Frakcja EKR, której przewodzą brytyjscy torysi z rządzącej partii konserwatywnej oraz polscy posłowie z PiS, którego europoseł Andrzej Duda był wybrany na urząd Prezydenta RP, wyrosła na trzecią siłę europarlamentarną, spychając na dalszy plan liberałów oraz frakcję tzw. zielonych. Tym samym głos euroreformatorów, wzywających do głębokiej przebudowy niewydolnych instytucji unijnych, jest lepiej słyszalny. Niewątpliwie jest to głos, z którym zarówno Bruksela, jak i państwa członkowskie muszą się liczyć.

Silna pozycja we frakcji EKR
Wbrew pozorom, o sile i znaczeniu każdego europosła nie decyduje liczba wystąpień, ale pozycja jaką posiada w swojej frakcji i zajmowane stanowiska. Waldemar Tomaszewski, który już drugą kadencję z rzędu zachowuje wysoką pozycję w swojej wpływowej grupie politycznej i jest członkiem Prezydium Frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, czyli najważniejszym organie frakcji decydującym o priorytetach i politycznym programie działania, piastuje również ważną z punktu widzenia Litwy funkcję wiceprzewodniczącego delegacji parlamentarnej Unia – Białoruś. Jest to o tyle istotne, że polityka wschodnia Unii stała się priorytetem Wspólnoty na najbliższe lata. Unia chce, aby doszło do ocieplenia relacji z Białorusią, bo byłoby to korzystne dla obu stron, zwłaszcza dla sąsiadującej z tym krajem Litwy. Doświadczenie w tych sprawach Waldemara Tomaszewskiego jest cenne, dlatego zawsze, gdy dochodzi do oficjalnych wizyt delegacji Parlamentu Europejskiego na Białoruś, jest on w składzie delegacji, co nie udało się mimo chęci żadnemu innemu posłowi z Litwy.

Cenne inicjatywy
Przez ostatnie lata zasiadania w Parlamencie Europejskim, Waldemar Tomaszewski wniósł sam lub wspólnie z innymi europosłami wiele cennych inicjatyw. W komisji rolnej, w której jest członkiem, złożył poprawki o wyrównaniu dopłat bezpośrednich dla rolników z nowych krajów członkowskich, aby zakończyć ich nierówne traktowanie w ramach jednej Unii. I choć do średniej unijnej w dopłatach jeszcze długa droga, to dzięki tej inicjatywie grupy posłów, dopłaty w niektórych krajach wzrosły, dla przykładu na Litwie o ponad 30 euro do hektara. Jako pierwszy ze wszystkich europosłów z Litwy zorganizował wyjazdowe posiedzenie frakcji europarlamentarnej, które odbyło się w Wilnie, i na którym nagłośniono dwie ważne sprawy, potrzebę ochrony szkolnictwa i praw mniejszości narodowych zgodnie ze standardami europejskimi oraz potrzebę reformy unijnego rolnictwa korzystnej dla małych państw członkowskich. Pracuje również intensywnie w specjalnej intergrupie parlamentarnej ds. tradycyjnych mniejszości narodowych i językowych, która opracowuje dokument unijny, na podstawie którego możliwa będzie pełna ochrona szkolnictwa, języka, kultury i tożsamości osób nalężących do mniejszości narodowych i etnicznych w Europie. Tomaszewski interweniował także na forum unijnym w sprawie budowanej w Ostrowcu elektrowni atomowej, wnioskując o zapewnienie pełnego bezpieczeństwa mieszkańcom przygranicznych rejonów oraz o zachowanie najwyższych standardów ochrony środowiska, zwłaszcza czystości rzeki Wilejki, której woda będzie wykorzystywana do schładzania systemów elektrowni. Opowiada się też za wprowadzeniem jednolitej w całej Unii Europejskiej minimalnej płacy i stawki godzinowej, która zakończyłaby niesprawiedliwy podział na starą i nową Unię w sektorze wynagrodzeń.

Tomaszewski wspiera młodych ludzi
Co ciekawe, w swoich wystąpieniach i działalności politycznej Tomaszewski często wspiera młodych ludzi, aby między innymi mieli łatwiejszy dostęp do europejskiego rynku pracy. Osobiście zapewnił staż w Parlamencie Europejskim około 100 studentom i młodym ludziom z Litwy, głównie z Wileńszczyzny, aby dzięki temu mogli poznać pracę instytucji unijnych i mieć lepszy start w dorosłe życie. Zapowiada, że ta dobra i korzystna dla młodzieży praktyka będzie kontynuowana w przyszłości. Bardzo istotne, że wspiera też Polonię i Polaków za granicą, fundując również staże Polonusom, za co posłowi wdzięczni są młodzi ludzie nie tylko z Litwy i Polski, ale też Polacy z Białorusi, Czech, Irlandii a nawet Kanady. Waldemar Tomaszewski współorganizował także w maju bieżącego roku w Wilnie posiedzenie prezydium Rady Polonii Świata, na które przybyli liderzy Polonii z Wielkiej Brytanii, Szwecji, Kanady, Rosji, USA i innych krajów, na czele z prezes RPŚ Teresą Berezowski. Poseł Wileńszczyzny do Parlamentu Europejskiego konkretnymi działaniami pokazuje właśnie ogromną wagę jedności i solidarności 60-milionowego Polskiego Narodu.

dr Bogusław Rogalski, politolog, doradca ds. międzynarodowych w Parlamencie Europejskim

PS. Podany dzisiaj przez opiniotwórczy portal 15min.lt ranking litewskich europosłów (Votewatch) z 11 posłów klasyfikuje Tomaszewskiego na wysokiej 4 pozycji. Lider AWPL-ZChR cieszy się szacunkiem i uznaniem nie tylko w gronie rodaków, ale też na szczeblu europejskim.