Z kraju

Już niedługo w sejmie pierwsze czytanie projektu o dobrowolności szczepień

Rodzice dopięli swego!

11 kwietnia 2018 powstał Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP”, którego celem jest przede wszystkim wprowadzenie dobrowolności szczepień w Polsce wzorem 20 państw europejskich.

Wszelkie uwagi dotyczące projektu można było zgłaszać pomysłodawcom do końca lutego 2018 roku. Idea projektu została skonsultowania z członkami naszego środowiska, które chce przede wszystkim wolnego wyboru, a założenia i proponowane brzmienie zostało zatwierdzone przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia STOP NOP 17 lutego br.

11 lipca br. zostało złożonych 121 tysięcy podpisów poparcia dla projektu zmiany prawa.

26 lipca Marszałek Sejmu potwierdził przyjęcie podpisów pod projektem. Pierwsze czytanie odbędzie się po sierpniowej przerwie w pracach sejmu, a więc między 1 września a ostatecznym terminem – 11 października 2018 r., czyli w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia 121 tys. zebranych podpisów.

Justyna Socha, pełnomocnik komitetu oraz prezes Stowarzyszenia STOP NOP

szacuje, że podczas zbierania podpisów około miliona osób dowiedziało się o celach inicjatywy.

Oto one:

– dobrowolność szczepień – z ustawy zostaje usunięte słowo „obowiązkowe” – szczepienia nadal będą refundowane
– dokładny wywiad lekarski oraz pisemna informacja o ryzyku przed szczepieniem
– dokładny wywiad po szczepieniu, który pozwoli wychwycić NOP (niepożądane odczyny poszczepienne)
– możliwość zgłaszania NOP przez rodziców i nadzór sądowy nad ich rejestrem
– możliwość konsultacji publicznych zmian kalendarza szczepień

Wnikliwe badania lekarskie przed szczepieniem i pełna informacja to większe bezpieczeństwo dzieci.

Projekt ma również wprowadzić system NOP zgodny z Konstytucją. Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie NOP, „Szczegółowe rodzaje i kryteria niepożądanych odczynów poszczepiennych na potrzeby nadzoru epidemiologicznego” wymienia m.in. niepożądane odczyny poszczepienne takie jak: drgawki gorączkowe i niegorączkowe, porażenie wiotkie wywołane wirusem szczepionkowym, zapalenie mózgu, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zespół Guillaina-Barrego, zapalenie jąder, zapalenie ślinianek itd.

Niezależnie od wymienionych NOP-ów, w charakterystykach szczepionek odnotowano także inne możliwe negatywne rezultaty prowadzenia szczepień takie jak zmiany miejscowe (owrzodzenia, ropnie), zmiany dotyczące węzłów chłonnych, rozsiew prątków BCG, tzw. fenomen Kocha, toczeń, rumień guzowaty, autyzm, stwardnienie rozsiane i wiele innych chorób a także syndrom nagłej śmierci łóżeczkowej noworodków. Uczciwe rejestrowanie tych zdarzeń i obserwacja stanu zdrowia dziecka po szczepieniu jest konieczna dla bezpieczeństwa dzieci.

Według art. 21 projektu przełamującego monopol lekarzy w tej kwestii rodzic sam może zgłosić wystąpienie nop do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

W razie ogłoszenia zagrożenia epidemicznego lub epidemii pozostaje możliwość nałożenia obowiązku. Należy jednak podkreślić, że projekt likwiduje możliwość użycia przymusu bezpośredniego w sytuacji ogłoszenia epidemii.

Rodzice w 20 państwach Europy mają wybór. W Austrii, Danii, Estonii, Finlandii, Niemczech, Islandii, Irlandii, Liechtensteinie, Luxemburgu, Holandii, Norwegii, Portugalii, Rumunii,Hiszpanii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, a nawet w Rosji oraz na Cyprze, Litwie i Malcie. W krajach byłego bloku wschodniego przymusza się do szczepień łamiąc prawa człowieka i pacjenta, nie informując ani o ryzyku nieuchronnie związanym ze szczepieniami ani o pobieraniu z żyjących ludzkich embrionów komórek dla celów wyprodukowania linii komórkowych używanych w szczepionkach na choroby wieku dziecięcego takie jak świnka, różyczka, odra i ospa wietrzna.

Martin Hirte, niemiecki pediatra, którego książka „Szczepienia. Za i przeciw” zwraca uwagę, że stosowanie szczepień na te choroby przesuwa je na wiek dojrzewania albo dorosłości, kiedy są dużo bardziej niebezpieczne.

Hasło projektodawców to: „jest ryzyko, musi być wybór!”

Nie tylko w Polsce odbywają się protesty rodziców i lekarzy. We Francji laureat nagrody Nobla prof. Luc Montagnier i prof. Henri JOYEUX laureat nagrody International de Cancérologie pour ses travaux en Nutrition wystosowali petycje do władz, o ograniczenie liczby szczepień w kalendarzu a także o usunięcie toksycznych składników ze szczepionek. Podpisało je już prawie 10 tysięcy lekarzy, pielęgniarek i przedstawicieli innych zawodów medycznych a także ponad 50 tysięcy obywateli Francji.

Lekceważenie głosu rodziców we Włoszech przez sprawujących władzę spowodowało wygranie wyborów przez partię, gwarantującą rodzicom dobrowolność wyboru w tej kwestii.

 

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

16 komentarzy

16 Komentarzy

 1. myślący

  4 sierpnia 2018 at 08:20

  PIS nie wierzy w wolność lecz w obowiązki i zakazy. Nie ma szans na tę ustawę.

  • GG.

   4 sierpnia 2018 at 12:12

   .
   Nitecka: „W krajach byłego bloku wschodniego przymusza się do szczepień, łamiąc prawa człowieka i pacjenta”.
   .
   Trzeba to uzupełnić:
   .
   SZCZEPIONKOWY TERROR SOCJALISTYCZNEGO RZĄDU PiS nie polega tylko na:
   .
   a/ NARZUCANIU PRZEZ PAŃSTWO GŁUPIEGO PROGRAMU SZCZEPIEŃ „OCHRONNYCH”, finansowanego chcąc-nie chcąc przez wszystkich podatników,
   .
   b/ ZMUSZANIU RODZICÓW PRZEZ PAŃSTWO do przyprowadzania dzieci na szczepienia pod groźbą dotkliwych i niesprawiedliwych KAR,
   .
   c/ PRZYMUSOWYM, SIŁOWYM szczepieniu dzieci doprowadzanych PRZEZ PAŃSTWO na szczepienia – wbrew woli rodziców,
   .
   lecz TAKŻE na
   .
   d/ WYMUSZANIU PRZEZ LEKARZY (występujących tutaj w roli urzędników państwowych) na rodzicach przyprowadzających dziecko na szczepienie – WBREW SWEJ WOLI I POD PRZYMUSEM (pod groźbą zastosowania przez państwo kar) – PODPISYWANIA SIĘ W KARCIE ZDROWIA DZIECKA POD KLAUZULĄ: „WYRAŻAM ZGODĘ NA SZCZEPIENIE MOJEGO DZIECKA”.
   .
   Jest to praktyka
   .
   a/ bezprawna (nawet jeśli poparta rozporządzeniem czy ustawą),
   .
   b/ zafałszowująca rzeczywistość,
   .
   c/ upokarzająca Polaków-Słowian,
   .
   d/ pozbawiająca ich resztek szacunku dla instytucji państwa, sejmu, rządu i funkcjonariuszy państwowej służby zdrowia,
   .
   e/ PRZERZUCAJĄCA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNĄ I MATERIALNĄ ZA NEGATYWNE SKUTKI TERRORU SZCZEPIONKOWEGO PiS-u – czyli za BŁĘDNĄ I BEZPRAWNĄ „POLITYKĘ ZDROWOTNĄ” PAŃSTWA – na sterroryzowanych przez aparat państwowy rodziców,
   .
   i – co najważniejsze i DOWODZĄCE SOCJALISTYCZEGO CHARAKTERU RZĄDU PiS –
   .
   f/ IDENTYCZNA CO DO ZASADY Z PRAKTYKĄ STOSOWANĄ PRZEZ SOCJALISTÓW KOMUNISTYCZNYCH W ZWIĄZKU SOWIECKIM ZA CZASÓW STALINA, gdy czerwony aparat bezpieczeństwa i terroru nie poprzestawał na wymuszaniu zeznań na niewinnych często ludziach, ale PRZEDE WSZYSTKIM ZMIERZAŁ DO ZMUSZENIA ICH DO PRZYZNANIA SIĘ DO NIEISTNIEJĄCEJ „WINY” I – CZĘSTOKROĆ – DO SAMOOSKARŻENIA SIĘ PRZED KOMUNISTYCZNYM SĄDEM.
   .
   W przypadku TERRORU SZCZEPIONKOWEGO PiS jest tak samo: podpisując się w karcie zdrowia dziecka pod wymuszaną na nim klauzulą: „WYRAŻAM ZGODĘ NA SZCZEPIENIE MOJEGO DZIECKA”, rodzic nie tylko przyznaje na piśmie, że chcąc-nie chcąc godzi się na przymus TERRORYSTÓW SZCZEPIONKOWYCH zastosowany wobec niego i jego dziecka, ale także:
   .
   a/ godzi się, że NIKT NIE PONIESIE ODPOWIEDZIALNOŚCI za ewentualne negatywne skutki TERRORU SZCZEPIONKOWEGO PiS-u (np. choroba, upośledzenie, śmierć dziecka),
   .
   b/ potwierdza na piśmie propagandową tezę, że rząd (i jego profesorowie od szczepionek oraz posłusznie wykonująca polecenie TERRORU SZCZEPIONKOWEGO służba zdrowia) jest mądry i dobry, a rodzice sprzeciwiający się przymusowi szczepień głupi i źli dla własnych dzieci,
   .
   c/ godzi się na zniewolenie społeczeństwa w stylu typowo socjalistycznym (komunistycznym), gdyż w rzeczywistości żaden TERROR SZCZEPIONKOWY w Polsce NIE JEST KONIECZNY W SYTUACJI, GDY WSKAŹNIKI TZW. WYSZCZEPIALNOŚCI RÓŻNYCH CHORÓB OD LAT SĄ BARDZO WYSOKIE I W PEŁNI ZABEZPIECZAJĄ POPULACJĘ PRZED EWENTUALNĄ EPIDEMIĄ.
   .
   .
   WNIOSEK:
   .
   PiS nie miał i nie ma żadnych naukowych i praktycznych podstaw do wprowadzania w Polsce TERRORU SZCZEPIONKOWEGO, a tym SOCJALISTOM chodzi tylko o ZŁAMANIE NIEZALEŻNEJ WOLI LUDZKIEJ I PODPORZĄDKOWANIE SOBIE (WZIĘCIE ZA MORDĘ NA WZÓR STALINOWSKI I ZMUSZENIE DO OKREŚLONYCH ZACHOWAŃ) 100% NARODU.
   .
   Jeśli uda IM się to w sprawie szczepionek, to uda IM się to także w innych sprawach, np. w sprawie ewentualnego skierowania Polaków-Słowian na wojnę (nie ważne z kim).
   .
   Sprawa przymusu szczepień wykracza daleko poza krąg obywateli posiadających nieletnie dzieci – JEST TO W RZECZYWISTOŚCI SPRAWA OGÓLNONARODOWA.
   .
   Należy więc MOCNO POPRZEĆ wniesiony do sejmu projekt ustawy o dobrowolności szczepień i domagać się także UKARANIA TERRORYSTÓW SZCZEPIONKOWYCH w przyszłości, gdy tylko pojawi się taka możliwość.
   .
   .

   • GG.

    4 sierpnia 2018 at 12:17

    .
    Zob.:
    .
    Paulina Gajkowska, SZCZEPIENIA W APTECE?, „Nasz Dziennik” z dnia 02.08.2018 (nr 177/6231), s. 1. https://naszdziennik.pl/polska-kraj/199847,szczepienia-w-aptece.html
    .
    .

   • Tomek

    5 sierpnia 2018 at 12:49

    W krajach byłego bloku wschodniego? W większości krajów Europy szczepienie jest obowiązkowe, a nie tylko w Europie Wschodniej. Nawet mapka STOP NOP to wskazuje.

    • GG.

     5 sierpnia 2018 at 14:11

     NIE TROLLUJ
     .
     Europa jest opanowana przez socjalistów-totalitarystów.
     .
     .

     • Tomek

      5 sierpnia 2018 at 15:45

      Sam jesteś trollem (i socjalistą przy okazji też). Ale rozumiem, że rację przyznajesz, że w większości krajów europejskich szczepienia są obowiązkowe.

     • GG.

      8 sierpnia 2018 at 01:16

      @ Tomek 5 sierpnia 2018 at 15:45
      .
      Jesteś TROLLEM I KŁAMCĄ.
      .
      Personaliści (antykapitaliści) to antysocjaliści.
      .
      KAPITALIZM = SOCJALIZM
      .
      .

     • Tomek

      8 sierpnia 2018 at 08:55

      Do @GG

      GG, miesza ci się wszystko w głowie, „Polaku-Słowianinie” – tu socjalizm, tu kapitalizm i jeszcze próbujesz te swoje ideologiczne „mądrości” przełożyć na jakieś wnioski co do kwestii naukowych, co już w ogóle wychodzi tragicznie. Braków wiedzy nie ukryje pisanie dużymi literami.

 2. Hendopolski

  4 sierpnia 2018 at 09:47

  Do myślącego. Myśl trochę dalej. Będzie jak we Włoszech

 3. obserwator

  4 sierpnia 2018 at 11:01

  Brawa dla protestujących. Nawet jeżeli szanse na przejście ustawy są nikłe, to czynicie pierwszy krok, aby przywracać w Polsce normalność, żeby Polska przestała być takim negatywnym wyjątkiem we wszystkim.

  • Tomek

   5 sierpnia 2018 at 12:54

   A jakim to negatywnym wyjątkiem jest Polska? W większości krajów Europy istnieje przymus szczepień, co pokazuje nawet mapka STOP NOP. Nie mówiąc o tym, że w całym cywilizowanym świecie władze rekomendują szczepienia i ponad 90% ludzi się szczepi. Czym dla Ciebie jest zatem owa „normalność”? Powrotem do stanu, gdzie ileś razy więcej dzieci umierało w wieku niemowlęcym na powstrzymane dzięki szczepionkom choroby? No, ale zwolennicy pana znachora od filmików na YouTube i zarabiania 40 milionów bez podatku na lewoskrętnej witaminie C, czy też pani od ludzi zmieniających się w cyborgów chcą mieć „wolny wybór”…

 4. 12

  4 sierpnia 2018 at 15:50

  agenda do spraw wakcynologii może spac spokojnie, młode matki, a ojcowie tym bardziej pojecia nie mają o niczym, nigdy na oczy nie widziały zdrowego dziecka, wiec te otepiałe, patrzące nieobecnym wzrokiem mameluki w wózkach są dla nich normą. W sejmie RP temat bedzie omawiany, mielony o czwartej nad ranem, a posłowie wiedzą tyle, co im mówiła kuzynka Czesia, co jest pielegniarką w przychodni, daje już 30 lat ZASZCZYKI i nic sie jeszcze(jej) złego nie stało. Tak, że szczepionki są dobre, bo są dobre, a zaraz przyjdzie Tomek i to potwierdzi. Taki to jest prawicowy portal

  • Tomek

   5 sierpnia 2018 at 13:03

   12, nie wiem, co Twoim dzieciom daje pielęgniarka Czesia, ale wydaje mi się, że jeśli już, to powinna dawać zastrzyki, a nie „zaszczyki”. Ale może rzeczywiście z tą Czesią jest jednak coś nie tak?:)

   A młode matki i młodzi ojcowie są wyedukowani, nie bój się o nich, bo większość ludzi słucha lekarzy, ufa wynikom badań, a nie rozsyła w Internecie filmiki ze znachorem, co to ponoć piersi hipnozą powiększa i 40 milionów na ich naiwności zarobił. Pewna część (choć na tym portalu dość nadreprezentatywna) faktycznie o niczym nie wie, ale za to jest głośna w różnych „Internetach”.

   A jak Ci się nie podoba to, że „przyjdzie Tomek i potwierdzi” to zawsze możesz z tym Tomkiem popolemizować. Ten Tomek podaje szereg wyników badań, komentuje linki wysyłane przez antyszczepionkowców demaskując manipulacje, podaje statystki itp. Niestety, antyszczepionkowcy, ponoć tacy (jak sami twierdzą i jak Ty sugerujesz) „wyedukowani” jedyne co w takim przypadku potrafią, to zwyzywać od agentów BigPharmy lub Żydów. Cóż, to pielęgniarka Czesia jednak mądrzejsza, nawet jak te „zaszczyki” daje:)

  • Magda

   6 sierpnia 2018 at 23:54

   Zgadzam sie w 100%. Pracuje w przychodni rehabilitacyjne dla dzieci. Dzieci po
   Szczepionkach rozwijają sie duzo gorzej. Maja albo obniżone albo w mrożone napięcie. Sa niegramotne i takie otępiale. Czasami nawet wypracowana podczascwiczem umiejetność po szczepieniu zanika. Szczepionki to syf jakich mało!!!!!

   • Tomek

    7 sierpnia 2018 at 17:15

    Tak, Magdo, bez wątpienia pracujesz jako specjalista rehabilitant i wcale nie przepisałaś tego z antyszczepionkowych forów… Jako specjalistka, będziesz też pewnie w stanie wytłumaczyć wszystkim, co to znaczy „mrożone napięcie”?

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra