I tak możemy sobie przykładowo obejrzeć webinar który obejmuje takie kosmiczne zagadnienia jak:

Zmiany klimatu czy środowiska przyrodniczego? Dlaczego warto to rozróżniać i na co zwracać uwagę?
• Kim jest migrant środowiskowy i czy ma jakieś prawa?
• W jaki sposób środowisko przyrodnicze wpływa na podejmowanie decyzji o migracji?
• Czy migracja jest tylko ostatecznym rozwiązaniem, a może szansą na lepszą adaptację do zmian i ograniczeń środowiska przyrodniczego?
• Zmiany środowiska przyrodniczego w tym klimatu, migracje i konflikty – jak to się łączy?

LINK DO WEBINARIUM: https://amnestyinternational.clickmeeting.pl/zmiany-klimatu-migracje-prawa-czlowieka-co-warto-wiedziec-/register

O tym i o wielu innych zależnościach opowie nam podczas webinarium dr Karolina Sobczak – Szelc – ekspertka Ośrodek Badań nad Migracjami UW (http://www.migracje.uw.edu.pl/ ), która od wielu lat prowadzi badania terenowe w krajach Afryki Północnej – szczególnie w Maroku, Tunezji i Egipcie, gdzie nie tylko przygląda się zmianom środowiska naturalnego, ale rozmawiając z lokalną ludnością stara się zrozumieć, w jaki sposób jego zmiany i ograniczenia wpływają na podejmowanie decyzji o migracji i jakie są ich dalsze konsekwencje. Jest jedną z nielicznych osób w Polsce zajmujących się zależnościami między zmianami środowiska przyrodniczego, w tym klimatu, a migracjami.

To będzie godzina pełna ciekawych obserwacji i konkretnych przykładów. Spędź ją z nami!

KIEDY: 12 marca 2020 o godz. 18:30

GDZIE: tam, gdzie sięga Internet – na kanapie, w kawiarni, u znajomych

DLA KOGO:  Zapraszamy nauczycieli i nauczycielki, edukatorów i edukatorki, działaczy i działaczki społeczne oraz wszystkie zainteresowane osoby, które szukają inspiracji, jak mówić o zmianach klimatu vel środowiska przyrodniczego.

Radzę obejrzeć i samemu sobie wyrobić zdanie na temat tych kosmitów.