W uzasadnieniu znalazły się słowa: "Sąd stwierdził nieważność decyzji Komisji, zatwierdzającej zmianę systemu ustanawiającego wyłączenie w odniesieniu do korzystania z gazociągu OPAL".

Rosja starała się w ten sposób zmonopolizować gazociąg, z którego korzystała tylko w połowie.

Jest to dobra decyzja dla Polski, obnażająca także antypolskie nastawienie Komisji Europejskiej.