O tym, że TG „Sokół” miało wybitne zasługi jeszcze przed okresem odzyskania niepodległości mówił prezes Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” Damian Małecki.

- Trochę ta historia została zapomniana, ale dzisiaj staramy się zasługi tych ludzi przypomnieć. Dziś świętujemy sto pierwszą rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. To powstanie bez „Sokoła” na pewno by się nie powiodło. Działacze TG Sokół jako pierwsi przystąpili do działań powstańczych, była na tamten czas jedna z niewielu zorganizowanych sił paramilitarnych, która działała na terenie Wielkopolski. Wydaje mi się, że ta organizacja i jej dorobek i działalność może być przykładem dla współczesnego pokolenia Polaków i dlatego też właśnie po to ta organizacja została reaktywowana w 2011 roku. Mam nadzieję, że wspólnie będziemy działali w tym kierunku, aby pamięć o Sokole trwała jak najdłużej.

- powiedział prezes Damian Małecki.

Z kolei wiceprezydent miasta Leszna Adam Mytych dziękując inicjatorom wydarzenia wskazał, że obecnie jesteśmy w okresie odzyskiwania świadomości historycznej.

- Sprawa powrotu do wartości i patriotyzmu jest niezwykle istotna – powiedział wiceprezydent

Budynek pobliskiej „Ćwiczni” jest związany z „Sokołem”. Powstał on bodajże 1908 roku i
członkowie TG „Sokół” prowadzili tu swoje zajęcia z gimnastyki. Mój dziadek Bronisław Kotlarski, był prezesem okręgu leszczyńskiego TG „Sokół”. Był kupcem leszczyńskim,
powstańcem wielkopolskim i za tą działalność w „Sokole” został rozstrzelany 21 października 1939 roku w publicznej egzekucji (Niemcy zamordowali wówczas dwudziestu miejscowych działaczy Sokoła). Bardzo się cieszę, że dziś Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w taki sposób zostało uhonorowane.  

- skomentował druh Andrzej Kotlarski

Powstałe w 1902 roku w Lesznie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” jest jednym z najbardziej zasłużonych dla rozwoju  miasta stowarzyszeń. Do wybuchu wojny w 1939 r. była to jedna z
najbardziej znanych, szanowanych i rozpoznawanych organizacji patriotycznych w Lesznie. Inicjatorem postawienia tablicy był Rafał Guciński, którego pracę kontynuował obecny prezes TG „Sokół” w Lesznie Damian Małecki. Fotografie wybrane zostały przez członków TG „Sokół”
w Lesznie. Przedstawiają one najbardziej zasłużonych działaczy organizacji ujętych w czasie uroczystości oficjalnych oraz ćwiczeń gimnastycznych.

Arkadiusz Miksa