Liczba aborcji w USA spadła do najniższego poziomu od momentu jej zalegalizowania w 1973 roku. Przyznał to Guttmacher Institute, organizacja współpracująca ze środowiskami proaborcyjnymi. Jak możemy przeczytać w jego raporcie całkowita liczba wykonywanych aborcji na poziomie ogólnokrajowym zmniejszyła się w latach 2014 – 2017 o 7 proc.: z 926 tys. 200 do 862 tys. 320. Jednocześnie w USA wykonuje się dziennie około 2400 aborcji.

Źródło: eKAI