dalej wydaje się ,że bardziej należy unikać tego z czego może płynąć wiele niebezpieczeństw.Otóż wielkie niebezpieczeństwa dla społeczności częściej wynikają z rządów wielu niż z rządów jednego.Częściej bowiem się zdarza,że ktoś spośród wielu słabnie w nastawaniu na dobro wspólne ,niż staje się to z jednym .Kiedy zaś ktokolwiek z wielu przywódców porzuci nastawanie na dobro wspólne ,grozi to zamieszkami w całej społeczności poddanych :jeśli bowiem kłócą się książęta ,wynikają stąd zamieszki.Natomiast jeśli jeden stoi na czele,zwykle ma na względzie dobro wspólne wspólne .Jeśli zaś porzuci troskę o dobro wspólne ,nie od razu wynika stąd całkowite nastawienie na ucisk poddanych ,a dopiero na tym polega bezprawie tyranii ,która jest najbardziej przewrotnym sposobem[rodz 3] rządzenia.Zatem należy unikać niebezpieczeństw jakie płyną z rządów wielu ,niż jakie wynikają z władzy jednego .Następnie rządy wielu najczęściej chyba zmieniają się w tyranię.[przykład demokratyczne wybranie Adolfa Hitlera w Niemczech w 1933]niż rządy jednego.Kiedy bowiem wskutek rządów wielu zrodziła się nie zgoda często zdarza się ,że jeden zwycięża pozostałych i przywłaszcza sobie wyłącznie panowanie nad społecznością .Zobaczyć to można z z historii.Albowiem prawie wszystkie rządy wielu skończyły się na tyrani ,a najbardziej to widać w rzeczpospolitej rzymskiej,Długo była rządzona przez wielu urzędników i pojawiły się w niej rywalizacje,niezgody i wojny domowe,aż wpadła ręce najbardziej okrutnych tyranów .I jeśli ktoś starannie zbada w wymiarze powszechnym fakty historyczne oraz to co się dzieje obecnie,przekona ,że tyrania częściej ogarnęła ziemię rządzone przez wielu niż przez jednego.Jeśli więc monarchia ,która jest najlepszym rządem,budzi największe obawy ze względu na niebezpieczeństwo tyranii ,to przecież tyrania zdarza się rzadziej,ale częściej,tam gdzie rządzi wielu,[historia to wielokrotnie potwierdziła]niż przez jednego.Pozostaje przyjść bezwarunkowo że lepiej jest żyć pod królem,niż pod rządami wielu.

    • Polus

     20 kwietnia 2018 at 18:23

     No wiesz na razie poza antykatolickim oczernianiem drugiej osoby to ty żadnego mi tu kłamstwa nie udowodniłeś. Nie mówię co pan Grzegorz Braun myśli o Żydach niech tym się zajmuje Kongregacja Nauki Wiary, mówię o tym że brodacz propaguje protestancki liberalizm.
     Demokracja jest herezja? A można wiedzieć gdzie i kiedy Kościół uznał demokracje za herezje? Musiałby sam głosić herezje, wszak w Piśmie Świętym jest mowa o tym „że wszelka władza pochodzi od Boga” Ktoś gdzieś napisał że nie dotyczy to demokracji?
     Ja ci powiem że czytałem rozważania św Tomasza, który kontynuuje rozważania Arystotelesa i o ile pamietam, to najbardziej niebezpieczna jest monarchia, bo jest najlepszym niby systemem, ale jest realne niebezpieczeństwo przekształcenia się w tyranie. Demokracja zaś jest najlepszym systemem wśród tych złych, wiec paideia wydaje się systemem optymalnym.
     Gdy jeden stoi na czele to ma na celu dobro wspólne? Historia świata zupełnie tego nie potwierdza. Były setki jak nie tysiące jedynowladcow którzy nie mieli żadnego a to zadnego baczenia na swoich przybocznych, a gdzie tam mowa o dobry wspólnym. Historia jedynowładztwa to dobro władcy, niemal nigdy, poza wyjątkami typu Marek Aureliusz czy św. Jadwiga-dobro wspólne.
     Hitler był demokratycznie wybrany, ale już car Rosji, robiący wiszące mosty ze swoich poddanych, Bolesław Śmiały rąbiący siekiera biskupa katolickiego czy Habsburg palący Żydów na stosie demokratami nie byli
     Ale słucham, wymień tych dobrych monarchów, którzy tyranami nie byli

     • Tomasz

      20 kwietnia 2018 at 19:07

      A Żydzi kolaboranci Hitlera Żydowskie gestapo Organizacja Żagiew wydająca Żydów i Polaków ukrywających Żydów Policja Żydowska w Gettach żydo-Komuna która utworzyła Rosję Bolsezewicką to talmudyczni Żydzi z NKWD Smiresza Informacji Wojskowej KBW Mordowali Polaków i PolKI za to że byli patriotami żydo-komuna z AL mordowała Polskich Chłopów ,W Polsce nie było pogromów tyko w Rosji ,Niemczech cholandi ,W Polsce nie było pogromów TERAZ dziękujecie Polsce i Polkom wyłudzeniem 1 bln zł w natuyrze Kamienice ,Błoki Spółdzielcze ,Szkoły, itd a Polaków na bruk.Od kiedy Monarcha jest wybierany demokratycznie koń by się uśmiał monarchia jest diedziczna.Nir oczerniłem tylko napisałem prawdę o Żydach tacy wy jesteście,BŁ Ks Jerzy Popiełuszko PRAWDA KTÓRA NIC NIE KOSZTUJE JEST KŁAMSTWEM,,KŁAMIESZ NA TEMAT PANA GRZEGORZA BRAUNA NIE JEST ZA DEMOKRACJĄ LIBERALNĄ TYLKO ZA MONARCHIĄ

     • polus

      20 kwietnia 2018 at 23:36

      Tomasz
      Żydzi wcale Rosji bolszewickiej nie utworzyli. Owszem, duża część elity żydowskiej uczestniczyła w tworzeniu państwa bolszewickiego, ale dostąpili tego zaszczytu obywatele wszystkich narodów znajdujących się pod okupacja rosyjska. Byli to ludzie nie utożsamiający się już ze swoją wspólnota etniczną, a jednocześnie, nie było dla nich miejsca na stołkach imperium rosyjskiego. Trudno żeby Dzierżyński był Żydem
      Monarcha nie jest wybierany demokratycznie? Tylko dziedzicznie? Koń by się uśmiał? A o elekcji to ty słyszałeś? Prawdę mówiąc to ja nic takiego nie napisałem, ale skoro już temat poruszyłeś to niemiecki cesarz wybierany był przez tzw elektorów, a my tu w Polsce to w ogóle mamy bogata tradycje bo w wyborze króla brała udział szlachta
      Nigdzie nie napisałem ze Grzegorz Braun jest za demokracja liberalna, twierdze ze propaguje liberalizm gospodarczy, który wg ks. Guza jest produktem protestanckim.
      Tu nie ma żadnych kłamstw. Twoje wyzwiska nic tu nie wnoszą poza antykatolickim zacietrzewieniem. „Wy” ( w domyśle Żydzi) to w waszych ustach straszne obelgi, chyba już gorsze być nie mogą. Macie prawo do wyzwisk i kłamstw ale one maja raczej źródło tam gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów
      Patrząc na to co powtarzasz po Grzegorzu Braunie i innych „monarchistach przedsoborowych”, utwierdzam się w przekonaniu że powinniście czy też powinni być oni odseparowani od polskich dzieci

 38. Marian

  19 kwietnia 2018 at 23:08

  Jak znam życie, to polityk żydowski prędzej wyląduje w żydowskim więzieniu np. za korupcje, niż w polskim.
  Ale sam pomysł dość fajny.

  • prawo

   20 kwietnia 2018 at 01:48

   Amen.

 39. Tomasz

  20 kwietnia 2018 at 09:37

  Polus nie przekręcaj słów Mistrza Jezusa z Nazaretu .Wy Żydzi nienawidzicie Polaków i Chrześcijan ,Mordujecie Chrześcijan w Palestynie i w Syrii i chcecie wywołać III Wojnę światową tak samo jak I wojnę światową i II wojnę światową to za wasze pieniądze przybyli islamscy terroryści do Europy Zachodniej ,Wsza nienawiść do innych narodów i chciwość na cudze pieniądze was zabije .NIEZGODA RUJNUJE ZGODA BUDUJE „BEZ BOGA ANI DO PROGA.

  • Polus

   20 kwietnia 2018 at 18:31

   Nie przekręcam, czy wy zawsze już musicie odwracać kota ogonem? Nie ma w was ani słowa prawdy? Wszak i diabeł mówi prawdę jak się pomyli
   No tak Rzym już mówił ze zgoda obywateli murem miast, a w was jest tyle nienawiści, wcale nie do Żydów a do Polski i Polaków że aż dech zapiera
   Jesteście wy, to nie potrzeba ani Żyda, ani Hitlera ani nawet ulubionego przez was Moskala

   • Tomasz

    21 kwietnia 2018 at 05:06

    -Polus To was czyli o Synagodze Szatana Jezus Chrystus Mistrz z Nazaretu PLEMIE ŻMIJOWE GROBY POBIELANE Żydzi talmudyczni nie są Żydami Biblijnymi tylko to są plemie Hazarów wywodzące się z Axji,Włśnie Lenin był Żydem Trocki Był Żydem ,Itd.Marks i Engels twórcy zbrodniczej ideologi marksistowskiej byli Żydami ich uczeń i twórca żydo-bolszewi też był Żydem.To ze zbrodniczej ideologii marksistowskiej pochodzi zbrodniczy komunizm narodowy-socjalizm.JAN PAWEŁ II „DEMOKRACJA BEZ WARTOŚCI PRZERADZA SIĘ W JAWNY BĄDŹ ZAKAMUFLOWANY TOTALITARYZM .Żołnierze syjonistycznego tworu Izraela strzeli do dzieci chrześcijańskich w Palestynie i śmiali jest film na YUTOBIE

    • Polus

     21 kwietnia 2018 at 18:14

     Lenin miał domieszkę krwi żydowskiej, ale ze strony matki i to chyba w jednej piątej części tylko. Nie pamietam już dokładnie ale jest to dość dobrze zbadane. Zupełnie go Żydzi nie obchodzili, zafascynowany był wyłącznie kultura niemiecka, sama wasza monarchistyczną nienawiść Żydem go nie czyni
     Nie tylko Dzierzynski był Polakiem, ale tez W. Jaruzelski który skazał miliony Polaków na smierć w strasznych mękach. Nie tylko on, było więcej takich przyjemniaczkow
     To są bardzo ważne słowa Jana Pawła 2, niestety nie mówią o tym, że demokracja pochodzi od diabła. To jest herezja monarchistów brodatych i zupełnie łysych
     Żydzi strzelają do dzieci? I się śmieją? I kto to pochwała można wiedzieć?
     A może inne słowa tego świetego pasterza wspomnimy o starszych braciach w wierze, czy „kto spotyka Jezusa Chrystusa ten spotyka judaizm”?
     Nie pasują wam?
     Jak już tropicie zbrodnie żydowskie niczym narodowi socjaliści Adolfa Hitlera, to warto pamiętać że hitlerowcy nienawidzili Żydów tak samo jak wy. Różnica jest taka że naziści nienawidzili równie mocno komunistów u was to nie jest takie wyraźne- to

 40. Tomasz

  20 kwietnia 2018 at 09:41

  Tomek napił się koszernej wódki i szaleje

  • prawo

   20 kwietnia 2018 at 19:15

   Jebał go chudy mojżesz.

 41. Tomasz

  21 kwietnia 2018 at 08:16

  Polus właśnie wychodzi ciebie wrodzona nienawiść do Chrześcijan oraz Polski i Polaków .Nie powstanie „Polin” ani”judeopolonia” Tylko Wielka Katolicka Polska gdzie Żydzi Niemcy Rosjanie ,Ukraińcy itd będą mieli prawa gościa .

  • Polus

   21 kwietnia 2018 at 18:24

   Przeciwnie, miłuje Polskę bardziej niż swoje serce, jakby to trafnie ujął prymas Wyszynski. Nigdy nie ubliżylem ani Polsce, ani jej historii, ani jej kulturze, ani moim przodkom. Zupełnie inaczej postępują przedsoborowi monarchiści jak Grzegorz Braun, Adam Wielomski, Janusz Korwin Mikke, i wielu innych, którzy szkalują Polskę uporczywie, fanatycznie wręcz
   Jaka będzie Polska to już nie brodaci, sprotestantyzowani monarchiści będą decydować

 42. Tomasz

  21 kwietnia 2018 at 09:47

  Polus gdybyś był biblijnym Żydem a nie talmudycznym Żydem tobyś nie nienawidził Chrześcijan oraz Polski i Polaków oraz innych narodów Jezus Chrystus Mistrz z Nazaretu powiedział „miłujcie waszych nieprzyjaciół”

 43. Polus

  21 kwietnia 2018 at 18:30

  Ale przecież ja miłuje nieprzyjaciół dokładnie tak jak tego oczekuje Zbawiciel. Nawet jak domagam się odseparowania heretyckich, liberalistycznych głupstw od polskiej młodzieży to nie z nienawiści do kogokolwiek a z miłości właśnie, bo każda zgubiona owieczka jest bardzo ważna
  Ale już wy, monarchiści przedsoborowi nienawiścią ziejecie i wcale nie do Żydów przede wszystkim ale do Polaków. Przecież wy w jakiś trans wpadacie podniecające sie tzw polska głupotą. Nawet komuniści nie byli w takich antypolskich ekstazach

  • Z

   21 kwietnia 2018 at 20:31

   Polus talmudyczny Żydzie bronisz tzw „ducha soboru” odrzucasz nauczanie pozostałych Soborów.N, jesteś modernistom czyli heretykiem .Modernizm to zbiór wszystkich herezji,Żydy i Chamy rządziły P R L.Po 1989 Razem z Niemcami Zarabiacie Polski Majątek Narodowy razem ze Szmalcownikami .Jak śmiesz nas Talmudysto .Modlitwa Wielki Piątek NAWRÓCENIE ŻYDÓW Módlmy się Także za Żydów Niech Bóg i Pan nasz usunie zasłonę z ich serc ,aby i oni uznali Jezusa Chrystusa ,Pana naszego Módlmy się klęknijmy Wstańcie Wszechmogący wieczny boże ,Ty nie odmawiasz Swego miłosierdzia także judajczykom ,wysłuchaj naszych modlitw za ten zaślepiony lud.Niech zaznawszy światła Twej prawdy ,którym jest Chrystus ,zostanie wybawiony ze swoich ciemności .Przez tegoż Pana AMEN .

   • Polus

    21 kwietnia 2018 at 23:56

    Żadnym modernistom nie jestem, żadnych soborów nie odrzucam, wy odrzucacie przynajmniej jeden. A o tym że na Soborach Kościoła jest Duch Święty wiemy z kart Biblii. Bo jak był na pierwszym to chyba i na wszystkich? Bo kto wam powiedział że na jakimś Soborze, Ducha Świetego nie będzie? No a jak przeklinacie świèty Sobór Kościoła to i…..wiadomo kogo
    Modlitwa modlitwą, rzecz bardzo chwalebna i potrzebna, nawet chciałbym ujrzeć milionowa rzesze na Jasnej Gorze w modlitwie za ojczyznę. Ale wasza nienawiść przysłania modlitwę, rozmywa ja w jakimś faryzejskim zaślepieniu.
    Modernizm mówisz. To ciekawe, bo Pius X modernistów widział w Kościele nie poza nim, pisze iż
    „zwolenników błędów należy dziś szukaç nie już wśród otwartych wrogów Kościoła, ale w samym Kościele”
    A czymże wg Kościoła jest liberalizm jak nie błędem. Jesteście modernistami tylko nie wiecie o tym. Ale jest ktoś kto wie to znakomicie

 44. ez

  22 kwietnia 2018 at 00:39

  Polus modlitwa o nawrócenie WIAROŁOMNYCH żydów .To wy nienawidzicie Chrześcijan ,Siły zbrojne syjonistycznego tworu Izraela mordują Chrześcijan w Palestynie .Zdeprawowani moderniści to również neo-marksiści ,Monarchia a nie liberalizm oraz demokracja jest herezją „władza pochodzi od ludu”a nie od Boga to ona przekształca się w tyranię ,Jezus Chrystus Królem Polski czyli nasz Monarcha ,W Monarchii też istnieje własność prywatna.

  • Polus

   22 kwietnia 2018 at 18:15

   Nie znam się na Talmudzie więc nie wiem kogo Żydzi talmudyczni nienawidzą. Szczerze wątpię czy nienawidzą Polaków bardziej od was. Tu wasz tata imć Belzebub jest z was zadowolony.
   Demokracja jest herezją bo władza pochodzi od ludu? Tego nawet nie twierdzili pogańscy Grecy a już na pewno niczego takiego Kościół nie mówi. Wszelka władza pochodzi od Boga, to jest stanowisko Kościoła. To monarchowie kazali sobie składać hołd boski, jeden car wsłuchiwał się w wypowiedziane przez siebie słowa bo przecież to nie on mówił tylko Bóg używając jego ust. Takich bogów-monarchów było wielu i to czasem tak odrażających że faktycznie mogliby razem z wami podawać do stołu panu Belzebubowi
   Jan Paweł 2 twierdzi że nie demokracja przekształca się w tyranie tylko demokracja bez wartości. . A wy wyznawcy różnych bałwanów myślicie, że monarchia bez wartości pozostanie monarchią? Albo że monarchia nie może być bez wartości?
   Gdybyś ty dzieciaku zobaczył wartości Nerona, Heliogabala, Katarzyny II, czy Zygmunta Luksemburczyka to umarłbyś ze wstydu
   Moderniści jak pisze papież to są neomarksiści, ale też ci co odrzucają Urząd Nauczycielski Kościoła, bądź są pyszalkami. Grzegorz Braun wypełnia i jedno i drugie, odrzuca społeczna naukę Kościoła i nic do niego nie dociera
   Grzegorz XVI
   „Opłakiwania godnym jest widok, gdy widzi się do czego dochodzą brednie rozumu ludzkiego, skoro ktoś ulegnie nowatorstwo i, pomimo przestróg Apostoła, zapragnie więcej wiedzieć, aniżeli nam jest dane; gdy ufając sobie nadmiernie, mniema, że można znaleźć prawdę poza Kościołem katolickim…”
   Pius X
   „Pycha daleko silniej wpływa na duszę, by ją oślepić i na błędne ścieżki wprowadzić: w modernistycznej doktrynie jest ona jak u siebie w domu, ze wszech stron otrzymuje pożywienie i rozgościć się może dowolnie …”
   Pan Braun na filmiku uderza w kapłanów Kościoła tak jak to robił wiele lat temu, więc co jak nie pycha, która rozgościła się w nim jak u siebie w domu, zamyka mu rozum na głos Kościoła ?

 45. Tomasz

  22 kwietnia 2018 at 19:15

  Polus kłamstwo wierutne kłamstwo ,Szewach Wais „NIE PŁACENIE ŻYDOM ODSZKODOWAŃ JEST ANTYŻYDOWSKIE I ANTYSEMICKIE „liturgia Wielkiego Piątku MISSALE ROMANUM Pawła VI wyd 1970
  Za ŻYDÓW
  Módlmy się ,za Żydów ,do których przodków Pan Bóg przemawiał,aby pomógł wzrastać w miłości ku Niemu i wierności jego przymierzu. Wszechmogący wieczny Boże .Ty dałeś swoje obietnice Abrahamowi i jego potomkom wysłuchaj łaskawie prośby swojego Kościoła ,aby lud ,który niegdyś był narodem wybranym mógł osiągnąć pełnię odkupienia .Przez Chrystusa ,Pana naszego Amen .
  Bronisław Geremek Żyd powiedział POLACY JAK JA WAS NIENAWIDZĘ .Teraz wiem że pochodzisz z SYNAGOGI SZATANA czyli z plemienia żmijowego ,

 46. Polus

  22 kwietnia 2018 at 20:06

  A gdzie ja się wypowiadałem o panu Geremku albo Weissie, że zarzucasz mi kłamstwo czcicielu Belzebuba? Albo gdzie napisałem że za Żydów nie trzeba się modlić?
  Twierdze że monarchiści przedsoborowi nienawidzą Polski i Polaków i wcale tego nie ukrywają. Biblią są niemal dla nich „Dzieje głupoty w Polsce”. I to nie chodzi tylko o monarchistów współczesnych, ty sobie dziecko poczytaj co pisał Dmowski o ich poprzednikach tzw. Konserwatystach. Tu chodzi o antypolską i antykościelna ideologie. I co z tego że podają się za monarchistów, rozumnych Polaków, czy tam Bóg wie kogo skoro nienawidzą Polaków bardziej niż chazar, mongoł czy turek
  Nie pochodzę ani z synagogi, ani tym bardziej szatana, jestem zwykłym polskim katolikiem, ty natomiast potrzebujesz lekarza, a ten kto ci to zrobił powinien być wydalony z kraju

 47. Tomasz

  22 kwietnia 2018 at 22:08

  Polus nie wycieraj sobie twojej brudnej modernistycznej anty-katolickiej gęby Romanem Dmowskim.Nie jesteś Katolikiem bo piszesz kłamstwa i szkalujesz prawych Polaków którym nie dorastasz do pięt .Bronisz najgorsze szumowiny typu generał sowiecki CZ Kisczaka Arona Szlechtera B.Geremek powiedział że NIENAWIDZI POLAKÓW ,,Daleko tobie do Katolika ,Nie obrażaj moich rodziców niedorobiony chłystku .

  • Polus

   23 kwietnia 2018 at 00:56

   O a ty swoją faryzejska, antypolska buźkę możesz wycierać kim chcesz? Nie jestem jakimś tam wielbicielem pana Romana, ale jego pisma to cenne źródło historyczne. A że wy wycieracie sobie nim nie tylko buziaczki to zrozumiałe, tylko dlaczego go nie czytacie, paradując z ludźmi o których mówił że są większym zagrożeniem niż wróg zewnętrzny.
   A to że ja wam do pięt nie dorastam to ja wiem. I to dobrze. Równać trzeba w górę nie w dół, do waszych żmijowych czeluści
   Nie bronię ani Geremka ani Kiszczaka ani Szechtera ani Brauna wszak wszyscy plują mniej lub bardzie na Polskę i Polaków
   To wy stoicie z oszczercami w jednym szeregu, oni plują na wasze matki i waszych ojców a wy mówicie że to deszcz pada
   Ty polskim katolikiem? Weź chłopie jesteście zakała i Polski o katolicyzmu, wstyd i hanba

 48. Przebudzcie sie!!!

  23 kwietnia 2018 at 07:43

  Odzyskajmy niepodleglosc !!! Wybierajmy na urzad prezydenta do Sejmu i do Senatu rdzennych Polakow !!!

  • pidzio

   27 lipca 2018 at 19:46

   Jak możemy wybrać do sejmu, senatu i na prezydenta oraz do europarlamentu naszych polskich patriotów, prawdziwych Polaków skoro Państwowa Komisja Wyborcza to ta sama ekipa, która skompromitowała się w poprzednich wyborach. Nie chcą te „kmiotki” dopuścić też do obecności kamer przy liczeniu głosów nie wykonując tym samym wymogów jakie nałożyli na PKW sejm i instytucje prawne. Nie wiem czy urny będą chociaż przezroczyste?

 49. Tomasz

  23 kwietnia 2018 at 08:58

  Partie polityczne to sprzedajne dziwki.NIE GŁOSUJCIE NA PARTIĘ TYLKO SZUKAJCIE PRAWYCH POLAKÓW .Polus odkrył swoje żydowskie pochodzenie bo Pluje na POLSKICH KATOLIKÓW KTÓRZY SĄ POLSKIMI PATRIOTAMI TERAZ SIĘ ODKRYŁ .

 50. Pingback: cmt875nttbchdjwx4wctve4656

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra