Warto posłuchać obu części reportażu. W drugiej dowiadujemy się, jak metodycznie niszczeni są ludzie-świadkowie pamięci i z jakimi dramatycznymi problemami boryka się Pani Barbara Błaśińska.

 

Muzeum kawalerii działało w wieży kościoła świętej Anny w Warszawie, gdy proboszczem był prałat Uszyński... Nawet w stanie wojennym łatwiej było przeprowadzać pewne przedsięwzięcia...

 

Reportaż: Egzekucja pamięci cz.I

 

 

Reportaż: Egzekucja pamięci cz.II