Kościół

A jednak intronizacja bez intronizacji – polemika z artykułem ks. Marka Chmielewskiego z „Egzorcysty”

W ostatnim numerze „Egzorcysty” (nr 7, 71)  ks. prof. Marek Chmielewski skrytykował tych, którzy uznają, że intronizacja Chrystusa Króla Polski jeszcze się nie dokonała. Wymienił mnie z imienia i nazwiska, dlatego czuję się zobowiązany odnieść się do tego tekstu.

W artykule pt. „Intronizacja bez intronizacji?” pojawia się szereg argumentów, które w istocie dotyczą tego, dlaczego nie można było ogłosić Chrystusa Królem Polski. Są to argumenty wtórne, które pojawiają się od lat, a które zebrałem w swojej książce pt. „Spisek przeciwko Intronizacji” z początku 2017 r. i w niej właśnie na nie odpowiedziałem.

Ksiądz Profesor zna tę publikację, bo się na nią powołuje, ale i tak postanowił po raz kolejny znów je przytoczyć. Na jego wątpliwości, które przytaczam poniżej, odpowiem więc fragmentami z tej publikacji.

1. Zastrzeżenie wobec „Jubileuszowego Aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Pana i Króla”, który miał miejsce w Krakowie-Łagiewnikach 19 listopada 2016 r. wynikają z „mentalności czy duchowość typu fast-food”, a więc spodziewania się szybkich recept, które rozwiążą każdy życiowy problem. Chrystus, jeśli tylko ogłosimy Go królem, rozwiąże wszystkie nasze problemy osobiste i społeczne.

Jest to argument, który już w 2012 r. podnosił abp Henryk Hoser w wywiadzie udzielonym tygodnikowi „Idziemy” (nr 48, 2012), w którym powiedział: „Idea intronizacji Jezusa Chrystusa Króla Polski wynika z magicznego myślenia, które występuje pod różnymi postaciami. We Francji istnieje wspólnota, która głosi, że jeśli ustawi się krzyż o wysokości 600 m, wówczas świat się nawróci. Podobnie ogłoszenie Chrystusa Królem Polski miałoby w magiczny sposób powodować nawrócenie wszystkich”.

P. Teresa Drapińska odpowiedziała na niego w swojej analizie, którą zamieściłem w książce:

„Zawierzenie się Nieśmiertelnemu Królowi Wieków, nawet przez cały Naród, nie ma nic wspólnego z poddaniem się Jego władzy, a w tym tylko tkwi całe nasze zwycięstwo. Trzeba to stale przypominać, że od trzech wieków, dokładniej od czasów tzw. Oświecenia, mamy powszechnie państwa – republiki laickie, ateistyczne, masońskie, lucyferiańskie, szatańskie, które odmówiły Chrystusowi Królowi władania i panowania nad nimi. Odmawiając Chrystusowi Królowi panowania nad poszczególnymi narodami, dokonano Jego detronizacji, wskutek tego poszczególne państwa otworzyły się na wszelkiego rodzaju nieszczęścia, jakich świadkami jesteśmy po dzień dzisiejszy. I teraz Intronizacja Chrystusa Króla w poszczególnych narodach ma być właśnie odwróceniem się od tego laickiego, postoświeceniowego państwa. Tu nie ma myślenia magicznego, że dokonamy Intronizacji Chrystusa Króla Polski i Chrystus Król wszystko za nas zrobi, albo jeszcze lepiej, wszystko zrobi się samo. Przez Intronizację odwracamy pewien fałszywy porządek rzeczy. Intronizacja Chrystusa Króla Polski ma podporządkować nasz Naród i Państwo, czyli politykę, życie społeczne, rodzinne, zawodowe i indywidualne właśnie Chrystusowi Królowi, czyli Jego panowaniu i Prawu, by odzyskać ten utracony porządek rzeczy, a z nim błogosławieństwo Boże. Ale jakże się to stanie, gdy rządzący tego nie widzą albo nie chcą tego widzieć?”.

2. Zbawiciel powiedział, że Jego królestwo nie jest z tego świata (por. J 18,36).

Tak próbował tłumaczyć sprzeciw wobec intronizacji abp Gołębiewski. W książce napisałem: Już Pius XI odpowiedział na ten zarzut: „Błądziłby zresztą bardzo ten, kto by odmawiał Chrystusowi Człowiekowi, władzy nad jakimikolwiek sprawami doczesnymi, kiedy On od Ojca otrzymał nieograniczone prawo nad stworzeniem tak, iż wszystko poddane jest Jego woli [encyklika Quas primas]. Zwrot nie z tego świata ewidentnie wskazuje na pochodzenie Królestwa Bożego i w żaden sposób nie zaprzecza, że Królestwo to obejmuje także ten świat.

3. Prywatne objawienia nie mogą niczego rozstrzygać, a zresztą Rozalia Celakówna mówiła jedynie o Intronizacji Serca Pana Jezusa.

Napisałem w „Spisku”:

„Rozalia zanotowała Ostoją się tylko te państwa, w których będzie Chrystus królował. Jeżeli chcecie ratować świat trzeba przeprowadzić Intronizację Najświętszego Serca Jezusowego we wszystkich państwach i narodach na całym świecie. Tu i jedynie tu jest ratunek. Które państwa i narody jej nie przyjmą i nie poddadzą się pod panowanie słodkiej miłości Jezusowej, zginą bezpowrotnie z powierzchni ziemi i już nigdy nie powstaną. Zapamiętaj to sobie dziecko moje zginą i już nigdy nie powstaną. (…) Pytam z bojaźnią tej osoby, czy Polska się ostoi? Odpowiada mi, że Polska nie zginie o ile przyjmie Chrystusa za Króla w całym tego słowa znaczeniu, jeżeli się podporządkuje pod prawo Boże, pod prawo Jego miłości, inaczej moje dziecko nie ostoi się. I jeszcze na ostatek mówi do mnie przekonująco: Oświadczam ci to moje dziecko jeszcze raz, że tylko te Państwa nie zginą, które będą oddane Jezusowemu Sercu przez Intronizację, które Go uznają swym Królem i Panem. Przyjdzie straszna katastrofa na świat – mówił – jak zaraz zobaczysz… w tej chwili powstał straszliwy huk – owa kula pękła. Z jej wnętrza wybuchnął ogromny ogień, za nim polała się obrzydliwa lawa jak z wulkanu niszcząc doszczętnie wszystkie Państwa, które nie uznały Chrystusa (Wyzn., 82n)6.

Można by przytoczyć więcej cytatów na temat Intronizacji, ale te wystarczą, aby dostrzec, skąd wzięły się problemy interpretacyjne związane z treścią wizji, jakie miała Rozalia. Wykorzystują je bardzo umiejętnie przeciwnicy Intronizacji, którzy mówią, że: 1) Rozalia nie używała określenia Chrystus Król Polski; 2) W wizjach mowa jest o Intronizacji Serca Pana Jezusa.

Tak naprawdę oba problemy wiążą się z fundamentalistyczym (a więc dosłownym) odczytaniem pism Rozalii. Taką metodę stosują chociażby radykalni protestanci, którzy twierdzą, że Bóg stwarzał świat sześć dni, bo tak mówi Pismo Święte. Katolicka egzegeza jest inna i polega m.in. na uwzględnieniu stylu i formy tekstu, kontekstu (a więc całości dzieła) i sensu duchowego.
Jeżeli Rozalia mówi, że władze polskie mają uznać Chrystusa za Króla, to logiczną konsekwencją jest uznanie Go za Króla Polski.

Wizje samej Rozalii nie mogą zresztą być ostatecznym argumentem za tym, jak należy pojmować Intronizację. Biskupi w rozmowach ze świeckimi przedstawicielami ruchów intronizacyjnych ciągle to zresztą podkreślali. Najważniejsze są przesłanki biblijne i te, które wynikają z nauczania Kościoła. Tym bardziej nie mogą być nimi same wyjaśnienia Rozalii, która była prostą dziewczyną i znała jedynie nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

4. Nie można mówić o Intronizacji ani w znaczeniu ustanowienia Chrystusa Królem, ani w znaczeniu uznania Go Królem Polski. Według bpa Andrzeja Czai byłoby to bowiem zawężające dla Chrystusa.

Oczywiście nie można ustanowić Chrystusa Królem, którym już jest, ale można uznać Jego królowanie. Dlatego napisałem w książce, odpowiadając na zarzut bpa Czai: „Jest to patrzenie czysto ludzkie, z perspektywy materialnej, przyziemnej, a nie z duchowej i teologicznej. Bóg jest Nieskończenie Wolny, tzn. od nikogo i niczego niezależny, i to właśnie z tej prawdy wynika to, że Bóg może cały oddać się pojedynczemu człowiekowi, wspólnocie czy narodowi. Nikt tego nie potrafi uczynić, żeby być całym dla każdego, tylko Bóg. To że Pan Jezus będzie Królem Polski, w niczym nie umniejsza, że będzie Królem Węgier czy Litwy. Pan Jezus może być w sposób całkowity Królem każdego narodu”.

5. Pius XI w encyklice „Quas Primas” napisał, że Chrystus króluje w umysłach i ludzkiej woli, a więc uznajemy Chrystusa jako Króla serc.

Papież uznaje każdy rodzaj królowania Chrystusa i nie tylko jako Króla serc. Napisałem w książce: „Papież Pius XI w zakończeniu encykliki „Quas primas” z 1925 roku [napisał]: Trzeba więc, aby Chrystus panował w umyśle człowieka, którego obowiązkiem jest z zupełnym poddaniem się woli Bożej przyjąć objawione prawdy i wierzyć silnie i stale w naukę Chrystusa; niech Chrystus króluje w woli, która powinna słuchać praw i przykazań Bożych; niech panuje w sercu, które, wzgardziwszy pożądliwościami, ma Boga nade wszystko miłować i do Niego jedynie należeć; niech króluje w ciele i członkach jego, które jako narzędzia, lub – że słów św. Pawła Apostoła użyjemy (Rz 6, 13): jako ‘zbroja sprawiedliwości Boga’, mają przyczynić się do wewnętrznego uświęcenia dusz”.

6. Jubileuszowy Akt jest uroczystym, oficjalnym i urzędowym wyrażeniem woli Kościoła, narodu i państwa, aby On królował w sercach Polaków z kraju i za granicą. W ten sposób dokona się przemiana moralno-duchowa, która przełoży się na zmiany społeczno-polityczne. Zainicjuje on długoletni program wychowania.

Problem w tym, że nie jest to prawda. W książce już pisałem, że prezydent i przedstawiciele władzy sami podkreślali, że byli obecni na uroczystości prywatnie. Nie wypowiadali się publicznie, nie składali żadnych przyrzeczeń w imieniu państwa. Nie był to więc żaden oficjalny i urzędowy akt państwowy. Ponadto jego forma była zwykłą formą zawierzenia, a nie żadnym oficjalnym i urzędowym wyrażaniem woli narodu. Nie poprzedziły go żadne narodowe rekolekcje, był składany z okazji chrztu Polski i przygotowania do niego były robione na szybko. Minęło 1,5 roku od tego czasu i widać, że chociaż był to czas krótki to i tak już aktywność ruchów intronizacyjnych znacznie zmalała. Wpływ na to ma opór biskupów i kapłanów, aby dalej działać w kierunku umacnianiu kultu Chrystusa Króla. Wymownym przykładem tej postawy jest gest proboszcza w parafii w Osuchowej (gdzie Marianna Andryszczyk miała objawienia Chrystusa Króla Polski na początku XX w.), w której wisiał obraz Chrystusa Króla, ale został zdjęty po Jubileuszowym Akcie. Wszystko już się odbyło, to po co jeszcze o tym mówić… Nie ma żadnego programu wychowawczego, o którym mówi ks. Chmielewski.

Już nie organizuje się niewygodnych marszy na ulicach polskich miast w intencji intronizacji. Sprawę zamiata się pod dywan i tylko temu służył Jubileuszowy Akt… A jednak odbyła się intronizacja bez intronizacji i miał miejsce spisek przeciwko intronizacji…

 

 

 

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

21 komentarzy

21 Komentarzy

 1. Wnuk

  31 lipca 2018 at 10:14

  „Zwrot nie z tego świata ewidentnie wskazuje na pochodzenie Królestwa Bożego i w żaden sposób nie zaprzecza, że Królestwo to obejmuje także ten świat.”

  Hola, hola, były jeszcze dodatkowe słowa Chrystusa po tym jak powiedział o „Królestwie nie z tego świata” a minaowicie: „Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd”

  Jak wiadomo jednak został wydany Żydom.

  • JA

   25 lutego 2019 at 19:18

   żołdacy Imperium byli Żydami?

 2. Terebesz

  31 lipca 2018 at 10:39

  I to jest fakt. Chrystus, kiedy żył na Ziemi, nie miał żadnego królestwa ani armii która walczyłaby o Jego życie, miał tylko grupkę uczniów którzy nie do końca Go rozumieli.
  Gdyby – załóżmy – Państwo polskie złożyło Mu stosowny hołd, polska dyplomacja i armia byłyby na usługach Chrystusa czyli w praktyce byłyby zobowiązane do interwencji ilekroć chrześcijanie (czyli Mistyczne Ciało Chrystusa) gdzieś w świecie są zagrożeni. W miarę skromnych możliwości, rzecz jasna, ale chodzi o zasadę. Spójrzmy na „małą intronizację” od tej strony: co nasz aparat państwowy robi dla prześladowanych chrześcijan? Zwracam uwagę na ten aspekt, bo jest łatwo mierzalny i niekontrowersyjny. Mała intronizacja niczego nie wniosła – wniosek: albo została przeprowadzona źle albo potrzeba czegoś zupełnie innego.

  • Sarmata

   31 lipca 2018 at 12:29

   Suwerenem jest Bóg. Prawo jest tylko Boże. Dobrą wykładnię w materii (łamania) prawa podsunął p. Selin z PiS w rozmowie taką dziennikarkę-kretynkę-blondynkę z Polsatu, pytając czy w Generalnej Guberni Polacy też mieli przestrzegać prawa i wydawać żydów na śmierć.
   Ogólnie rzecz biorąc to problem polega na tym, że ludzie mylą PRAWO z „prawem”. PRAWO jest tylko Boże zaś „prawo” są to przepisy w wydaniu często różnych takich, którzy tylko chcą jeden drugiego okraść.
   Zrozumcie proszę, że prawo jest tylko Boże i nie ma innego. Ludzkie są obyczaje. Dobre obyczaje. To, co Timermansy, TVNy nazywają prawem to są tylko przepisy pomocnicze jak np kodeks drogowy. Przepisy mają ułatwić życie, ale nie są żadnym prawem.
   Tak jako ciekawostkę przypomnę, że takie niewinne przepisy ruchu drogowego doprowadzili komunistyczni złodzieje do absurdu, utrzymując w kodeksie drogowym jeden taki paragraf o obszarze zabudowanym, który pozwalał każdemu milicjantowi nieźle zarobić.
   Reasumując:
   prawo = Prawo Boże
   „prawo” = Lewo, syf, korupcja i zniewolenie słabszych i nienależących do sitw
   Prawo jest tylko jedno, Boże. I nie ma innego.
   Szczęść Boże

 3. Sławek

  31 lipca 2018 at 10:47

  To było przed ukrzyżowaniem po ukrzyżowaniu jest królestwo Boże jest w pewnym sensie stąd. To w nawiązaniu do wypowiedzi Wnuka

 4. Hania

  31 lipca 2018 at 11:27

  Spisek…spisek!

  Dokonany rękoma hierarchii KK w Polsce.
  Podczas jednego ze spotkań z bp Czają, ten publicznie obiecał, że jesli będzie taka potrzeba
  ( a jest bo Polacy nie rozumieją idei)
  To on jest skłonny przeprowadzić wiele takich spotkań i tłumaczyć czym jest Intronizacja
  Minął rok, zaraz drugi i cisza….
  Czyli dokonano jakiegoś aktu byleby uciszyć wołających o Intronizację…
  Zresztą jak można dokonać prawdziwej Intronizacji z przywódcami narodu, którzy niewiele wcześniej opowiedzieli się za
  – zabijaniem polskich dzieci!
  Przy aprobacie KK w Polsce!

 5. Wnuk

  31 lipca 2018 at 11:52

  Osobiście sądzę ze Intronizacja jest wydarzeniem post factum do uwewnetrznienia Chrystusa w sobie. Przecież nie namówi się lewicy z PiSu wsłuchanej w lewicę niepisiowską i agnostyków z episkopatau, by zrobili coś w co nie wierzą że coś daje.

 6. tomek

  31 lipca 2018 at 12:20

  Trzeba odnowic koscioł w Polsce.Biskupi to sa zwyklymi urzednikami

 7. Soplica

  31 lipca 2018 at 12:56

  Syryjczyk Naaman miał tylko wejść do Jordanu aby się uwolnić od trądu. Jemu wydawało się to zbyt ludzkie aby to było skuteczne ale po namowie wszedł i … został oczyszczony. W tym wypadku namowy wobec Episkopatu nie skutkują i nadal twierdzą że Intronizacja jest „zbyt ludzka”. Jaką wiarę posiadają biskupi? Nie mam zielonego pojęcia ale wiem jedno że nas wiernych pozbawiają możliwości „obmycia się” i „oczyszczenia”.

  • JA

   25 lutego 2019 at 19:20

   Jaką wiarę? W „prywatne objawienia”? Od kiedy trzeba w nie wierzyć?

 8. Terebesz

  31 lipca 2018 at 13:14

  Marzy mi się prawdziwa Intronizacja, taki absurdalny krok pod prąd ludzkości konsekwentnie dążącej do samozniszczenia… Taka, która byłaby zwieńczeniem długiego procesu faktycznego nawrócenia naszego społeczeństwa i władzy. W takich warunkach nie byłoby sprzeczności między królewskim zwierzchnictwem Jezusa a demokracją, bo spory polityczne rozgrywałyby się w gronie ludzi głęboko wierzących których różnią tylko techniczne aspekty wprowadzania Królestwa Bożego na Ziemi… Rozmarzyłem się. Tak dobrze nie było nawet w średniowieczu.

  • Soplica

   31 lipca 2018 at 15:48

   Zamieniłbym słowa „absurdalny” na bezgraniczny i „samozniszczenia” na spełnienia. Reszta 100/100 :))) Marzenia wyznaczają cel! 🙂

 9. Soroka

  31 lipca 2018 at 15:47

  Każdy sam w swoim sercu (duchu) może uznać Chrystusa za swojego Króla be oglądania się na wszystkie ceremonie! Gdy odpowiednia ilość ludzi tak postąpi, to bez zgody Episkopatu, a nawet samego papieża Chrystus będzie Królem Polski!

  • Soplica

   31 lipca 2018 at 23:07

   @Soroka zrozum, to wszystko rozbija się o brak posłuszeństwa. Masz rację z indywidualnym aktem przyjęcia Chrystusa na swego Króla. Ale tu chodzi o cały naród. Nie wszyscy mają świadomość o tym jak TY – a szkoda. Francja już przerobiła brak posłuszeństwa wobec prośby Pana Jezusa. Król Francji w więzieniu na ścianie wypisywał akt, ale to było już po wszystkim. Jego głowa poleciała a naród oblał się krwią rewolucji, kraj stał się matecznikiem masonerii. Rozalii Celakównie wyraźnie zostały przekazane konkretne czynności. Wcześniej Pius XVI w encyklice łopatologicznie spisał kto, gdzie i jak powinien wprowadzić akt intronizacyjny. A dziś nasz Episkopat wie lepiej co ludziom się należy i ma w nosie mistyków i poprzedników na tronie papieskim bo przecież „przedsoborowy”.

   • Soroka

    1 sierpnia 2018 at 11:03

    U Boga nie liczą się formalności, tylko prawda!
    Jeżeli odpowiednia liczba (nie wiem ile) będzie miała w sercu Chrystusa, to reszta się nie liczy!
    Chrystus da siłę i wskaże drogę w danej sytuacji.
    Wszyscy nigdy nie zostaną poddanymi Chrystusa, bo przecież jesteśmy na tym świecie, a tu ma prawo działać również diabeł.

  • JA

   25 lutego 2019 at 19:22

   „Gdy odpowiednia ilość ludzi tak postąpi” jaka? 1 procent wystarczy?

 10. Miszcz Yoda

  31 lipca 2018 at 16:20

  Nadęty syn własnego tatusia powinien wręcz z dumą pisać, że ktoś poważnie go potraktował. Zamiast tego bełkoce nie wiadomo, o czym ,,polemizując” z ks.Chmielewskim.

 11. Sławek

  31 lipca 2018 at 22:00

  Do tego bełkoce nie wiadomo o czym. Po pierwsze nie bełkocze to słowo pasuje jak ulał do wypowiedzi Misca Yody od lania wody. W sposób merytoryczny i rzetelny Pan Michał Krajski opisuje rzeczywistość. Więc po co te epitety?

  • JA

   25 lutego 2019 at 19:23

   na czym ta „merytoryczność” miała by polegać?

 12. Senex77

  1 sierpnia 2018 at 03:21

  Nie tylko protestanci wierzą, że Pan Bóg stworzył świat w 6 dni. Ojciec św. Leon XIII w swojej encyklice Arcanum Divinae Sapientiae napisał: „Jakkolwiek nieprzyjaciele wiary chrześcijańskiej nie chcą uznać niezmiennej o tym nauki Kościoła i od dawna usiłują obalić świadectwo wszystkich wieków, nie zdołali jednak ani przygasić, ani osłabić mocy i jasności prawdy. Wspomnimy tu o znanych wszystkim i niewątpliwych rzeczach: gdy Bóg w szóstym dniu stworzenia uczynił człowieka z mułu ziemi i tchnął w jego oblicze tchnienie żywota, postanowił dać mu towarzyszkę, którą wywiódł w cudowny sposób podczas snu męża z jego boku.”

 13. JA

  25 lutego 2019 at 19:25

  „Jeżeli Rozalia mówi, że władze polskie mają uznać Chrystusa za Króla, to logiczną konsekwencją jest uznanie Go za Króla Polski.”
  Gdyby nawet Ewangelia tak mówiła (a milczy o tym) to i tak było by to sprzeczne z zasadą „cesarzowi co cesarskie”.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra