Ogródki skalne - jak projektować kamienne murki z roślinami

Do ogrodów przydomowych bardziej nadają się murki kwiatowe, skarpy kwiatowe i rabaty skalne, obsadzone najbardziej efektownymi i obficie kwitnącymi roślinami skalnymi. Wszelkie ogródki typu skalnego urządzane przy pomocy tych elementów nawet przez początkujących amatorów, stanowią atrakcję dla odwiedzających ogród. Pasują do charakteru ogrodu miejskiego, a szczególnie zasługują na polecenie w miejscowościach podgórskich, gdzie doskonale harmonizują z otoczeniem i gdzie większość roślin skalnych świetnie się rozwija.

Murek kwiatowy

Murki kwiatowe budowane są z różnych rodzajów kamienia: rośliny sadzi się między kamieniami, w szczelinach, wypełnionych ziemią. W naszym klimacie lepiej budować murki niskie, wysokości około 0,5 m, ponieważ na wysokich rośliny cierpiałyby z powodu suszy, a nawożenie jest dość uciążliwe. Murki kwiatowe nie tylko umożliwiają uprawę roślin skalnych, są też ładnym motywem dekoracyjnym, szczególnie gdy podkreślają różnice poziomów w ogródkach o nierównym terenie . Amatorzy takich rozwiązań mogą stworzyć sztuczne różnice poziomów, nawet na płaskim terenie. Murki bywają stosowane oddzielnie, np. jako otoczenie kącika wypoczynkowego ) lub jako tło drogi  będzie to rozwiązanie najprostsze ? albo też połączone z tarasem, schodami i rabatami skalnymi ( lecz to jest nieco trudniejsze. Jeżeli murek stosujemy przy dużej różnicy poziomów (np. 100-150 cm), powinien się składać przynajmniej z dwóch pięter połączonych rabatą skalną lub skarpą kwiatową
Niskie murki prawie każdy może wykonać sam, gdyż buduje się je bez fundamentów, zwykle też nie wymagają spajania zaprawa cementową (ewentualnie spaja się je tylko w niektórych miejscach).

Skarpa kwiatowa

Skarpa kwiatowa nie zawsze może zastąpić murek, jest jednak  łatwiejsza   do   urządzenia,   warto   więc  zwrócić  na nią szczególną uwagę.  Skarpa  to niezbyt duża pochyłość gruntu wyłożona kamieniami polnymi. Ponieważ układa się je tylko jedną warstwą  na  powierzchni ziemi,  zużywa  się  około  4  razy mniej kamieni niż na budowę murka. Rośliny na skarpach znacznie łatwiej jest sadzić i pielęgnować, mają też lepsze warunki niż na murkach, rosną bowiem nie w ciasnych szczelinach między kamieniami, lecz bezpośrednio w ziemi. Dzięki temu rozwijają się tak bujnie, że spod kwiatów prawie nie widać kamieni. Obsadzając skarpę nie musimy ograniczać się do kilkunastu mało wymagających  bylin typowo skalnych  ? tu możemy sobie pozwolić na większą rozmaitość i wprowadzić nawet byliny rabatowe.
Skarpy rozmieszcza się w ogrodzie podobnie jak murki, są one jednak ściślej związane z nierównością terenu, to znaczy nie buduje się ich oddzielnie, lecz w połączeniu z podwyższonym fragmentem ogrodu, np. z dość wysoką rabatą skalną lub bylinową, tarasem  albo trejażem,  z którymi utworzą harmonijną całość.

Rabata skalna

Rabata  skalna  najlepiej wygląda  połączona z  murkiem  o paru kondygnacjach lub skarpą, może jednak być zaprojektowana samodzielnie. Wówczas robimy ją dość wąską (80-100 cm) i na 25-50 cm wzniesioną nad poziom terenu. Frontowy bok rabaty można wyłożyć płaskimi kamieniami (będzie to wyglądało jak murek kwiatowy), trochę kamieni można też ułożyć między roślinami. Do tego celu najbardziej nadaje się łamany piaskowiec.

Projektowanie Ogrodow : Czym Sie Kierowac Przy Wyborze Roslin

Spośród wielkiego bogactwa roślin ozdobnych przedstawione na stronie gatunki i odmiany na ogół dobrze przystosowane są do warunków naszego klimatu. Niemniej jednak rośliny te dość znacznie różnią się między sobą pod względem wymagań i sposobu uprawy. A wiec możemy wyróżnić rośliny, które są niewybredne co do gleby, dobrze znoszą mrozy i susze oraz nie wymagają skomplikowanych zabiegów pielęgnacyjnych - będą one nazywane roślinami łatwymi, i rośliny bardziej wrażliwe, o większych wymaganiach tzw. rośliny trudne.

Naturalnie jest to podział sztuczny i niezbyt ścisły, la sama roślina bowiem może być w północnej Polsce trudna, w poludniowo-zachodniej zaś łatwa, wprowadzono go jednak z myślą o ułatwieniu wyboru początkujące­mu amatorowi w przeciętnych warunkach.
Ci, którzy chcą urządzić najprostszy ogród ozdobny, wygodny dla wszystkich domowników, powinni wybierać rośliny najłatwiejsze; należą do nich przede wszystkim drzewa i krzewy ozdobne, niektóre najodporniejsze róże i wiele bylin. Przy urządzeniu ogrodu tego typu trzeba właśnie zwracać szczególną uwagę na wymagania roślin, aby w danych warunkach mogły się dobrze rozwijać, a więc abyśmy przy najmniejszym wysiłku otrzymali jak najlepsze efekty. Pamiętajmy też, że w prostym ogrodzie ozdobnym powinno się znajdować raczej niewiele roślin - wynika to zresztą z jego charakteru. Amatorzy, którzy chcą poświęcić ogrodowi więcej czasu i zainteresowania, mogą się zdecydować na rośliny trudniejsze, bowiem są w stanie zapewnić im odpowiednie warunki {użyźnić ziemię roślinom wybredniejszym, zabezpieczyć przed mro­zem rośliny wrażliwe, nauczyć się chronić przed chorobami mniej odporne itp.).

Ksiżka ogrodnicza - podstawą w doborze roślin ogrodowych


Aby łatwiej było nam korzystać z opisów roślin w różnych książkach ogrodniczych, jak również na stronach internetowych, warto zapoznać się z podstawowymi terminami botanicznymi, używanymi w systematyce roślin. Podstawową jednostką w systematyce jest gatunek (łac. species, w skrócie sp.) ? osobniki należące do danego gatunku mają jednakowe, ustalone cechy i wydają podobne do siebie potomstwo, zdolne do rozmnażania się. W obrębie jednego gatunku rozróżniamy odmiany. Powstały one albo drogą naturalną, bez udziału człowieka (odmiany botaniczne varietas, var.) lub (częściej) zostały wytwo­rzone przez człowieka (odmiany uprawne ? cultivar, cv.). Odmiana ma zwykle wiele cech wspólnych całemu gatunkowi i pewne odrębne, tylko jej właściwe cechy. Gatunki łączą się w rodzaje (genus) ? a więc rodzaj jest wyższą jednostką w podziale systematycznym roślin. Na przykład wszystkie róże należą do jednego rodzaju, lecz rodzaj ten obejmuje około 100 gatunków i olbrzymią liczbę odmian. Zazwyczaj podawane są podwójne lub potrójne nazwy roślin, np. wierzba biała., po łacinie Sa!ix alba, lub wierzba biała zwisająca ~ Salix alba Tristis'. Wierzba ? to rodzaj, wierzba biała - gatunek, wierzba biała zwisająca zaś ? to już odmiana uprawna, powstała dzięki działalności człowieka, czyli cultivar. Nazwy takich odmian pisze się zawsze dużą literą; są one ujęte w pojedynczy cudzysłów lub poprzedzone skrótem cv. Nazwy odmian botanicznych pisane są zawsze małą literą. W tym miejscu warto zwrócić więcej uwagi na pojęcie odmiany, zwłaszcza odmiany uprawnej, tzn. wytworzonej  spośród wielkiego bogactwa roślin ozdobnych.

 

Ozdobne przestrzenie kwiatowe w Twoim ogrodzie

Odmiana ma zwykle wiele cech wspólnych całemu gatunkowi i pewne odrębne, tylko jej właściwe cechy. Gatunki łączą się w rodzaje (genus) ? a więc rodzaj jest wyższą jednostką w podziale systematycznym roślin. Na przykład wszystkie róże należą do jednego rodzaju, lecz rodzaj ten obejmuje około 100 gatunków i olbrzymią liczbę odmian. Zazwyczai podawane są podwójne lub potrójne nazwy roślin, np. wierzba biała, po łacinie Salix alba, lub wierzba biała zwisająca   -Salix alba 'Tristis'. Wierzba - to rodzaj, wierzba biała  - gatunek, wierzba biała zwisająca zaś   - to już odmiana uprawna, powstała dzięki działalności człowieka, czyli cultivar. Nazwy takich odmian pisze się zawsze dużą literą; są one ujęte w pojedynczy cudzysłów lub poprzedzone  skrótem cv.  Otóż odmiany tego samego gatunku często tak się różnią miedzy sobą, że mogą wpłynąć na nasze zainteresowanie danym gatunkiem. Na przykład ktoś znający tylko stare odmiany dalii, szybko w wazonie więdnące, nie zdecyduje się uprawiać ich na kwiat cięty, zaś wiadomość o nowych, trwałych odmianach całkowi­cie zmienia jego stosunek do tej rośliny.

Podobnie jest z odmianami owoców i warzyw ? np. ktoś nie chce siać fasolki szparagowej, bo ma ona włókno, ale zmienia zdanie gdy pozna odmiany bez włókien. A więc ? przy wyborze nie lekceważmy odmian. Jest ich bardzo wiele, zwłaszcza wśród róż i niektórych innych roślin ozdobnych, a także wśród roślin sadowniczych i większości warzywnych. Opisywa­nie ich nie mialoby większego sensu, gdyż ciągle pojawiają się na rynku nowe, często lepsze, toteż uwzględniam tu tylko niektóre i to głównie dla zwrócenia uwagi na znaczenie odmiany. Przy kupnie należy  zasięgnąć  informacji   o  cechach  i   właściwościach  danej odmiany. Warto też zachować pewną ostrożność przy wprowadzaniu do  ogrodu  odmian  nowych,  zdarza  się  bowiem,  zwłaszcza  w wypadku róż, że reklamowana, głośna nowość jest gorsza niż dawna, wypróbowana  odmiana.   Ponadto  radzimy  zwracać  uwagę  na odmiany polskiej hodowli ? nie tylko ze względów patriotycznych, ale i dlatego,  że są one  bardziej  przystosowane do  krajowych warunków ? zwłaszcza klimatycznych.

Praktyczne informacje o zagospodarowaniu przestrzeni z użyciem kamienia znajdziecie na stronie skalite-kamien.pl