Jak się okazało, wydajność pracowników wzrosła o prawie 40%, ale korzyści z takiej zmiany jest więcej.

Dodatkowo menedżerowie zachęcali pracowników, żeby spotkania trwały maksymalnie pół godziny i były organizowane tylko w przypadkach koniecznych. Namawiano także do ograniczenia korespondencji mailowej. Z przeprowadzonej ankiety wynika, że ponad 90% pracowników jest zdania, że takie nowe rozwiązanie jest korzystne i przynosi wymierne korzyści.