- Pan jakąś interwencję wobec mnie podejmuje, tak? - zapytał nagrywający zdarzenie pasażer pociągu.

- No jest pan jako tako dla mnie sprawcą jakby wykroczenia z art 54 kodeksu wykroczeń - odpowiedział policjant. Dalej dodał, że narusza "obowiązek zakrywania ust i nosa w pociągu".

Nagrywający pasażer przypomniał, że zgodnie z ustawą, obowiązek ten może dotyczyć wyłącznie osób chorych lub podejrzanych o chorobę. Podkreślił, że skoro ustawa nie nakłada takiego obowiązku, to rozporządzenie nie może go obejmować.

- Rozumiem, że chce pan kontynuować czynności, tak? - zapytał następnie mężczyzna. - Do widzenia - odpowiedział policjant i sobie poszedł.

Do tej pory nagranie obejrzano prawie 100 tys. razy.