Vlašić jest byłym franciszkaninem i księdzem, zwolennikiem Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej. Odkąd rzekome objawienia maryjne w Medjugorie miały miejsce w 1981 roku, był duchowym kierownikiem rzekomych widzących. Vlašić jest autorem Kronik objawień, chronologii opisującej rzekome objawienia. Był aktywnie zaangażowany w fenomen Medziugorje, co najmniej do 1991 roku. Był jednym z założycieli Międzynarodowego Festiwalu Młodzieży w Medziugorje (Mladifest), corocznego spotkania młodzieży katolickiej, ustanowionego z okazji urodzin Matki Bożej, jak twierdzą widzący.

W 1987 roku przeniósł się do Włoch i założył wspólnotę New Age „Królowa Pokoju - Całkowicie Twoja - do Jezusa przez Maryję”, z widoczną aprobatą Madonny, jak ogłosiła Marija Pavlović, jedna z rzekomych widzących. W 1988 roku wizjonerka z Medziugorje Marija Pavlović otwarcie odrzuciła i odrzuciła twierdzenie złożone przez Tomislava Vlašića i Agnes Heupel, że wspólnota została utworzona za jej zgodą lub zgodą Madonny. W 2009 roku został przeniesiony do stanu świeckiego po oskarżeniach o wykroczenia seksualne, a w 2020 został ekskomunikowany.

Dzisiaj wiadomo, że już przed przybyciem do Medjugorie, kiedy Vlašić służył jako wikariusz w Čapljinie, miał romans z siostrą zakonną Rufiną (z domu Manda Kožul). Kiedy zaszła w ciążę Vlašić namówił ją, żeby wyjechała do Niemiec i obiecał jej, że rzuci kapłaństwo i do niej przyjedzie. To właśnie Vlašić stał się wielkim zwolennikiem domniemanych objawień w Medjugorie i spierał się z miejscowymi biskupami, którzy je odrzucali.

Ciekawym faktem jest też związek Vlašića z ruchem charyzmatycznym. W 1981 roku Vlašić udał się do Rzymu, aby wziąć udział w międzynarodowym spotkaniu ruchu charyzmatycznego. Tam s. Briege McKenna i ks. Emiliano Tardif powiedzieli mu w proroczym przesłaniu, że Vlašić stanie na czele wielkiego ruchu z pomocą Maryi Dziewicy. Gdy w tym samym roku nadeszły doniesienia o objawieniach maryjnych w Medjugorje, Vlašić opuścił parafię Čapljina bez zgody miejscowego biskupa i wyruszył do Medjugorie.

Wspólnota Vlašića „Królowa Pokoju - Całkowicie Twoja - do Jezusa przez Maryję” łączy w sobie nauczenie katolickie z astrologią, pseudonauką, różnymi objawieniami prywatnymi i New Age. Ekskomunika spadła na niego ze względu na to, że wciąż występuje jako kapłan i symuluje sakramenty. Oskarża się go poza tym o nadużycia seksualne, nieposłuszeństwo, podejrzany mistycyzm i stosowanie manipulacji typowej dla założycieli sekt.

W dodatku Nikola Bulat, członek komisji badającej objawienia, twierdzi, że Vlašić dopuszczał się licznych manipulacji przy pisaniu kroniki rzekomych objawień. Miał bowiem ją tak pisać, jakby zamieszczał relacje dzień po dniu, a wiele wskazuje na to, że wbrew zamieszczonym datom, wpisy powstały dużo później.

Wokół Medjugorie narosło wiele niejasności, ma ono licznych przeciwników, ale jeszcze większą rzeszę zwolenników, z których wielu twierdzi, że nawróciło się w tym miejscu. Faktem pozostaje, że na tle innych objawień Medjugorie nosi pewne specyficzne cechy, które nie towarzyszyły innym objawieniom maryjnym. Po pierwsze, objawienia te trwają od wielu lat, co powoduje problem dla władz kościelnych, aby je zatwierdzić. Nie wiadomo, bowiem co przyniesie kolejny dzień. Po drugie, w przypadku tego rzekomego objawienia mamy do czynienia z licznymi przypadkami nieposłuszeństwa i nie akceptacji ich przez miejscowych biskupów. Po trzecie historia domniemanych widzących jest zastanawiająca. W innych wypadkach widzący z reguły wstępują do zakonu, a tutaj ich losy potoczyły się zupełnie inaczej. Poza tym zdarzały się wypadki, że widzący, krytykowani przez teologów i biskupów, zmieniali nagle zdanie, co do tego, co im powiedziała Maryja, korygując przekazywane orędzia.

 Z całą pewnością Tomislava Vlašića nie pomoże w zatwierdzeniu objawień w Medjugorie, a daje kolejny argument krytykom domniemanych objawień.