Dziś 9 lutego 2019 r., w stulecie wygłoszenia w murach tej świątyni historycznego kazania sejmowego przez ks. abp. Teodorowicza, w przededniu otwarcia Sejmu Ustawodawczego RP, odprawiona została Uroczysta Msza Święta oraz odsłonięta okolicznościowa tablica upamiętniająca zarówno to historyczne wydarzenie, jak i osobę wybitnego duchownego obrządku ormiańskiego.

Uroczystościom przewodniczył Ordynariusz Wiernych Obrządku Ormiańskiego w Polsce - Jego Eminencja Kazimierz Kardynał Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski. Uroczystość rozpoczęła się od odczytania okolicznościowych listów skierowanych do uczestników uroczystości przez Marszałków: Senatu i Sejmu oraz Prezesa Rady Ministrów.

W okolicznościowym kazaniu ks. kardynał Nycz przypomniał zarówno ogrom zasług ks. abp. Józefa Teodorowicza, jak i wartość, jakie niosło ze sobą jego historyczne kazanie stanowiące prolog do otwarcia obrad Sejmu RP. Po mszy świętej odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej to wyjątkowe kazanie. Inicjatorem powstania tablicy jest Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polski a finansowo jej powstanie wsparło MSWiA oraz Poczta Polska.

W uroczystości wzięło udział liczne zgromadzone duchowieństwo, Ambasador Republiki Armenii w Polsce Samvel Mkrtchian, Senator RP Jan Maria Jackowski, poczty sztandarowe Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz Korporacji Akademickiej Arkonia, działacze organizacji narodowych, katolickich oraz społeczność ormiańska.


Uroczystości zwieńczyła prelekcja poświęcona bohaterowi uroczystości wygłoszona w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej przez doktora habilitowanego Pawła Skibińskiego.

Tekst/Foto.: Arkadiusz Miksa