Należy do nich:
- zakaz gromadzenia się w miejscach publicznych (przestrzeganie bezpiecznej odległości co najmniej jednego metra), za złamanie zakazu można zostać ukaranym grzywną w wysokości do 5 tysięcy euro;
- zawieszenie działalności urzędów publicznych
- zawieszenie działalności rzemieślniczej niezwiązanej z sytuacjami kryzysowymi lub istotnymi łańcuchami dostaw;
- zawieszenie wszystkich cotygodniowych otwartych targowisk;
- zawieszenie działalności związanej z usługami osobistymi;
- zamknięcie działalności firm profesjonalnych z wyjątkiem tych związanych z usługami pilnymi;
- zamknięcie wszystkich obiektów zakwaterowania, z wyjątkiem tych związanych z zarządzaniem kryzysowym. Goście już obecni w obiekcie muszą go opuścić w ciągu 72 godzin od wejścia w życie prawa;

- wstrzymanie działań na budowach: działania związane z działaniami związanymi ze zdrowiem i restrukturyzacją szpitali oraz sytuacjami kryzysowymi, a także działalność drogowa, autostradowa i kolejowa są wyłączone z zakazów;
- zamknięcie całodobowych automatów sprzedających napoje i pakowaną żywność;
- zakaz uprawiania sportu i aktywności fizycznej prowadzonych na zewnątrz, nawet indywidualnie, jeśli nie w pobliżu swoich domów;
- obowiązek - jeśli wychodzisz z psem - pozostania w odległości 200 metrów od domu;
- zamknięcie parków, willi, placów zabaw i ogrodów publicznych.

Pozostają otwarte:
- sklepy spożywcze;
- kioski;
- apteki;
- sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z komputerami, sprzętem telekomunikacyjnym, elektroniką użytkową;
- sprzedaż detaliczna paliwa;
- handel sprzętem, farbami, szkłem płaskim i sprzętem elektrycznym;
- sprzedaż detaliczna artykułów sanitarnych;
- sprzedaż detaliczna artykułów oświetleniowych;
- sprzedaż detaliczna artykułów medycznych, artykułów perfumeryjnych, małych zwierząt domowych, materiałów optycznych i fotograficznych, mydeł, detergentów;
- pralnie;
- Usługi pogrzebowe;
- gwarantowane są usługi bankowe, finansowe, ubezpieczeniowe.