Parlament w Polinezji Francuskiej ogłosił, że od sierpnia 2020 roku zostanie wprowadzony zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach.

Przepisy mają na celu zwiększenie koncentracji na pracy szkolnej, jak i również ograniczenie cyberprzemocy.

Wyjątek będą miały osoby niepełnosprawne, które potrzebują stałej opieki.