Małżeństwo w centrum duszpasterskiej troski Kościoła na emigracji” to temat Kongresu Rodzin Polonijnych, który odbył się 21 listopada 2020 roku w formie online. W Kongresie wzięło udział około 400 osób z 20 krajów. Obradom przewodniczył bp Wiesław Lechowicz, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.

We wprowadzeniu do obrad bp Lechowicz powołał się na nauczanie papieża Franciszka, który w adhortacji Amoris Laetitia wskazał na cztery postawy, którymi winno się odznaczać duszpasterstwo małżeństw i rodzin: przyjąć, towarzyszyć, rozeznawać, integrować.

Kongres objął dwie sesje i część modlitewną. Pierwsza sesja dotyczyła towarzyszenia małżeństwom na emigracji. Ks. dr hab. Ryszard Skrzypczak nakreślił tło społeczne i kulturowe, ukazując sytuację rodzin. Zaznaczył, że potrzeba zarówno rzetelnej katechezy, jak i ukazywania ludziom pełnej chrześcijańskiej wizji męskości i kobiecości, prawdy o miłości. To bardzo istotne, szczególnie dla młodych małżeństw oraz dla dzieci i młodzieży. Dr hab Mieczysław Guzewicz omówił wyzwania związane z życiem na emigracji. Zachęcał do uczynienia z duszpasterstwa małżeństw i rodzin głównej płaszczyzny duszpasterskiego zaangażowania w parafii. Podkreślił wagę duchowego fundamentu małżeństwa. Następnie dr Bożena Bassa przedstawiła wizję towarzyszenia małżonkom w nauczaniu Kościoła.

Druga sesja miała wymiar praktyczny - dotyczyła wymiany doświadczeń i prezentacji konkretnych działań w danych ośrodkach polonijnych - we Francji, Irlandii, w Niemczech. Rozpoczął ją wykład Małgorzaty Walaszczyk, dotyczący pracy formacyjnej z małżeństwami, a w dalszym ciągu odbył się panel dyskusyjny.

Trzecią część Kongresu stanowiła modlitwa: Różaniec i Apel Jasnogórski. Uczestnicy Kongresu zawierzyli Maryi – Królowej Polski polonijne małżeństwa i rodziny oraz ich duszpasterzy.

Kolejny Kongres Rodzin Polonijnych odbędzie się 16 stycznia 2021 roku.