Kościół głosi, że każdy człowiek rodzi się z grzechem pierworodnym, który dziedziczy po Adamie i Ewie. Potrzebny jest mu chrzest nie tylko po to, aby włączyć go w nadprzyrodzone życie Boga, ale także po to, by zgładzić ten grzech. Tymczasem dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny stwierdza, że Maryja, jako jedyny człowiek, poza Jezusem Chrystusem, człowiekiem-Bogiem, narodziła się bez grzechu pierworodnego.

Kościół wyjaśnia, że jest to tajemnica, ale stało się to możliwe na mocy przyszłych zasług Chrystusa. Maryja więc antycypowała, wyprzedzała to, czego Jezus dokonał na krzyżu i już w łonie matki cieszyła się tym, co wysłuży Jezus wiele lat później.

Niepokalane Poczęcie to wspaniała prawda chrześcijańska, która pokazuje, jak wielki jest Bóg i co przygotował dla tych, którzy pragną się z Nim zjednoczyć. Maryja pozostała nieskalana i czysta przez całe swoje życie, a my patrząc na nią, możemy zobaczyć, co czeka nas po śmierci. Wówczas Bóg także sprawi, że więcej nie będziemy grzeszyć. Uwolnieni od naszych wcześniejszych grzechów, oczyszczeni z ich skutków, staniemy się w pełni na obraz i podobieństwo Boże i zajaśniejemy pięknem, które emanuje od Maryi.

Maryjo, Niepokalanie Poczęta, módl się za nami, abyśmy już w tym życiu, upodabniali się do Ciebie!