Najstarsze znane nam zapiski o Lilith pochodzą z powstałego między VIII a X wiekiem „Alfabetu Ben Sira", satyrycznego zbioru apokryficznych opowiadań o postaciach z żydowskiego Starego Testamentu i świętej księgi judaizmu Talmudu. W dziele tym opisane jest dwukrotne stworzenie człowieka przez Boga. Najpierw Jahwe miał stworzyć z prochu ziemi szóstego dnia kobietę i mężczyznę – według Ben Sira kobietą tą miała być właśnie Lilith, która rodziła Adamowi demoniczne dzieci. W czasie drugiego stworzenia z żebra Adama Jahwe stworzył Ewę.

Według żydowskiej legendy przyczyną drugiego stworzenia kobiety było to, że pierwsze kobieta Adama Lilith nie chciała mu się podporządkować – między innymi odmawiała seksu w pozycji misjonarskiej. Kiedy Adam usiłował ja zgwałcić, wymówiła sekretne imię Boga i wyrosły jej skrzydła i na nich odleciała z Edenu, uciekając od Adama.

Kiedy Adam poskarżył się Jahwe, Bóg wysłał za Lilith trzech aniołów, aniołowie odnaleźli ją nad brzegiem Morza Czerwonego, gdzie współżyła z demonami i rodziła im dziennie setki demonicznych istot zwanych lilot i lilim. Potomstwo Lilith ukazuje się nocą mężczyznom pod postacią pięknych kobiet i obcując z nimi, wysysają z mężczyzn siły życiowe. Pomioty Lilith wysysają też życie z dzieci i wyżerają im wnętrzności.

Podania o lilim zmieszały się z folklorem Grecji i Rzymu, i powstały opowieści o strzygach. Strzygi były hybrydami mającymi ciało ptaków i piersi kobiet, z których ciekło trujące mleko. Tym trującym mlekiem strzygi karmiły pozbawione opieki niemowlęta, uśmiercając je w ten sposób.

Według żydowskiej legendy Lilith odmówiła powrotu do Edenu i zawarła z aniołami układ, na mocy którego zobowiązała się nie atakować niemowląt, które będą miały amulety z imionami aniołów. Jahwe nie mogąc nakłonić Lilith do powrotu do Adama, stworzył Adamowi drugą towarzyszkę życia, Ewę. Ewa została stworzona z żebra Adama by „była od niego uzależniona i posłuszna we wszystkim".

Właśnie z powodu buntu przeciwko patriarchatowi, realizacji własnej seksualności, odrzuceniu woli Boga, Lilith stała się mitologiczną bohaterką dla współczesnych feministek.

Dziś Lilith czczona też jest przez współczesnych satanistów. Halloween jest jednym ze świąt satanistycznych poświęconych Lilith. W czasie Halloween sataniści odprawiają czarne msze i odbywają orgie seksualne.

Jan Bodakowski