Z zagranicy

Polonia, polska racja stanu a profesjonalna niemoc

Polonia na całym świecie dysponuje potencjałem, który może nie tylko pomóc wspierać strategicznie polskie interesy, ale również zmienić dotychczasowy obraz Polski. Najwięcej mówiono i pisano o tym w trakcie polskich wyborów prezydenckich i parlamentarnych w roku 2015, a najpopularniejsza wówczas fraza brzmiała: „potencjał Polonii”.

 

 

 

 

 

Co wiemy o Polonii amerykańskiej jako największej grupie polskiej diaspory?

(Ponieważ dysponujemy tylko badaniami na temat Polonii amerykańskiej, nie omawiamy innych części polskiej diaspory. Konieczne jest przeprowadzenie takich badań). Otóż amerykańskie wybory prezydenckie 2016 zburzyły mit o tym, że Polonia nie głosuje. To właśnie głosy Polonii w stanach: Wisconsin (9,3% Amerykanów polskiego pochodzenia), Michigan (8,6) i Pensylwanii (7.28%) jako „swing states” miały istotny wpływ na wynik wyborów prezydenckich. Przy liczbie 9,569,207 co stanowi (3.2%) populacji USA (Źródło: U.S. Census Bureau, 2010 American Community Survey).

Amerykanie polskiego pochodzenia są bogatsi niż przeciętny Amerykanin (79 tys. dol. wobec średniej 63 tys., jeśli chodzi o dochód na rodzinę) oraz są lepiej wykształceni (36 proc. wobec 28 proc. ukończyło studia). “Większość (71 proc.) deklaruje przynależność do kościoła rzymsko-katolickiego (Piast Institute. Studium „Polish Americans Today: A Survey of Modern Polonia Leadership”2013).

Dobrze wykształcony Amerykanin polskiego pochodzenia z doktoratem już na samym początku wart jest około $250.000. Na uniwersytetach istnieją i powstają polskie kluby studenckie, od wschodniego wybrzeża do zachodniego po Alaskę i Hawaje. Sporą, ciągle powiększającą się grupę stanowią studenci z Polski. Potrzebują oni jakiegoś planu, wizji jednoczących ich wokół wspólnych celów. Jednym z takich narzędzi mogłaby być idea stworzenia transparentnego systemu stypendialnego.

Poza Fundacją Kościuszkowską żadna inna organizacja polonijna nie dopracowała jeszcze naprawdę czytelnego, dostępnego i stabilnego systemu stypendialnego. Tymczasem stypendia odgrywają istotną rolę, jeśli myśli się poważnie o stworzeniu propolskiego lobbingu w Ameryce. Czekamy również na projekty i programy badawcze dla naszych studentów i naukowców adresowane z Polski. Bez zaplecza intelektualnego nie można budować polskiego lobby. Istotną rolę w tym procesie odgrywają polscy naukowcy pracujący w USA, amerykańscy naukowcy polskiego pochodzenia i inni, którzy zajmują się polską problematyką. Wstępne szacunki mówią, że w samych Stanach Zjednoczonych jest ponad 800 naukowców na poziomie „tenure”, czyli amerykańskiej habilitacji. Naukowców ze stopniem doktora jest znacznie więcej.

Jest to więc poważna grupa ludzi, z istotnym potencjałem intelektualnym, której nie można lekceważyć. Polscy naukowcy pracują na setkach uniwersytetów na całym świecie i grupa ta powinna również być motorem rozwoju w Polsce i to o nich powinny zabiegać polskie uniwersytety, ośrodki badawczo-rozwojowe oraz różnego szczebla ośrodki władzy. Dokładnie tak jak robiła to II Rzeczpospolita. Rząd Ignacego Paderewskiego potrafił transparentnie tworzyć polską elitę i integrować Polonię z odtwarzającymi się strukturami społecznymi i państwowymi II Rzeczpospolitej. Dlaczego dotąd nie robiły tego rządy III RP?

Długo i naiwnie Polonia na całym świecie oczekiwała otwarcia i działań kolejnych rządów III RP, w celu włączenia Polonii w proces zmian struktury politycznej i społecznej III Rzeczpospolitej. Po 1989 roku w wyniku ustaleń „okrągłego stołu”: Polacy żyjący na emigracji jako pierwsi zostali odepchnięci i zablokowani od udziału w polskim życiu społecznym i politycznym z jednym zastrzeżeniem: pieniądze od rodaków spoza kraju powinny nadal płynąć do Polski wartkim strumieniem. Według danych Banku Światowego z 2015 roku, Polonia amerykańska co roku wysyła do Polski przeszło 900 milionów dolarów; z relacji Polskiego Radia, wynika, że Polacy z Wielkiej Brytanii każdego roku transferują do kraju ok. 3 mld funtów.

Przyjrzyjmy się faktom.

Fakty wyraźnie potwierdzają, że wierne ustaleniom „okrągłego stołu” w tym aspekcie są również rządy dobrej zmiany, na które Polonia głosowała i wspiera je w dalszym ciągu. W ciągu ostatnich lat trwania rządów III RP nie powstał żaden transparentny program, który by potrafił włączać Polonię w struktury społeczne i polityczne państwa. Obawiamy się, że również rządy dobrej zmiany nie zamierzają nic zrobić w aspekcie integracji Polonii z Polską. Doskonałym przykładem ilustrującym ten proces jest zawieszenie Pani Marii Szonert Biniedy w funkcji konsula honorowego w Ohio. Nie znamy w USA osoby bardziej zaangażowanej w działalność polonijną niż Pani Maria. Niestety rządy dobrej zmiany zawiesiły Ją w obowiązkach konsula honorowego, pozostawiając tę sprawę „profesjonalnej niemocy”.

Zjawisko to polega między innymi na tym, że nikomu nie przeszkadza fakt, że niektórzy polscy dyplomaci to byli współpracownicy służb specjalnych a najbardziej zaangażowana w sprawy polskie w USA Pani Maria jest ciągle blokowana w swoich patriotycznych działaniach. Widocznie pani Maria komuś bardzo przeszkadza. Proces lekceważenia i blokowania Polonii doskonale widać w trakcie odbywających się konferencji na tematy polonijne. W 2016 roku w Warszawie Pan Adam Bąk z Nowego Jorku jako pierwszy zadał pytanie: dlaczego nowo wybrane w demokratycznych wyborach władze nie podejmą współpracy z Polonią? Przedstawicieli Rządu RP zabrakło jednak na tej konferencji. Mimo, że konferencja była sponsorowana przez MSZ, nikt z osób odpowiedzialnych za Polonię się tam nie pojawił z wyjątkiem Pani poseł Pawłowicz i Pana posła Rzymkowskiego. Pani z departamentu MSZ d/s Polonii i Pan z Senatu odczytali nudne kwestie, po czym pojechali do domu na obiad, nie przejawiając zainteresowania tymi, którzy przemierzyli tysiące mil, dla dobra ojczyzny. W Krynicy na forum polonijnym w 2017 o mediach polonijnych mówiły osoby z TV Polonia, która od lat nie zajmuje się problemami Polonii. Dlaczego zabrakło dziennikarzy polonijnych?

Na tematy biznesowo- finansowe mówili, a raczej dzielili się swoimi kosmicznymi wizjami szefowie polskich spółek, a prezes największej polonijnej firmy finansowej z Nowego Jorku siedział na widowni. Na innych konferencjach zaczyna dochodzić do coraz ostrzejszej wymiany poglądów. W Toruniu w 2018 Pani Renata Cytacka z Wilna głośno powtórzyła zarzuty, że dobra zmiana nie ma żadnej wizji współpracy z Polonią. Została za to w mało dyplomatyczny sposób skarcona przez Pana Marszałka Senatu. Adam Bąk działacz polonijny, filantrop i milioner z Nowego Jorku zrezygnował z dalszego udziału w pracach Rady Konsultacyjnej Polonii przy Marszałku Senatu RP. Zasada jest ciągle taka sama tj. główni paneliści i osoby wypowiadające się w imieniu Polonii, nigdy nie mieszkali za granicą a miarodajnym źródłem informacji o Polonii jest przysłowiowy szwagier z Chicago. Nie istnieją żadne aktualne badania na temat Polonii, a ostatnie zostały przeprowadzone przez rząd PO w ramach badania Piast Institute z Michigan. A miało być partnerskie traktowanie Polonii.

Historia znów się powtarza. Sprawa historycznych relacji pomiędzy Rzeczpospolitą a Polonia nie wygląda różowo. Od momentu fatalnego za sprawą Rządu II RP, powrotu Błękitnej Armii do USA, do zmuszania Polonii w realizacji polityki zagranicznej rządu II RP, inwigilacji Polonii w okresie komunizmu i czarnych list dla niektórych działaczy Polonii po 1989 roku, rząd dobrej zmiany chyba też realizuje błędy poprzedników starając się narzucać Polonii swoją politykę. Różne ośrodki władzy RP i różni politycy realizują wśród Polonii swoje priorytety, które często są sprzeczne z priorytetami Polonii. Lansowanie przez frakcje dobrej zmiany różnych ludzi wśród Polonii wpływa tylko na dalszą destrukcję Polonii. A jeśli nic nie wychodzi pozostaje winą obarczyć …. Polonię.

Nowy, sposób rozumienia Polonii w Warszawie

W trakcie wspomnianych konferencji lansuje się ostatnio bardzo modną wersję o skłóconej Polonii i niemożności dogadania się z nią. Podkreśla się brak liderów Polonii. Można ją usłyszeć w słowach czołowych liderów dobrej zmiany i dyplomatów. A co dobra zmiana zrobiła w aspekcie zmiany tej sytuacji? Wyciąga kolejne „króliki z kapelusza”, nikomu nieznanych w świecie polonijnym ludzi z kategorii miernych, ale wiernych i to właśnie oni mają być nowymi mężami opatrznościowymi Polonii. Bardzo ciekawa jest ta nowa próba zamiecenia indolencji osób odpowiedzialnych za współpracę z Polonią pod przysłowiowy dywan.

Czego domaga się Polonia?

Polonia już od dawna informuje, że najważniejszymi priorytetami dla niej jest jej profesjonalna lustracja (przeprowadzona przez IPN a nie samozwańczych ekspertów), zaprzestanie dofinansowywania projektów dla organizacji, które są przeciwne patriotycznej wizji Polonii. W tej chwili projekty patriotyczne nie otrzymują żadnego dofinansowania ze źródeł senackich. Sytuacja jest podobna do sytuacji w Polsce, gdzie polski rząd dobrej zmiany finansuje opozycyjne, wrogie polskiej racji stanu organizacje i osoby.

Jeżeli chcemy bronić dobrego imienia Polski i Polaków nie możemy finansować wrogów, musimy finansować tych, którzy chcą bronić Polski!!! Polonia na całym świecie musi także posiadać długofalowy program na przetrwanie. Ewentualna wygrana marksizmu kulturowego spowoduje błyskawiczną asymilację polskiej diaspory i utratę dla państwa polskiego możliwości posiadania efektywnego lobbingu polityczno-ekonomicznego. Na taką ewentualność Polonia powinna mieć konkretny plan działania.

Po płomiennych apelach marszałka Senatu Karczewskiego i ministra MSZ Dziedziczaka do Polonii: „o reagowanie na przejawy antypolonizmu” na Wawelu obył się swoisty hołd lenny w postaci podpisania przez przedstawicieli największych organizacji polonijnych apelu: o wzmacnianie więzi ze wspólnotą budującą Polskę taką, jaką wymarzyli sobie jej przodkowie – wolną, podmiotową, sprawiedliwą i bezpieczną, wyrastającą z chrześcijańskich fundamentów Europy. Hołd lenny miał tylko znaczenie dyplomatyczne, albowiem w licznych listach beneficjentów senackich grantów powiedziano Panu Marszałkowi: „Polskę zawsze wspieraliśmy i wspierać będziemy, ALE ODMAWIAMY wsparcia działań obecnych polskich władz w tej dziedzinie” – to odpowiedź niektórych polonijnych organizacji zwłaszcza tych, które ze swoich misji wykreśliły hasło: Bóg, Honor, Ojczyzna. Flagowe polonijne projekty w Ameryce i w Europie milczą w momencie, gdy polska racja stanu potrzebuje ich wsparcia.

Jako Polonia patriotyczna głosowaliśmy na idee reformy państwa polskiego w postaci programu wyborczego Prezydenta Dudy i programu dobrej zmiany. Czekamy już dwa lata na jakiekolwiek wspólne przedsięwzięcia, ale albo w wyniku „profesjonalnej niemocy”, albo braku woli politycznej lub ciągłej akceptacji doktryny okrągłego stołu- trzymania Polonii z dala od wpływu na polską politykę, Polonia pozostaje na marginesie polskiego życia społecznego i politycznego. Proces ten było widać jak na dłoni, podczas trwającej akcji Stop Act H.R 1226, gdzie warszawskie elity zastosowały wobec Polonii popularną zabawę dla dzieci, „stary niedźwiedź mocno śpi”. Udając, że żydowskie roszczenia bezspadkowe nie istnieją i Polonia też w tej zabawie nie istnieje i wszystko z nadejściem kolejnej wiosny przeminie i będzie pięknie.

Akcja Stop Act H.R 1226 obudziła Polonię. Jest to również widoczne podczas dramatycznej obrony pomnika katyńskiego w Jersey City. Propolski lobbing Polonii amerykańskiej, przy propolskim przywództwie dał pozytywny skutek. Polonia amerykańska zrobiła pierwszy krok do utworzenia propolskiego lobbingu w USA, teraz wszystko zależy od Warszawy, czy zechce ten krok zauważyć i podjąć wspólne działania chociażby w reagowaniu na przejawy antypolonizmu. Tym razem nie chodzi nam o puste deklaracje, ale o wspólne budowanie narzędzi aktywnie reagujące na antypolonizm. Naturalnym sprzymierzeńcem w tym zakresie jest integralna część narodu polskiego jakim jest Polonia.

W tym celu jednak trzeba sobie odpowiedzieć na zasadnicze pytanie: czy w Warszawie są dziś liderzy i politycy diagnozujący tę sytuację jako problem i chcący podjąć efektywne działania dla jego rozwiązania. To impuls niezbędny do wykonania kroków następnych tj. wytyczenia celów, strategii i narzędzi realizacji tego, co określamy jako „Pax Polonica” – „polskiej racji stanu”, której trwałym i ważnym elementem jest Polonia.

Napiszcie do nas:

Waldemar Biniecki, USA, biniecki@gmail.com

Agnieszka Wolska, Niemcy, agnieszka.wolska@gmx.de

Katarzyna Murawska, USA, murakate1@yahoo.com

 

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

39 komentarzy

39 Komentarzy

 1. michu

  9 czerwca 2018 at 21:01

  Dla wrogów Polski, Polonia to realna i prawdziwa siła, dlatego zrobią wszystko by ją zneutralizować. Nawiązując do słów red. Michalkiewicza to już za Geremka (jak był szefem MSZ) była jasna sprawa, że lobby polskie w USA jest niepotrzebne skoro jest eskimoskie ;). Jakieś priorytety muszą być ;).

  • prawo

   9 czerwca 2018 at 23:02

   Prezydent Duda nie może chodzić odkąd podskoczył 447 razy z radości a musi jeszcze 447 razy klęknąć do końca kadencji.
   Jego liczba to 447.

  • GG.

   9 czerwca 2018 at 23:26

   To jakieś TOTALNE BZDURY.
   .
   1. „Dobrze wykształcony Amerykanin polskiego pochodzenia z doktoratem już na samym początku wart jest około $250.000.”
   .
   No, to wiemy ile powinien wpłacać do kasy państwa polskiego człowiek z doktoratem wyprowadzający się do Ameryki.
   .
   2. „… i to o nich powinny zabiegać polskie uniwersytety, ośrodki badawczo-rozwojowe oraz różnego szczebla ośrodki władzy. Dokładnie tak jak robiła to II Rzeczpospolita.”
   .
   I co z tego wyszło? Gdzie jest ta II Rzeczpospolita?
   .
   Nie ma także tamtej Europy sprzed 100 lat i tamtej Ameryki.
   .
   Sprowadzać do Polski ludzi wykształconych w dzisiejszych amerykańskich szkołach i uniwersytetach – to DYWERSJA i SAMOBÓJSTWO, a często i wprowadzanie OBCEJ AGENTURY do „różnego szczebla ośrodki władzy”.
   .
   Czyżby mało komuś agentury sowieckiej (i jej potomstwa)?
   .
   Polonia amerykańska nie stanowi żadnej liczącej się siły – to WIELKI MIT, że jakoby żyje 10 mln Polaków w USA.
   .
   Ilu Amerykanów polskiego pochodzenia (czyli: słowiańskiego) mówi dobrze polsku? – Garstka!
   .
   A ilu z nich myśli po polsku, skoro większość nie umie czytać i mówić po polsku? A wszyscy oglądają non-stop zakłamaną „amerykańską” (żydowską!) TV.
   .
   Jak można myśleć, że ktoś, kto przeszedł przez współczesny amerykański system oświatowy może myśleć po polsku, po słowiańsku? W jaki sposób on może się nadawać do uczenia (czego? – socjalizmu liberalnego?) Polaków w Polsce, albo do rządzenia Polakami w Polsce?
   .
   Tzw. Polonia niech sobie żyje tam, gdzie jest jej dobrze. Nie chcemy jej tu zapraszać na nasz koszt i reedukować na nasz koszt. A jej amerykańskie doktoraty na pewno nie są warte w Polsce 250.000 USD, bo mogą nam przynieść znacznie więcej szkody niż pożytku.
   .
   Dosyć mamy anglicyzacji narodu polskiego!
   .
   (To tak w skrócie, żeby się nie rozwodzić nad tą prowokacyjną BZDURĄ.)
   .
   .

   • Vxyx

    10 czerwca 2018 at 00:50

    Czy ty sie nazywales w poprzednim wcieleniu Eligiusz Niewiadomski? Postac znana z Zachety warszawskiej i zabojstwa pierwszego prezydenta odrodzonej Najjasniejszej.Prezydent byl powracajacym emigrantem z Zachodu m.in.ze Szwajcarii.

   • Vxyz

    10 czerwca 2018 at 10:46

    A pewny Pan jest w tym wcieleniu, ze jestem panem? Ani intuicji, ani roznicy co do owego Eligiusza i jego toku myslenia. Gdyby nie Paderewski, Haller i inni Wielcy Polacy to by cienko wygladala sprawa polska po I wojnie swiatowej na forum miedzynarodowym.Nie mieszkali pod zaborami, ale walczyli o Polske razem z innymi .Tak czynia Mrzowir Stanu, a nie kukielki na sznurkach, ozyeajace jak trzeba zatrzasc portkami i pacnac na maske.

    • GG.

     10 czerwca 2018 at 17:30

     Pan(-i) proponuje tu dyskusję o zeszłorocznych śniegach – nie wchodzę w to.
     .
     Dyskusja dotyczy PRZYSZŁOŚCI: z jednej strony – Polonii amerykańskiej, a z drugiej strony Polski i Polaków w Polsce.
     .
     Jeśli Pan(-i) nie dostrzega, że to już nie jest Ameryka z czasów Paderewskiego (której rząd nb. pomógł ekipie Trockiego zainstalować socjalizm komunistyczny w Rosji!) – to proszę sobie polemizować z kimś innym.
     .
     .

     • Vxyx

      10 czerwca 2018 at 20:11

      A co ma Paderewski do finansjery amerykanskiej ,wspierajacej bestie Lenina,?
      Tak samo Trockiego,,,?
      Znowu pudlo.Ech….

  • GG.

   10 czerwca 2018 at 12:01

   Autorzy powyższej bzdury KŁAMIĄ, gdyż:
   .
   1. Najpierw twierdzą, że Polonia amerykańska jest grupą wpływową politycznie, ponadprzeciętnie bogatą i dysponującą „istotnym potencjałem intelektualnym”,
   .
   a następnie piszą:
   .
   2. „W tej chwili [polonijne] projekty patriotyczne NIE OTRZYMUJĄ ŻADNEGO DOFINANSOWANIA ze źródeł senackich. Sytuacja jest podobna do sytuacji w Polsce, gdzie polski rząd dobrej zmiany finansuje opozycyjne, wrogie polskiej racji stanu organizacje i osoby. Jeżeli chcemy bronić dobrego imienia Polski i Polaków nie możemy finansować wrogów, MUSIMY FINANSOWAĆ tych, którzy chcą bronić Polski”.
   .
   To jak to jest naprawdę? Liczni, bogaci, mądrzy i wpływowi? – NIE ! To nieprawda, ONI chcą pieniędzy od biednej Polski, od ludzi zarabiających 1.500 – 2.500 zł na rękę!
   .
   Uciekli z Polski (z różnych powodów) i nie potrafili się zorganizować w tzw. wolnym świecie, w ich ukochanej NATO-wskiej, anglojęzycznej i kapitalistycznej Ameryce, w kraju rzekomej Demokracji i Wolności, gdzie ani czekiści Stalina, ani Breżniewa, ani Putina nie byli w stanie przeszkodzić im w stworzeniu silnego polonijnego lobby, gdzie „arcypropolskie” (prosolidarnościowe) rządy amerykańskie hołubiły każdego Polaka-antykomunistę jak oseska i kazały zapalać świeczki w oknach dla poparcia polskiej Sprawy.
   .
   A teraz Autorzy płaczą, że
   .
   „wygrana marksizmu kulturowego [socjalizmu liberalnego] spowoduje błyskawiczną asymilację polskiej diaspory”,
   .
   „Polonia pozostaje na marginesie polskiego życia społecznego i politycznego”,
   .
   „Propolski lobbing Polonii amerykańskiej [„podczas dramatycznej obrony pomnika katyńskiego w Jersey City” w 2018 r.], przy propolskim przywództwie dał pozytywny skutek. Polonia amerykańska zrobiła pierwszy krok do utworzenia propolskiego lobbingu w USA”.
   .
   No, jeżeli po 100 latach od odzyskania przez Polskę niepodległości MY mamy wyzwalać Polonię amerykańską z „marksizmu kulturowego” (socjalizmu liberalnego), to człowieka ogarnia już nie złość na głupotę Autorów, ale najzwyklejszy śmiech.
   .
   Jeżeli w roku 2018 Polonia amerykańska zrobiła dopiero „PIERWSZY KROK do utworzenia propolskiego lobbingu”, i to dzięki „propolskiemu przywództwu” (czyżby chodziło o złożenie przez prez. DUDĘ kwiatków pod pomnikiem w Jersey City?), to znaczy, że, istotnie, obywatele amerykańscy pochodzenia polskiego pozostają „na marginesie polskiego życia społecznego i politycznego”, a wszystkie te kręcące się wokół pieniędzy bogatych Polonusów organizacje, np. USOPAŁ, Światowy Kongres Polonii (ŚKP, http://www.usopal.pl/ze-swiata/1026-las-caletillas-xvii-walne-zebranie-usopa-i-powoanie-wiatowego-kongresu-polonii-kp ) i Ogólnoświatowa Konfederacja Organizacji Polskich (OKOP, zob.: konwentnarodowypolski.wordpress.com/2013/12/30/z-inicjatywy-jana-kobylanskiego-powstala-potezna-polska-struktura-o-zasiegu-swiatowym-ogolnoswiatowa-konfederacja-organizacji-polskich/ ) – to PROPAGANDOWE WYDMUSZKI, nie mające żadnego realnego wpływu ani na Polonię, ani na amerykańską, a zwłaszcza amerykańsko-unijną i amerykańsko-rosyjską politykę.
   .
   Owszem, Polonia w Ameryce może realnie zrobić coś dobrego dla Polaków w Polsce: NIE PCHAĆ TUTAJ SWOICH BEZROBOTNYCH (nawet, a może: zwłaszcza z dyplomami doktorów) !
   .
   .

   • michu

    10 czerwca 2018 at 20:13

    O to chodzi żeby tak nie było, należy zniszczyć dzieło naszych wrogów i jak najszybciej repolonizować Polaków za granicą.

    • GG.

     10 czerwca 2018 at 21:30

     Panie szanowny, powodzenia życzę, tylko – na logikę – polscy magistrowie i doktorzy, którzy uciekli (z różnych powodów) z Polski do USA po 1980 roku – powinni już dawno to zrobić: „zniszczyć dzieło naszych wrogów i jak najszybciej repolonizować Polaków” w USA.
     .
     Gdyby to było możliwe.
     .
     .

   • Vxyx

    10 czerwca 2018 at 20:18

    Jezeli Senat finansuje wg nich antypolskie org, a nie ma na inicjatywy patriotyczne bo widocznie sprawdzili, to sprawa jest jasna i nic do tego nie ma keestia sily i zamoznosci Polonii amerykanskiej.

    • Vxyx

     10 czerwca 2018 at 20:27

     Co za propaganda i populizm.Taka biedna Polsks, a ma setki milionow na antypolskie filmy i tzw.bsdania nsukowe , nsma cmentarze i zupelnie zbedne nowe muzea.Pomijajac obietnice grantow i dofinansowan glownie obcych podmiotow gospodarczych , bo maja kapital, w rsmach Specj. Strefy Ekonomicznej

  • lendzian

   11 czerwca 2018 at 10:17

   Tekst o tym, kto rzeczywistym polskim patriotą i etycznym człowiekiem jest a kto ludzką gnidą, zaprzańcem narodowym i miłośnikiem ludobójstwa i ludobójców.

   http://isakowicz.pl/krzyz-wolynski-stanal-w-zamosciu-wreszcie/

 2. Vxyx

  9 czerwca 2018 at 21:31

  Wspaniale, ze patrioci polscy, mieszkajacy poza krajem wykazuja tak doskonale rozeznanie w ukladach politycznych w kraju.Naprawde, gratulacje.Co z tego, ze kontakty z Polonia wrocily do Senatu, skoro nie ma wspolpracy z prawdxiwego zdarzenia, tylko dzialania mocno niewydolne i pozorowane.Po zmianach w rzadzie i w MSZ znowu panoszy sie Duch Unii Wolnosci bliski sercu Sorosa&Co.tffu rcow planu transformacji wlasnosciowej przelomu lat 80/90. Fakty sa takie: Uklad magdalenkowo-OS boi sie Polonii jak ognia.Zawsze sie bal, stad taka masa agentury jeszcze z czasow stanu wojennego.To powodowalo procesy zamykania sie organizacji polonijnych z praedziwego zdarzenia na przybyszow z kraju np.Kngres Polonii Amerykanskiej lub USOPAL , co i tak nie bylo calkiem szczelne. Bezpieka nie proznowala i zerowala na Polonii, robiac jeszcze za komuny zlote interesy na majatku Polonusow. Po 89 nastapil prawdziwy Potop na Zachod roznych wielce zasluzonych i kolejne afery np.wywlaszczanie kombatantow polskich z ich lokali.Oczywiscie z Bogoojczyznianymi haslami ,wiadomo.
  Polonia z Essen w Zach.Niemczech bronila wyrzuconego bezprawnie z gdanskiego IPN Piotra Szubarczyka , ktory pierwszy odnalazl historie „Inki”, z oddxialu Lupaszki i dzieki niemu jej historia zaczela krazyc po Polsce i swiecie.Sad Pracy przywrocil go po dwoch latach do IPN.Powinna powstac jak najszybciej organizacja Polonii z calego swiata i pod nazwa ” Marsz Polonia” wkroczyc do kraju i zalozyc silna organizscje nie z nadania ,ale z ducha polskiego, jaki posiadal Ignacy Paderewski czy Jozef Haller. Mnostwo farbowanych lisow wszedzie krazy ,zatem trzeba oddolnie sie zblizac, by nie bylo niespodzianek.Wszystko mozliwe.Wspaniali Autorzy listu! Badzcie pozdroemwieni.Polska jest Polakow z calego swiata i nikt tego nie jest w stanie zmienic. To dziedzictwo- nie projekt.

 3. Polonus

  10 czerwca 2018 at 01:25

  Polonia amerykańska krzywym okiem patrzy na wydarzenia w Polsce i jest zaniepokojona brakiem wyjaśnienia zbrodni na księdzu Popieluszcze księdzu Suchowolskiemu ,księdzu Niedzielaku i innych zamordowanych przez PZPR /SLD/PO/PIS,,z niepokojem obserwujemy braku wyjaśnienia zbrodni polskiego rzadu pod Smolenskiem,dziwi nas ze do dzisiaj prezydent Andrzej Duda nie opublikował aneksu o likwidacji zbrodniczej wsi i zablokował reformę polskich sadow ,Polonia nie widzi zadnej prawicowej partii politycznej ,ubolewa ze spod buta Moskwy Polskę wciągnięto mimo sprzeciwu Polaków pod hitlerowska UE i ubolewa ze Polska nie jest wolnym i niepodległym krajem ,jest dalej rządzona przez zbrodnicz PZPR i ich rodziny ,dlatego Polonia na pewno nie da sie ogłupić tak jak ogłupiono Polaków,ubolewamy ze młodzi ludzie pozbawieni historii obseoim kraju sa dalej okłamywani przez lewaków ktorym wolna Polska spędza sen z powiek,czekamy na areszt dla zamachowców spod Smoleńska wraz zgra ruda niemiecka świnia ktora uciekła do Brukseli przed wymiarem sprawiedliwości i tam szkodzi Polsce jak tylko kozę Polonia jest zdziwiona ze ten ryzy chuj robi to bezkarnie i ze na chuja Polska niema bata ?,dlatego pewackie świnie odpierdolcie sie od Poloni bo my jesteśmy inna cywilizacja jak wy sprzedajne świnie i agenci,prawdziwa Polska i prawdziwi patrioci zachowali sie jeszcze w krajach wolnych i niepodległych jaka zaczątek na wolna i niepodległa Polskę ktora moze kiedys wolni Polacy beda mogli odbudować bez waszego syfu lewackiego i pedarasyow oraz zdrajców i agentów żyro-komuny ,żadna siła tego nie zmieni i wolimy trzymać sie pd was z daleka

  • Vxyx

   10 czerwca 2018 at 13:03

   Widzisz,Polonusie,ze oni sie wymieszali jak talia zuzytych kart i buduja wspolnote.Najjasniej to widac, jak duch magdalenki unosi sie nad tymi cyrkowcami.Uklepali sobie za kase narodu obrazanego za ich zgoda- media i faszeruja takich Karnowskich dotacjami.Oni kazda wolte i oszukiwanie wyborcow jakos postaraja sie wytlumaczyc.Nie tylko oni, inni GP i red.Sakiewicz zongluje odznaczeniami stale tych samych nieomal! laureatow.Sztaudyngerem pojade:” Na wazelinie wyplynie”.Naprawde jest niedobrze, bo znowu to samo.No, prawie to samo, bo wycofuja sie z podjetych dzialan, chociaz maja wszystko i zamiast isc po bandzie, wlaza jej w..,

 4. Vxyx

  10 czerwca 2018 at 08:32

  Ostatnio premier wymienionego na czyjs rozkaz rzadu dobrej zmiany zawarl kompromis z Komisja Europejska.Po prostu cala ta szopka z TK musiala byc pod publiczke, bo zgodzil sie nawet na opublikowanie uchwal starego skladu TK pod batuta Rzeplinskiego.Konekwencje?

 5. Vxyx

  10 czerwca 2018 at 08:52

  Jezeli ten rzad ma w swoim skladzie Gowina ze srodowiska „Znaku”, wydawnictwa dziel J.T.Grossa, szkalujaceo klamliwie Polakow? Gowin to wucepremier /rodem z PO/ chce zdewastowac polska nauke ,oddajac ja pod but Rsd Uczelni,zlozonych z ludzi obcych / kto ich bedzirme mianowal i gdzie?/, jezeli Gowin uwaza,ze nalexy nadal dofinansowywac klamliwe, manipulatorskie opracowania antypolskie ogromna kasa /na temat wspoludzialu rzekomego Polakow w zagladzie ich pobratymcow,/i do tego glosi ,ze nalezy zmienic ustawe o IPN ,aby dalej bezkarnie pluli na Polske , nazywajac zbrodnie niemieckie i ich obozy koncentracyjne polskini .Hanba,zdrada!

 6. rojber

  10 czerwca 2018 at 12:52

  czego moze oczekiwac ktokolwiek(nie tylko Polonia)od rzadu socjalistycznych zasrancen jak ich nazywa S.Michalkiewicz,a zwlaszcz od msz,ktore nadal jest rzadzone przez truchlo parcha geremka,ktory nienawidzil Polski i Polakow?

 7. Art

  10 czerwca 2018 at 16:02

  Pan Duda odwdzięczył się Polakom (bo co określa słowo Polonia?)za to,że tłumnie na niego głosowali tym,że podczas jego występów w Jersey City wraz z majorem miasta-Falusem uzgodnił,że lokalna policja odbierała Polakom flagi polskie! Bo przecież nie jest możliwe w dyplomacji,aby takie szczegóły nie były uzgodnione.I ten fakt mówi wszystko o prezydencie,którego,jak nam się wydawało-wybraliśmy.Okazuje się,że oprócz nas Polaków,wybrał go sobie jeszcze ktoś,a myśmy byli tylko otoczką „demokratyczną”.Tak było w Polsce i tak samo w USA.
  Druga sprawa to wizyta niejakiego Magierowskiego-dupka wystruganego z banana,który na dwa dni przed wizytą 50 przedstawicieli w Washingtonie,wraz z ambasadorem,konsulami i prezesem-agentem KPA Spulą i Sakiewiczem „urwali”20 swych wybrańców z tej listy 50.Ciągle nie mogę dowiedzieć się nazwisk tej dwudziestki.
  Za Panią Szonert Biniendą powinniśmy stać murem.A nie stoimy.Dlaczego?I na koniec,Magierowski został wybrany przez Tel Aviv do „godnego” reprezentowania żydów z Polski w Izraelu.Za polskie pieniądze,oczywiście.Wiercą dziurę w dnie szamba,w którym się taplają.

 8. Vxyz

  10 czerwca 2018 at 20:41

  Marek Magierowski ma ciekawa sciezke kariery: od wybiorczej po pisma katolickie.A kiedy byla ta prowokacja z burmistrzem w USA i wyrzucaniem Pomnika Katynskiego, to Magierowski podjudzal na….burmistrza Zyda rumunskiego,nazywajac go na Twitterze: zartem. O dziwo zostal zaakceptowany przez Zydow jako ambasador w Izraelu.O czym to mowi,?

 9. Vxyz

  10 czerwca 2018 at 20:58

  gierowski
  @mmagierowski
  Incredibly uncouth and outrageously ignorant. To say the least. This guy is a joke. https://twitter.com/stevenfulop/status/992130974698934272
  22:02 – 3 maj 2018

 10. Vxyz

  10 czerwca 2018 at 21:11

  Wlasnie.Wchodzcie na Twitter.Tam sa wszyscy i delektuja sie cisza i brakiem krytyki.”Prawdziwa cnota krytyk sie nie leka”.Mawial poeta i mial racje, bo kto chce zamknac usta niezadowolonym z pretensjami?Trwaja w swoich kokonach i mysla, ze wszystko sie podoba tym, ktorzy na nich stawiali.Na twitter.com sa prenier, prezydent,ministrowie itp.Mozna im bezposrednio pocwierkac.;)

 11. Grzegorz

  10 czerwca 2018 at 22:32

  Mieszkam w Kanadzie 40 lat. Jestem wyksztalconym w Polsce profesionalista w zakresie inzynierii i zarzadzania. Pracowalem wiele lat dla duzych firm amerykanskich pomagajac – na stanowisku managerskim – wznosic ich sztandarowe (wielobilionowe) inwestycje w przemysle naftowym. Teraz pare slow prawdy o Polonii Amerykanskiej i Kanadyjskiej. 1.) Jako lobby polityczne Polonia wogole sie nie liczy. 2.)Stopien polaryzacji Polonii jest tak wielki, ze prawie nic konkretnego i trwalego nie da sie zrobic (PRZYKLAD: Wsrod innych grup etnicznych domy starcow dla Chinczykow, Koreanczykow, Ukraincow, itd. sa w duzych miastach powszechne, domy starcow dla starych Polakow sa w Ameryce tylko sporadycznie). 3.)Polonia Kanadyjska jest wykastrowana (PRZYKLAD: W imponujacych nieraz wielkoscia tzw. Domach Polskich i Kolach Kombatantow nie wolno prowadzic tzw. „agitacji politycznej” tzn. jak w Polsce zblizaja sie wybory, nie wolno urzadzic spotkania i tlumaczyc Rodakom, ze np. pan Grzegorz Braun bedzie lepiej reprezentowac interesy Polski i Polakow niz niejaki pan Andrzej Duda (byly czlonek Unii Wolnosci, uczestnik obrad Knesetu w Krakowie, itd.). POWOD: Domy Polskie dostaja dotacje finansowe od roznej masci „multikulti”, pod warunkiem, ze beda prowadzic dzialalnosc poprawna politycznie tzn. beda dzialac jak kastraci. I tak dzialaja. Zapraszaja z Polski podrzedne zespoly, tancza, spiewaja i robia jaselko…i tyle. 4.)Polskie Parafie Katolickie w Stanch i Kanadzie, oprocz Mszy Sw. – wylacznie w obrzadku Novus Ordo – Sakramentow (z Komunia Sw. barzdo czesto „na reke”, slubow, chrzcin i pogrzebow) zaparszaniu ludzi od Ojca Dyr. Rydzyka i holdowaniu PiS-owi, okazjonalnych – raz do roku kwest na Kosciol Polski na Wschodzie – nie interesuja sie dobrem tej „Innej Polonii” (PRZYKLAD: Komunistyczny Prezydent Ukrainy Kuczma, oddal oficjalnie (na pismie) Polakom we Lwowie Kosciol Sw. Marii Magdaleny (w ktorym bylem ochrzczony…).Niesterty uwielbiane przez PiS kolejne rzady Ukrainy i wladze Lwowa odmawiaja Rodakom ze Lwowa oddania Kosciola, w ktorym miesci sie bogato zdobiona w symbole i flagi… sala koncertowa UPA. W dawnej Zachrystii sa smierdzace pisuary. Polski ksiadz, ktoremu pozostawiono jeden oltarz normalnie zasloniety kotara, musi za kazdym razem przynosic w walizce Naczynia Liturgiczne i prosic sie aby pozwolono mu odprawiac Msze Sw. w inny niz wyznaczony dzien… Po powrocie ze Lwowa, napisalismy z moim Bratem listy do okolo piedziesieciu (50!!!) Polskich Katolickich Parafii w USA i Kanadzie z prosba aby ich proboszcze zechcieli zamiescic w biuletynach parafialnych mala notatke: „Polacy ze Lwowa prosza o pomoc w odzyskaniu Kosciola Sw. Marii Magdaleny, prosimy uprzejmie wyslac swoje poparcie na nizej podany adres e-mail…………”. Pozatym, odwiedzilismy Polskie Parafie Katolickie w miastach w ktorych mieszkamy, proszac osobiscie lokalnego proboszcza o zamieszczenie w/w prosby polakow ze Lwowa. I co? I nic!!!! Wszyscy „Polscy” Proboszcze ODMOWIL !!!!

  • GG.

   11 czerwca 2018 at 00:29

   Dzięki za to świadectwo.
   .
   To tylko potwierdza moją opinię, którą wyraziłem powyżej (10 czerwca 2018 at 12:01).
   .
   Uporczywe lansowanie na Prawy.pl chybionego/fantastycznego pomysłu wspierania Polonii amerykańskiej, żeby pomóc jej stworzyć w USA (ileż to już lat po bytności tam Kościuszki?) „polonijne lobby”, które następnie (w razie organizacyjnego sukcesu) wyzwoli Stany Zjednoczone i Polskę od „marksizmu kulturowego”, czyli od socjalizmu liberalnego – bierze się najprawdopodobniej stąd, że redaktorka Prawy.pl Anna Wiejak była „Prezesem Oddziału Polonijnego Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy” – zob.: http://prawy.pl/150-oswiadczenie-ksd-w-obronie-dobrego-imienia-polakow/ (13.04.2011).
   .
   Być może jej zaangażowanie na tym odcinku trwa nadal i wymaga „świeżych pomysłów”, i stąd też takie dziwne teksty, jak opublikowany powyżej.
   .
   Oczywiście, wszyscy Polacy powinni mieć możliwość ŻYCIA W POLSCE. A Polska, to nie tylko terytorium III/IV RP, lecz także – w sensie historycznym i praktycznym – te wszystkie ziemie, które w ciągu naszej historii należały do państwa polskiego.
   .
   To na nich powinniśmy skupić naszą uwagę i Polonia też powinna pomagać na wszelkie sposoby Polakom mieszkającym na tych ziemiach (względnie: pomagać sprowadzać ich do dzisiejszej Polski), a nie żebrać na niszowych portalach o pomoc z naszej strony dla Polonii.
   .
   My, Polacy-Słowianie, nie mamy interesu, by pomagać tym, którzy wyjechali z terenów obecnego i historycznego państwa polskiego i wkomponowali się w obce nam zupełnie kraje i BUDUJĄ SWOJĄ PRACĄ ICH POTEGĘ GOSPODARCZĄ i MILITARNĄ, a nie naszą.
   .
   .

   • Vxyx

    11 czerwca 2018 at 01:23

    Hahaha.Zbudowalismy fortuny i potege post-komuny.2 miliony wypedzili z krsju i zadzieraja nosa.Uwazajcie, Pinokie, na wasze coraz dluzsze nosy….

 12. Czesław

  10 czerwca 2018 at 23:45

  Z artykułu wynika że Polonia nie zatraciła „polskości”, udowodniła to głosując na Trumpa, który reprezentował sie jako normalny mężczyzna i wyznający podobne do Polaków wartości a nie jakiś marksizm kulturowy. Polonia oraz Polacy na wschodzie mają problem, ponieważ wszystkie rządy III-ej RP, o PRL to szkoda wspominać, oceniają działalność kierując się oceną czy dany działacz kocha Żydów, działalność na rzecz polskości jest mało ważna. Obecnie to szczególnie celebruje Żydów prezydent Duda, martyrologia Żydów to dla niego „święta rzecz” ale martyrologia Kresowian to dla niego nie istnieje. To jest przykre i haniebne.

  • Vxyz

   10 czerwca 2018 at 23:59

   Czeslaw.Odpowiadam Grzegorzowi a tak skladnie to wyglada, ze Tobie. Masz, oczywiscie racje.Jest to haniebne i oburzajace.Wolyn pamietany!

  • GG.

   11 czerwca 2018 at 00:59

   NIE SĄDZĘ, BY TRUMP WYZNAWAŁ PODOBNE JAK JA WARTOŚCI.
   .
   Nie pamięta pan, co on wygadywał? – Voila:
   .
   „Na uwagę zasługuje fakt, że przemówienie Donalda Trumpa na posiedzeniu АIPAC [21.03.2016] było zadziwiająco skąpo skomentowane przez media zachodnie i izraelskie. (…)
   .
   Tymczasem, to właśnie w przemówieniu Donalda Trumpa pojawiły się stwierdzenia prawdziwie rewolucyjne – w porównaniu z dowolnym kandydatem na prezydenta USA (…)
   .
   Drugą unikalną cechą tego wystąpienia, jak skąpo informują media, było to, że było ono podzielone na dwie części. Część pierwsza, do której zaliczamy też wywiad, którego Trump udzielił przed wystąpieniem, a także konferencję prasową po zakończeniu posiedzenia AIPAC – to otwarta, publiczna część przemowy polityka.
   .
   Jednakże najbardziej sensacyjne i znaczące oświadczenia Trump wygłosił na zamkniętej części posiedzenia, na którą nie wpuszczono dziennikarzy (według innych danych, w drugiej części posiedzenia uczestniczyło kilku dziennikarzy – osobistych przyjaciół Trumpa).
   .
   Jednak po pewnym czasie podstawowe tezy „zamkniętego” wystąpienia miliardera znalazły się w internecie i stały się dostępne dla wysokonakładowej prasy, która, o dziwo, nie przejawiła wobec nich jakiegoś specjalnego zainteresowania. Ale na próżno…
   .
   Oświadczenia Тrumpa, złożone zarówno w trakcie „otwartej”, jak i w trakcie „zamkniętej” części jego przemowy, zasługują co najmniej na to, aby były wysłuchane.
   .
   Na przykład, Trump obiecał, że w pierwszym dniu swojej prezydentury „podrze na strzępy” umowę z Teheranem.
   .
   Ponadto, w sposób bezprecedensowy, potencjalny kandydat na prezydenta USA wystąpił z ostrą krytyką ONZ.
   .
   – Organizacja Narodów Zjednoczonych nie jest przyjacielem demokracji – powiedział Trump w „otwartej” części swojego wystąpienia. – Nie jest przyjacielem wolności. Ona nawet nie jest przyjacielem Stanów Zjednoczonych, gdzie – jak wszyscy wiecie – się znajduje. A już na pewno ONZ nie jest przyjacielem Izraela…
   .
   To stwierdzenie było tylko początkiem. Kontynuując ten temat w trakcie „zamkniętej” części swojego wystąpienia Trump powiedział, że po swoim zwycięstwie bardzo szybko rozpocznie procedurę wyjścia Stanów Zjednoczonych z ONZ – „organizacji, która się przeżyła i zupełnie skompromitowała”.
   (…)
   .
   Podobnie bezprecedensowy był jeszcze jeden apel Trumpa, wygłoszony w trakcie zamkniętej części jego wystąpienia:
   .
   – „Trzeba wyrzucić z Izraela nienawidzących państwa żydowskiego Arabów – powiedział Trump – Izrael był pomyślany jako dom narodowy ludu żydowskiego na żydowskiej Ziemi”.
   .
   W tej sytuacji jesteśmy zmuszeni skonstatować, że amerykański polityk po raz kolejny okazał się „większym syjonistą”, aniżeli przywódcy izraelscy, bojący się własnego cienia i czujnie reagujący na najmniejsze wahania nastrojów społeczności międzynarodowej.
   .
   W każdym razie, można z całą pewnością powiedzieć, że na powtórzenie słów Trumpa o izraelskich i palestyńskich Arabach nie zdecyduje się dzisiaj żaden ważny przywódca izraelski.
   .
   Nawiasem pisząc, Donald Trump jeszcze kilkakrotnie powrócił w swoim przemówieniu do tego tematu, podkreślając, że „ogólnoregionalne porozumienie pokojowe o utworzeniu państwa palestyńskiego we wschodniej części J o r d a n i i, zorganizowanego i ekonomicznie wspomaganego przez bogate kraje arabskie, z przesiedleniem do niego wszystkich Arabów z „wielkiego Izraela”, Judei, Samarii i Gazy” – to dobre rozwiązanie „konfliktu palestyńsko-izraelskiego”.
   (…)
   .
   – Zacznę naprawiać sytuację – powiedział Trump w typowy dla niego „półżartobliwy” sposób, demonstrując też dobrą znajomość bieżących wewnątrzizraelskich publicznych dyskusji – i będę naciskał w odwrotnym kierunku… Na przykład, za przyjęcie ustawy zezwalającej na naruszanie soboty w państwie żydowskim Biały Dom nałoży na Izrael sankcje… Widzę głęboki związek między żydowskim odrodzeniem Izraela i pomyślnością w polityce światowej. Im bardziej żydowskim stanie się Izrael, tym bardziej amerykańską stanie się Ameryka!..
   (…)
   .
   Konkludując: jeżeli w Białym Domu zasiądzie miliarder, przyjaciel narodu żydowskiego i państwa żydowskiego Donald Trump, to można spodziewać się mnóstwa pozytywnych skutków dla Izraela. (…)
   .
   No cóż, pozostaje nam tylko życzyć kandydatowi Тrumpowi sukcesu w prezydenckim wyścigu i zachowywać nadzieję, że wygra on i obecne, i przyszłe wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych.” (Rewolucyjne wystąpienie, które pozostało niezauważone, evrey.com, 23.03.2016).
   .
   .

 13. Vxyz

  10 czerwca 2018 at 23:54

  To syndrom czasow.Obluda, strach przed degradacja, uwieszenie sie na „Zlotym Cielcu” i strach przed pikowaniem w dol. Miejsc przy zlobie malo, wsxystkie zajete od dawna.Nastepuje wylacznie rotacja wg zaslug dla szefuniow, prezesow itp.Tzw.umiejetnosc pracy w zespole.
  Nawet flagi nie wywiesza w tych osrodkach, prawda? Na kazdym polskim urzedzie,budynku organizacji powinna wisiec polska flaga stale.W Kanadzie sa polskie parafie, gdzie dzialaja zespoly taneczne i nawet jezdza po swiecie.Trudno wypowiadac sie o eszystkich placowkach, ale czesto sa tam naprawde prawdziwi Polacy.pomimo prob rozbijania Polonii i wiedza,co nyslec o polityce w kraju.

 14. jaro7

  11 czerwca 2018 at 22:28

  PiS Poalcy za granica przeszkadzają widać to najbardziej na Kresach gdzie pisiory przy udziale tamtejszych władz(banderowców i szaulisów) depolonizuja Kresy.Atakuja przy pomocy szmatławców typu GP,GPC,czy róznych Falkowskich działaczy Polonijnych.PiS i PO to takie same dno,choć ci drudzy laski amerykanom nie robili.

 15. Pingback: wctcc3554n5tccw35trg

 16. Pingback: tv polonia racja stanu – Danske TV Kanaler

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra