Polskość

Wierność narodowi obowiązkiem nakazanym przez Kościół katolicki

W czasach gdy groteskowa opozycja i lewica wszelkie przejawy polskiego patriotyzmu nazywają nazizmem, faszyzmem oraz antysemityzmem, w czasach antypolscy emeryci o faszystowskiej mentalności napadają na marsze młodzieży patriotycznej i chcą delegalizować organizacje młodych patriotów, warto przypomnieć, że według księdza profesora Andrzeja Zwolińskiego, autora (wydanej staraniem inicjatywy ewangelizacyjnej „Wejdźmy na szczyt”) pracy „Dlaczego warto kochać ojczyznę.

Chrześcijańskie rozumienie patriotyzmu”, „obowiązek wierności wobec społeczności narodowej – czyli obowiązek należenia do narodu, który człowieka wewnętrznie uformował, przywiązania do niego, jest podstawową, pierwszą powinnością każdego”.

W opinii księdza profesora „człowiek przynależy do jakiegoś narodu z natury”, przynależność państwową można zmieniać, narodowej nie – choć ideologia liberalna twierdzi, że każdy może subiektywnie decydować do jakiego narodu należy. Dla księdza Zwolińskiego niemoralna jest zmiana przynależności narodowej dla własnej korzyści – zbrodnią jest zdrada, czyli nie tylko odstępstwo, ale i związanie się z wrogiem.

Jak przypomina ksiądz profesor Zwoliński „Kościół w swoim nauczaniu wielokrotnie podkreślał wagę wierności tradycji narodowej”. Wierność tradycji narodowej to szacunek wobec tego co polskie, „poznanie dziejów własnego narodu (…) pełnienie służby wojskowej, ponoszenie ciężarów i świadczeń publicznych, wychowanie dzieci w duchu patriotyzmu”. Wierność tradycji narodowej niezbędna jest dla funkcjonowania życia społecznego.

Według nauczanie Kościoła katolickiego ojczyzna to „narzędzie rozwoju osobistego, które zostało ofiarowane na mocy zarządzenia Bożego”. Według nauczania katolickiego ojczyzna jest bożym instrumentem „działania zbawczego w świecie”. Co sprawia, że spoczywają na nas obowiązki wobec narodu, który dał nam tożsamość.

Obowiązek miłości wobec ojczyzny wynika z miłości wobec ojczyzny jako dzieła Bożego. W opinii księdza Zwolińskiego „obowiązek miłości ojczymy jest obowiązkiem prawa natury”, a „jednostka musi dołożyć wszelkich możliwych starań, by miłość ojczyzny w niej wzrastała”. Co sprawia, że miłość ojczyzny musi być elementem wychowania.

Miłość do ojczymy jest więc wyrazem chrześcijańskiego stosunku jednostki do narodu. Chrześcijaństwo musi mieć wpływ na życie rodzinne jednostki „i wszelkie relacje, w których [jednostka] się znajduje i które współtworzy”. „Miłość do wspólnoty narodowej” musi się odnosić do osób realnie ją stanowiących, więc do tych Polaków jacy są w naszym kraju, a nie do tych jacy powinni być.

Gdy dziś groteskowa opozycja i lewica wpada w histerię z powodu hasła „śmierć wrogom ojczyzny” głoszonego przez narodowców, ksiądz profesor Zwoliński przypomina, że „obowiązek miłości ojczyzny (…) oznacza zakaz wyrządzania szkody własnemu narodowi i troskę o to, by nie czynili tego inni”. Z obowiązku miłości do ojczyzny wynika obowiązek obrony ojczyzny. „Z obowiązkiem obrony narodu łączy się obowiązek toczenia wojny w obronie zagrożonej ojczyzny” czyli obowiązek zabijania wrogów ojczymy. Do rozważań księdza profesora dodam, że wyrazem sakralizacji zabijania wrogów ojczyzny jest istnienie ordynariatu polowego i kapelanów w siłach zbrojnych – armia jest instytucją, której celem jest zabijanie wrogów ojczyzny.

Na katoliku spoczywa obowiązek „nadzwyczajnych wysiłków” gdy zagrożony jest byt narodu przez: niebezpieczeństwa polityczne (zagrożenie wolności czy życia narodu), wrogą kulturę („ujemny wpływ wrogiego” i narzuconego „narodowi prądu kulturowego”), wrogą ekspansje gospodarczą („opanowanie gospodarki narodu przez obcy naród”).

Zgodnie z ideami Romana Dmowskiego, obowiązek miłości ojczyzny, to „obowiązek przyczyniania się, w miarę sił i możliwości, do pomnażania dobra gospodarczego i kulturowego własnego narodu”. Obowiązkiem chrześcijanina jest też obowiązek codziennej pracy dla ojczyzny, codziennego wykonywania jak najlepiej swoich obowiązków.

Zdaniem księdza Zwolińskiego w celu obrony narodu spoczywa na nas „obowiązek epatowania kultura ojczysta” i rozwijania kultury narodowej, bo „niewolno nikomu osłabiać narodu poprzez odbieranie mu jego własnej kultury i jej podstawy, jaką jest niepodległość”.

Obowiązkiem katolików jest też wychowywanie dzieci w duchu patriotycznym – „dom rodzinny powinien być naturalnym miejscem spotkania się dzieci z treściami narodowymi i religijnymi”. Wychowaniem patriotycznym powinna zajmować się też szkoła, liderzy dający dobry przykład. Wychowanie patriotyczne jest tak ważne, bo „patriotyzm stanowi ogromną moc jednoczącą naród oraz doskonali życie wspólnotowe” oraz wyzwala z egoizmu.

 

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

22 komentarze

22 Komentarzy

 1. GG.

  24 sierpnia 2018 at 17:36

  .
  Przede wszystkim, każdy Polak-Słowianin powinien być wierny ZASADOM PERSONALIZMU.
  .
  Żeby to zrozumieć, należy WYSŁUCHAĆ PRELEKCJI PROF. H. KIERESIA „TRZY SOCJALIZMY”:
  .
  Trzy socjalizmy: nazizm, komunizm, liberalizm, Cz. I: TRANSFORMACJA OD KOMUNY DO LIBERALIZMU – prof. dr hab. Henryk Kiereś
  https://youtu.be/t9xtITlF4c0
  .
  Trzy socjalizmy: nazizm, komunizm, liberalizm, Cz. II: WIZJA IDELNEGO PAŃSTWA – prof. dr hab. Henryk Kiereś
  youtu.be/LJYzeAXTBvQ
  .
  Trzy socjalizmy: nazizm, komunizm, liberalizm, Cz. III: UTOPIA, CZYLI SOCJALIZM – prof. dr hab. Henryk Kiereś
  youtu.be/wtCBvhA_ZZQ
  .
  Trzy socjalizmy: nazizm, komunizm, liberalizm, Cz. IV: SZAMBO SOCJALIZMU – prof. dr hab. Henryk Kiereś
  youtu.be/GaTc7T8dtN0
  .
  Trzy socjalizmy: nazizm, komunizm, liberalizm, Cz. V: ZŁUDNY PODZIAŁ NA LEWICĘ I PRAWICĘ – prof. dr hab. Henryk Kiereś
  youtu.be/hSdoVaW7UpY
  .
  .
  Nie uratuje Polaków-Słowian żaden socjalizm, w tym także socjalizm narodowy czy socjalizm „chrześcijański”.
  .
  MUSIMY ODRZUCIĆ WSZYSTKIE SOCJALIZMY I ODBUDOWAĆ CYWILIZACJĘ PERSONALISTYCZNĄ !
  .
  KAPITALIZM = SOCJALIZM
  .
  .

  • GG.

   24 sierpnia 2018 at 17:57

   .
   „Państwo narodowe jest prawidłowym urzeczywistnieniem porządku społecznego” (Jan Paweł II), a „Wojna obronna jest zawsze prawem [napadniętych]” (Karol kardynał Wojtyła), ale
   .
   .
   „Należy wyciągnąć wnioski z tej tragedii [z Powstania Warszawskiego].
   .
   Muzeum Powstania Warszawskiego ma nie tylko epatować bohaterstwem i poświęceniem Powstańców, ale ujawniać całą prawdę o powstaniu: zdradę, brak wiedzy, brak wyobraźni i odpowiedzialności naczelnych dowódców, co przyniosło w efekcie śmierć miasta i 200 tysięcy mieszkańców. Wpajanie młodym ludziom cnoty bohaterstwa już nie jest najważniejsze. Kolejna wojna nie będzie na bagnety, a od operatora drona nie będzie się wymagać bohaterstwa, tylko kompetencji.
   .
   Dlatego słowa: wiedza, wyobraźnia i odpowiedzialność winny zastąpić dotychczasową dewizę BÓG, HONOR I OJCZYZNA.
   .
   Uzasadnienie:
   .
   Mieszanie BOGA do ludzkich konfliktów powoduje tragiczne skutki. Kapelani, często tego samego wyznania, stoją po obu stronach frontu, poświęcają sztandary i armaty, zagrzewając żołnierzy do wzajemnego zabijania się, oczywiście walcząc za „słuszną sprawę”. Żołnierzom towarzyszy przeświadczenie, że Bóg jest po ich stronie, i ma ich w opiece, więc podejmują najwyższe ryzyko i ku zadowoleniu dowódców robią krawą jatkę. Nota bene, Niemcy mordując bezbronną ludność nosili na pasach napis „Gott mit uns” (Bóg z nami). Jeszcze dziś wiele konfliktów zbrojnych wybucha z powodu różnic religijnych. Np. aktualny konflikt w Irlandii Północnej. W czasie II wojny światowej katoliccy Chorwaci zabijali prawosławnych Serbów lub wydłubywali im oczy, jeśli ci nie przeszli na katolicyzm. A błogosławieni byli przez samego błg. Alojzego Stepinaca (pl.wikipedia.org/wiki/Alojzy_Wiktor_Stepinac ).
   .
   Słowo HONOR uległo dewaluacji i nie funkcjonuje już ani w walce, ani w dyplomacji. Minęły czasy rycerstwa, pojedynków, kodeksu Boziewicza, a nawet „oficerskie słowo honoru” jest dziś bezwartościowe. Gdy minister Beck w słynnym przemówieniu 5 maja 1939 r. powiedział, że dla Polaków najważniejszy jest honor – wywołało to konsternację na salonach dyplomatycznych.
   .
   Słowo OJCZYZNA ma dziś wielorakie znaczenie. Zależy z jaką grupą społeczną czy regionem geograficznym człowiek się utożsamia. Może czuć się Polakiem, ale może przede wszystkim Ślązakiem lub Europejczykiem, albo wszystkim naraz. SŁOWO TO NAPĘDZA TAKIE POJĘCIA JAK PATRIOTYZM, A TO Z KOLEI NACJONALIZM I DALEJ SZOWINIZM I KSENOFOBIĘ – ZARZEWIE WIĘKSZOŚCI WOJEN. W 1914 panujące monarchie, nota bene ze sobą skoligacone, pokłóciły się i miliony ludzi poddanych indoktrynacji rzuciły się na siebie z patriotycznymi hasłami na ustach – aby się pozabijać.
   .
   Patriotyzm może być cenny w czasach pokoju do budowania społeczeństwa obywatelskiego. W CZASACH WOJNY ZALECAŁBYM PRAGMATYZM, A NAWET OPORTUNIZM NA WZÓR CZESKI, OD TEGO SIĘ PRZYNAJMNIEJ NIE UMIERA. Bo patriotyzm może okazać się autodestrukcyjny, jak podczas Powstania Warszawskiego.
   .
   We współczesnym świecie, aby godnie żyć, potrzebna jest WIEDZA. Ale nabytej wiedzy, aby była spożytkowana, musi towarzyszyć WYOBRAŹNIA I KREATYWNOŚĆ. A nad tym musi czuwać poczucie ODPOWIEDZIALNOŚCI za swoje działania. Tych cech zabrakło przywódcom powstania [warszawskiego]. I dlatego dewiza:
   .
   WIEDZA, WYOBRAŹNIA, KREATYWNOŚĆ i ODPOWIEDZIALNOŚĆ – winna być wpajana młodzieży nie tylko w Muzeum Powstania Warszawskiego, ale i we wszystkich szkołach i uczelniach, aby nie popełniać tragicznych w skutkach błędów Naszych Przodków.”
   .
   Za.: http://powstanie.pl/
   .

 2. The Big E

  24 sierpnia 2018 at 17:41

  W poprzednim artykule red. Bodakowski stwierdził był, że Izrael pomiata Polską i może ją traktować jak Palestyńczyków. Ktoś kto pomiata i grozi eksterminacją jest raczej wrogiem. Czy zatem zabijanie mieszkańców małego kraju nad Morzem Śródziemnym uzyska status sakralny? Albo wysadzenie w powietrze prezydenta Putina – bo przecież politycy PIS cały czas powtarzają, że Rosja to wróg – no więc, czy to czyn sakralny?

 3. wolna-polska.pl

  24 sierpnia 2018 at 18:39

  1-Opus Judei, Jose Escriba cz. I i II. Randy Engel. 2-Opus Judei cz. III i IV. Randy Engel.

 4. wolna-polska.pl

  24 sierpnia 2018 at 18:43

  1-Franciszek konsekrował zwolenników „małżeństw” homoseksualnych. 2-Papież przygotowuje post – chrześcijański świat do kultu Moshiacha (Antychrysta)

 5. Szymon

  24 sierpnia 2018 at 20:11

  warto odróżnić miłość ojczyzny od miłości narodu.
  Ojczyzna to miejsce, kraj.
  Naród to wspólnota genetyczna.

 6. Masław

  24 sierpnia 2018 at 22:34

  Bodakowski jako jakobin posiada lewacką mentalność. Używa takich samych „argumentów” wyzywają przeciwników od faszystów. Pewnie taki sam ignorant.

 7. marju73

  24 sierpnia 2018 at 22:49

  Na pewno wzorcem nie jest judeopatriotyzm pisożydòw.

 8. Stonka Ziemniaczana

  25 sierpnia 2018 at 09:17

  Jesteśmy w najgorszym momencie Kościoła w historii. Więcej w przerażającym artykule:
  https://stonkaziemniaczana.wordpress.com/2018/08/24/mechanizmy-sodokracji-czyli-jak-zboczency-przejeli-kosciol-katolicki/

 9. Leszek1

  25 sierpnia 2018 at 13:48

  Dziekuje Redaktorowi Bodakowskiemu za przypomnienie znakomitej pozycji ksiedza profesora Zwolinskiego.
  Ksiadz Zwolinski w swojej pracy mowi o kwintesencji polskosci. Daje wskazowki zagubionym jak nalezy postepowac, by moc odczuwac dume z przynaleznosci do wspanialego narodu polskiego.
  Jak widac, budzi to wscieklosc naszych wrogow.

  • GG.

   25 sierpnia 2018 at 16:23

   .
   Wspaniały naród Polaków-Słowian to mieszka nad Wisłą i na Ziemiach Utraconych.
   .
   .
   Leszek 1 – to KŁAMCA, POTWARCA I TROLL-IGNORANT.
   .
   Napisał [*], że ma już nową ojczyznę, ale obraża Polaków-Słowian znad Wisły i usiłuje wciskać czytelnikom kity.
   .
   [*] – Leszek 1: „W mojej drugiej ojczyznie otrzymalem pozwolenie na bron automatyczna” – 13 sierpnia 2018 at 11:56 http://prawy.pl/76690-czy-rzad-zakaze-broni-czarnoprochowej/ .
   .
   Nawiasem pisząc, czy USILNE POPIERANIE przez Leszka 1 hasła masowego rozdawania Polakom pozwoleń na broń wynika tylko z jego GŁUPOTY?
   .
   Przecież to jest olbrzymi biznes – w 2017 r. tylko w ciągu jednego dnia (Black Friday) sprzedano w USA ponad 200 tys. egzemplarzy broni palnej, a na polski „obiecujący” rynek spogląda łakomym wzrokiem wielu bezwzględnych producentów i handlarzy bronią z USA i innych krajów Zachodu, którzy pewnie już od dawna LOBBUJĄ w Polsce na swoją korzyść, wykorzystując przy tym m.in. NIEZDROWĄ FASCYNACJĘ NARZĘDZIAMI DO ZABIJANIA u części polskiej młodzieży.
   .
   .

 10. Akada

  25 sierpnia 2018 at 18:26

  Czy państwo polska istnieje? czy mogę z państwem polska iść na kawę? Z moim sąsiadem mogę iść na kawę choć nie chcę ale czy mogę pójść na kawę z państwem polska, choćbym chciała?
  Nie mogę, nie istnieje żadne państwo. Żadna polska, żadne niemcy, rosja.
  To są ubytowione bezosobowe absoluty czyli…lucyfer.
  Czy państwo, takie personalistyczne zapyta się mojego syna czy chce iść na wojnę w imieniu jakiegoś nieistniejącego państwa polska i zginąć za ten nieistniejący absolut? Nie zapyta.
  Nie żadnego państwa, które mogłoby zapytać mojego syna czy chce oddać za to państwo życie i jego odpowiedź uszanować.
  Pańtwa, kościoły instytucjonalne, korporacje to przecież ubytowiony diabeł, zontologizowane nieistnienie.
  Wszystkie wasze fiskusy, zusy i inne diabły, którym tak służalczo służycie są częścią rzeczywistości Jehowy/Lucyfera.

  • GG.

   26 sierpnia 2018 at 00:42

   Z państwem, to raczej nie można iść na kawę, ale z głową państwa: królem, księciem, regentem czy prezydentem – to jak najbardziej.
   .
   Duda o 7 rano rozdawał w centrum Warszawy kawę 🙂 http://www.fronda.pl/a/duda-o-7-rano-rozdawal-w-centrum-warszawy-kawe,51864.html (25.05.2015).
   .
   .

   • Akada

    26 sierpnia 2018 at 07:30

    Wyssane z palca postacie, którym nadano nieistniejącą władzę.
    Kłaniacie się bałwanom.
    Ale czego się spodziewać skoro codziennie na mszy składacie Lucyferowi (Jehowa) ofiarę z Jezusa.

 11. Tomasz

  28 sierpnia 2018 at 02:06

  GG wróg obrony koniecznej posługuje się manipulacja i socjotechniką ,Obrona konieczna jest prawem a nawet obowiązkiem ponieważ życie najwyższą wartością ,GG wrzuca fake news stawiające Polaków w złym świetle jako morderców,Broni muślinów oraz odmawia Polakom prawa do obrony koniecznej,

 12. Tomasz

  28 sierpnia 2018 at 02:09

  Akada nie bluźnij

 13. RebKale

  30 maja 2019 at 21:34

  Cialis Purchase cialis Ziales Viagra Propecia Non Prescription

 14. RebKale

  22 czerwca 2019 at 12:18

  Levothyroxine Sodium Buy Uk Uso Del Viagra Controindicazioni viagra Mail order isotretinoin mastercard

 15. RebKale

  3 lipca 2019 at 23:21

  What Is The Quickest Way To Get Viagra Free Cialis buy generic cialis online Kamagra Gels Amoxicillin Clavu 875 Mg

 16. RebKale

  16 lipca 2019 at 05:38

  Zyban Without Prescription On Clearance viagra online Buy Propecia In Netherlands

 17. Cjuopz a

  1 maja 2020 at 04:00

  Ljjyfu ddpgrw Buy cheap viagra

 18. cialis without a prescription

  21 maja 2020 at 03:14

  Eqqzly uizisc Viagra medication how much is cialis

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra