Sam Śpiewak tak komentuje sprawę: "To niedopuszczalne. Nie zapłacę tej kary nawet, gdybym miał pójść do więzienia".

Dodał też:"fakt wyłączenia jawności uzasadnienia wyroku jest najlepszym dowodem tego, że jest to wyrok polityczny, że jest to przemoc sądowa, wręcz przestępstwo sądowe".

Na Facebooku Śpiewak komentował sprawę następująco:

"Przegrałem. Sąd uczynił mnie kryminalistą. Za obronę słabszych, za obronę sprawiedliwości. Za ujawnienie, że córka ministra Ćwiąkalskiego brała udział w nielegalnej reprywatyzacji kamienicy na Ochocie jako kurator 120-latka. Jestem jedyną osobą skazaną już dwukrotnie prawomocnym wyrokiem w związku z aferą reprywatyzacyjną. Mimo tego, że udowodniliśmy, że mecenas Ćwiąkalska wielokrotnie nie dopełniła swoich obowiązków, a swoimi działaniami doprowadziła do tragedii i dramatu lokatorów. 13 grudnia to symboliczna data. Mamy sądy rodem z ustrojów autorytarnych".

Pytanie, jak długo jeszcze Polacy będą znosić sądowe bezprawie.

"Przegrałem. Sąd uczynił mnie kryminalistą. Za obronę słabszych, za obronę sprawiedliwości. Za ujawnienie, że córka ministra Ćwiąkalskiego brała udział w nielegalnej reprywatyzacji kamienicy na Ochocie jako kurator 120-latka. Jestem jedyną osobą skazaną już dwukrotnie prawomocnym wyrokiem w związku z aferą reprywatyzacyjną. Mimo tego, że udowodniliśmy, że mecenas Ćwiąkalska wielokrotnie nie dopełniła swoich obowiązków, a swoimi działaniami doprowadziła do tragedii i dramatu lokatorów.

13 grudnia to symboliczna data. Mamy sądy rodem z ustrojów autorytarnych. (...)Czytaj więcej na https://fakty.interia.pl/polska/news-jan-spiewak-prawomocnie-skazany-nie-zaplace,nId,3801048#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox
"To niedopuszczalne. Nie zapłacę tej kary nawet, gdybym miał pójść do więzienia"

Czytaj więcej na https://fakty.interia.pl/polska/news-jan-spiewak-prawomocnie-skazany-nie-zaplace,nId,3801048#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox