Dyktatura relatywizmu i wolność słowa, zagrożenia dla rodzin - z Karoliną Pawłowską, Ordo Iuris rozmawia Mariusz Paszko

 

Z Panią Karoliną Pawłowską rozmawialiśmy między innymi o:

- wolności słowa i dyktaturze relatywizmu,

- zagrożeniach dla współczesnej rodziny ze strony neomarksizmu,

- szczycie ONZ w Najrobii,

- walce z organizacjami pro-life z wykorzystaniem agend ONZ,

- deklaracji LGBT w Warszawie i płynących z tego zagrożeniach,

- odbieraniu dzieci polskim rodzinom za granicą, jak na przykład w Norwegii przez Barnevenet.

 

Serdecznie zapraszam do obejrzenia i wysłuchania wywiadu.