Wiara

Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko od młodości szedł ku świętości

Ze wspomnień kolegów i koleżanek szkolnych Alka Popiełuszki, jak nazywali go rówieśnicy, wyłania się postać wrażliwego młodzieńca, który bardzo świadomie podąża drogą wiodącą ku świętości.

Okres nauki Alka Popiełuszko w Liceum Ogólnokształcącym w Suchowoli był decydujący w jego wyborze kapłaństwa.  Alka ze szkolnych czasów dobrze pamięta Leszek Huryn, do dziś mieszkający w rodzinnej Suchowoli.Z Alkiem byliśmy ministrantami w suchowolskim kościele.  Uczyliśmy się też razem w Liceum Ogólnokształcącym w Suchowoli – mówi  pan Leszek, dziś emerytowany nauczyciel. Zwraca on uwagę na ważną rolę jaką w kształtowaniu charakterów odegrali ich licealni profesorowie.

– Mieliśmy tam wspaniałych profesorów, którzy uczyli jeszcze przed wojną, więc byli to ludzie z dużą klasą. Przeważnie absolwenci Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie. Pomimo panującego wówczas reżimu komunistycznego, nie zabraniali nam wiary i chodzenia do kościoła. Nawet do tego zachęcali, narażając się na represje ze strony SB. Nie dziwi więc, że ponad stu absolwentów naszego  liceum  zostało księżmi

–  mówi Leszek Huryn.

Pan Leszek zauważa, że dla pokolenia jego i bł. ks. Jerzego Popiełuszki wiara stanowiła bardzo istotną część życia:

–Nas do praktykowania wiary nie trzeba było specjalnie zachęcać, wynieśliśmy ją  z naszych rodzinnych domów. Niemal wszyscy uczniowie suchowolskiego liceum przed lekcjami, czy po lekcjach zachodzili na modlitwę do kościoła. Alek Popiełuszko codziennie przed lekcjami służył do Mszy św.

wspomina Leszek Huryn.

Fakt codziennego uczestnictwa młodego Popiełuszki w Eucharystii potwierdza jego koleżanka szkolna Krystyna Rojszyk:

 Alka Popiełuszko poznałam w liceum. On i ja dobrze się rozumieliśmy, bo byliśmy w podobnej sytuacji życiowej. Oboje mieszkaliśmy na wsi. Do liceum w Suchowoli musieliśmy często iść piechotą parę kilometrów. Nie raz, jeszcze przed szkołą, trzeba było wykonać jakieś prace gospodarskie. Byłam pełna podziwu dla Alka Popiełuszki, że on wykonawszy te obowiązki, zdążył jeszcze rano służyć do Mszy św. –

mówi Krystyna Rojszyk.

Leszek Huryn zwraca uwagę, iż Alek Popiełuszko, jego kolega z ławy szkolnej, był bardzo wrażliwy na sztukę. Jego zamiłowaniem była literatura, a szczególnie poezja. Leszek i Alek razem zapisali się w liceum do koła poetyckiego. Tam Alek, młodzieniec bardzo uczuciowy, podejmował pierwsze próby twórczości poetyckiej.  Jak mówi Leszek Huryn, Alek Popiełuszko, również poprzez poezję, intensywnie szukał drogi życia, którą miał pójść.

– Alek był osobą bardzo wrażliwą, uczuciową. Kochał poezję, sztukę a także przyrodę. Wiem, że w okresie licealnym pisał wiersze

wspomina pan Leszek.

Niezwykła wrażliwość kolegi Alka pozostała też w pamięci Krystyny Rojszyk.

– On był bardzo wrażliwy, przyjacielski i serdeczny. Był bardzo uduchowiony. Kiedy się z nim przebywało, rozmawiało to się mocno czuło. Czasami nasza grupa przyjaciół z liceum spotykała się na ganku domu siostry Alka Popiełuszki. On tam mówił takie mądre słowa, które zawsze mnie poruszały

pani Krystyna przywołuje na pamięć sceny z przeszłości.

Wspomina też, że podczas nauki w liceum, które dziś nosi imię  bł. ks. Jerzego Popiełuszki, można było dostrzec gwałtowny rozwój duchowy Alka Popiełuszki.

 On  już w liceum studiował Pismo Święte. Przepisywał fragmenty Ewangelii. Pisał wiersze religijne. Bardzo lubił czytać Rycerza Niepokalanej. To go wyróżniało. Miał zainteresowania inne niż jego rówieśnicy

– mówi Krystyna Rojszyk.

Podobnie pamięta go z tamtego czasu Leszek Huryn:

 Już wtedy zauważyłem, że jego dusza skłania się ku wyborowi kapłańskiej drogi życia. To się potwierdziło w ostatniej klasie liceum, kiedy powiadomił nas, swoich kolegów i koleżanki, o dokonanym wyborze zostania księdzem 

– mówi wzruszonym głosem.

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

12 komentarzy

12 Komentarzy

 1. m

  19 października 2018 at 10:10

  Ostatnie kazanie ks. Jerzego Popiełuszki
  https://www.youtube.com/watch?v=KxdhkLJ7eIE

 2. GG.

  19 października 2018 at 10:20

  .
  W rosyjskiej Wikipedii czytamy: „Jerzy Popiełuszko (…) pochodzenia białoruskiego. (…) urodzony 14 września 1947 roku w białoruskiej katolickiej rodzinie chłopskiej”.
  .
  Peter Franz Schweizer, prezes amerykańskiego Government Accountability Institute (GAI) i były pracownik naukowy Hooverowskiego Instytutu Wojny, Rewolucji i Pokoju na Uniwersytecie Stanforda opublikował w 1994 r. w USA wydaną jednocześnie i w Polsce książkę, którą każdy Polak-Słowianin powinien przeczytać:
  .
  „Victory czyli zwycięstwo (Tajna historia świata lat osiemdziesiątych. CIA i „Solidarność”), Wyd. I, Wyd. BGW, Warszawa 1994. lubimyczytac.pl/ksiazka/204713/victory-czyli-zwyciestwo
  .
  W książce tej czytamy:
  .
  „W siedzibie Mossadu [dyrektor CIA w l. 1981-1987 William] Casey spotkał się [13.04.1981] z generałem Icchakiem Hoffi, szefem wywiadu izraelskiego. Obecnych było również kilku jego zastępców. Mossad był jedną z budzących największy respekt, najbardziej sprawnie działającą agencją wywiadowczą na świecie. Był niezwykle skuteczny nie tylko na Środkowym Wschodzie, ale zbudował także sprawną siatkę w Europie Środkowej. Przy pomocy emigrantów z Polski, Związku Radzieckiego i Węgier agencja [ta] stworzyła kanały, wiodące od Albanii do Polski, a następnie w głąb Rosji. Siatkę tworzyli głównie ŻYDOWSCY DYSYDENCI I OSOBY DUCHOWNE.” (s. 51-52).
  .
  „[Casey] Poruszył temat Polski. Usiłował odbudować amerykański wywiad za granicą. Posiadał pewne źródła w Polsce, ALE NIE MIAŁ DOSTĘPU DO OPOZYCJI. Szczególnie interesowała go „Solidarność” i inne ruchy dysydenckie w Polsce. „Czy można wykorzystać wasz kanał?” – spytał Hoffiego. Jego gospodarz skinął potakująco głową. W zamian za pomoc finansową Casey UZYSKA DOSTĘP DO SIATKI MOSSADU. Uścisnęli sobie dłonie. Interes został ubity.” (s. 52-53).
  .
  No to mamy jeszcze jeden element do zagadki: dlaczego zginął ks. Popiełuszko (święcenia kapłańskie 1972), kapelan strajkujących robotników (a potem „Solidarności”) od sierpnia 1980 roku?
  .
  CZY KS. POPIEŁUSZKĘ ZABILI ROSJANIE ?
  .
  Gdy Jan Bodakowski pisze, że „księdza Popiełuszkę [w październiku 1984] zabili Rosjanie” [1], to my zastanawiamy się, komu naprawdę można przypisać tzw. sprawstwo kierownicze.
  .
  Jędrzej Giertych (zob.: J. Giertych, Breżniew – Andropow, „Opoka” nr 17, grudzień 1982, s. 259) już w roku 1982 wskazywał, że zmarłego wówczas Leonida Breżniewa (żona Żydówka) zastąpił Jerzy Andropow (wł. Grzegorz, zm. w lutym 1984), który miał korzenie żydowskie (po matce Eugenii Flekensztejn), nieustalonego ojca („najprawdopodobniej z moskiewskiego kręgu i wyznania jego matki”), ojczyma Włodzimierza Andropowa vel Andropulo, oraz dwoje dzieci z pierwszą żoną Żydówką (Inna Iwanowna Engalczewa).
  .
  Według publikacji „Politico” (Luke Harding, The hidden history of Trump’s first trip to Moscow, Politico.com, 19.11.2017), w 1967 r. Andropow został przewodniczącym KGB (do maja 1982), a jego zastępca i szef wywiadu zagranicznego KGB (i szef KGB w l. 1988-91), gen. Włodzimierz Kriuczkow, sprawował nadzór nad PIERWSZYM POBYTEM DONALDA TRUMPA W ZSRR:
  .
  „wizyta Trumpa w Moskwie w 1987 została zorganizowana przez najwyższych urzędników radzieckiej służby dyplomatycznej. Z pomocą KGB. (…) TRUMP WRÓCIŁ DO NOWEGO JORKU Z NOWYM STRATEGICZNYM PLANEM. Po raz pierwszy dał poważnie do zrozumienia, że rozważa karierę w polityce. I to nie jako burmistrz, gubernator czy senator. Trump myślał o kandydowaniu na prezydenta.” – cyt. za polskim tłumaczeniem: wiadomosci.onet.pl/swiat/kgb-zajela-sie-trumpem-juz-ponad-30-lat-temu/e4ee9gv
  .
  Andropow był nazywany „reformistą” i to za jego sprawą doszlusował w 1978 r. do najwyższych sowieckich kręgów władzy Michał Gorbaczow, zwany „człowiekiem Andropowa”, a w I poł. lat 80-tych już „człowiekiem nr 2 w partii” (wg kryterium zaufania tegoż Andropowa), którego kandydaturę na stanowisko I sekretarza KPZR przystopował na krótko (do marca 1985) „konserwatywny” socjalista komunistyczny, Konstanty Czernienko (przeciwnik polityki Andropowa, mieszaniec ukraińsko-tatarski).
  .
  Ksiądz Popiełuszko został, co prawda, zabity w okresie rządów Czernienki, lecz władzę nad służbami specjalnymi sprawowali wtedy nadal nominaci zmarłego Andropowa:
  .
  – gen. Witalis Fiedorczuk – szef KGB w 1982 i MSW ZSRR w l. 1982-86 („Ukrainiec” urodzony w „zagłębiu Żydów”, czyli w dzisiejszym woj. żytomierskim – foto z młodości: shieldandsword.mozohin.ru/personnel/fedorchuk_v_v1.jpg ), który „czyścił” dla Andropowa sowieckie MSW;
  .
  – gen. Wiktor Czebrikow – zastępca Andropowa od 1967 roku, szef KGB w l. 1982-1988 (rzekomo „komunista-goj”, przedstawiany na hrono.ru jako „Rosjanin”, jednakże urodził się w Jekaterynosławiu, centralna Ukraina, a jego żona nosiła imiona Zinajda Mojżeszowna), który po śmierci Andropowa „kontynuował jego linię” (również jako zastępca członka i członek Politbiura KC KPZR w l. 1983-89).
  .
  „To zdumiewające, ale W. M. Czebrikow, który odegrał w historii naszego kraju bardzo ważną, do chwili obecnej niedocenioną rolę, niezasłużenie pozostaje na peryferiach zainteresowań historyków.” – pisał Aleksander Ostrowskij w książce „Kto postawił Gorbaczowa?” (Moskwa 2010).
  .
  Gdyby zatem przyjąć, że ks. Popiełuszko padł w październiku 1984 r. ofiarą walki sowieckich partyjnych frakcji: „reformistów” (andropowowców-gorbaczowowców) i „konserwatystów” (czernienkowowców), to dlaczego ci pierwsi (KGB-iści) mieliby strzelać sobie w stopę i obciążać swoje konto międzynarodową aferą, i to w momencie, gdy rządzili partią ci drudzy? (Że tylko chwilowo, to było już dla wszystkich – na Zachodzie i na Wschodzie – jasne. Chociażby z racji wieku i stanu zdrowia Czernienki.)
  .
  Jest w tym coś tak dziwnego i nielogicznego, że nawet p. Bodakowski nie może tego zrozumieć. Pisze on najpierw w swoim artykule [1], że „Torturowaniem i przesłuchiwaniem księdza [Popiełuszki] zajmować się mieli do dziś żyjący funkcjonariusze WSW, ich działania nadzorowali funkcjonariusze KGB [„Rosjanie z V Zarządu KGB (walczącego z reakcją) w Kazuniu”].”, a następnie zamieszcza sprostowanie tego stwierdzenia w komentarzu pod własnym tekstem: „Leszek Szymowski w swojej książce napisał, że ekipa V Zarządu Głównego KGB była na miejscu w Kazuniu, ale [ks. Popiełuszkę] torturowali ludzie z WSW, do dziś żyjący. Przepraszam czytelników i autora książki za błąd w artykule.” (31 maja 2018 at 14:53).
  .
  Czy to jest poważne – obciążać naród rosyjski za zbrodnię zleconą przez nie wiadomo kogo i nie wiadomo po co?
  .
  [1] – Jan Bodakowski, Księdza Popiełuszkę zabito na zlecenie Rosjan. Szymowski o tajemnicach związanych z zabójstwami duchownych http://prawy.pl/72224-ksiedza-popieluszke-zabili-rosjanie-szymowski-o-tajemnicach-zwiazanych-z-zabojstwami-duchownych/ (30.05.2018).
  .
  .

 3. m

  19 października 2018 at 11:17

  Aby pozostać człowiekiem wolnym duchowo, trzeba żyć w prawdzie. Życie w prawdzie to dawanie świadectwa na zewnątrz, to przyznawanie się do niej i upominanie się o nią w każdej sytuacji. Prawda jest niezmienna. Prawdy nie da się zniszczyć taką czy inną decyzją, taką czy inną ustawą. Na tym polega w zasadzie nasza niewola, że poddajemy się panowaniu kłamstwa, że go nie demaskujemy i nie protestujemy przeciw niemu na co dzień. Nie prostujemy go, milczymy lub udajemy, że w nie wierzymy. Żyjemy wtedy w zakłamaniu.

  Odważne świadczenie prawdy jest drogą prowadzącą bezpośrednio do wolności. Człowiek, który daje świadectwo prawdzie, jest człowiekiem wolnym nawet w warunkach zewnętrznego zniewolenia, nawet w obozie czy więzieniu. Gdyby większość Polaków w obecnej sytuacji wkroczyła na drogę prawdy, (…) stalibyśmy się narodem wolnym duchowo już teraz”.

  (Homilia 31.10.1982 [fragm.], bł. Jerzy Popiełuszko)
  http://bibrus.neon24.pl/post/114054,ostatnie-kazanie

 4. m

  19 października 2018 at 11:18

  Zasadniczą sprawą przy wyzwoleniu człowieka i narodu jest przezwyciężenie lęku. Lęk rodzi się przecież z zagrożenia. Lękamy się, że grozi nam cierpienie, utrata jakiegoś dobra, utrata wolności, zdrowia czy stanowiska. I wtedy działamy wbrew sumieniu, które jest przecież miernikiem prawdy. Przezwyciężamy lęk, gdy godzimy się na cierpienie lub utratę czegoś w imię wyższych wartości.

  Jeżeli prawda będzie dla nas taką wartością, dla której warto cierpieć, warto ponosić ryzyko, to wtedy przezwyciężymy lęk, który jest bezpośrednią przyczyną naszego zniewolenia. Chrystus wielokrotnie przypominał swoim uczniom: „Nie bójcie się. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a nic więcej uczynić nie mogą…” (por. Łk 12,4).

  (Kazanie 31.10.1982 r., bł. Jerzy Popiełuszko)
  http://bibrus.neon24.pl/post/114054,ostatnie-kazanie

 5. m

  19 października 2018 at 11:21

  Podstawowym warunkiem wyzwolenia człowieka ku zdobywaniu prawdy i życia prawdą jest zdobycie cnoty męstwa. Oznaką chrześcijańskiego męstwa jest walka o prawdę. Cnota męstwa jest przezwyciężeniem ludzkiej słabości, zwłaszcza lęku i strachu. Bo bać się w życiu trzeba tylko zdrady Chrystusa za parę srebrników jałowego spokoju.

  Chrześcijaninowi nie może wystarczyć tylko potępienia zła, kłamstwa, tchórzostwa, zniewolenia, nienawiści, przemocy. Ale chrześcijanin musi być prawdziwym świadkiem, rzecznikiem i obrońcą sprawiedliwości, dobra, prawdy, wolności i miłości. O te wartości musi odważnie się upominać dla siebie i innych. „Prawdziwie roztropnym i sprawiedliwym może być tylko człowiek mężny (Jan Paweł II) .
  https://gloria.tv/text/8GrjMvMsVGm91hNCPA4zeECJk

 6. m

  19 października 2018 at 11:22

  „Biada społeczeństwu, którego obywatele nie rządzą się męstwem! Przestaje być wtedy
  obywatelami, stają, się zwykłymi niewolnikami. (…) Jeżeli obywatel rezygnuje z cnoty
  męstwa, staje się niewolnikiem i wyrządza największa krzywdę sobie, swej ludzkiej
  osobowości, rodzinie, grupie zawodowej, narodowi, państwu i Kościołowi, chociaż byłby
  łatwo pozyskany dla lęku i bojaźni, dla chluby i względów ubocznych…”. Ale i „Biada
  władcom, którzy chcą pozyskać obywatela za cenę zastraszenia i niewolniczego lęku! (…)
  Jeżeli władza rządzi zastraszonymi obywatelami, obniża swój autorytet, zuboża życie
  narodowe, kulturalne i wartość życia zawodowego…” (kardynał Stefan Wyszyński).
  https://gloria.tv/text/8GrjMvMsVGm91hNCPA4zeECJk

 7. m

  19 października 2018 at 11:28

  W sierpniu 1976 r. kard. Karol Wojtyła, odwiedzając Stany Zjednoczone, wypowiedział ważkie słowa:
  „Stoimy dziś w obliczu największej konfrontacji, jaką kiedykolwiek przeżyła ludzkość. Nie przypuszczam, by szerokie kręgi społeczeństwa amerykańskiego ani najszersze kręgi wspólnot chrześcijańskich zdawały sobie z tego w pełni sprawę. Stoimy w obliczu ostatecznej konfrontacji między Kościołem a anty-Kościołem, Ewangelią a jej zaprzeczeniem. Ta konfrontacja została wpisana w plany Boskiej Opatrzności. To czas próby, w który musi wejść cały Kościół, a polski w szczególności. Jest to próba nie tylko naszego narodu i Kościoła. Jest to w pewnym sensie test na dwutysiącletnią kulturę i cywilizację chrześcijańską ze wszystkimi jej konsekwencjami: ludzką godnością, prawami osoby, prawami społeczeństw i narodów”.
  Cytat ten pochodzi z Encyklopedii nauczania społecznego Jana Pawła II pod red. ks. prof. Andrzeja Zwolińskiego z tekstu hasła: Masoneria.
  http://www.niedziela.pl/artykul/92723/nd/Kosciol-i-anty-Kosciol

 8. marju73

  19 października 2018 at 18:58

  Zginął żeby żydoprzekręt okrągłego stołu się udał.

 9. Bogdan

  19 października 2018 at 22:22

  W dniu dzisiejszym wspominamy wspaniałego kapłana i patrioty błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.Niby państwowa
  tvp nadaje film o naszym księdzu o dwudziestej drugiej trzydzieści.Wyjątkowy skandal.Kurski to wyjątkowy szkodnik.
  Tylko Ruch Narodowy lista nr 7.

 10. Krzysztof

  21 października 2018 at 14:14

  Nie zauważyłem ,żeby w mediach (wszystkich) była odnotowana jego śmierć męczeńska. TYLE JERZY pozostało wspomnień po Tobie po latach. Czy warto było ? Dla kogo? I dla jakiej sprawy – nic się nie zmieniło , nie jesteśmy wolni i niepodlegli.

 11. Pamela Rosa Flores

  1 listopada 2018 at 17:35

  Potrzebujesz pożyczki lub odrzuciłeś swój bank wcześniej, jest to okazja, której szukasz. Oferujemy wszystkie rodzaje pożyczek, takie jak kredyty dla przedsiębiorstw, kredyty samochodowe, kredyty korporacyjne, venture capital, kredyty mieszkaniowe, pożyczki studenckie lub dowolne kredyty z oprocentowaniem 2%. Zainteresowane osoby powinny teraz skontaktować się z nami: pamelarosaflores11@gmail.com

 12. David Collins

  1 listopada 2018 at 22:01

  Czy potrzebujesz pilnej pozyczki? Masz dlugi? Czy masz zly kredyt? Czy odrzuciles bank, jesli potrzebujesz pozyczki na rozpoczecie wlasnej inwestycji biznesowej LUB? Poznaj David Collins FIRMA My pozyczamy ludziom pomimo zlych wyników kredytowych / sa tacy zli. Zapewniamy kredyty dla firm i osób fizycznych na dlugoterminowe i krótkoterminowe niskie oprocentowanie w wysokosci 3% rocznie dla osób fizycznych i firm. Programista nasz kredyt szybko i niezawodnie, stosuje sie dzis i uzyskac nasza natychmiastowa odpowiedz. kredytodawcy maja zagwarantowana dobra, 100% Gwarancje i gwarantuja maksymalne bezpieczenstwo klienta. W przypadku dalszych pytan prosimy o kontakt za posrednictwem naszego adresu e-mail: (19dc1964@gmail.com)

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra