Redaktor Jan Bodakowski wraz z ks. Ryszardem Halwą wyjaśniają znaczenie tego święta dla historii Zbawienia Człowieka oraz świata, przybliżając widzom postać świętej Siostry Faustyny Kowalskiej  oraz napisanego w efekcie objawień "Dzienniczka", w którym spisała to, co Jezus ma do przekazania ludziom na całym świecie. Podstawą tego przekazu jest modlitwa do Miłosierdzia Bożego. Jezus przekazał jej także wizje tego, co wydarzy się na świecie po jej śmierci. Była jedną z tych, którym  Jezus już za życia ukazał życie po śmierci (piekło, czyściec oraz Niebo). Dowodem tych spotkań ze Stwórcą miał stać się