Polskość

Żydzi powinni przeprosić Polaków

Nakładem wydawnictwa Bollinari Publishing House, związanego z tygodnikiem „Warszawska Gazeta”, ukazała się interesująca broszura Jana Pińskiego „Za co Żydzi powinni przeprosić Polaków”. Zdaniem autora „część żydowskiej elity (…) obarcza Polaków” odpowiedzialnością za holocaust. Kłamstwo to głoszone jest pomimo że Polskie Państwo Podziemne ratowało Żydów, karało śmiercią szmalcowników kolaborujących z niemieckim okupantem, informowało aliantów o holocauście i domagało się od nich zniszczenia niemieckich obozów koncentracyjnych.

W eksterminacji Żydów wzięła udział żydowska policja i żydowski samorząd, więc według głupich żydowskich kryteriów stosowanych w żydowskich roszczeniach wobec Polaków, za holocaust powinno zapłacić państwo Izrael. Według takich kryteriów Izrael i Żydzi powinni Polsce zapłacić odszkodowania za kolaboracje Żydów z sowieckim okupantem i rosyjskie zbrodnie na Polakach, rosyjską eksterminacje narodu polskiego, za budowę komunistycznej tyranii przez rosyjskiego okupanta na ziemiach polskich po II wojnie światowej.

Dziś jednak Izrael chroni przed odpowiedzialnością prawną komunistycznych zbrodniarzy. Żydzi szkalują Polskę i sprzeciwiają się nowelizacji ustawy o IPN, bo chcą wymusić na Polakach haracz w wysokości 300 miliardów dolarów (po to uchwalono w USA ustawę 447). Żydzi kłamią o Polsce i Polakach, by Polacy mieli poczucie winy i bez szemrania spełnili żydowskie roszczenia (tak jak Niemcy, którzy po wojnie przekazali Żydom 200 miliardów dolarów). Uzyskane przez Żydów środki trafiają często nie do ofiar holocaustu ale do amerykańskich organizacji żydowskich, które podczas wojny nie były zainteresowane losem Żydów w Europie.

Podłość organizacjiżydowskich domagających się od Polski (niezhańbionej kolaboracją z Niemcami) pokazuje nawet to, że od Francji, której kolaboracyjny rząd dokonywał zatrzymań Żydów i przekazywał ich Niemcom, Żydzi zarządzali 60 milionów dolarów (60 milionów a nie 300 miliardów jak od Polski). Szwajcaria zapłaciła Żydom 1,5 miliarda dolarów choć depozyty nie odebrane przez Żydów nie były tyle warte.

Polska już od lat spełnia bezpodstawne roszczenia żydowskie. Od 2014 roku decyzją polskiego sejmu 50.000 Żydów spoza Polski dostaje co miesiąc 500 zł z kieszeni polskich podatników w ramach rekompensaty za zbrodnie popełnione przez niemieckich nazistów i rosyjskich komunistów. Polska przekazała, całkowicie bezpodstawnie, wart 1 miliard złotych, majątek nieistniejących gmin żydowskich, społeczności żydowskiej w Polsce.

Żydowska kłamliwa narracja historyczna współgra z kłamliwą antypolską narracją historyczną Rosji i Niemiec. Kiedy Żydzi obsadzają Polaków w roli odpowiedzialnych za holocaust, by mieć pretekst do roszczeń wobec Polski, to Niemcy obsadzają Polaków w roli oprawców by zdjąć z siebie odium zbrodni nazistowskich. Proces wybielania Niemców wspierały po wojnie władzę PRL dbające o pozytywny wizerunek NRD i zainteresowane tym by kłamstwa o rzekomym polskim antysemityzmie usprawiedliwiały w oczach świata komunistyczną okupacje Polski.

Żydzi na ziemiach polskich pojawili się w XI wieku. Jednym z najbardziej znanych był Ibrahim ibn Jakub, o którego relacji w Polsce wspomina się z sympatią, podczas gdy tematem tabu jest to, że był on handlarzem niewolników (w tym i tych z ziem polskich).

Błyskawiczny wzrost liczebności Żydów w „Polsce nastąpił wówczas, gdy Żydów przeganiano z całej Europy”. Liczba Żydów rosła w Polsce 6 razy szybciej niż Polaków, co doskonale ukazuje jak dobrze było Żydom w Polsce. Żydzi w Polsce nie byli dyskryminowali i cieszyli się dużą autonomią. Samorząd żydowski w Polsce zaniżał liczbę Żydów by płacić mniejsze podatki od ilości Żydów. Odczuwający do Polaków pogardę rasową Żydzi nie integrowali się z Polakami.

Według Jana Pińskiego, w 1863 Żydzi wspierali, pozbawione szans na sukces powstanie styczniowe, którego skutkiem była śmierć w walce z Rosjanami 30.000 polskich patriotów, zabicie przez Rosjan w egzekucjach 1.500 polskich patriotów, osadzenie w rosyjskich więzieniach 150.000 polskich patriotów, i deportacja 40.000 Polaków na Sybir, likwidacja resztek autonomia politycznej ziem polskich, rusyfikacja (również i ksiąg parafialnych), likwidacja polskich uczelni, polskich szkół dla dzieci i klasztorów katolickich.

Kolejnymi skutkami wspieranego przez Żydów Powstania Styczniowego było zbliżenie Rosji i Prus, eksplozja antypolonizmu wśród Rosjan, przejecie przez Żydów 1600 majątków skonfiskowanych szlachcie polskiej. Co ciekawe podczas gdy Polacy byli przez Rosjan prześladowani przez car, Leopold Kronenberg który wspierał Powstanie Styczniowe „po rocznej banicji wrócił do Cesarstwa Rosyjskiego i zaczął robić interesy” z rosyjskimi władzami. „Dostał koncesje na budowę kolei Warszawa – Terespol”. A „car udekorował go orderem świętego Włodzimierza (…) co wiązało się z przyznaniem” szlachectwa.

Aktywność Żydów w przed i w trakcie powstania styczniowego dziwiła, zważywszy, że z reguły Żydzi nie czuli potrzeby angażowania się po stronie Polaków i popierania polskich aspiracji niepodległościowych.

Rosyjski zaborca wspierał na ziemiach polskich żywioł żydowski. „Na terenie zaboru rosyjskiego Żydzi dzierżawili 85% knajp mających licencje na handel alkoholem”. Podczas gdy Rosja niszczyła polskie majątki cłami, chłopi przepijali swoją własność w żydowskich karczmach.

Przed II wojną światową w Polsce mieszkało 3,3 miliona Żydów. 79% z ich posługiwało się jidysz, 9% hebrajskim a tylko 12% językiem polskim. W Niemczech Żydzi mówili do siebie po niemiecku. Społeczność żydowska w Polsce była niezadowolona z odzyskania przez Polskę niepodległości.

W II RP Żydzi dominowali w dobrze płatnych zawodach i nie dopuszczali do ich wykonywania Polaków (by nie mieć konkurencji ekonomicznej). Przed II wojną światową Żydzi stanowiący 10% populacji II RP, zajmowali 56% posad lekarzy, 22% posad adwokatów i 22% posad dziennikarzy. Było to powodem dla którego ONR domagał się akcji afirmacyjnej dla dyskryminowanej i marginalizowanej polskiej większości.

Pomimo niechęci Żydów do Polski rząd II RP szkolił i finansował żydowskich terrorystów z Irgunu (dziś spadkobiercą Irgunu jest Likud, z którego premier Izraela szkaluje Polskę i Polaków) oraz Nowej Organizacji Syjonistycznej.

W 1939 żydzi manifestowali radość nie tylko z powodu sowieckiej ale i niemieckiej okupacji. Manifestowanie przez Żydów radości z sowieckiej okupacji było powszechne. Żydzi tworzyli kadry administracji i aparatu terroru na terenach okupowanych przez Rosję sowiecką. Żydowscy sąsiedzi masowo wydawali swoich polskich sąsiadów sowietom. „Na Podlasiu i Wołyniu z inicjatywy Żydów sowieckie władze zabroniły nawet używania języka polskiego”. Żydzi popierali włączenie ziem polskich do ZSRR i wspierali sowiecką propagandę. We wrześniu 1939 Żydzi w stworzonych przez siebie grupach dywersyjnych zbrojnie zwalczali Wojsko Polskie, mordowali polskich cywilów”. „Z sowietami kolaborowała nie tylko żydowska biedota ale także żydowskie elity”. Żydzi popierali Rosję sowiecką bo uważali, że reprezentuje ona interesy żydokomuny. Pod sowiecką okupacją Żydzi byli uprzywilejowani kosztem Polaków i Ukraińców. Ukraińcy nie popierali, odmiennie od Żydów, sowieckiej agresji na Polskę, i byli przez sowietów i ich żydowskich kolaborantów eksterminowani. Podobnie Żydzi wspierali litewską okupacje Wileńszczyzny.

Po II wojnie światowej, komunistyczna okupacja Polski oparta była nie tylko o wojska Rosji sowieckiej ale i masowy udział Żydów we władzach komunistycznych i komunistycznym aparacie terroru (wojsku, bezpiece, sądach i prokuraturze).

Rosja sowiecka by usprawiedliwić swoją okupacje powojennej Polski, odwrócić uwagę świata od sfałszowanego referendowym i skłonić Żydów do emigracji do Palestyny (by stworzyli tam sojuszniczy dla ZSRR Izrael) przeprowadziła 4 lipca 1946 pogrom kielecki. Fikcje twierdzeń o polskiej odpowiedzialności za pogrom kielecki wskazuje to, że „w Kielcach Żydzi stanowili ok 60 proc. aparatu bezpieczeństwa. Żydami byli zarówno komendant Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Adam Kornicki (Dawid Kornhandler), jak i szef Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Albert Grynbaum”. Teren pogromu był otoczony przez (ludowe) Wojsko „Polskie” w którego dowództwie było wielu Żydów. Pogrom przeprowadzali funkcjonariusze KBW i MO w którego dowództwach było wielu Żydów. Nad wszystkim czuwali wysocy funkcjonariusze Smiersz i NKWD Żydzi Dyomin i Szpilewoj.

Na zachodzie kolportowane są kłamstwa na temat rzekomych zysków jakie Polacy osiągnęli na holocauście. Realny problemem w czasie II wojny światowej były dla Polaków żydowskie bandy okradające i mordujące polskich chłopów. Dziś bandytyzm Żydów jest usprawiedliwiany, co jest ewidentnym wyrazem pogardy dla polskich ofiar żydowskich bandytów. Hollywood gloryfikuje takich żydowskich bandytów jak Tewie Bielski. Polacy nieustanie słyszą o pogromie w Jedwabnym, tematem tabu jest eksterminacja Polaków ze wsi Koniuchy dokonana przez żydowskich partyzantów.

„W Izraelu od lat fałszuje się historie Polski”. Na całym świecie powszechnie kolportowane są kłamstw o polskiej odpowiedzialności za holocaust, propagowane są antypolskie fałszywe ”wspomnienia” o holocauście. Izrael i Rosja jawnie wspierają swoją propagandę. Ukrywa się przed światem zbrodnie niemieckie na Polakach.

Według Jana Pińskiego „w Polsce zachowała się niewielka liczba intelektualistów pochodzenia żydowskiego (…) Grupa ta, zdaniem autora książki, zdominowana jest przez „Gazetę Wyborcza”. W opinii autora pracy „Gazeta Wyborcza” oskarżała Armie Krajową o mordowanie Żydów, a Polaków o antysemityzm. Zdaniem Jana Pińskiego „Gazeta Wyborcza” promowała nie rozliczanie komunizmu i tresowała Polaków w ramach pedagogiki wstydu (by Polacy bez szemrania spełniali żydowskie roszczenia). Jednak szkodliwy monopol medialny „Wyborczej” złamał rozwój internetu

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

36 komentarzy

36 Komentarzy

 1. klioes vel pislamista

  23 maja 2018 at 12:03

  Kukiełki żydowskie

  Sąd nie dopatrzył się nienawiści:
  „Podsądny do niej nie nawoływał!”
  Spłonęła kukła księdza. Aliści
  „Dla żartu”… W czasie tym już przebywał
  W więzieniu za to żartowniś inny.
  Spalił Sorosa kukłę – „jest winny!”

  Skąd ta różnica? Oto odpowiedź:
  Bo kukła Żyda płonie inaczej,
  „Metafizycznie”! A Polak…? Dowiedź,
  Że ma on duszę! Ksiądz-Polak raczej
  Zaledwie tli się; śmierć dla nas „sprawą
  Jest naturalną” (Engelking – brawo!)

  Inna kukiełka właśnie w tym czasie,
  Działanie Muzeum Polin zachwala.
  I milionami dalej je pasie!
  Minister Selin – rzec można – spala
  Bezkarnie kukłę swojej ojczyzny.
  Bo sam kukiełką jest żydowszczyzny.

  Bo kukiełkami są politycy
  I „dziennikarze” oraz „artyści”;
  „Filozofowie” alias „etycy”;
  „Prawa” obrońcy, LGBTyści…
  Wszyscy ci, których codziennie trudzi
  Wynosić ludzi nad innych ludzi!

  • Marian

   23 maja 2018 at 21:48

   Bo kukła Żyda płonie inaczej,
   „Metafizycznie”!
   Noooo, poeta się jakby rozwija 😉

   • klioes vel pislamista

    23 maja 2018 at 23:41

    Zacytowalem poprostu dotowana z kieszeni polskiego podatnika zydowska rasistke Barbrare Engelking: https://www.youtube.com/watch?v=Tyyi-NimsJU

    • Tomek

     28 maja 2018 at 20:00

     Daleko mi od bronienia Engelking, ale sugerowałbym, żebyś jej cytat jednak przejrzał w całości, z wcześniejszymi słowami i z pytaniem Olejnik, a nie wycięty 29-sekundowy fragment, który jest zmanipulowany i powielany ileś razy tu na forum całkiem fałszywie. Bynajmniej Engelking nie mówiła, że żydowska śmierć to coś mistycznego, a polska śmierć to coś zwykłego, biologicznego. Jej wypowiedź nie odnosiła się do wartości śmierci Polaka i Żyda, ale do podejścia Polaków którzy wydawali Żydów – stwierdziła, że dla Żyda jego śmierć to było coś mistycznego, dla kogoś kto Żyda na śmierć natomiast wydawał, ta żydowska śmierć to było coś zwykłego, biologicznego. Jest to zupełnie jednoznaczne, no jeśli tylko zapoznasz się nie z uciętym 29-sekundowym filmikiem, z którego wykasowano pierwsze słowa jej wypowiedzi i pytanie Olejnik. To zupełnie coś innego.

     Jak Cię znam, to wierzę, że dasz radę znaleźć pełną jej wypowiedź i będziesz chciał zweryfikować, co napisałem – ale w razie czego, jakbyś jakiegoś linka, czy zapisu tego wywiadu potrzebował, służę pomocą 🙂

   • 3obieg.pl

    24 maja 2018 at 09:49

    Powstanie Styczniowe i kulisy jego wybuchu czyli zakazana historia żydów w Polsce – cz. 9

   • wolna-polska.pl

    24 maja 2018 at 09:52

    Judeopolonia – żydowskie państwo w państwie polskim. (Leopold Kronenberg twórca Gazety Polskiej)

  • GG.

   24 maja 2018 at 00:51

   Strzały przed komisariatem w Opolu. Zginął 43-letni mężczyzna http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-05-23/strzelanina-obok-komisariatu-w-opolu/
   .
   „…43-letni mężczyzna, który zginął po strzałach policjanta, mieszkał w pobliżu komisariatu.”
   .

   • GG.

    25 maja 2018 at 00:33

    W tym Opolu jest zupełnie niewesoło:
    .
    Ostrzelany instruktor: Ktoś chciał ukraść moją broń, nie samochód http://www.24opole.pl/26739,Ostrzelany_instruktor_Ktos_chcial_ukrasc_moja_bron_nie_samochod,wiadomosc.html
    .
    „Wczoraj wieczorem na strzelnicy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu doszło do wymiany ognia pomiędzy pracującym tam instruktorem strzelectwa a nieznanym sprawcą. (…) opolska policja poinformowała, że sprawca – lub sprawcy, bo [instruktor] Plewka nie jest pewny czy napastników nie było kilku – chciał ukraść znajdujący się na parkingu samochód. Instruktor ma jednak inne podejrzenia. – Na pewno pojazd nie był głównym celem, raczej chodziło o próbę zaboru mojej broni, której przecież na strzelnicy nie brakuje.”
    .

 2. Leon

  23 maja 2018 at 12:39

  Żydzi są wrogami Polski i Polaków.
  Straszne jest to,że w rządzie są szkodnicy.

 3. Irena

  23 maja 2018 at 12:40

  Precz z Żydami.

 4. Bogdan

  23 maja 2018 at 12:42

  Żydzi doprowadzą do tego,że Polacy ich znienawidzą.

  • Soroka

   23 maja 2018 at 15:07

   Może nie znienawidzą, tylko zaczną ich traktować tak jak na to zasługują!

 5. ?

  23 maja 2018 at 13:32

  A za PiSraelitów to kto Polaków przeprosi?

 6. Majka

  23 maja 2018 at 13:58

  dopoki w polsce nie bedzie rzadu narodowosciowego , dopoty rzadzic beda w naszym kraju szkodniki Polski PIS , czy jak przed laty PO, tylko rzad narodowy bedzie bronic dobrego imienia Polski na arenie miedzynarodowej, partje w/w to zdrajcy narodu Polskiego jeszcze dlugo uplynie czasu zanim polacy zarowno z lewa jak i s prawa to zrozumieja , obecnie w sejmie ,jako jedyny posel winnicki ma odwage mowic jasno i wyraznie jaka jest prawda co do szkalowania Polski. Polacy nalezy zrobic wszystko aby glosowac na ruch Narodowy, aby przyszle pokolenia mialy lepiej w kraju.

 7. Soroka

  23 maja 2018 at 15:17

  Przeprosić, to można wtedy, gdy się kogoś niechcący nadepnie, lub popchnie.
  Ostatnio sąd w Białymstoku, czy Olsztynie skazał młodego człowieka na poniesienie kosztów czyszczenie symbolu ruskiej okupacji Polski i poniesienie kosztów sądowych. W uzasadnieniu podał i słusznie, że przestępca musi ponosić koszty usuwania wyrządzonych przez siebie szkód.
  Oczywiście w przypadku bandziorstwa ruskiego i żydowskiego żaden są nie stosuje takiej zasady.
  Poszkodowani w zawalonej 12 lat temu hali w Chorzowie do dziś nie dostali ani centa. Gdyby ta hala należał do jakiejś parafii katolickiej, to wyrok byłby natychmiast wg zasady z Białegostoku z nawiązką.
  Jak długo Polacy będą tolerować tą rusko żydowską mafię w polskich sądach?

 8. Soroka

  23 maja 2018 at 15:19

  Polacy powinni wystawić rachunki za ratowanie ich ziomków przed niemieckimi zbrodniarzami i za wprowadzanie ruskiej okupacji Polski po drugiej wojnie i za mordowanie polskich patriotów!!!

  • Soroka

   23 maja 2018 at 15:20

   Oczywiście Żydom!

  • Krych

   27 maja 2018 at 07:39

   Już zostali wynagrodzeni. Drzewka posadzone na swoją cześć mają.

 9. TZ.

  23 maja 2018 at 15:30

  Pan Bodakowski pisze m.in.: „Żydowska kłamliwa narracja historyczna współgra z kłamliwą antypolską narracją historyczną Rosji i Niemiec”, a w innym miejscu: ” Na całym świecie powszechnie kolportowane są kłamstw o polskiej odpowiedzialności za holocaust, propagowane są antypolskie fałszywe ”wspomnienia” o holocauście. Izrael i Rosja jawnie wspierają swoją propagandę” [cytuję z błędami autora].

  Tymczasem nigdzie nie zauważyłem, żeby Rosja – w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych i Izraela – rozpowszechniała wersję o winie Polaków za zagładę Żydów czy też wspierała w jakikolwiek sposób roszczenia żydowskie wobec Polski. Bardzo interesuje mnie to zjawisko. Władze Rosji nie są przyjaźnie nastawione do Polski i mogłyby się włączyć w ten nurt propagandowy, jednak tego nie czynią. Jeżeli coś przeoczyłem, a pan Bodakowski ma wiedzę na ten temat, to powinien się nią z nami podzielić.

 10. Art

  23 maja 2018 at 16:37

  To podły naród,raczej zbiorowisko żmij,nienawidzący Polaków.Gdy przedstawiono mnie w nowej pracy (około 60 ludzi),od razu mogłem poznać kto żyd/żydówa po nienawistnym spojrzeniu.A przecież zobaczyli mnie pierwszy raz.

 11. M

  23 maja 2018 at 17:22

  Pnie Bodakowski, napisz pan coś z sensem od siebie,; niedobrze mi się robi jak pan pisze o nazistach? To byli Niemcy priszę pana, natomiast nie należy oisać Rosja tylko Sowieci; bolszewicy w wiekszosci na gorze to nie byli Rosjanie: Żydzi, Łotysze, Gruzini, Ukraińcy.
  Zanim zydzi nas przeproszą , co nigdy nie nastąpi, niech nasz „polski” rząd przestanie przepraszać za Jedwabne, 68 rok.
  Pan Duda robi to nawet na llęczjach, Kiedyś dawno temu uczono mnie w szkole że Zydzi przyjechali do Polski w. czasach
  Kazimimierza Wielkiego / miał kochankę zydowkę.

 12. Paweł

  23 maja 2018 at 17:43

  Perfidia judaica

 13. Aniela

  23 maja 2018 at 20:34

  Tak zwana dobra zmiana,tak zwany rząd prawicowy ,czyli PIS chce zrobić raj na ziemi ale dla Żydów.

 14. Franek

  23 maja 2018 at 20:37

  Mam dosyć upokarzania się rządu wobec urzędasów z ue,Żydów,Ukraińców.Są ludźmi bez klasy.

 15. Bobik

  23 maja 2018 at 21:22

  Stany Zjednoczone postanowiły okraść Polskę i oddać kasę Żydom bo ich już na utrzymanie Izraela nie stać i chcą przerzucić ten obowiązek na kogoś innego.
  Im wcześniej padną tak jak dawny ZSRR tym lepiej.

 16. jok

  23 maja 2018 at 21:51

  Dużo trafnych spostrzeżeń, też zwróciłem uwagę, że z reguły co najmniej obojętni w swej masie, jak nie wrodzy polskiej sprawie Żydzi i to nawet ci nie asymilowani, bardzo „wyraźnie poparli” polskie manifestacje patriotyczne przed wybuchem powstania styczniowego.
  Niemniej łyżka dziegciu psuje beczkę miodu…. Po co te absurdalne wtręty, takie – rzekłbym – a la gazpolowe?
  „Proces wybielania Niemców wspierały po wojnie władzę PRL dbające o pozytywny wizerunek NRD i zainteresowane tym by kłamstwa o rzekomym polskim antysemityzmie usprawiedliwiały w oczach świata komunistyczną okupacje Polski.”
  Absolutna bzdura, moim skromnym zdaniem, z tego co pamiętam i z tego co czytałem o wcześniejszych czasach.
  Owszem narracja była, że zbrodniarze w czasach powojennych schronili się w Niemczech Zachodnichc i są tam chronieni. Nie wskaywano NRD jako jakiegoś następcy Niemiec hitlerowskich – to fakt. Ale nie było zadnego wybielania Niemców.
  Była narracja, że były bardzo złe AK i bardzo bardzo bardzo zły NSZ, potem, że złe AK i bardzo zły NSZ, potem, że z tym AK to różnie, a ogłupione doły AK były właściwie ok i bardzo zły NSZ. Druga połowa lat 80-ch to już było właściwie dobre AK za wyjątkiem góry i złe NSZ.. Była narracja o prymitywnych pojedynczych „antyemitach”, to zgoda. Nie było (za komuny) wspierania narracji o „polskim antysemityzmie”, jako o zjawisku powszechnym, za który „Polacy mają się wstydzić”.

  „Ukraińcy nie popierali, odmiennie od Żydów, sowieckiej agresji na Polskę, i byli przez sowietów i ich żydowskich kolaborantów eksterminowani.” Byli Ukr-y komuniści, byli nacjonalstyczno-szowiniści, ale dość powszechnie w 1939 r. zaktywizowały się antypolskie bojówki, także mordujące Polaków, własnie w wyniku sowieckiej agresji. A ta informacja o „eksterminacji Ukraińców”, dyskusyjna raczej, po jaką chole-ę w tym tekście? Poco, do czego pasuje?

  • Marek O

   23 maja 2018 at 22:38

   „A ta informacja o „eksterminacji Ukraińców”, dyskusyjna raczej, po jaką chole-ę w tym tekście? Poco, do czego pasuje?”

   Jak po co? Przecież to pisał ukrofil…byłby chory jakby nie wybielał bandytów z upa..

 17. Marian

  24 maja 2018 at 04:41

  Mówienie, że „żydzi powinni przeprosić” jest śmieszne, bo… nie mają takiego zwyczaju. W filmie „Ostatni samuraj” jest scena, gdy samuraj mówi o amerykańskim oficerze, że powinien popełnić harakiri bo przegrał bitwę. Na to jego przełożony odpowiada: „Nie mają takiego zwyczaju”.
  Oczekiwanie, że Żyd kogoś przeprosi, to jak oczekiwanie od lisa, ze zaprzestanie dusić kury w kurniku. No, nie bądźmy śmieszni. Ich nie obowiązuje moralność chrześcijańska. – Co można zrobić w takiej sytuacji? Nie wiem. Ale jest faktem, że krematoria były na polskiej ziemi. Może to przeznaczenie

  • JadWaszEM

   24 maja 2018 at 07:57

   Okupowanej przez Niemców trzeba dodać dziękuję za artykuł. Żyd mnie obraża ja go nie mogę od razu staję się ksenofobem… itd. zna ktoś ten wiersz?

 18. Henrykxx56

  5 listopada 2018 at 01:35

  „Żydzi to wierutni kłamcy i pijawki krwiożercze”

  a303Grudzień 20, 2015 Polska 1 To wydarzenie, jeśli weźmie się pod uwagę jak potężna obszarowo była stara Polska – liczyła przeszło 1.000.000 kilometrów kwadratowych, więc 3 razy tyle, ile liczy dzisiejsza – wprowadzić nas musi w osłupienie. Jakim sposobem tak ogromne państwo mogło zwyczajnie rąbnąć?

  Nie stało się to w żadnych zamierzchłych czasach, ale zaledwie 200 lat temu. Cóż to jest 200 lat?! To są 3 żywoty ludzkie liczone po 70 lat życia. Wydarzenie to nie tylko nas dziwi, ale i pali wstydem, bo to przydarzyło się nam, Polakom; bo to ciągle jeszcze nie zagojona, ropiejąca rana; my ciągle jeszcze nie wiemy: stoimy, czy nie stoimy?
  Na pytanie: dlaczego Polska padła? – dali już jakoby odpowiedź nasi najlepsi historycy: Walerian Kalinka, Józef Szujski, Michał Bobrzyński, którzy tworzyli tak zwaną szkołę krakowską. Ich diagnoza sprowadzała się do stwierdzenia, że Polska padła z własnej winy: a bo rząd był słaby, a bo parlamentaryzm był wybujały, a bo Polakom brakowało instynktu samorządności. Byli jeszcze historycy ze szkoły warszawskiej i podobnie myśleli, mając jedynie więcej wiary w możliwość podniesienia się Polski.
  Inna była przyczyna upadku Polski. Bo oto co się naprawdę stało.
  Obrazowo mówiąc, Polska to był dom, w którym mieszkał gospodarz i w którym w pewnej chwili zamieszkał razem z nimi jego gość. Gospodarzem byli Polacy, a gościem byli Żydzi. Ten gość był więcej niż nieciekawy, bo to był unikalny w skali światowej przestępca, oszust i zdrajca, a jeśli mu okoliczności na to pozwalały, to i morderca, o czym gospodarz zasadniczo nie wiedział, a docierające o tym ze świata pogłosy lekceważył.
  Tymczasem byłby to niezrozumiały wyjątek, gdyby taki gość w domu dobrodusznie naiwnego gospodarza nie dokonał na niego zamachu, by jego miejsce zająć. Nie dajmy historykom wmawiać sobie – zresztą to robią przede wszystkim nasi wrogowie – że Polska upadła wskutek braku energii, cnót i zmysłu państwowego Polaków. Nie plujmy sami na siebie i nie pozwalajmy robić tego innym. Nie ma powodu, byśmy tracili wiarę w swoje państwowotwórcze siły.
  Wielu uzna może, że to określenie: unikalny w skali światowej przestępca i morderca, jest wyrazem skrajnego antysemityzmu i zechce łaskawie zniechęcić się. Żeby do tego nie doszło, sięgnijmy od razu po dowody, które pokażą, że to wcale nie histeria, a zwyczajna prawda.
  Chrystus nazwał żydów „synagogą szatana”
  Najprzód tedy dajmy małą próbkę tych wypowiedzi o Żydach, które pojawiły się w świecie na przestrzeni 2000 lat. Bez obawy jednak, ograniczymy się do kilku spośród tysiąca.
  Pierwszą osobą, do której zgłosimy się po wypowiedź na temat Żydów, będzie… Chrystus. Kto nie wierzy w boskość Chrystusa, musi przynajmniej przyznać, że był to genialny wizjoner dziejów ludzkości. Otóż według Chrystusa, dzieje ludzkości w swej podstawowej konstrukcji są przepołowione na dzieje dobra i na dzieje zła; pierwsze realizują Królestwo Boże, które zmierza ku wieczności i dlatego jest jakby nie z tego świata; drugie realizują królestwo szatana, które, nie zmierzając do Boga i wieczności, zasklepia się wyłącznie w świecie doczesnym i z nienawiścią zwalcza to pierwsze.
  Zaś żydom rzuca Chrystus w twarz, że są satanistami, mówiąc im:
  „Wy z ojca diabła jesteście i chcecie pełnić jego wolę”, a tym samym stwierdza, że Żydzi należą do królestwa szatana. „Jak mnie prześladowali, tak i was prześladować będą” – zapowiedział nam Chrystus, podkreślając stałość tej opozycji 2 królestw, co jest sednem historii świata.
  Objawienie 2:9
  „Znam twój ucisk i ubóstwo – ale ty jesteś bogaty – i obelgę [rzuconą] przez tych, co samych siebie nazywają Żydami, a nie są nimi, lecz synagogą szatana”.
  Objawienie 3:9
  „Oto Ja ci daję [ludzi] z synagogi szatana, spośród tych, którzy mówią o sobie, że są Żydami – a nie są nimi, lecz kłamią. Oto sprawię, iż przyjdą i padną na twarz do twych stóp, a poznają, że Ja cię umiłowałem”.
  O tym powinno się pisać w podręcznikach szkolnych, jeśli młode pokolenie chce się uczyć prawdziwej historii. To, co się świeżo na naszych oczach dzieje, tę prawdę o 2 królestwach jaskrawo nam ilustruje. Żydomasoński twór, Unia Europejska, bez chrześcijaństwa i bez Boga, zalał Europę i wprowadza do niej najdziksze obyczaje, barbarzyństwo na każdym kroku.
  Przekonujemy się, że Chrystus miał rację, mówiąc o Żydach i o szatanie jako o wspólnikach w złym.
  Luter mocno o żydach
  U progu czasów nowożytnych na temat Żydów zabrał głos w osobnej książce „Żydzi a kłamstwo”, Marcin Luter. Oto mały fragment:
  „Żydzi to wierutni kłamcy i pijawki krwiożercze. Żydzi są nieznośnym ciężarem naszym. Narzekają na nas, że ich gnębimy i uciskamy, a nie ma wśród nas nikogo, co by na oścież nie otworzył domów swych, aby wyszli do miejsca, z którego do nas przybyli. Jeszcze byśmy ich podarunkami obsypali na drogę, by się tylko od nas wynieśli.
  Żydzi nas w naszym własnym kraju uciskają, my w pocie czoła pracujemy, a oni spokojnie owoc naszej pracy zjadają. Rabują nasze pieniądze i dobra lichwą. Żydzi są tak hardzi, że nie słuchają nikogo; choć słyszą argumenty, nie ustępują. Jest to naród złośliwy, nękający inne narody przez lichwę i grabież. Jeśli władcy pożyczą 100 florenów, wycisnął 20.000 z poddanych. Musimy ich się strzec. Książęta i rząd siedzą z boku i śpią.
  Żydzi nie tylko praktykują lichwę, ale uczą, że ta lichwa jest prawem im nadaną, że sam Bóg przez usta Mojżesza nakazał im uprawiać lichwę wśród innowierców. Żaden poganin nie czyni takich rzeczy i nikt by tego nie robił oprócz samego diabła i tych, którymi on zawładnął, jak zawładnął Żydami. Cóż nam począć? Zastosujmy mądrość innych krajów, jak Francja, Hiszpania, które zmusiły ich, aby zdali sprawę z tego, co ukradli, i postąpili sprawiedliwie wydalając Żydów z kraju. A więc precz!”
  Z wypowiedzi Lutra wynika, że Żydzi wśród narodów świata są skorpionem. W tym miejscu, robiąc małą odskocznię, postawmy sobie pytanie, jak do tego doszło, że Żydzi stali się takim skorpionem. Wiadomo, że to jest zjawisko tajemnicze i wyjątkowe w skali świata. W Księdze Powtórzonego Prawa, którą przypisuje się autorstwu mojżeszowemu, znajduje się całkiem otwarta wypowiedź:
  „I uczyni cię Pan głową, a nie ogonem, i ty będziesz zawsze tylko na górze, a nigdy nie będziesz na dole. Ty będziesz pożyczał wielu narodom, a sam u nikogo nie zaciągniesz pożyczki. Jahwe umieści cię zawsze na czele, a nie na końcu, zawsze będziesz górą, a nigdy ostatni”.
  (Gdzie tu jest pozwolenie Boga na lichwę, na okradanie narodów poprzez kreację pieniądza? Nie ma takiego – dopisek Robert Brzoza)
  Franklin: żydzi doprowadzają do ruiny państwa…
  Przejdźmy teraz do dalszych wypowiedzi.
  Beniamin Franklin podzielił się swoją wiedzą o Żydach na zebraniu Kongresu Stanów w 1787 roku:
  „Wszędzie, gdzie się pojawili, kolejność była ta sama. Od podkopywania poziomu moralnego ludności przez namowę do zbrodni, z której mogli korzystać jako paserzy, czy inaczej od stępienia ideałów przez zarażenie ludzi materialistycznym światopoglądem, od systematycznego niszczenia handlu do opanowywania z jednej strony lichwą, nieuczciwą konkurencją, oszustwem i korupcją bogactw i kapitałów krajowych – za ich zaś pomocą sprężyn życia państwowego, czyniąc sobie powolnymi potrzebujące grosza władze – a z drugiej strony do ostatecznej ruiny społeczeństwa na drodze rewolucji i rzucenia ich bezwiednej masy pod stopy żydowskie…
  Jeśli w przedłożonym tu projekcie konstytucji nie wyłączycie Żydów z granic Stanów Zjednoczonych, natenczas nie przeminą 2 stulecia, a Żydzi napłyną tu tak masowo, że kraj nasz opanują i pożrą. Jeśli wy ich nie wyłączycie, natenczas potomkowie wasi będą tymi, którzy tam w pocie czoła pracować będą w służbie u Żydów, a Żydzi, tucząc się ich pracą, będą się rozpierali w kantorach i zacierali ręce z zadowolenia”.
  Tak, Franklin trafnie to zauważył, że Żydzi podstępem zagarniają bogactwa gospodarza, by następnie stanąć za pulpitem sterowniczym jego państwa. To się już dziś w Ameryce stało. W tej chwili jest ona zadłużona powyżej uszu w swoim własnym jakoby banku, a w rzeczywistości w kieszeniach żydowskich, bo bank jest własnością Żydów, na sumę 13 bilionów dolarów. Ile odsetek płaci Żydom skarb państwa?
  Tak tedy żydowscy bankierzy wessali już całe bogactwo Stanów Zjednoczonych i ich obywateli uczynili swoimi niewolnikami. Tak jest, jeśli się weźmie pod uwagę, że na każdego obywatela przypada z bogactwa kraju 20.000 dolarów, zaś państwowego długu 64.000 dolarów. Czym się to – chyba już wkrótce – skończy?
  Protokoły Mędrców Syjonu
  Również sami Żydzi dają świadectwa o sobie samych, które wyciekły im wbrew ich woli, a w których zupełnie się odkrywają. Dokumentem, który odsłania bez reszty najtajniejsze kulisy działania Żydów na całym świecie, są „Protokoły Mędrców Syjonu”. Na ich temat Żydzi nie byli w stanie nic powiedzieć poza jednym: że są fałszywe. Jest stara zasada łacińska: gratis asseritur, gratis negatur, co znaczy: jeśli bez dowodów się coś stwierdza, to bez dowodów można temu zaprzeczyć. Ale dowody przeciw żydowskiemu twierdzeniu mamy, zwłaszcza teraz po upływie czasu, bo się ze zdumieniem przekonujemy, jak punkt po punkcie cały rozkład jazdy, zawartych w tych Protokołach, jest przez Żydów w świecie realizowany.
  Z tym dokumentem łączy się inny, krótki, ale porażający, sporządzony w formie ulotki w języku hebrajskim, więc jakby zaszyfrowany, który polscy wojskowi znaleźli u żydowskiego dowódcy pułkowego, Zundera, w 1919 roku.
  Oto jego brzmienie:
  „Synowie Izraela! Godzina naszego zwycięstwa jest bliska. Jesteśmy u progu panowania nad światem, to, o czym mogliśmy jedynie w marzeniu myśleć, staje się obecnie rzeczywistością… Przez zręczną propagandę poddaliśmy krytyce i wyszydzeniu powagę i praktykę religii, która jest nam obcą, złupiliśmy te świątynie, które są nam obce, zachwialiśmy wśród narodów i państw ich kulturę i ich tradycje, znaleźliśmy wśród tych narodów i państw ich kulturę i ich tradycje, znaleźliśmy wśród tych narodów więcej ludzi do naszej pracy, niż było nam potrzeba. Zrobiliśmy wszystko, co potrzebne, by podbić naród rosyjski przez potęgę żydowską i zmusiliśmy go w końcu, by upadł na kolana przed nami.
  Rosja, śmiertelnie zraniona, jest teraz na naszej łasce. Strach przeklęty przed niebezpieczeństwem nie powinien nam pozwolić ani na współczucie, ani na litość. Nareszcie danym nam jest patrzeć na łzy narodu rosyjskiego. Zabierając mu jego dobro i jego złoto, uczyniliśmy z tego narodu podłych niewolników. Lecz bądźcie roztropnymi i dyskretnymi. Należy zniszczyć najlepsze elementy, elementy uświadomione, aby Rosja nie otrzymała już więcej rządów… Wojna i walki wewnętrzne zniszczą skarby kultury stworzone przez narody chrześcijańskie. Bądźcie roztropnymi, synowie Izraela. Bronstein, Apfelbaum, Rosenfeld, Steingerg (Trocki, Zinowiew, Kamieniew) i mnóstwo innych wiernych synów Izraela jest w komisariatach, odgrywają pierwszą rolę. Synowie Izraela! Zewrzyjcie bardziej szeregi i walczcie za wasz wieczny ideał”.
  Przytoczyliśmy tylko kilka świadectw z tysiąca możliwych. A teraz przyjrzyjmy się, z konieczności pobieżnie, jak to zamieszkiwanie żydowskich gości razem z Polakami na przestrzeni wieków się przedstawiało.
  Żydzi przejmują Polskę
  Zacząć nam trzeba od połowy XIII wieku, kiedy to z obszaru całej niemal Europy – z Hiszpanii, Francji, Niemiec, Czech – przez rozgrodzone granice ciągnęli do Polski Żydzi. Szczególnym ich instalatorem okazał się Bolesław Pobożny, książę kaliski. Ich ciężkim, a jakoby niezasłużonym losem wzruszał się do łez. Płakali mu tedy Żydzi w kamizelkę, wciskając równocześnie do rąk sakiewki z pieniędzmi; zaklinali się na swoją niewinność i wyrzekali na złość ludzi, którzy im wszystkiego zazdrościli.
  Książę zarzekł się, że w Polsce zawiść ich nigdy nie dosięgnie. W wydanych w 1264 roku Statuta Judeorum tym szatańskim oszustom nadał… nietykalność!, coś jakby dzisiejszy immunitet poselski, wyłączając ich spod gestii sądów miejskich; także zagwarantował nienaruszalność ich majątków, co pozwalało im na dowolny szaber.
  Król Kazimierz Wielki te statuty Bolesława Pobożnego ubogacił dalszymi korzystnymi dla Żydów rozwiązaniami i zatwierdzi na obszarze całego kraju w roku 1334.
  Król Kazimierz Jagiellończyk natomiast udzielił Żydom przywileju bicia monety i wypuszczania jej na rynek, czyli zawodowym przestępcom finansowym dał kontrolę nad finansami państwa. Żydzi, mając w ręku pieniądze państwa, mieli nad nim większą władzę aniżeli król i sejmy.
  Żyd Mayer Amschel Rothschild powiedział: „Pozwólcie mi tworzyć i kontrolować pieniądze państwa, a ja nie dbam o to, kto ustala jakie prawa”. Jako przykład niech posłuży to, co wydarzyło się w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Żydzi, mając w swoich prywatnych rękach Bank Rezerwy Federalnej, będący naczelnym bankiem Stanów, najprzód przez rozdęcie podaży pieniądza, a następnie przez nagły jego niedobór wywołali słynny kryzys gospodarczy lat trzydziestych.
  Podobnego wyczynu dokonała ekipa żydowska u nas w Polsce w późnych latach osiemdziesiątych i w latach dziewięćdziesiątych. Najprzód nastąpiło rozdęcie podaży pieniądza na rynku, co nazywało się inflacją, a potem Żyd Balcerowicz, przy współpracy z Żydówką Gronkiewicz-Waltz, wyssał pieniądze z kraju, czyli spowodowali dotkliwy ich niedobór na rynku, wskutek czego naród polski znalazł się przed panami Żydami na kolanach, zdany na ich niełaskę.
  Współżycie z rozmnażającymi się niepomiernie w kraju Żydami tak się z czasem ułożyło, że magnaci, szlachta, a nawet Kościół – każde miało Żyda diabła na swoje usługi.
  Pisze o tym Andrzej Szcześniak:
  „…począwszy od lat 60. XVI wieku, Żydzi… przejmowali wszystkie opłaty podatkowe, z rogatkami włącznie, dzierżawili folwarki pod zastaw gotówki, zarządzali samodzielnie majątkami i coraz częściej przejmowali je na własność w zamian za niespłaconą lichwę; dostawali w dzierżawę młyny oraz gorzelnie, wykupywali barki, którymi wożono zboże do Gdańska; dramatyczny był fakt, że leniwa i łatwowierna szlachta polska cedowała swoje prawa pańszczyźniane zarówno w odniesieniu do chłopów polskich jak i ukraińskich; nałożone na Kozaków podatki puszczali magnaci w dzierżawę swoim plenipotentom Żydom; Kozacy musieli opłacać podatek od każdej świeżo poślubionej pary, każdego nowonarodzonego dziecka; aby zapobiec ominięciu tych podatków, arendarze żydowscy przechowywali u siebie klucze od cerkwi i duchowny, który chciał ochrzcić dziecko lub udzielić ślubu, otrzymywał te klucze dopiero po uiszczeniu daniny. Żydzi przywłaszczyli sobie władzę sędziowską nad chłopami ukraińskimi, utrudniając sprawowanie obrządku; gnębieni Kozacy większą nienawiścią obdarzali Żydów niż szlachtę; Bohdan Chmielnicki, zagrzewając do powstania, głosił: »Polacy oddali nas w niewolę przeklętemu nasieniu żydowskiemu«.”
  Jest prawie pewne, że gdyby nie destrukcyjna rola Żydów na Ukrainie, wojen kozackich by nie było, a wtedy całkiem inaczej mogłyby wyglądać dzieje Polski.
  Szlachta, zleciwszy Żydom prowadzenie swoich interesów, otrzymywała w zamian spokój i bezmiar wolnego czasu, który mogła obracać na pijaństwo, na karczemne awantury, na zajazdy sąsiedzkie. Nieróbstwo degenerowało szlachtę, pozbawiając ją zmysłu przedsiębiorczości, rodząc w niej pogardę dla pracy w ogóle, a w handlu i w rzemiośle w szczególności. Żydzi, przejąwszy monopol na zaspokajanie popytu szlachty i dołączywszy do tego nieuczciwą konkurencję, doprowadzili do ruiny miasta polskie. To więc nawet nie szlachta przez swoje egoistyczne klasowo ustawodawstwo, ale Żydzi doprowadzili do upadku miast w Polsce.
  Szczególnie katastrofalne dla kraju było dzierżawienie przez Żydów karczem. Szlachcic chętnie dzierżawił Żydowi karczmę, bo Polak nie wyciągnął z karczmy ani połowy tego, co Żyd. Serwując napoje, Żyd nieomylnym instynktem sięgał po gorzałkę, rugował zaś narzucone mu w pewnym okresie ustawą państwa piwo i wino, dolewając do nich siuśki. Gorzałka w rękach Żyda była wtedy tym, czym dzisiaj są narkotyki mocne. W ten sposób Żydzi rujnowali zdrowie, moralność, siły twórcze narodu i ogołacali z majątków.
  To, że dziś jeszcze pijaństwo jest plagą jakby specjalnie narodu polskiego, że z tego powodu jesteśmy podawani na śmiech u innych narodów, zawdzięczamy Żydom, ich parowiekowej działalności u nas. Gdy to przed niedawnym czasem bardzo oględnie wypominał Żydom prymas Glemp, kosmopolita i znakomity Europejczyk Adam Michnik surowo go za to zganił, a Żydzi aż w Nowym Jorku urządzili mu za to słynny kociokwik.
  Gdy się mówi o Żydach, nie można nie powiedzieć nic o ich lichwie. Kredyty Provident, pleniące się u nas w ostatnim czasie, wywołują dreszcz przerażenia, a jednak daleko im jeszcze do ówczesnej żydowskiej lichwy. W Małopolsce Żydzi brali 54% od pożyczonej sumy, w Wielkopolsce, bogatszej, brali 108%, zaś od ludzi, których przycisnęła konieczność, korzystając bezlitośnie z okazji żądali 240%. Te usługi kredytowe, chociaż były tak wysoko oprocentowane, miały wzięcie, ponieważ lekkomyślna magnateria i szlachta wypuszczała za nie Żydom dzierżawy, więc pot wylewali poddani.
  Całe szczególne zło tej plagi ściągania przez Żydów pieniędzy z ogromnego obszarowo i ludnego kraju leżało w tym, że Żydzi, ściągnąwszy je raz do siebie, nie wypuszczali ich więcej z rąk, ponieważ w nic już nie inwestowali: ani w budownictwo – nie powstawały żadne okazałe gmachy, żadne mosty, ze starych i zabrudzonych budynków sypał się tynk i zlatywała dachówka, miasta pozostawały bez kanalizacji; ani w rozwój rzemiosła, ani fabryki; nie zakładali pożytecznych instytucji, nie mogły się zawiązywać towarzystwa dla naukowych badań, wynalazków i poszukiwań geologicznych; nie budowano dróg, kanałów, nie poprawiano spławności rzek, nie zakładano portów i nie budowano statków.
  Gospodarka Rzeczypospolitej stała się chińską gospodarką dawnego typu z jej kompletnym zastojem, a nawet gorzej jeszcze: w połowie XVIII wieku Polska nie osiągnęła nawet tego stanu gospodarki, jaki miała 200 lat wcześniej, a więc w połowie XVI wieku. To było zjawisko kuriozalne, któremu ze zdziwieniem i z uśmiechem kpiny przyglądała się Europa – na tę anomalię rozwoju wstecz.
  A jednak pieniądze szły od Żydów dalej, ale za granicę dla realizacji żydowskich celów w Europie i w świecie: dla rozdmuchania i utrzymania we wrzeniu ruchów reformacyjnych, zakładania i uposażania licznych lóż masońskich, tworzenia fortun żydowskiej finansjery w Europie i w Nowym Świecie. Start żydowskiej finansjery do jej dzisiejszej globalnej potęgi rozpoczął się w XVII wieku, w Anglii, w oparciu o polskie złote dukaty.
  Cytuję wypowiedź pana Jaseckiego, zamieszczoną w tygodniku „Tylko Polska”:
  „…król angielski bardzo potrzebował pieniędzy na wojnę, więc grupa lichwiarzy żydowskich zaoferowała mu brzęczące złoto, solidne, polskie dukaty, ale za prawo emitowania pieniądza papierowego na obszarze królestwa.
  Tak powstał bank drenujący papierowym pieniądzem dużą gospodarkę zamorskiego kraju z koloniami, a profity stokrotnie przewyższyły pożyczkę, której król nigdy nie zwrócił, bo zawsze był biedny, podczas gdy jego wierzyciele puchli od bogactwa. Polskie talary i dukaty złote Żydzi ściągali z obiegu w Polsce, na ich miejsce
  podrzucając łudząco podobne fałszywki. W ten sposób ogołocili narodowy skarb polski, uszczęśliwili króla angielskiego i obłowili się suto, opanowując bankowość całego świata”.
  To bezmyślne wysługiwanie się Żydom przez szlachtę i magnatów piętnowali biskupi na soborze w Przemyślu w 1723 roku:
  „Żydzi, ten gad jadowity, ci wygnańcy palestyńscy… bogacą się z krzywdy i wyzysku chrześcijan, pełni pychy, nienawiści i chytrości, stawiają sobie za główny cel swej przewrotnej działalności podstęp, zbrodnię, fałsz i wszelkiego rodzaju występki… Jakże nad wyraz bolesną jest rzeczą, iż wielu wśród magnatów polskich i szlachty popiera Żydów, dając im łatwiejszy do siebie dostęp, aniżeli katolikom, łudząc się nadzieją przyszłych zysków i pożyczek pieniężnych od Żydów, a nie bacząc na to, że pieniądze w tak nieuczciwy sposób nabyte prędko utracą i ściągną na siebie i na swoje potomstwo karę Bożą i utratę błogosławieństwa Bożego”.
  Widać, że biskupi przejęci byli do głębi sprawą niezwykłej szkodliwości Żydów w Polsce i przeczuwali idącą stąd dla kraju katastrofę – tekst, chociaż oficjalny, napisany jest cały w podnieceniu i w nerwach. Jednak nawet największe emocje biskupie nie poruszyły zastanych trybów machiny państwowej. Bogata szlachta i pyszna magnateria, rządząc się krótkowzrocznym egoizmem, nie baczyły na to, że odsuwają od życia gospodarczego społeczeństwo polskie i że rujnują kraj, że przez to i samym sobie, i swoim potomkom usuwają grunt spod nóg.
  W sprawę tego rzucającego się już nazbyt w oczy zapuszczenia kraju wmieszał się mocno zaniepokojony i do żywego przejęty papież Benedykt XIV specjalną encykliką „A quo primum” z roku 1757, skierowaną specjalnie do narodu polskiego.
  Oto fragment:
  „Dowiedzieliśmy się od wiarygodnych osób, znających stosunki w Polsce, jako też z uskarżania się tych, którzy w tym królestwie mieszkają, że się tak wielka liczba Żydów rozmnożyła w Polsce, iż niektóre miejscowości, miasta i miasteczka… teraz zrujnowane i wielką liczbą Żydów napełnione tak dalece, że w nich mało co znajduje się chrześcijan. Z miłosierdzia do naszego społeczeństwa przyjęci, tę nam zapłatę oddają według przysłowia: mysz w torbie, wąż na łonie, ogień na ręku zwykli swoim gospodarzom oddawać.” Encyklika kończy się apelem, aby „ze szlachetnego Królestwa Polskiego ta zakała i hańba usunięta została”.
  Czy to wyraźne żądanie papieża usunięcia z Polski Żydów mogło być w tym czasie jeszcze przez Polskę spełnione? Musiałaby na to znaleźć się żelazna wola u duchowieństwa, jak i przede wszystkim u króla, żeby zwalczyć opór dużej części szlachty i magnaterii, nawykłych do kontaktów z Żydami. A poza tym, czy sąsiedzi Polski na taką ekspulsję by pozwolili? Żydzi w tym czasie stanowili 10% ludności kraju – tyle samo co szlachta.
  Papieża Benedykta przerażało to, że tak ogromna część życia gospodarczego i społecznego Polski oddana była w obce, i w dodatku w żydowskie ręce. Dzisiaj mamy w Polsce sytuację bliźniaczo podobną do tej z połowy XVIII wieku. Czy zatem papież, o którym wokół ciągle się słyszy, że to nasz rodak, skierował do Polski podobną encyklikę? Bynajmniej, z jego strony słychać tylko uspokajające nas odzywki, że „Kraj nasz zmierza odważnie ku nowym horyzontom rozwoju w pokoju i pomyślności”, a poza tym słowa: „Przestańcie się lękać”. Czyli co: mamy się zdać biernie na falę, żeby nas niosła dokąd sama chce?
  Działalność żydowskiej jemioły, katastrofalna dla gospodarki i finansów państwa, była równie katastrofalna dla polityki. Spełniało się to, co tak trafnie i dosadnie wypowiedział o Żydach papież Benedykt XIV, że oni mają dla swojego gospodarza „węża na łonie i ogień w ręku”. Już w XVI i w XVII wieku doszły w Europie do głosu na wielką skalę polityczne ruchy spiskowe, które wyładowały się w Niemczech tragiczną dla Kościoła katolickiego reformacją Lutra, a w Polsce katastrofą Potopu Szwedzkiego. Rozwijały je żydowskie tajne organizacje: Zakon Palmowy i Różokrzyżowcy, którzy byli kontynuacją Zakonu Templariuszy, zniszczonego przez francuskiego króla Filipa IV Pięknego.
  W centrum tego ruchu jako główny spiritus movens na Europę Środkowo-Wschodnią znajdował się Jan Amos Komenski. Przybył on do Polski przed połową XVII wieku i został przyjęty w Lesznie, gdzie ofiarowano mu posadę kierownika gimnazjum. Ten skromny kierownik, przepojony myślami żydowskiej kabały, stworzył w Lesznie fundamentalne dla masonerii do dziś dzieło: „Praeludia Pansophia” (Wprowadzenie do wszechwiedzy), w którym przedstawił konkretne rozwiązania dla Nowego Porządku Świata, do ustanowienia i utrzymania którego czuje się tak bardzo powołana rasa żydowska. Jednak Komenski okazał się potężny nie tylko jako twórca teorii, ponieważ to w jego rękach znajdowały się sprężyny zbrodniczego spisku zawiązanego w Europie, którego ofiarą miała się stać Polska.
  W 1655 roku spisek przeciwko Polsce uknuli: Oliwer Cromwell – Żyd pełniący w Anglii funkcję regenta, szwedzki król Karol X Gustaw, elektor brandenburski – Fryderyk Wilhelm i książę siedmiogrodzki – Jerzy I Rakoczy. Wszyscy oni działali w sprzysiężeniu zwanym Zakonem Palmowym.
  Organizatorzy Potopu planowali dokonać rozbioru Polski w następujący sposób: Szwecja miała otrzymać Inflanty, Kurlandię, Prusy, Żmudź i część Litwy; Brandenburgii miały przypaść województwa: poznańskie, kaliskie, łęczyckie, sieradzkie; Rakoczy miał zagarnąć resztę, z wyjątkiem Ukrainy, którą pozostawiano Chmielnickiemu.
  Komenski utrzymywał szerokie kontakty z żydowskimi ośrodkami spiskowymi Europy, podróżując do Londynu, Amsterdamu, gdzie był fetowany i uczczony tytułami profesorskimi, a także zaopatrzony w pieniądze, do Szwecji. Polska pozostawała bastionem katolicyzmu w Europie Środkowo-Wschodniej i ponieważ fala reformacji o nią się rozbijała, żydostwo zdecydowało się rozwalić Polskę militarnie. To nie ucieczka podkanclerzego Hieronima Radziejowskiego sprowadziła na Polskę szwedzką nawałę, ale podróże i kontakty Komenskiego.
  Gdy już wojska szwedzkie rozlały się po kraju, okazało się, że ludność żydowska jest jego wrogiem. Polscy dowódcy wojskowi zmuszeni byli bronić się przed żydowskimi kolaborantami, wykonując na nich liczne wyroki śmierci. Zdrajca Komenski ratował się ucieczką z kraju, bo jego knowania wyszły na jaw.
  Podziw bierze, że Polska w połowie XVII wieku zdołała jeszcze zrzucić z siebie tyle nieprzyjacielskich wojsk, które falami naciągały na nią ze wszystkich stron, i wyjść ze zmagań zwycięsko. Odniesionych jednak ciężkich ran nie zdołała już uleczyć do samych rozbiorów. Straciła 1/4 część swojej ludności, tysiące wsi było spalonych, wiele miast ziało pustką, ustał eksport zboża do Gdańska i nigdy już nie powrócił.
  Potop Szwedzki był pierwszym wielkim ukąszeniem przez żydowskiego skorpiona, którego państwo trzymało u siebie w domu. Zaatakowane zostało państwo za swój katolicyzm, w którym Żydzi upatrywali zawsze największego swojego wroga, jako że jest on bezkompromisowym bastionem wartości. Stało się to w chwili, kiedy Polska była najbardziej osłabiona długotrwałymi wojnami kozackimi na Wschodzie i uporczywym pchaniem się na nią wojsk rosyjskich z północy.
  Pod koniec jeszcze tego samego XVII wieku pojawiła się w całej swej beznadziei druga katastrofa, tym razem czysto politycznej natury. Okazało się, że rządzić Polską już nie można było: stała się niesterowalnym okrętem.
  Ujawnił to w tragicznej mowie wygłoszonej na radzie senatu w marcu 1688 roku król Jan III Sobieski:
  „Zdumiewa się, i słusznie, cały świat nad nami i nad rządami naszymi, zdumiewa się Rzym z głową chrześcijaństwa, zdumiewają się sprzymierzeńcy, zdumiewa się pogaństwo, ale zdumiewa się sama natura, która najmniejszemu i najlichszemu zwierzęciu dawszy sposób obrony, nam tylko samym odejmuje nie jakaś przemoc albo nieuniknione przeznaczenie, ale jakoby z umysłu nasadzona złośliwość”.
  Król i inni nie wiedzieli, a powinni wiedzieć, z czyjego „umysłu nasadzona była ta złośliwość”: z umysłu plemienia, które było w Polsce gościem. A poza tym król Sobieski zbierał w XVII wieku tragiczne owoce tego, co tak lekkomyślnie, wbrew doświadczeniu narodów, nasadzili w Polsce książę kaliski Bolesław Pobożny w XIII wieku i król Kazimierz wielki w XIV. Czy Bolesław Pobożny mógł być pobożnym, gdy był tak naiwny, żeby nie powiedzieć: głupi? Czy Kazimierz Wielki mógł być wielkim, będąc tak lekkomyślnym?
  Ci ludzie – książę Bolesław Pobożny i król Kazimierz Wielki – jako bezmyślni instalatorzy Żydów w Polsce, w dodatku na miodowych warunkach, są odpowiedzialni za bezprzykładną anarchię w kraju w 300 lat później i za rozebranie kraju w 400 lat później.
  Żydzi, mając przywilej na bycie państwem w państwie, byli ponad prawem, stąd mogli sobie pozwalać na niesłychaną arogancję w stosunku do ludności kraju. Do tego czujnie dbali, by swoje bezprawie chronić i poszerzać jeszcze; robili to, podsypując pieniędzmi gdzie należało – dziś ten proceder nazywa się korumpowaniem. Korumpowali zatem ludzi na urzędach, posłów na sejmikach i na sejmach, by udaremnić wydanie ustaw, które by zaprowadziły w kraju porządek. Łatwo psuje się ludzi, gdy kraj jest biedny; ludzie w wyniku biedy przyzwyczajali się do prywaty, nie myśląc o dobru wspólnym. To więc Żydzi zrywali w Polsce sejmy.
  Pisze o tym Andrzej Szcześniak:
  „Równolegle z funkcjonowaniem samorządu żydowskiego i Sejmu Czterech Ziem Żydzi przystąpili do zdobywania wpływów i na polskich sejmikach, i sejmach, a w wielu przypadkach przyczyniali się również do ich zrywania, jeśli sprawy układały się niepomyślnie dla interesów żydowskich; znany jest cały system działań korupcyjnych już od 1623 roku, z opracowanymi tabelami wysokości łapówek w zależności od rangi tego, kogo zamierzano przekupić; inne były stawki dla marszałka sejmu, inne dla jego sekretarzy i posłów; w 1628 Waad Litewski podjął uchwałę o sfinansowaniu z własnych zasobów łapówek dla wpływowego otoczenia króla Władysława IV; wszystkie te wydatki, dokładnie odnotowane w księgach żydowskich, znalezione później, stanowiły materiał potrzebny do rozliczenia się z wydanych sum; do przekupywania polskich urzędników i posłów powołano tak zwanych „sztadlanów”, czyli narodowych syndyków; byli oni mianowani specjalnymi aktami przez żydowskie władze autonomiczne i kontraktowo opłacani za swą działalność; na Litwie utrzymywano specjalny fundusz korupcyjny centralny i fundusze lokalne”.
  Szczególnie szkodliwa dla Polski była grupa Żydów, których nazywano frankistami. W XVII wieku Żyd Frank Lejbowicz rozkręcił ogromny dialog chrześcijańsko-żydowski, w wyniku którego aż 27.000 Żydów przeszło na chrześcijaństwo, z czego 3.000 otrzymało w nagrodę indygenat szlachecki. W polskich strojach, z polskimi nazwiskami, herbowi, byli przez szlachtę uważani prędko za swoich, zajmowali wysokie stanowiska świeckie i kościelne, stąd znali wszystkie zamierzenia środowisk polskich zanim nawet zdążyły zakiełkować.
  Łatwo teraz zrozumieć, skąd się brało to ustawiczne wariackie zrywanie sejmów, nie dopuszczające do uchwalenia żadnej dyscyplinującej naród i państwo ustawy. Robili to owi Żydzi jako posłowie udający Polaków i wykorzystujący przewrotnie „liberum veto”. Poza tym organizowali w kraju masońskie loże, wywoływali powstania, przygotowując zarazem ich upadek: tak było z Konfederacją Targowicką, z Powstaniem Kościuszkowskim, z Powstaniem Listopadowym i Styczniowym.
  W duszach żydowskich neofitów żarzył się żydowski patriotyzm, śmiertelnie wrogi polskiej racji stanu. Kuriozalne jest też to, że pierwsza decyzja o dokonaniu rozbiorów Polski wcale nie wyszła od carycy Katarzyny II i króla pruskiego Fryderyka I, choć to były 2 jastrzębie, ale została powzięta na posiedzeniu loży masońskiej, tego narzędzia żydowskiej konspiracji, w Monachium.
  Celnym podsumowaniem naszych wywodów niech będzie to, co napisał Francuz Drumont w książce „La France Juiven” w 1885 roku:
  „Ponieważ Francja miała 800.000 Żydów, wygnała ich w XIV wieku, by istnieć. Ponieważ ich wygnała, stała się największym narodem Europy. Ponieważ Polska przyjęła tych Żydów, zniknęła z rzędu narodów, wydana na pastwę konspiracji i anarchii. Ponieważ Francja z kolei przyjęła z powrotem tych Żydów, jest w stanie upadku”.
  Tak by się przedstawiała szkicowa z konieczności odpowiedź na pytanie: dlaczego Polska padła? Wypływają z niej dla nas pewne aktualne wnioski.
  Zastanawiające jest i nas, Polaków, zawstydzające, że taki barbarzyński ordynus, Iwan IV Groźny, był o niebo mądrzejszy, ostrożniejszy i bardziej względem własnego narodu odpowiedzialny, aniżeli błyszczący na piedestale polscy dostojnicy. Zabronił on pod karą śmierci wstępu choćby jednego tylko Żyda w obręb swojego państwa. Jak za Batorego w wyniku przegranej wojny zmuszony był ustąpić Polsce miasta Połock i Psków, to wymóg w umowie na stronie polskiej, że nie wpuści ona do nich Żydów. Kto wie, czy tym samym nie kierował się również car Piotr I, który królowi pruskiemu Fryderykowi na jego przynaglającą propozycję przystąpienia do rozbiorów Polski odpalił pouczająco: es sei nicht praktikabel (czegoś takiego się nie praktykuje).
  Takiego rozumu i takiej ostrożności nie miała już caryca Katarzyna II, zwana Wielką, z pochodzenia księżniczka pruska, która bez żadnych ohamowań zagarnęła łapczywie ziemie polskie, ale wraz z nimi także żydowskiego skorpiona, od którego do jej czasów Rosja była wolna. Skutek: w 100 lat później państwo rosyjskie zwaliło się jak domek z kart, rabowane i mordowane na bezprzykładny w historii sposób. 1.400.000 Żydów przejęło administrację nad całą Rosją, co dało Leninowi konieczne oparcie.
  Dzisiaj Putin stara się wysunąć Rosję spod ucisku istniejącej tam jeszcze ekonomicznej czapy żydowskiej. Czym to się skończy? Światowe żydostwo przebąkuje już o mającym się dokonać – zapewne w zemście – rozczłonkowaniu Rosji na kilka państw. Jako Rosja pozostałoby tylko malutkie księstwo moskiewskie. Oto co znaczy jeden wydawałoby się drobny, ale jakże niewłaściwy ruch, który na szachownicy politycznej wykonała Katarzyna II, zwana Wielką, Prusaczka.
  Warto zaznaczyć tu jako ciekawostkę, a może nie tylko, że wśród ludzi nie ze świecznika, krytykujących żydostwo, okazał się być prawdziwie mądrym, niemal wizjonerem, pewien szlachcic, rubaszny Rey z Nagłowic, a właściwie znad Dniestru. Sprawę Żydów w swej „Postylli polskiej” postawił tak: „Aby wszyscy chrześcijanie lepiej wyplenili Żydów niż siebie wyplenić przez nich dozwolili”. Uważał tedy, że między chrześcijaństwem i żydostwem rozegra się konfrontacja na śmierć i życie i że jedno z nich padnie.
  Co do Polski, to sentencja Reya w pełni się sprawdziła, a co do chrześcijaństwa, łącznie z katolicyzmem, to widać dziś wyraźnie jak niemal z dnia na dzień osuwa się ono przed żydostwem na kolana. Rey to przewidział. Mądry chłop. A właściwie szlachcic.
  Ukraiński profesor historii, Bohdan Osadczuk, polakożerca, gdy wyszedł od prezydenta Kwaśniewskiego odznaczony Orłem Białym, powiedział do swoich: „Zawsze wiedziałem, że Polacy to naród idiotów”. Cóż, nie słucha się tego przyjemnie, tym bardziej, że powiedział to ukraiński polakożerca, ale jednak czy na wszelki wypadek nie należałoby tego wziąć pod uwagę?
  Parę miesięcy temu do rozmów niedokończonych w Radiu Maryja włączył się młody człowiek z Krakowa, ogromnie zdegustowany, że w Radiu uprawia się kampanię potępiającą sprzedawanie ziemi Niemcom na zachodzie i północy kraju. „Przecież – mówił – przyjedzie w krakowskie jakiś Niemiec, kupi sobie hektar ziemi, wybuduje na niej dom i polskie otoczenie, naszpikowane taką kampanią, będzie mu uprzykrzać życie. Jaką kulturą Polacy się wtedy wykażą?”
  Czy ten młody człowiek nie jest idiotą? Żeby polskie otoczenie dobrze traktowało Niemca w Krakowskiem, jeśli zechce tam osiąść, gotów jest oddać Niemcom bez żadnego oporu zachodnie i północne ziemie Polski. Powie ktoś: przykład jest zbyt jaskrawy, patologiczny. Dobrze, ale czy w duszy polskiego ogółu nie ma jakiegoś elementu takiej właśnie idiotycznej postawy? Bo co myśleć o tym przepraszaniu Niemców na soborze przez episkopat polski: „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”?
  Ofiara przebaczała i przepraszała kata, a ten, zaskoczony, nie wiedział nawet, co ma bąkać, i nie bąknął nic. Dopiero teraz przedstawicielka kata, Erika Steinbach, z twarzą rozpaloną przez ironię, odpowiedziała nam, cytując te same słowa naszego Episkopatu: „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”. Proszę: kat nam przebacza. Jaka to drażniąca z nas kpina!
  Sprawa jest poważna: nasze chrześcijaństwo, z którego tak jesteśmy dumni, jest niezdrowe. Definicję właściwego chrześcijaństwa oddają słowa Chrystusa: „Bądźcie prości jak gołębie, ale przezorni jak węże”. Te dwie postawy – gołębia i węża – wcale się nie wykluczają, ale się wzajemnie uzupełniają.
  Tymczasem w naszym polskim chrześcijaństwie pielęgnowana jest wyłącznie postawa gołębia, która nie ma nic z przezorności węża, z jego rezerwy, nieufności i chłodu. Ten stan rzeczy trzeba koniecznie zmienić przez nowe, mozolne wychowywanie Polaków: w wierze, w szkole, w mediach.
  Fragmenty opracowania Franciszka Polanowskiego
  https://instytutprawdynarodowej.wordpress.com

 19. Ryszard

  6 grudnia 2018 at 02:59

  Za biedę winie tylko rząd, bo oni rządza krajem a była praca w Polsce. Tylko wymyślili prywatyzacje a wyglądało to tak, że sprzedawali zakłady pracy innym państwom i oni stawali się właścicielami a co robili zwalniali ludzi z pracy do minimum i prace też były minimalne. A co robił ZUS z emerytami okradał jak mógł i robi to dalej. Premie, nagrody to tylko dla siebie i składki tylko podnoszą do płacenia a jak była bieda miedzy emerytami tak jest. Ale winie tylko Polaków a nie tych, co okradają, bo na wszystko się Polak zgadza. Miałem 19 lat szef chciał mnie oszukać o mało by wtedy nie straciłby zęby. Ale gdzie pracowałem to szefowie mnie nie lubili a szanowali tylko za to ze znałem swoja prace i byłem uczciwy. Przed ostatni szef jak mnie zwalniał to powiedział ze powinienem się zmienić, jako pracownik jesteś dobrym pracownikiem tylko nie możesz zatrzymać języka i rąk jak nie było po twojej myśli i ktoś chciał cie w konia zrobić to był przegrany. Było to za komuny nie wiedzieli, co zrobić zemną i na dobry pomysł wpadli żeby mnie wysłać na rentę i jakąś tam chorobę wymyślili z całkowitym zakazem pracy. Ale prywatnie mogłem działalność swoją otworzyć i składek ZUS też nie chciał i jak bym miał wypadek to do nich o odszkodowanie się nie upominał. A wiedzieli tylko jedno, że książki lubiłem czytać. Kodeks pracy i prawo to skupywałem i czytałem i jak coś się działo kodeks prawny używałem a tego nie Lubieli głupi jesteś jak jest coś przeciwko tobie a mądry jak miałeś nas ujebać to wszystko wiedziałeś i takich nie potrzebujemy. Nawet żona moja powiedziała, że ty dzisiaj nie nadawałbyś się do pracy a prędzej byś siedział jak pracował. Moja odpowiedź była prosta, bo taki szef, co waszym jest to potrafi zastraszyć i wystarczy, że jednego ukarze lub wyrzuci z pracy a wszyscy się trzęsą, aby nie jego i tak macie i to on wykorzystuje, bo niema solidarności między ludźmi. To nie to, co było w latach siedemdziesiątych pracowałem na piecach hutniczych a pracowało nas 26 na czterech zmianach. Na jednym z wydziałów szef podskoczył do ludzi i wszyscy odeszli z pracy. I do nas przyszedł żeby chodziarz dwóch przyszło prowadzić piece hutnicze żaden się nie zgodził, chociaż proponował wysokie stawki i u nas szew wydziału też chciał zrobić swoją mądrość to czternastu ludzi niemiał do pracy poszli mu wszyscy na zwolnienie lekarskie i nic nie mógł zrobić, bo się bal, że mu wszyscy odejdą z pieców a straty by miał kolosalne tak jak z innego wydziału szef i to byli ludzie, co na nich można było liczyć. Jak by byli tacy ludzie, co w latach siedemdziesiątych to dzisiaj nie musielibyście narzekać jak by szef zwolnił jedną osobę a za nim poszłyby wszyscy ludzie a następnych by nie mógł zdobyć to raz a drugi przeszkolić to by polak byłby szanowany a ta, kto to niech ma pretensje do siebie? I tak mamy jak mamy wolisz emigrować zamiast walczyć w Polsce o swoje prawa. A Żyd się cieszy, bo robicie miejsca dla jego narodu w Polsce i za parę lat nie będziesz potrzebował wracać do kraju, bo to już nie będzie wasz tylko Żydów Izraelskich gdzie nas straszą ustawą, 447 która jest złodziejska i bezprawna i mogą nam robić ustawy, jakie chcą w innych państwach a my Polacy siedzimy cicho jeszcze ich przepraszamy, że się obrazili polską ustawą IPN i tłumacząc i kto nas będzie szanował żadne państwo a na pewno od Żyda uszanowania nie otrzymamy. Bo chcą oszukać historie i załamać, aby po trupach Żyd wygrał i Polska była Żydowska. A dlaczego taki mądry rząd Polski nie walczy o 3, 5 miliona dolarów nie licząc oprocentowanie, jakie są Żydzi winni a pożyczyli w 1764 roku gdzie Polska ma na to dokumenty i jakoś szumu niema i Żyd się tym nie chwali to, co chce od Polski okraś ją i oczernić to najlepiej potrafią to Żydzi. A nasz Polski rząd jakoś Polski nie potrafi bronić tylko ja prosty Polak mam ich uczyć albo chyba, że są skorumpowani i siedzą w kieszeni Żydów. Żegnam i napisze to, co jest zabronione, co Żydzi się boją tego najbardziej. Podam jeden ling wstaw i przeczytaj: może zniknąć szybko, bo skasują. Jak przestane pisać to znaczy że mnie załatwili tak jak Andrzeja Leppera,
  http://www.bhpoland.org/strona/pl_kiedy_zniknie_zagrozenie_zydowskie.htm

 20. Randzency

  13 czerwca 2019 at 10:13

  Lisinopril For Sale Propecia Prescription Cost Buy Viagra In Cyprus 282 cialis cheapest online prices Staxyn Vs Viagra

 21. Randzency

  23 czerwca 2019 at 15:29

  Viagra With Out Prescription priligy precio 2011 Vendita Levitra Free

 22. Randzency

  6 lipca 2019 at 20:34

  Para Que Sirve Levitra 20 Mg Citalopram Express Kamagra Pictures tadalafil cialis from india Order Topamax Online Paypal Propecia Telefonica

 23. Randzency

  9 lipca 2019 at 02:46

  Priligy dapoxetin kaufen canadian pharmacy cialis Generic Propecia Canada Cialis Durata Buy Propecia Germany

 24. Randzency

  26 lipca 2019 at 10:28

  What Is Amoxicillin Bp Worldwide isotretinoin by money order in usa price Buy Propecia In Mexico viagra Cialis En Farmacias Similares New Healthy Man Complaints

Skomentuj

Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra