1 kwietnia odnotowano 4 668 nowych infekcji, nieco ponad sto mniej niż dzień wcześniej, co oznacza, że całkowita liczba zakażonych wynosi ponad 115 tysięcy przypadków. Znak, że wirus nadal krąży w znacznym stopniu, nawet jeśli nie tak intensywnie jak w zeszłym tygodniu. Liczba nowych zachorowań jest tylko nieznacznie niższa.

Jeśli chodzi o dane regionalne, sytuacja w Lombardii jest stabilna, bo nowe infekcje wynoszą 1292, wobec 1565 dzień wcześniej. Najbardziej pocieszające jest to, że na intensywną terapię przyjęto tego dnia tylko 9 osób.