Komitet Noblowski podkreślił, że organizacja ta została nagrodzona za „wysiłki na rzecz zwalczania głodu, za wkład w zaprowadzanie pokoju na obszarach dotkniętych konfliktami oraz za działanie mające na celu zapobieganie używaniu głodu jako narzędzia w wojnach i innych konfliktach”.

Światowy Program Żywnościowy, będąca agencją ONZ, to największa na świecie organizacja humanitarna, zajmująca się problemem głodu.

 

Maraton noblowski trwa od poniedziałku. Już poznaliśmy laureatów z dziedziny medycynyfizykichemii i literatury. 12 października zostanie ogłoszony laureat z dziedziny ekonomii.

Wartość Nagrody Nobla to 10 mln koron szwedzkich (około 950 tys. euro).