Rosyjskie rozwiązania idą w dwóch kierunkach. Po pierwsze, chodzi o wsparcie obywateli i firm w czasie kryzysu gospodarczego. Po drugie, zwiększenie środków dyscyplinujących społeczeństwo w tym czasie.

Jewgienij Revenko, zastępca przewodniczącego Dumy Państwowej, zastępca sekretarza Rady Generalnej „Jednej Rosji”, powiedział:

"Niezwykle ważna jest szybkość decyzji podejmowanych w celu wdrożenia inicjatyw prezydenta. Niektóre inicjatywy zostały zgłoszone wcześniej. W szczególności mówimy o ignorowaniu wymagań sanitarnych i epidemiologicznych dotyczących przestrzegania kwarantanny. W tym przypadku uważam, że zwiększenie miary odpowiedzialności jest adekwatne do zagrożeń, przed którymi stoi nasze społeczeństwo".

Rada Federacji ogłosiła także gotowość jak najszybszego przyjęcia pakietu ustaw. Według Siergieja Mammadowa, zastępcy przewodniczącego Rady Rady Federacji ds. Zasad i Organizacji Działań Parlamentarnych, posiedzenie plenarne zaplanowano na 31 marca o godz. 15.00 w izbie wyższej parlamentu, gdzie zostaną rozważone inicjatywy rządowe.

Sergey Mammadov, zastępca szefa komisji Rady Federacji ds. Regulacji i organizacji działalności parlamentarnej, dodał też:

"Może się to oczywiście zmienić, ale zgodnie z dotychczasowym planem: we wtorek Duma rozpatruje ten pakiet i akceptuje go w trzech odczytach. Spotkanie plenarne odbywa się o godz. 15.00 tego samego dnia i analizujemy pakiet dokumentów od naszych kolegów".