Laureatów wyłoniła Kapituła Nagrody, na czele której stoi prezes IPN. W tym roku podczas uroczystej gali wręczenia nagród wyróżnienie otrzymają m.in. przedstawiciele młodzieżowych organizacji społecznych, Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej oraz Kościoła katolickiego.

Honorowe wyróżnienie będą corocznie otrzymywać osoby, instytucje i organizacje społeczne za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu dziedzictwa polskich Kresów Wschodnich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, których działalność publiczna pozostaje zbieżna z ustawowymi celami IPN. Kapituła w każdym roku ma również możliwość przyznania jednej nagrody post mortem.

Nagroda ma także walor edukacyjny. Pomoże w rozpowszechnianiu wiedzy na temat tego, co Polska straciła po 1945 r. A straciła wiele. Na Kresach pozostały relikwie dawnej Rzeczypospolitej – to źródło naszej tożsamości, tradycji, kultury. Wszyscy, którzy poświęcają się ratowaniu tych pamiątek, przywracaniu i utrwalaniu pamięci o historii tych ziem, zasługują na szczególne uznanie i wdzięczność obecnych oraz przyszłych pokoleń Polaków.

Na podst. www.ipn.gov.pl