Ewangelia na co dzień. Środa, 14 września 2022

0
0
0
/

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

J 3, 13-17

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus powiedział do Nikodema: „Nikt nie wstąpił do nieba poza Tym, który z niego przybył – Synem Człowieczym. Podobnie jak Mojżesz na pustyni wywyższył węża, tak też jest konieczne wywyższenie Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bardzo bowiem Bóg umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne. Bóg przecież nie posłał swego Syna na świat, aby go sądził, lecz aby go zbawił”.

Ukrzyżowana miłość

Nie mogło być większego gestu miłości niż dar Syna ze strony Ojca! Nie mogło być większego wyrazu miłości niż śmierć Jezusa na krzyżu za każdego z nas! Do nas należy kolejny krok: przyjęcie lub odrzucenie tego daru. Przyjęcie daje nam życie wieczne, włącza nas w życie samego Boga. Tworzy pomiędzy nami a Nim głęboką relację miłości i ufności. Patrząc dziś z wiarą na krzyż, mogę poprosić Jezusa, aby nauczył mnie swojej miłości, która nie potępia, nie odrzuca, nie wypomina, nie stawia warunków, lecz zbawia, ocala, chroni, szuka.

Jezu, im dłużej wpatruję się w Ciebie na krzyżu, tym bardziej odkrywam, jak bardzo mnie ukochałeś. Dziękuję Ci!

POSŁUCHAJ

Źródło: l24.lt

Sonda

Wczytywanie sondy...

Polecane

Wczytywanie komentarzy...
Przejdź na stronę główną