Bogusław Wolniewicz (1927-2017) to jeden z najwybitniejszych polskich umysłów ostatniego czasu. Był filozofem, logikiem, ale także komentatorem otaczającej nas rzeczywistości polityczno-społecznej. Krzysztof Lech Łuksza w telewizji wRealu24 przeprowadził wywiad z uczniem Wolniewicza, doc. Pawłem Okołowskim z UW. Temat audycji dotyczył m.in. stosunku prof. Wolniewicza do marksizmu i chrześcijaństwa.