Jak możemy przeczytać w najnowszym raporcie, nadal utrzymuje się niekorzystny trend dotyczący tworzenia nowych rodzin w Polsce. Od 2013 roku liczba nowo zawieranych małżeństw pozostaje na poziomie poniżej 200 tysięcy rocznie. W 2021 roku było to tylko 168 tysięcy formalnych związków. 

Rośnie za to liczba rozwodów. W poprzednim roku sąd zdecydował o rozwiązaniu 61 tysięcy małżeństw. Średnio małżonkowie, którzy zdecydowali się na rozstanie przeżywali ze sobą 14 lat. Co warto podkreślić, blisko trzykrotnie więcej rozwodów notowanych jest w miastach niż na wsi.

Zdaniem ekspertów na spadającą liczbę małżeństw wpływają obecnie dwa elementy, a mianowicie demografia i sytuacja ekonomiczna. Niepewne czasy, problemy gospodarcze, inflacja, to wszystko składa się na brak chęci młodych ludzi do formalizowania związków.