Tematem panelu będzie próba odpowiedzi na pytanie, czy rodzina oparta na małżeństwie kobiety i mężczyzny to „historyczny przeżytek”, który z łatwością można zastąpić „alternatywnymi modelami rodzin”, a także jakie konsekwencje dla rozwoju dzieci
i społeczeństwa miałoby przyjęcie takiego rozwiązania.

W pierwszej części panelu eksperci odpowiedzą na pytanie czy i w jakim stopniu stanowią zagrożenie dla rodziny takie zjawiska jak działalność organizacji LGBTQ i feministycznych wśród dzieci i młodzieży, propagowanie teorii gender na uczelniach oraz narastanie mentalności konsumpcjonistycznej.

W drugiej części dyskusji paneliści będą rozmawiać o tym, czy jest możliwe odwrócenie negatywnych tendencji i jaką skuteczność mogą mieć poszczególne rozwiązania takie jak
np. szeroko komentowany w Polsce eksperyment w Jacksonsville. Na zakończenie organizatorzy przewidują czas na zadawanie pytań na czacie, które będą przedstawione panelistom.

Międzynarodowy panel dyskusyjny „Przyszłość małżeństwa i rodziny. Szanse i zagrożenia” będzie transmitowany na żywo w dniu 14.10.2021 r. w godz. 11.00 – 13.00 na kanale Centrum Życia i Rodziny na platformie YouTube. Całość transmisji będzie tłumaczona
na język polski. Dyskusję poprowadzi Kazimierz Przeszowski z Centrum Życia i Rodziny.

 

 

prof. Mark Regnerus

Profesor socjologii, wykładowca University of Texas w Austin (od 2018 r. na stanowisku profesora zwyczajnego), współzałożyciel i członek zwyczajny Instytutu Studiów nad Rodziną
i Kulturą. W 2012 r. opublikował głośny raport o istotnych różnicach w rozwoju społecznym dzieci wychowywanych w pełnych rodzinach oraz dzieci dorastających pod opieką par jednopłciowych. Jest autorem 4 monografii wydanych przez Oxford University Press oraz serii niemal 40 artykułów w recenzowanych czasopismach naukowych na temat współczesnych zjawisk społecznych m.in. w obszarze rodziny, małżeństwa i seksualności. Prywatnie jest mężem Deeann i ojcem trójki dzieci.

dr Amy Hamilton

Doktor socjologii, pracownik naukowy University of Texas w Austin prowadzący badania nad zjawiskami społecznymi z zakresu małżeństwa, wiary, płci i seksualności. Pracę doktorską poświęciła zagadnieniu doświadczenia konfliktu pomiędzy tożsamością religijną
a tożsamością seksualną. Obecnie prowadzi badania nad zjawiskiem identyfikacji transseksualnej (transgenderowej) wśród młodzieży oraz zagadnieniami medycznych związanymi ze zmianą płci. Była stypendystką Fundacji Fulbrighta w Indonezji, pracowała także jako pracownik socjalny. Jej wiedza akademicka i świadectwo osobistych przeżyć
w zakresie odczuwania niechcianego pociągu do osób tej samej płci, zagubienia własnej tożsamości oraz przemiany życia dzięki wierze stanowią ważne świadectwo dające nadzieję wielu ludziom, którzy mierzą się z tymi problemami. Prywatnie jest od 14 lat żoną i matką dwójki dzieci.