Pracowania SW Research na zlecenie portalu rp.pl zadała następujące pytanie:

"Czy Pani/Pana zdaniem pracownicy ochrony zdrowia (lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni) powinni otrzymać podwyżki?"

– SW Research zadało pytanie ankietowanym na zlecenie portalu rp.pl.

 

  • 39,6 proc. ankietowanych zgodziło się z postulatami medyków.
  • 33,3 proc. pytanych uważa, że medycy nie powinni otrzymać podwyżek pensji, ale ich wysokość powinna być uzależniona od możliwości budżetowych.


Łącznie 72,9 proc. uczestników badania opowiada się za podwyżkami dla medyków.

  • 16,9 proc. osób było przeciwnych jakimkolwiek podwyżkom.
  • 10,2 proc. badanych nie ma zdania na ten temat.

– Nieco częściej niż ogół respondentów bezwarunkowe podwyższenie pensji pracowników służby zdrowia popierają osoby o najniższych dochodach oraz mieszkające w miastach liczących od 100 tys. do 199 tys. osób (44 proc. w obu grupach). Respondenci posiadający dochody przekraczające 5000 zł częściej niż osoby o niższych dochodach uzależniliby podwyżki od sytuacji budżetowej (40 proc.)

– powiedział rp.pl dyrektor działu analiz SW Research Adrian Wróblewski.


Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 14.09-15.09.2021 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.