W związku z tak skandalicznymi apelami noszącymi znamiona podżegania do nienawiści na tle narodowościowym Polacy na Litwie podjęli się obrony swojej godności.

Poseł Czesław Olszewski skierował do Prokuratury Generalnej wniosek o wszczęcie postępowania w związku z podżeganiem na tle narodowościowym. Poseł zawarł ponadto w piśmie prośbę o dokonanie oceny działań dziennikarza A. Tapinasa skierowanych na podburzanie do nienawiści przy pomocy dziennikarzy, działaczy społecznych, politologów, portali poprzez upowszechnianie nieprawdziwych i niezweryfikowanych informacji.

Przedstawiciel AWPL-ZChR w Głównej Komisji Wyborczej (GKW) Danuta Winckiewicz skierowała do GKW wniosek o dokonanie oceny wszczętej kampanii oszczerczej wymierzonej w uczestnika kampanii politycznej, prosząc o zbadanie statusu organizatorów tej kampanii w okresie kampanii politycznej, źródeł finansowania planowanych działań, sprawozdawczości i zapewnienia górnych pułapów limitów finansowania, zgodności zaanonsowanych działań w ramach kampanii z obowiązującymi przepisami, a także o przeciwdziałanie możliwych naruszeń przepisów i procesów demokratycznych.

Poseł Zbigniew Jedziński wystosował do Inspektora Etyki Dziennikarskiej pismo z prośbą o dokonanie oceny nieetycznych działań dziennikarza A. Tapinasa. W piśmie parlamentarzysta wnioskował również o dokonanie oceny, w jaki sposób działania dziennikarza korelują z zabiegami władz o zmniejszanie przestępstw motywowanych nienawiścią i przypadków podburzania do nienawiści, z zasadami neutralności i niestronniczości dziennikarza.

Poniżej zamieszczamy treść wszystkich trzech pism.

***

Prokurator Generalny dn. 22 września 2020 r.
Evaldas Pašilis

W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO

W okresie kampanii politycznej w przestrzeni publicznej ukazały się informacje, które są aktywnie upowszechniane za pośrednictwem mediów, w tym mediów społecznościowych. Treść informacji jest w sposób jednoznaczny wymierzona w uczestnika kampanii politycznej, mianowicie w AWPL-ZChR i jej kandydatów. Do kształtowania negatywnego przekazu zaangażowano dziennikarzy, portale informacyjne, kandydatów innych uczestników kampanii politycznej oraz działaczy społecznych.

Działacze społeczni oraz politolodzy, biorący udział w omawianym projekcie negatywnej reklamy politycznej, na czele z A. Tapinasem upowszechniają nieprawdziwe i oszczercze informacje, których celem jest wzniecanie waśni narodowościowych, podburzanie do nienawiści względem podmiotów o odmiennym zdaniu i wzmożenie potencjalnych przestępstw motywowanych nienawiścią.

Dobitnym dowodem na to są niekontrolowane komentarze mieszkańców. Niniejsza treść jest szeroko opisywana w portalach informacyjnych (delfi, 15min), omawiana w różnego rodzaju audycjach telewizyjnych.

Poniżej umieszczamy odsyłacz do treści upowszechnianych negatywnych informacji i planu działań.

https://www.facebook.com/1630629673/posts/10221839302124984/?extid=PKEI4Mr88Sgz8Ym

W oparciu o powyższe wnioskujemy o dokonanie oceny działań dziennikarza A. Tapinasa skierowanych na podburzanie do nienawiści przy pomocy dziennikarzy, działaczy społecznych, politologów, portali poprzez upowszechnianie nieprawdziwych i niezweryfikowanych informacji.

Prosimy również o dokonanie oceny, w jaki sposób jego działania korelują z zabiegami władz o zmniejszanie przestępstw motywowanych nienawiścią i przypadków podburzania do nienawiści, a także z zasadami neutralności i niestronniczości dziennikarza.

Proszę o wszczęcie postępowania przygotowawczego w związku z omawianymi informacjami i pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za publiczne nawoływanie do szerzenia nienawiści.

Z wyrazami szacunku
Czesław Olszewski

***

GŁÓWNA KOMISJA WYBORCZA dn. 21 września 2020 r.

W SPRAWIE UPOWSZECHNIANYCH NIEPRAWDZIWYCH I OSZCZERCZYCH INFORMACJI

W okresie kampanii politycznej w przestrzeni publicznej ukazały się informacje, które są aktywnie upowszechniane za pośrednictwem mediów, w tym mediów społecznościowych. Treść informacji jest w sposób jednoznaczny wymierzona w uczestnika kampanii politycznej, mianowicie w AWPL-ZChR i jej kandydatów. Do kształtowania negatywnego przekazu zaangażowano kandydatów innych uczestników kampanii politycznej i działaczy społecznych. Z uwagi na trwającą kampanię polityczną i okres aktywnej agitacji, a także fakt, że ma miejsce otoczenie konkurencyjne, naturalne jest, że wspomniani działacze wiedzeni są celami politycznymi. Działacze społeczni oraz politolodzy, biorący udział w omawianym projekcie negatywnej reklamy politycznej, na czele z A. Tapinasem upowszechniają nieprawdziwe i oszczercze informacje, której celem jest wpłynięcie na wolę wyborców. Poniżej umieszczamy odsyłacz do treści upowszechnianych negatywnych informacji i planu działań.

https://www.facebook.com/1630629673/posts/10221839302124984/?extid=PKEI4Mr88Sgz8Ym

AWPL-ZChR, mając na uwadze fakt, że Ustawa o Głównej Komisji Wyborczej stawi przed GKW następujące zadania:

- Zapewnienie, by wybory i referenda odbywały się w oparciu o zasady demokratycznych wyborów, o których mowa w Konstytucji Republiki Litewskiej i przepisach;
- Zapewnienie jednakowego stosowania prawa wyborczego i Ustawy o referendum na całym terenie Republiki Litewskiej;
- Kontrolowanie finansowania partii i organizacji politycznych, a także kampanii politycznych w trybie obowiązujących przepisów i z zastosowaniem określonych sposobów;

ponadto zważywszy na to, że w dniu 10 kwietnia 2020 r. rozpoczął się okres kampanii politycznej w wyborach do Sejmu, zaś po ogłoszeniu przez GKW kandydatów rozpoczął się również okres aktywnej agitacji, w oparciu o art. 50 ust. 1, 2, 3, art. 52 oraz art. 53 Ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu, a także w myśl art. 15, 16, 19, 21 oraz 23 Ustawy o finansowaniu kampanii politycznych i kontroli finansowania

wnioskujemy o

niezwłoczne dokonanie oceny wszczętej kampanii oszczerczej wymierzonej w uczestnika kampanii politycznej, statusu organizatorów tej kampanii w okresie kampanii politycznej, źródeł finansowania planowanych działań, sprawozdawczości i zapewnienia górnych pułapów limitów finansowania, zgodności zaanonsowanych działań w ramach kampanii z przepisami, o których mowa powyżej,

a także o przeciwdziałanie możliwych naruszeń przepisów i procesów demokratycznych.

Z wyrazami szacunku
Danuta Winckiewicz
Przedstawiciel AWPL-ZChR w Głównej Komisji Wyborczej

***

Inspektor Etyki Dziennikarskiej dn. 22 września 2020 r.
Gražina Ramanauskaitė

W SPRAWIE NIEPRAWDZIWYCH INFORMACJI UPOWSZECHNIANYCH PRZEZ DZIENNIKARZA A. TAPINASA

W okresie kampanii politycznej w przestrzeni publicznej ukazały się informacje, które są aktywnie upowszechniane za pośrednictwem mediów, w tym mediów społecznościowych. Treść informacji jest w sposób jednoznaczny wymierzona w uczestnika kampanii politycznej, mianowicie w AWPL-ZChR i jej kandydatów. Do kształtowania negatywnego przekazu zaangażowano dziennikarzy, portale informacyjne, kandydatów innych uczestników kampanii politycznej oraz działaczy społecznych.

Działacze społeczni oraz politolodzy, biorący udział w omawianym projekcie negatywnej reklamy politycznej, na czele z A. Tapinasem upowszechniają nieprawdziwe i oszczercze informacje, których celem jest wzniecanie waśni narodowościowych, podburzanie do nienawiści względem podmiotów o odmiennym zdaniu i wzmożenie przestępstw motywowanych nienawiścią.

Dobitnym dowodem na to są niekontrolowane komentarze mieszkańców. Niniejsza treść jest szeroko opisywana w portalach informacyjnych (delfi, 15min), omawiana w różnego rodzaju audycjach telewizyjnych.

Poniżej umieszczamy odsyłacz do treści upowszechnianych negatywnych informacji i planu działań.

https://www.facebook.com/1630629673/posts/10221839302124984/?extid=PKEI4Mr88Sgz8Ym

W oparciu o powyższe wnioskujemy do Służby Inspektora Etyki Dziennikarskiej o dokonanie oceny działań dziennikarza A. Tapinasa skierowanych na podburzanie do nienawiści przy pomocy dziennikarzy, działaczy społecznych, politologów, portali poprzez upowszechnianie nieprawdziwych i niezweryfikowanych informacji.

Prosimy również o dokonanie oceny, w jaki sposób jego działania korelują z zabiegami władz o zmniejszanie przestępstw motywowanych nienawiścią i przypadków podburzania do nienawiści, z zasadami neutralności i niestronniczości dziennikarza, a także z litewskim Kodeksem Etyki Dziennikarskiej. Wnioskujemy o podjęcie działań w celu zapewnienia realizacji celów i zadań stawianych przed Służbą Inspektora Etyki Dziennikarskiej, o których mowa w przepisach.

Proszę o poinformowanie o wynikach badania i podjętych w związku z tym decyzjach.

Z wyrazami szacunku
Zbigniew Jedziński