Cmentarz Łyczakowski we Lwowie to najstarsza nekropolia w tym mieście. To także jeden z najstarszych istniejących cmentarzy na terenie dawnej Rzeczypospolitej. Otwarty w 1786 roku, jest starszy od cmentarza na Powązkach czy cmentarza Rakowickiego. Wiekiem o kilkanaście lat ustępuje Wileńskiej Rossie, która oficjalnie została otwarta nieco później, bo w 1801 roku. Podobnie jak wileńska Rossa, jest wśród naszych czterech najważniejszych nekropolii narodowych. niezwykle ważny dla narodu polskiego, jego częścią jest bowiem Cmentarz Orląt Lwowskich, a sam cmentarz w okresie międzywojennym uznawany był za jedną z najważniejszych narodowych nekropolii. Zajmuje powierzchnię ponad 40 hektarów i ma 23 kaplice i blisko 20 000 nagrobków Przez ponad 200 lat istnienia cmentarza pochowano na nim blisko pół miliona ludzi, przeważnie Polaków. Spoczywa tam wielu wybitnych przedstawicieli polskiej literatury, świata nauki, sztuki, polityki, uczestników powstań narodowych, walk o niepodległość Polski. W tym Seweryn Goszczyński, Maria Konopnicka, Gabriela Zapolska, Karol Szajnocha, Wacław Zaleski, Stanisław Szczepanowski, Franciszek Stefczyk, Bolesław Wysłouch, Władysław Bełza, Artur Grottger. Jego utonomiczną częścią jest Cmentarz Obrońców Lwowa. Zajmuje odrębne miejsce na stokach wzgórz od strony Pohulanki. Znajdują się na nim mogiły uczestników obrony Lwowa i Małopolski Wschodniej, poległych w latach 1918-1920 lub zmarłych w latach późniejszych. Nazywany Cmentarzem Orląt, gdyż spośród pochowanych tam prawie 3000 żołnierzy, najwięcej to polska, lwowska młodzież – słynne Orlęta lwowskie.